» 3 / Âl-i Imrân  198:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
Ali Imran Suresi = Imran Ailesi Suresi
Imran ailesinden bahsedildiginden bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَٰكِنِ (LKN) = lākini : fakat
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
3. اتَّقَوْا (ETGWE) = tteḳav : korkan(lara)
4. رَبَّهُمْ (RBHM) = rabbehum : Rablerinden
5. لَهُمْ (LHM) = lehum : vardır
6. جَنَّاتٌ (CNET) = cennātun : cennetler
7. تَجْرِي (TCRY) = tecrī : akan
8. مِنْ (MN) = min : -ndan
9. تَحْتِهَا (TḪTHE) = teHtihā : altları-
10. الْأَنْهَارُ (ELÊNHER) = l-enhāru : ırmaklar
11. خَالِدِينَ (ḢELD̃YN) = ḣālidīne : ebedi kalacaklar
12. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
13. نُزُلًا (NZLE) = nuzulen : ağırlanacaklardır
14. مِنْ (MN) = min :
15. عِنْدِ (AND̃) = ǐndi : tarafından
16. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
17. وَمَا (WME) = ve mā : bulunanlar ise
18. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : yanında
19. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
20. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha hayırlıdır
21. لِلْأَبْرَارِ (LLÊBRER) = lilebrāri : iyiler için
fakat | kimselere | korkan(lara) | Rablerinden | vardır | cennetler | akan | -ndan | altları- | ırmaklar | ebedi kalacaklar | orada | ağırlanacaklardır | | tarafından | Allah | bulunanlar ise | yanında | Allah | daha hayırlıdır | iyiler için |

[] [] [WGY] [RBB] [] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [NZL] [] [AND̃] [] [] [AND̃] [] [ḢYR] [BRR]
LKN ELZ̃YN ETGWE RBHM LHM CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE NZLE MN AND̃ ELLH WME AND̃ ELLH ḢYR LLÊBRER

lākini elleƶīne tteḳav rabbehum lehum cennātun tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā nuzulen min ǐndi llahi ve mā ǐnde llahi ḣayrun lilebrāri
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لكن | LKN lākini fakat But
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳav korkan(lara) fear
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbehum Rablerinden their Lord,
لهم | LHM lehum vardır for them
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātun cennetler (will be) Gardens
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
من | MN min -ndan from
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altları- underneath them
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers,
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne ebedi kalacaklar will abide forever
فيها | FYHE fīhā orada in it -
نزلا ن ز ل | NZL NZLE nuzulen ağırlanacaklardır a hospitality
من | MN min from
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi tarafından [near]
الله | ELLH llahi Allah Allah.
وما | WME ve mā bulunanlar ise And what
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında (is) with
الله | ELLH llahi Allah Allah
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) best
للأبرار ب ر ر | BRR LLÊBRER lilebrāri iyiler için for the righteous.

3:198 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

fakat | kimselere | korkan(lara) | Rablerinden | vardır | cennetler | akan | -ndan | altları- | ırmaklar | ebedi kalacaklar | orada | ağırlanacaklardır | | tarafından | Allah | bulunanlar ise | yanında | Allah | daha hayırlıdır | iyiler için |

[] [] [WGY] [RBB] [] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [NZL] [] [AND̃] [] [] [AND̃] [] [ḢYR] [BRR]
LKN ELZ̃YN ETGWE RBHM LHM CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE NZLE MN AND̃ ELLH WME AND̃ ELLH ḢYR LLÊBRER

lākini elleƶīne tteḳav rabbehum lehum cennātun tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā nuzulen min ǐndi llahi ve mā ǐnde llahi ḣayrun lilebrāri
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار

[] [] [و ق ي] [ر ب ب] [] [ج ن ن] [ج ر ي] [] [ت ح ت] [ن ه ر] [خ ل د] [] [ن ز ل] [] [ع ن د] [] [] [ع ن د] [] [خ ي ر] [ب ر ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لكن | LKN lākini fakat But
Lam,Kef,Nun,
30,20,50,
AMD – amendment particle
حرف استدراك
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳav korkan(lara) fear
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbehum Rablerinden their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لهم | LHM lehum vardır for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātun cennetler (will be) Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
Te,Cim,Re,Ye,
400,3,200,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altları- underneath them
Te,Ha,Te,He,Elif,
400,8,400,5,1,
N – genitive noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers,
Elif,Lam,,Nun,He,Elif,Re,
1,30,,50,5,1,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne ebedi kalacaklar will abide forever
Hı,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
600,1,30,4,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā orada in it -
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
نزلا ن ز ل | NZL NZLE nuzulen ağırlanacaklardır a hospitality
Nun,Ze,Lam,Elif,
50,7,30,1,
N – accusative indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi tarafından [near]
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وما | WME ve mā bulunanlar ise And what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında (is) with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha hayırlıdır (is) best
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
للأبرار ب ر ر | BRR LLÊBRER lilebrāri iyiler için for the righteous.
Lam,Lam,,Be,Re,Elif,Re,
30,30,,2,200,1,200,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَٰكِنِ: fakat | الَّذِينَ: kimselere | اتَّقَوْا: korkan(lara) | رَبَّهُمْ: Rablerinden | لَهُمْ: vardır | جَنَّاتٌ: cennetler | تَجْرِي: akan | مِنْ: -ndan | تَحْتِهَا: altları- | الْأَنْهَارُ: ırmaklar | خَالِدِينَ: ebedi kalacaklar | فِيهَا: orada | نُزُلًا: ağırlanacaklardır | مِنْ: | عِنْدِ: tarafından | اللَّهِ: Allah | وَمَا: bulunanlar ise | عِنْدَ: yanında | اللَّهِ: Allah | خَيْرٌ: daha hayırlıdır | لِلْأَبْرَارِ: iyiler için |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لكن LKN fakat | الذين ELZ̃YN kimselere | اتقوا ETGWE korkan(lara) | ربهم RBHM Rablerinden | لهم LHM vardır | جنات CNET cennetler | تجري TCRY akan | من MN -ndan | تحتها TḪTHE altları- | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacaklar | فيها FYHE orada | نزلا NZLE ağırlanacaklardır | من MN | عند AND̃ tarafından | الله ELLH Allah | وما WME bulunanlar ise | عند AND̃ yanında | الله ELLH Allah | خير ḢYR daha hayırlıdır | للأبرار LLÊBRER iyiler için |
Kırık Meal (Okunuş) : |lākini: fakat | elleƶīne: kimselere | tteḳav: korkan(lara) | rabbehum: Rablerinden | lehum: vardır | cennātun: cennetler | tecrī: akan | min: -ndan | teHtihā: altları- | l-enhāru: ırmaklar | ḣālidīne: ebedi kalacaklar | fīhā: orada | nuzulen: ağırlanacaklardır | min: | ǐndi: tarafından | llahi: Allah | ve mā: bulunanlar ise | ǐnde: yanında | llahi: Allah | ḣayrun: daha hayırlıdır | lilebrāri: iyiler için |
Kırık Meal (Transcript) : |LKN: fakat | ELZ̃YN: kimselere | ETGWE: korkan(lara) | RBHM: Rablerinden | LHM: vardır | CNET: cennetler | TCRY: akan | MN: -ndan | TḪTHE: altları- | ELÊNHER: ırmaklar | ḢELD̃YN: ebedi kalacaklar | FYHE: orada | NZLE: ağırlanacaklardır | MN: | AND̃: tarafından | ELLH: Allah | WME: bulunanlar ise | AND̃: yanında | ELLH: Allah | ḢYR: daha hayırlıdır | LLÊBRER: iyiler için |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat Rablerinden çekinenleredir kıyılarından ırmaklar akan cennetler, orada ebedî kalış, Allah katından ziyâfetler ve Allah katında, iyi kişilere daha da hayırlı şeyler var.
Adem Uğur : Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklar akan, ebedî olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki (nimetler) daha hayırlıdır.
Ahmed Hulusi : Fakat Rablerinden korunanlara gelince, onlara altlarında nehirler akan cennetler vardır. Orada sonsuza dek yaşarlar Allâh indînden inzâl olan ile (hakikatleri olan Allâh Esmâ'sının bilinçlerine inzâl {boyutsal geçiş} ettiği kuvveler ile). Allâh indînde olanlar, Ebrâr (Allâh'a ermişler) için daha hayırlıdır.
Ahmet Tekin : Fakat Rablerine sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrananlara, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minlere, altlarından ırmaklar akan cennet konakları vardır. Orada ebedî yaşarlar. Allah tarafından ağırlanırlar, misafir edilirler. İyiler, kâmil insanlar, müslümanlar için Allah katındakiler daha hayırlıdır.
Ahmet Varol : Ancak Rablerine karşı gelmekten sakınanlara, Allah tarafından bir ağırlama, bir ihsan olarak, içerisinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır. İyiler için Allah katında olanlar daha hayırlıdır.
Ali Bulaç : Ama Rablerinden korkup sakınanlar; onlar için Allah katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah'ın katında olanlar daha hayırlıdır.
Ali Fikri Yavuz : Fakat Rablerinden korkanlar (var ya), onlar için altlarından ırmaklar akar cennetler var; orada ebedî olarak kalıcıdırlar, Allah tarafından hediyelerle konukludurlar. Allah’ın katındaki nimetler ise iyi kimseler için daha hayırlıdır.
Bekir Sadak : Fakat Rablerinden sakinanlara, Allah katindan konukluklar bulunan, iclerinden irmaklar akan, icinde temelli kalacaklari cennetler vardir. Allah katindaki seyler, iyi olanlar icin daha hayirlidir.
Celal Yıldırım : Ama Rablerinden (üstün saygı ile) korkanlar için altlarından ırmaklar akan, ebedî kalacakları Cennetler, Allah tarafından konaklar vardır. Allah katındaki (nimetler), iyi ve temiz bir hayat yaşayanlar için daha hayırlıdır.
Diyanet İşleri : Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah katından bir konaklama yeri olarak, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Fakat Rablerinden sakınanlara, Allah katından konukluklar bulunan, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler, iyi olanlar için daha hayırlıdır.
Diyanet Vakfi : Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklar akan, ebedî olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki (nimetler) daha hayırlıdır.
Edip Yüksel : Rab'lerini dinleyenler için içlerinde ırmaklar akan cennetler var. ALLAH tarafından bir konut olarak orada ebedi kalacaklar. İyiler için ALLAH'ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklar, Allah katından ağırlanacaklardır. İyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat o Allah'tan korkan, korunan kullar için; içlerinde ebedi kalmak ve Allah tarafından konuk edilmek üzere, altından ırmaklar akan cennetler var. Allah katındaki ise ermişler için daha hayırlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Lâkin o Allahdan korkan, korunan kullar, onlar için cennetler var altından ırmaklar akar, içlerinde kalmak üzere onlar, Allah tarafından konukluklar, Allah yanındaki ise ermişler için daha hayırlıdır
Fizilal-il Kuran : Fakat Rabblerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar Allah'ın konukları olarak orada süresiz kalacaklardır. Allah'ın iyi kullara yönelik mükafatı daha hayırlıdır.
Gültekin Onan : Ama rablerinden korkup sakınanlar; onlar için Tanrı katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Tanrı'nın katında olanlar daha hayırlıdır.
Hakkı Yılmaz : Ama, Rablerinin koruması altına girmiş kişilere gelince, onlar için, Allah katından bir yolcu ikramı olarak, altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Ve Allah katındaki, “iyi adamlar” için daha iyidir.
Hasan Basri Çantay : Fakat Rablerinden korkanlar (öyle mi ya)? Altlarından ırmaklar akan cennetler — kendileri içinde ebedî kalmak, Rableri katından verilecek nice ziyafetlere de konmak üzere — hep onların. Allahın nezdinde olan (ni'metler) iyiler için daha hayırlıdır.
Hayrat Neşriyat : Fakat Rablerinden sakınanlar var ya, onlar için, Allah katından bir ağırlama olarak, altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Allah katında olan(ni'metler) ise, ebrâr (özü sözü tertemiz olan sâlih kullar) için daha hayırlıdır.
İbni Kesir : Fakat Rabblarından korkanlar için; altlarından ırmaklar akan cennetler var. Orada temelli kalacaklar. Allah tarafından ağırlanacaklar. Allah katında olanlar kendileri için daha hayırlıdır.
İskender Evrenosoğlu : Fakat Rab'lerine karşı takva sahibi olanlar...Onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır.Ve Allah'ın katında olan şeyler, ebrar kullar için daha hayırlıdır.
Muhammed Esed : Ama Rablerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, içinden ırmaklar akan hasbahçelere kavuşacaklardır: Allah'tan ne güzel bir karşılama! Ve Allah katında olan, gerçek erdem sahipleri için en hayırlı olandır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Fakat o kimseler ki, Rablerinden korkmuşlardır, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedîyyen kalacaklardır, taraf-ı ilâhî'den verilecek nice ziyafetler olduğu halde. Ve Allah Teâlâ'nın indinde olanlar ise sâlih kullar için daha hayırlıdır.
Ömer Öngüt : Fakat Rablerinden korkanlar için, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Allah tarafından ağırlanırlar. Ebrâr (iyiler) için Allah katındakiler ise daha hayırlıdır.
Şaban Piriş : Rab’lerinden korkanlara da altlarından ırmaklar akan ve içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katından bir ağırlanmadır / ikramdır. Allah katında olanlar, iyi kimseler için daha hayırlıdır.
Suat Yıldırım : Lâkin Rabbine karşı gelmekten sakınanlara Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Allah’ın yanında olan mükâfatlar, elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır.
Süleyman Ateş : Fakat Rablerinden korkanlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler var. Orada ebedi kalacaklar, Allâh tarafından ağırlanacaklardır. İyiler için Allâh yanında bulunan ödüller ise (dünyâ varlığından) daha hayırlıdır.
Tefhim-ul Kuran : Ama Rablerinden korkup sakınanlar; onlar için Allah katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah'ın katında olanlar daha hayırlıdır.
Ümit Şimşek : Rablerinden sakınanlara gelince, Allah katından bir ikram olarak, onlara altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. Allah'ın katındaki ise, iyiler zümresinden olanlar için daha hayırlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ama Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah katından bir konukseverlikle sürekli kalıcıdırlar orada. Allah katındaki ödüller iyiler için daha hayırlıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}