» 18 / Kehf  2:

Kuran Sırası: 18
İniş Sırası: 69
Kehf Suresi = Magara Suresi
9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçip magaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatildigindan dolayi bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَيِّمًا (GYME) = ḳayyimen : dosdoğru olarak
2. لِيُنْذِرَ (LYNZ̃R) = liyunƶira : uyarması için
3. بَأْسًا (BÊSE) = be'sen : azaba karşı
4. شَدِيدًا (ŞD̃YD̃E) = şedīden : şiddetli
5. مِنْ (MN) = min :
6. لَدُنْهُ (LD̃NH) = ledunhu : katından (indirdi)
7. وَيُبَشِّرَ (WYBŞR) = ve yubeşşira : ve müjdelemesi için
8. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'minlere
9. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
10. يَعْمَلُونَ (YAMLWN) = yeǎ'melūne : yapan
11. الصَّالِحَاتِ (ELṦELḪET) = S-SāliHāti : iyi işler
12. أَنَّ (ÊN) = enne :
13. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendileri için bulunduğunu
14. أَجْرًا (ÊCRE) = ecran : mükafat
15. حَسَنًا (ḪSNE) = Hasenen : güzel
dosdoğru olarak | uyarması için | azaba karşı | şiddetli | | katından (indirdi) | ve müjdelemesi için | mü'minlere | | yapan | iyi işler | | kendileri için bulunduğunu | mükafat | güzel |

[GWM] [NZ̃R] [BES] [ŞD̃D̃] [] [LD̃N] [BŞR] [EMN] [] [AML] [ṦLḪ] [] [] [ECR] [ḪSN]
GYME LYNZ̃R BÊSE ŞD̃YD̃E MN LD̃NH WYBŞR ELMÙMNYN ELZ̃YN YAMLWN ELṦELḪET ÊN LHM ÊCRE ḪSNE

ḳayyimen liyunƶira be'sen şedīden min ledunhu ve yubeşşira l-mu'minīne elleƶīne yeǎ'melūne S-SāliHāti enne lehum ecran Hasenen
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قيما ق و م | GWM GYME ḳayyimen dosdoğru olarak Straight,
لينذر ن ذ ر | NZ̃R LYNZ̃R liyunƶira uyarması için to warn
بأسا ب ا س | BES BÊSE be'sen azaba karşı (of) a punishment
شديدا ش د د | ŞD̃D̃ ŞD̃YD̃E şedīden şiddetli severe,
من | MN min from
لدنه ل د ن | LD̃N LD̃NH ledunhu katından (indirdi) near Him,
ويبشر ب ش ر | BŞR WYBŞR ve yubeşşira ve müjdelemesi için and give glad tidings
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlere (to) the believers,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
يعملون ع م ل | AML YAMLWN yeǎ'melūne yapan do
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler righteous deeds,
أن | ÊN enne that
لهم | LHM lehum kendileri için bulunduğunu for them
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran mükafat (is) a good reward.
حسنا ح س ن | ḪSN ḪSNE Hasenen güzel (is) a good reward.

18:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dosdoğru olarak | uyarması için | azaba karşı | şiddetli | | katından (indirdi) | ve müjdelemesi için | mü'minlere | | yapan | iyi işler | | kendileri için bulunduğunu | mükafat | güzel |

[GWM] [NZ̃R] [BES] [ŞD̃D̃] [] [LD̃N] [BŞR] [EMN] [] [AML] [ṦLḪ] [] [] [ECR] [ḪSN]
GYME LYNZ̃R BÊSE ŞD̃YD̃E MN LD̃NH WYBŞR ELMÙMNYN ELZ̃YN YAMLWN ELṦELḪET ÊN LHM ÊCRE ḪSNE

ḳayyimen liyunƶira be'sen şedīden min ledunhu ve yubeşşira l-mu'minīne elleƶīne yeǎ'melūne S-SāliHāti enne lehum ecran Hasenen
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

[ق و م] [ن ذ ر] [ب ا س] [ش د د] [] [ل د ن] [ب ش ر] [ا م ن] [] [ع م ل] [ص ل ح] [] [] [ا ج ر] [ح س ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قيما ق و م | GWM GYME ḳayyimen dosdoğru olarak Straight,
Gaf,Ye,Mim,Elif,
100,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
لينذر ن ذ ر | NZ̃R LYNZ̃R liyunƶira uyarması için to warn
Lam,Ye,Nun,Zel,Re,
30,10,50,700,200,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
بأسا ب ا س | BES BÊSE be'sen azaba karşı (of) a punishment
Be,,Sin,Elif,
2,,60,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
شديدا ش د د | ŞD̃D̃ ŞD̃YD̃E şedīden şiddetli severe,
Şın,Dal,Ye,Dal,Elif,
300,4,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
لدنه ل د ن | LD̃N LD̃NH ledunhu katından (indirdi) near Him,
Lam,Dal,Nun,He,
30,4,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويبشر ب ش ر | BŞR WYBŞR ve yubeşşira ve müjdelemesi için and give glad tidings
Vav,Ye,Be,Şın,Re,
6,10,2,300,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minlere (to) the believers,
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يعملون ع م ل | AML YAMLWN yeǎ'melūne yapan do
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler righteous deeds,
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,Te,
1,30,90,1,30,8,1,400,
N – accusative feminine plural active participle
اسم منصوب
أن | ÊN enne that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
لهم | LHM lehum kendileri için bulunduğunu for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran mükafat (is) a good reward.
,Cim,Re,Elif,
,3,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
حسنا ح س ن | ḪSN ḪSNE Hasenen güzel (is) a good reward.
Ha,Sin,Nun,Elif,
8,60,50,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَيِّمًا: dosdoğru olarak | لِيُنْذِرَ: uyarması için | بَأْسًا: azaba karşı | شَدِيدًا: şiddetli | مِنْ: | لَدُنْهُ: katından (indirdi) | وَيُبَشِّرَ: ve müjdelemesi için | الْمُؤْمِنِينَ: mü'minlere | الَّذِينَ: | يَعْمَلُونَ: yapan | الصَّالِحَاتِ: iyi işler | أَنَّ: | لَهُمْ: kendileri için bulunduğunu | أَجْرًا: mükafat | حَسَنًا: güzel |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قيما GYME dosdoğru olarak | لينذر LYNZ̃R uyarması için | بأسا BÊSE azaba karşı | شديدا ŞD̃YD̃E şiddetli | من MN | لدنه LD̃NH katından (indirdi) | ويبشر WYBŞR ve müjdelemesi için | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlere | الذين ELZ̃YN | يعملون YAMLWN yapan | الصالحات ELṦELḪET iyi işler | أن ÊN | لهم LHM kendileri için bulunduğunu | أجرا ÊCRE mükafat | حسنا ḪSNE güzel |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳayyimen: dosdoğru olarak | liyunƶira: uyarması için | be'sen: azaba karşı | şedīden: şiddetli | min: | ledunhu: katından (indirdi) | ve yubeşşira: ve müjdelemesi için | l-mu'minīne: mü'minlere | elleƶīne: | yeǎ'melūne: yapan | S-SāliHāti: iyi işler | enne: | lehum: kendileri için bulunduğunu | ecran: mükafat | Hasenen: güzel |
Kırık Meal (Transcript) : |GYME: dosdoğru olarak | LYNZ̃R: uyarması için | BÊSE: azaba karşı | ŞD̃YD̃E: şiddetli | MN: | LD̃NH: katından (indirdi) | WYBŞR: ve müjdelemesi için | ELMÙMNYN: mü'minlere | ELZ̃YN: | YAMLWN: yapan | ELṦELḪET: iyi işler | ÊN: | LHM: kendileri için bulunduğunu | ÊCRE: mükafat | ḪSNE: güzel |
Abdulbaki Gölpınarlı : Dosdoğru bir kitaptır, katından kâfirlere çetin bir azâp olduğunu haber verip onları korkutmak ve inanıp iyi işlerde bulunanları da onlara güzel bir mükâfât olduğunu söyleyip müjdelemek için indirdi.
Adem Uğur : Onu dosdoğru (bir Kitab) olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları)uyarmak ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel mükafat bulunduğunu müjdelemek için.
Ahmed Hulusi : Dosdoğru (bir Kitap'tır) da. . . O'nun ledünnündendir; şiddetli bir sıkıntıya karşı uyarmak ve de imanın gereği çalışmalar yapan iman edenlere, kendileri için güzel bir karşılık olduğunu müjdelemek içindir.
Ahmet Tekin : Kendi tarafından ağır bir cezaya maruz kalacakları konusunda insanları uyarmak, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen mü’minlere güzel mükâfatlar bulunduğunu müjdelemek için, Kur’ân’ı, hakkı bâtıldan ayıran, doğru ve sağlam bir dayanak kılan Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : (Onu) katından (gelecek) şiddetli bir azapla uyarması ve salih ameller işleyen mü'minleri kendileri için güzel bir mükafatla müjdelemesi için dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi).
Ali Bulaç : Dosdoğru (bir Kitaptır) ki, kendi katından şiddetli bir azabla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan mü'minlere müjde vermek için (onu indirdi); şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır.
Ali Fikri Yavuz : Dosdoğru olarak kendi katından imansızlıkları şiddetli bir azap ile korkutmak ve sâlih ameller işliyen müminlere güzel bir ecir (cennet) olduğunu müjdelemek için yaptı.
Bekir Sadak : (1-4) Hamd Allah'a muhsustur ki, kendi katindan siddetli bir baskini haber vermek ve yararli is yapan muminlere, icinde temelli kalacaklari guzel bir mukafati mujdelemek ve : «Allah cocuk edindi» diyenleri uyarmak icin kuluna egri bir taraf birakmadigi dosdogru Kitap'i indirmistir.
Celal Yıldırım : (1-2-3-4) Hamd O Allah'a ki, (inkarcı sapıkları) kendi katından şiddetli bir azâb ile korkutmak; iyi-yararlı amellerde bulunan mü'minleri, içinde devamlı kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelemek ve «Allah çocuk edindi» diyenleri uyarmak için kulu (Muhammed'e) kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik meydana getirmedi; onu dosdoğru sapasağlam tuttu.
Diyanet İşleri : (2-4) (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.
Diyanet İşleri (eski) : (1-4) Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere, içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve : 'Allah çocuk edindi' diyenleri uyarmak için kuluna eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitap'ı indirmiştir.
Diyanet Vakfi : (1-4) Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
Edip Yüksel : Kusursuz bir (kitap)... O'ndan gelecek şiddetli bir cezaya karşı uyarsın ve erdemli davranan müminlere kendileri için güzel bir ödülü müjdelesin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : dosdoğru; tarafından şiddetli bir azap ile korkutmak ve yararlı yararlı işler yapan müminlere şunu müjdelemek için: Kendilerine gerçekten güzel bir mükafat var;
Elmalılı Hamdi Yazır : Dosdoğru, ledünnünden şiddetli bir beis ile inzar etmek, ve salih salih ameller yapan mü'minlere şunu müjdelemek için ki kendilerine cidden güzel bir ecir var
Fizilal-il Kuran : Peygamber, insanları, Allah'dan gelecek ağır bir azap konusunda uyarsın ve iyi amel işleyen mü'minlere de kendilerini iyi bir ödülün beklediği müjdesini versin diye bu dosdoğru kitap indirildi.
Gültekin Onan : Dosdoğru (bir Kitaptır) ki, kendi katından şiddetli bir azabla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan inançlılara müjde vermek için (onu indirdi); şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır.
Hakkı Yılmaz : (1-4) "Tüm övgüler, katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzeltmeye yönelik işler yapan mü’minlere, şüphesiz kendileri için, içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için, kuluna, gözetici olarak, kendisi için hiçbir pürüz oluşturmadığı Kitab'ı indiren Allah içindir; başkası övülemez. "
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) (Kâfirleri) cânib (-i ilâhîsi) nden en çetin bir azâb ile korkutmak, güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunan mü'minlere de içinde ebedî kalacakları güzel bir ecr (ve mükâfat) ı müjdelemek, (hele) «Allah evlâd edindi» diyenlere ma'ruz kalacakları kötü aakıbetleri haber vermek için, kendisinde hiç bir eğrilik yapmadığı, o dosdoğru kitabı (Kur'ânı) kulu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellem) üzerine indiren Allaha hamd olsun.
Hayrat Neşriyat : (Onu) dosdoğru (bir Kitab) olarak (indirdi) ki, tarafından şiddetli bir azâb ile (inkâr edenleri) korkutsun ve sâlih ameller işleyen mü’minlere, şübhesiz kendileri için güzel bir mükâfât bulunduğunu müjdelesin!
İbni Kesir : Kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve salih amel işleyen mü'minlere güzel bir mükafat olduğunu müjdelemek için.
İskender Evrenosoğlu : (Kur'ân-ı Kerim), kayyum (kıyâmete kadar devam edecek) olarak, katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan mü'minlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için (indirildi).
Muhammed Esed : (Bu) tutarlı ve dosdoğru (kitap, inkarcıları) O'nun katından zorlu bir cezayla uyarmak ve dürüst, erdemli davranışlarda bulunan müminlere hak ettikleri güzel karşılığı müjdelemek içindir,
Ömer Nasuhi Bilmen : (2-3) Müstakım olarak (indirdi ki) tarafından sadır olan bir şiddetli azap ile (kâfirleri) korkutsun ve sâlih sâlih amellerde bulunan mü'minleri de tebşir eylesin, ki onlar için şüphe yok güzel bir mükâfaat vardır. Orada (o mü'minler) ebedîyyen ikamette bulunacaklardır.
Ömer Öngüt : O dosdoğru bir kitaptır. Kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve sâlih ameller yapan müminlere, onlar için güzel bir mükâfat olduğunu (cennete gireceklerini) müjdelemek için.
Şaban Piriş : (2-3) Kitabı, O’ndan gelecek şiddetli bir azabın uyarısını yapması ve doğruları yapan müminlere de içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafaatın olduğunu müjdelemesi
Suat Yıldırım : (2-4) Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki Kendi nezdinde inkârcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de ebediyyen içinde kalacakları güzel bir mükâfatla müjdelesin ve ta ki "Allah evlat edindi" diyenleri uyarsın.
Süleyman Ateş : Onu dosdoğru (bir Kitâp) olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azâba karşı (insanları) uyarsın ve iyi işler yapan mü'minlere de kendileri için güzel mükâfât bulunduğunu müjdelesin.
Tefhim-ul Kuran : Dosdoğru (bir Kitaptır) ki, kendi katından şiddetli bir azabla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan mü'minlere müjde vermek için (onu indirdi) ; şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır.
Ümit Şimşek : O dosdoğru kitabı, kendi katından gelecek şiddetli bir azaptan insanları sakındırmak ve iyi işler yapan mü'minleri de güzel bir ödülle müjdelemek üzere indirmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : Katından dosdoğru gelen açık bir söz olarak indirdi onu. Ki, zorlu bir iş ve oluş konusunda uyarsın ve barışa yönelik hayırlı ameller sergileyen müminlere, kendileri için güzel bir ödül öngörüldüğünü muştulasın...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}