» 3 / Âl-i Imrân  102:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
Ali Imran Suresi = Imran Ailesi Suresi
Imran ailesinden bahsedildiginden bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. اتَّقُوا (ETGWE) = tteḳū : korkun
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
7. حَقَّ (ḪG) = Haḳḳa : hakkıyla
8. تُقَاتِهِ (TGETH) = tuḳātihi : O'na yaraşır biçimde
9. وَلَا (WLE) = ve lā :
10. تَمُوتُنَّ (TMWTN) = temūtunne : ölmeyin
11. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
12. وَأَنْتُمْ (WÊNTM) = veentum : siz
13. مُسْلِمُونَ (MSLMWN) = muslimūne : müslümanlar olmak
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | korkun | Allah'tan | hakkıyla | O'na yaraşır biçimde | | ölmeyin | dışında | siz | müslümanlar olmak |

[Y] [EYH] [] [EMN] [WGY] [] [ḪGG] [WGY] [] [MWT] [] [] [SLM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ETGWE ELLH ḪG TGETH WLE TMWTN ÎLE WÊNTM MSLMWN

eyyuhā elleƶīne āmenū tteḳū llahe Haḳḳa tuḳātihi ve lā temūtunne illā veentum muslimūne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū korkun Fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hakkıyla (as is His) right
تقاته و ق ي | WGY TGETH tuḳātihi O'na yaraşır biçimde (that) He (should) be feared
ولا | WLE ve lā and (do) not
تموتن م و ت | MWT TMWTN temūtunne ölmeyin die
إلا | ÎLE illā dışında except
وأنتم | WÊNTM veentum siz [while you]
مسلمون س ل م | SLM MSLMWN muslimūne müslümanlar olmak (as) Muslims.

3:102 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | korkun | Allah'tan | hakkıyla | O'na yaraşır biçimde | | ölmeyin | dışında | siz | müslümanlar olmak |

[Y] [EYH] [] [EMN] [WGY] [] [ḪGG] [WGY] [] [MWT] [] [] [SLM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ETGWE ELLH ḪG TGETH WLE TMWTN ÎLE WÊNTM MSLMWN

eyyuhā elleƶīne āmenū tteḳū llahe Haḳḳa tuḳātihi ve lā temūtunne illā veentum muslimūne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [و ق ي] [] [ح ق ق] [و ق ي] [] [م و ت] [] [] [س ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū korkun Fear
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hakkıyla (as is His) right
Ha,Gaf,
8,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
تقاته و ق ي | WGY TGETH tuḳātihi O'na yaraşır biçimde (that) He (should) be feared
Te,Gaf,Elif,Te,He,
400,100,1,400,5,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | WLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تموتن م و ت | MWT TMWTN temūtunne ölmeyin die
Te,Mim,Vav,Te,Nun,
400,40,6,400,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
فعل مضارع والنون للتوكيد
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
وأنتم | WÊNTM veentum siz [while you]
Vav,,Nun,Te,Mim,
6,,50,400,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
مسلمون س ل م | SLM MSLMWN muslimūne müslümanlar olmak (as) Muslims.
Mim,Sin,Lam,Mim,Vav,Nun,
40,60,30,40,6,50,
"N – nominative masculine plural (form IV) active participle → Islam"
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | اتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Allah'tan | حَقَّ: hakkıyla | تُقَاتِهِ: O'na yaraşır biçimde | وَلَا: | تَمُوتُنَّ: ölmeyin | إِلَّا: dışında | وَأَنْتُمْ: siz | مُسْلِمُونَ: müslümanlar olmak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | اتقوا ETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | حق ḪG hakkıyla | تقاته TGETH O'na yaraşır biçimde | ولا WLE | تموتن TMWTN ölmeyin | إلا ÎLE dışında | وأنتم WÊNTM siz | مسلمون MSLMWN müslümanlar olmak |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | tteḳū: korkun | llahe: Allah'tan | Haḳḳa: hakkıyla | tuḳātihi: O'na yaraşır biçimde | ve lā: | temūtunne: ölmeyin | illā: dışında | veentum: siz | muslimūne: müslümanlar olmak |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | ETGWE: korkun | ELLH: Allah'tan | ḪG: hakkıyla | TGETH: O'na yaraşır biçimde | WLE: | TMWTN: ölmeyin | ÎLE: dışında | WÊNTM: siz | MSLMWN: müslümanlar olmak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, Allah'tan nasıl sakınmak lâzımsa öyle sakının ve ancak Müslüman olarak can verin.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler. . . Allâh'tan (size yaptıklarınızın sonuçlarını kesinlikle yaşatacağı için) hakkıyla korunun ve ancak teslim olmuşluğunu yaşayanlar olarak ölün.
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, müttakî olmanın bütün icaplarını yerine getirerek, takva esaslarını hayata geçirerek lâyıkı vechile Allah’a sığının, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp kendinizi Allah’ın azabından koruyun. Kesinlikle İslâm’ı yaşayan müslüman olarak ruhunuzu teslim edin.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.
Ali Fikri Yavuz : Ey müminler! Gerçek takvâya yaraştığı gibi, Allah’dan korkup sakının ve her halde müslüman olarak can verin.
Bekir Sadak : Ey inananlar! Allah'tan, sakinilmasi gerektigi gibi sakinin, sizler ancak musluman olarak can verin.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Allah'tan gerektiği gibi korkup (fenalıklardan, inkâra sapmaktan) sakının ve siz ancak Müslüman olarak can verin.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inananlar! Allah'tan, sakınılması gerektiği gibi sakının, sizler ancak müslüman olarak can verin.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.
Edip Yüksel : İnananlar! ALLAH'ı gereğince dinleyin ve müslümanlar (Tanrı'ya teslim olanlar) olarak ölmeye bakın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkup gerektiği gibi sakının ve kesinlikle müslüman olarak can verin!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iman edenler! Allaha nasıl korunmak gerekse öyle korunun, hakkile müttaki olun ve her halde müslim olarak can verin
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, Allah'tan gerektiği gibi korkunuz ve mutlaka müslüman olarak ölünüz.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Tanrı'dan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka [bir din ve tutum üzerinde] ölmeyin.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girmiş kişiler olmanız için nasıl koruma altına alınmanız gerekiyorsa kendinizi öyle Allah'ın koruması altına alın ve ancak müslimler olarak can verin.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allahdan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz, müslümanlar (olmak)dan başka (bir sıfatla) can vermeyin.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Kendisinden nasıl sakınmak gerekiyorsa, Allah’dan öyle sakının ve siz ancak Müslüman kimseler olarak can verin!
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Ve her halde müslüman olarak can verin.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı “O'nun hak takvası” ile (bi hakkın takva, en üst derece takva ile) takva sahibi olun! Ve sakın siz, (Allah'a) teslim olmadan ölmeyin!
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Derin bir duyarlıkla Allah'a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olun ve O'na kendinizi yürekten teslim etmeden önce ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân etmiş olanlar! Allah Teâlâ'ya bihakkın takvâ ile ittikada bulununuz. Ve siz ancak müslümanlar olduğunuz halde vefat ediniz.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lâzımsa öylece korkun. Sakın siz müslüman olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin.
Şaban Piriş : Ey iman edenler, Allah’tan gerektiği gibi korkup/sakının ve yalnızca (O’na) teslim olarak can verin.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının! Ona lâyık olduğu tazimi gösterin ve ancak O’na teslim olan Müslüman olarak can verin!
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allah'tan, O'na yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve Müslüman olarak ölün.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın/Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}