» 16 / Nahl  128:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
Nahl Suresi = Ari Suresi
68-69. ayetlerinde Allah’in balarisina daglardan agaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayi bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. مَعَ (MA) = meǎ : beraberdir
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerle
5. اتَّقَوْا (ETGWE) = tteḳav : korunan(larla)
6. وَالَّذِينَ (WELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimselerle
7. هُمْ (HM) = hum : onlar
8. مُحْسِنُونَ (MḪSNWN) = muHsinūne : iyilik eden(lerle)
çünkü | Allah | beraberdir | kimselerle | korunan(larla) | ve kimselerle | onlar | iyilik eden(lerle) |

[] [] [] [] [WGY] [] [] [ḪSN]
ÎN ELLH MA ELZ̃YN ETGWE WELZ̃YN HM MḪSNWN

inne llahe meǎ elleƶīne tteḳav velleƶīne hum muHsinūne
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
مع | MA meǎ beraberdir (is) with
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳav korunan(larla) fear (Him)
والذين | WELZ̃YN velleƶīne ve kimselerle and those who
هم | HM hum onlar [they]
محسنون ح س ن | ḪSN MḪSNWN muHsinūne iyilik eden(lerle) (are) good-doers.

16:128 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

çünkü | Allah | beraberdir | kimselerle | korunan(larla) | ve kimselerle | onlar | iyilik eden(lerle) |

[] [] [] [] [WGY] [] [] [ḪSN]
ÎN ELLH MA ELZ̃YN ETGWE WELZ̃YN HM MḪSNWN

inne llahe meǎ elleƶīne tteḳav velleƶīne hum muHsinūne
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

[] [] [] [] [و ق ي] [] [] [ح س ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
مع | MA meǎ beraberdir (is) with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳav korunan(larla) fear (Him)
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والذين | WELZ̃YN velleƶīne ve kimselerle and those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
هم | HM hum onlar [they]
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
محسنون ح س ن | ḪSN MḪSNWN muHsinūne iyilik eden(lerle) (are) good-doers.
Mim,Ha,Sin,Nun,Vav,Nun,
40,8,60,50,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | مَعَ: beraberdir | الَّذِينَ: kimselerle | اتَّقَوْا: korunan(larla) | وَالَّذِينَ: ve kimselerle | هُمْ: onlar | مُحْسِنُونَ: iyilik eden(lerle) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | مع MA beraberdir | الذين ELZ̃YN kimselerle | اتقوا ETGWE korunan(larla) | والذين WELZ̃YN ve kimselerle | هم HM onlar | محسنون MḪSNWN iyilik eden(lerle) |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: çünkü | llahe: Allah | meǎ: beraberdir | elleƶīne: kimselerle | tteḳav: korunan(larla) | velleƶīne: ve kimselerle | hum: onlar | muHsinūne: iyilik eden(lerle) |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: çünkü | ELLH: Allah | MA: beraberdir | ELZ̃YN: kimselerle | ETGWE: korunan(larla) | WELZ̃YN: ve kimselerle | HM: onlar | MḪSNWN: iyilik eden(lerle) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, çekinenlerle ve iyilik eden kişilerledir.
Adem Uğur : Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle Allâh korunanlar ve muhsinlerle (Allâh için yaşamakta olduğunun farkındalığında olanlarla) beraberdir.
Ahmet Tekin : Allah kendisine sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlarla, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrananlarla, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olanlarla, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idarecilerle, askerî erkânla ve müslümanlarla beraberdir.
Ahmet Varol : Şüphesiz Allah sakınan ve iyilik edenlerle beraberdir.
Ali Bulaç : Şüphe yok Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten Allah, takva sahipleriyle ve ihsanda bulunan kimselerle beraberdir.
Bekir Sadak : Allah suphesiz sakinanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. *
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Allah (Rabbinden) korkup (fenalıklardan ; zulüm ve tecâvüzden) sakınanlarla ve bir de iyiliği huy edinenlerle beraberdir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir.
Diyanet Vakfi : Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.
Edip Yüksel : ALLAH erdemli davrananlar ve iyilikte bulunanlar ile beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz Allah, takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Zira muhakkak ki Allah, takva sahibi olanlar ve hep güzellik yapanlarla beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : zira muhakkak ki Allah iyi korunanlar ve hep güzellik yapanlarla beraberdir
Fizilal-il Kuran : Çünkü Allah kesinlikle kötülükten uzak duranlarla ve iyi davranışlarla beraberdir.
Gültekin Onan : Şüphesiz Tanrı korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz ki Allah, Kendisinin koruması altına girmiş kişiler ve kendileri, iyileştiren-güzelleştiren kişilerin ta kendisi olanlar ile birliktedir.
Hasan Basri Çantay : Çünkü Allah hiç şüphesiz (küfr ve ma'sıyetlerden) sakınanlarla, bir de dâima iyilik edenlerin kendileriyle beraberdir.
Hayrat Neşriyat : Muhakkak ki Allah, (günahlardan) sakınanlarla ve iyilik edenlerle berâberdir.
İbni Kesir : Şüphesiz ki Allah; müttakiler ve ihsan edenlerle beraberdir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, takva sahipleri ile beraberdir. Ve onlar, muhsinlerdir.
Muhammed Esed : Çünkü, Allah elbette, Kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanlarla beraberdir, yani iyi olan ve iyilikte devamlı olanlarla!
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, Allah Teâlâ ittikada bulunanlar ile ve daimi ihsanda bulunanlar ile (rahmet ve inâyeti itibariyle) beraberdir.
Ömer Öngüt : Allah o kimselerle beraberdir ki, onlar takvâ sahibidirler ve onlar öyle kimselerdir ki muhsinler vasfını almışlardır.
Şaban Piriş : Şüphesiz Allah, takvalı olanlar ve iyi kimselerin yanındadır.
Suat Yıldırım : Çünkü Allah fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.
Süleyman Ateş : Çünkü Allâh, korunanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.
Tefhim-ul Kuran : Şüphe yok Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.
Ümit Şimşek : Allah takvâ sahipleriyle, iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz, Allah, sakınanlar ve güzel düşünüp güzel iş yapanlarla beraberdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}