» 28 / Kasas  70:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
Kisas Suresi = Hikayeler/Tarihi Vakalar Suresi
Ismini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alimistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (WHW) = ve huve : ve O
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'tır
3. لَا (LE) = lā : olmayan
4. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
5. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
6. هُوَ (HW) = huve : O'ndan
7. لَهُ (LH) = lehu : O'na mahsustur
8. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = l-Hamdu : hamd
9. فِي (FY) = fī :
10. الْأُولَىٰ (ELÊWL) = l-ūlā : ilk olan
11. وَالْاخِرَةِ (WEL ËḢRT) = vel'āḣirati : ve son olan
12. وَلَهُ (WLH) = velehu : ve O'nundur
13. الْحُكْمُ (ELḪKM) = l-Hukmu : Hüküm
14. وَإِلَيْهِ (WÎLYH) = ve ileyhi : ve O'na
15. تُرْجَعُونَ (TRCAWN) = turceǔne : döndürüleceksiniz
ve O | Allah'tır | olmayan | tanrı | başka | O'ndan | O'na mahsustur | hamd | | ilk olan | ve son olan | ve O'nundur | Hüküm | ve O'na | döndürüleceksiniz |

[] [] [] [ELH] [] [] [] [ḪMD̃] [] [EWL] [EḢR] [] [ḪKM] [] [RCA]
WHW ELLH LE ÎLH ÎLE HW LH ELḪMD̃ FY ELÊWL WEL ËḢRT WLH ELḪKM WÎLYH TRCAWN

ve huve llahu ilāhe illā huve lehu l-Hamdu l-ūlā vel'āḣirati velehu l-Hukmu ve ileyhi turceǔne
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | WHW ve huve ve O And He
الله | ELLH llahu Allah'tır "(is) Allah;"
لا | LE olmayan (there is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka but
هو | HW huve O'ndan He.
له | LH lehu O'na mahsustur To Him
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are due) all praises
في | FY in
الأولى ا و ل | EWL ELÊWL l-ūlā ilk olan the first
والآخرة ا خ ر | EḢR WEL ËḢRT vel'āḣirati ve son olan and the last.
وله | WLH velehu ve O'nundur And for Him
الحكم ح ك م | ḪKM ELḪKM l-Hukmu Hüküm (is) the Decision,
وإليه | WÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAWN turceǔne döndürüleceksiniz you will be returned.

28:70 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O | Allah'tır | olmayan | tanrı | başka | O'ndan | O'na mahsustur | hamd | | ilk olan | ve son olan | ve O'nundur | Hüküm | ve O'na | döndürüleceksiniz |

[] [] [] [ELH] [] [] [] [ḪMD̃] [] [EWL] [EḢR] [] [ḪKM] [] [RCA]
WHW ELLH LE ÎLH ÎLE HW LH ELḪMD̃ FY ELÊWL WEL ËḢRT WLH ELḪKM WÎLYH TRCAWN

ve huve llahu ilāhe illā huve lehu l-Hamdu l-ūlā vel'āḣirati velehu l-Hukmu ve ileyhi turceǔne
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون

[] [] [] [ا ل ه] [] [] [] [ح م د] [] [ا و ل] [ا خ ر] [] [ح ك م] [] [ر ج ع]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | WHW ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الله | ELLH llahu Allah'tır "(is) Allah;"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لا | LE olmayan (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هو | HW huve O'ndan He.
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
له | LH lehu O'na mahsustur To Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are due) all praises
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأولى ا و ل | EWL ELÊWL l-ūlā ilk olan the first
Elif,Lam,,Vav,Lam,,
1,30,,6,30,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
والآخرة ا خ ر | EḢR WEL ËḢRT vel'āḣirati ve son olan and the last.
Vav,Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
6,1,30,,600,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine singular noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وله | WLH velehu ve O'nundur And for Him
Vav,Lam,He,
6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
الحكم ح ك م | ḪKM ELḪKM l-Hukmu Hüküm (is) the Decision,
Elif,Lam,Ha,Kef,Mim,
1,30,8,20,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وإليه | WÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
Vav,,Lam,Ye,He,
6,,30,10,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAWN turceǔne döndürüleceksiniz you will be returned.
Te,Re,Cim,Ayn,Vav,Nun,
400,200,3,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O | اللَّهُ: Allah'tır | لَا: olmayan | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | لَهُ: O'na mahsustur | الْحَمْدُ: hamd | فِي: | الْأُولَىٰ: ilk olan | وَالْاخِرَةِ: ve son olan | وَلَهُ: ve O'nundur | الْحُكْمُ: Hüküm | وَإِلَيْهِ: ve O'na | تُرْجَعُونَ: döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O | الله ELLH Allah'tır | لا LE olmayan | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | له LH O'na mahsustur | الحمد ELḪMD̃ hamd | في FY | الأولى ELÊWL ilk olan | والآخرة WEL ËḢRT ve son olan | وله WLH ve O'nundur | الحكم ELḪKM Hüküm | وإليه WÎLYH ve O'na | ترجعون TRCAWN döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O | llahu: Allah'tır | : olmayan | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | lehu: O'na mahsustur | l-Hamdu: hamd | : | l-ūlā: ilk olan | vel'āḣirati: ve son olan | velehu: ve O'nundur | l-Hukmu: Hüküm | ve ileyhi: ve O'na | turceǔne: döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |WHW: ve O | ELLH: Allah'tır | LE: olmayan | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HW: O'ndan | LH: O'na mahsustur | ELḪMD̃: hamd | FY: | ELÊWL: ilk olan | WEL ËḢRT: ve son olan | WLH: ve O'nundur | ELḪKM: Hüküm | WÎLYH: ve O'na | TRCAWN: döndürüleceksiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve o, bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak, onadır hamd önde de, sonda da ve onundur hüküm ve dönüp onun tapısına varacaksınız.
Adem Uğur : İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Ahmed Hulusi : "HÛ" Allâh'tır, tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Baştan sona Hamd O'na aittir ve dahi hüküm O'na aittir; O'na rücu ettiriliyorsunuz.
Ahmet Tekin : O Allah’tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O’dur. Başlangıçta da, âkıbette de, dünyada da, âhirette, ebedî yurtta da hamd-övülmek, şükredilmek O’nun hakkıdır. Hükümranlık, yargı ve icra O’na aittir. O’nun huzuruna getirilerek hesaba çekileceksiniz.
Ahmet Varol : O kendinden başka ilah olmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd O'nadır. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürülürsünüz.
Ali Bulaç : O, Allah'tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
Ali Fikri Yavuz : O, öyle Allah’dır ki, kendisinden başka hiç bir İlâh yoktur. Dünyada ve ahirette hamd O’na mahsustur ve (her şeyde geçerli) hüküm de O’nundur. Nihayet döndürülüb O’na götürüleceksiniz.
Bekir Sadak : Allah O'dur; O'ndan baska tanri yoktur. Hamd, dunyada da ahirette de O'nun icindir; hukum de O'nundur. Yalniz O'na donduruleceksiniz.
Celal Yıldırım : O (öyle) Allah'tır ki, Ondan başka Tanrı yoktur. Dünya'da da, Âhiret'te de hamd (her türlü güzel övgü) O'na mahsustur. Hüküm O'na aittir ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri : O, Allah’tır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O’na mahsustur. Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri (eski) : Allah O'dur; O'ndan başka tanrı yoktur. Hamd, dünyada da ahirette de O'nun içindir; hüküm de O'nundur. Yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Diyanet Vakfi : İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Edip Yüksel : O ALLAH'tır; O'ndan başka tanrı yoktur. Başta da Sonda da övgüler O'nadır. Tüm yargı da O'na aittir ve O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte O, Allah'tır. O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur, hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah O, O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde sonunda hamd O'nadır, hüküm O'nundur. Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah o, başka tanrı yok ancak o, önünde sonunda hamd onun, huküm onun, nihayet döndürülüp ona götürüleceksiniz
Fizilal-il Kuran : Allah odur ki; O'ndan başka ilah yoktur. Hamd dünya ve ahirette O'nun içindir. Hüküm de O'nundur. Yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Gültekin Onan : O, Tanrı'dır, kendisinden başka tanrı yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
Hakkı Yılmaz : Ve O, Kendisinden başka ilâh diye bir şey olmayan Allah'tır. İlkinde ve sonuncuda tüm övgüler O'nundur, hüküm yalnızca O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz.
Hasan Basri Çantay : O, öyle Allahdır ki kendinden başka hiçbir Tanrı yokdur, önünde de, sonunda da hamd Onundur. Hüküm de Onundur. Siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksinız.
Hayrat Neşriyat : Hem O, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’dır. Başta da sonda da (dünyada da âhirette de) hamd, O’na mahsustur. Hüküm de O’nundur ve ancak O’na döndürüleceksiniz!
İbni Kesir : O, öyle bir Allah'tır ki; kendinden başka ilah yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nadır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : Ve O Allah'tır ki; O'ndan başka İlâh yoktur. Evvelde ve ahirde (dünyada ve ahirette) hamd, O'na aittir. Ve hüküm, O'nundur. Ve O'na döndürüleceksiniz.
Muhammed Esed : Çünkü O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. (Hayatın) başında da sonunda da tüm gerçek övgüler yalnızca O'na yaraşır; nihai hüküm O'nundur; çünkü O'na döndürüleceksiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah, O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Hamd önce de ve ahirette de O'nun içindir. Ve hüküm O'na mahsustur ve O'na döndürüleceksinizdir.
Ömer Öngüt : O öyle Allah'tır ki, kendisinden başka bir ilâh yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur. Hüküm de O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.
Şaban Piriş : Allah O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O’nadır. Hakimiyet de O’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Suat Yıldırım : O’dur Allah. O’ndan başka yoktur İlah. Başta da sonda da, dünyada da âhirette de bütün hamdler, güzel övgüler O’nadır. Hüküm yetkisi O’nundur. Sonunda varacağınız yer de O’nun huzurudur.
Süleyman Ateş : O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. İlkte de, sonda da (dünyâda da, âhirette de) hamd O'na mahsustur. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
Tefhim-ul Kuran : O, Allah'tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da hamd O'nundur. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
Ümit Şimşek : O, kendisinden başka tanrı bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, âhirette de hamd Ona aittir. Hüküm Onundur; siz de Onun huzuruna döneceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : O, Allah'tır! Tanrı yoktur O'ndan başka. İlkte de sonda da hamt yalnız O'nadır. Hüküm de yalnız O'nundur/O'nun içindir. Ve siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}