» 32 / Secde  10:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (WGELWE) = ve ḳālū : ve dediler
2. أَإِذَا (ÊÎZ̃E) = eiƶā : sonra mı?
3. ضَلَلْنَا (ŽLLNE) = Delelnā : biz kaybolduktan
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : toprakta
6. أَإِنَّا (ÊÎNE) = einnā : biz mi?
7. لَفِي (LFY) = lefī : içinde olacağız
8. خَلْقٍ (ḢLG) = ḣalḳin : bir yaratılış
9. جَدِيدٍ (CD̃YD̃) = cedīdin : yeni
10. بَلْ (BL) = bel : doğrusu
11. هُمْ (HM) = hum : onlar
12. بِلِقَاءِ (BLGEÙ) = biliḳā'i : kavuşmayı
13. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerine
14. كَافِرُونَ (KEFRWN) = kāfirūne : inkar edenlerdir
ve dediler | sonra mı? | biz kaybolduktan | | toprakta | biz mi? | içinde olacağız | bir yaratılış | yeni | doğrusu | onlar | kavuşmayı | Rablerine | inkar edenlerdir |

[GWL] [] [ŽLL] [] [ERŽ] [] [] [ḢLG] [CD̃D̃] [] [] [LGY] [RBB] [KFR]
WGELWE ÊÎZ̃E ŽLLNE FY ELÊRŽ ÊÎNE LFY ḢLG CD̃YD̃ BL HM BLGEÙ RBHM KEFRWN

ve ḳālū eiƶā Delelnā l-erDi einnā lefī ḣalḳin cedīdin bel hum biliḳā'i rabbihim kāfirūne
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GWL WGELWE ve ḳālū ve dediler And they say,
أإذا | ÊÎZ̃E eiƶā sonra mı? """Is (it) when"
ضللنا ض ل ل | ŽLL ŽLLNE Delelnā biz kaybolduktan we are lost
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi toprakta the earth,
أإنا | ÊÎNE einnā biz mi? will we
لفي | LFY lefī içinde olacağız certainly be in
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳin bir yaratılış a creation
جديد ج د د | CD̃D̃ CD̃YD̃ cedīdin yeni "new?"""
بل | BL bel doğrusu Nay,
هم | HM hum onlar they
بلقاء ل ق ي | LGY BLGEÙ biliḳā'i kavuşmayı in (the) meeting
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerine (of) their Lord
كافرون ك ف ر | KFR KEFRWN kāfirūne inkar edenlerdir (are) disbelievers.

32:10 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler | sonra mı? | biz kaybolduktan | | toprakta | biz mi? | içinde olacağız | bir yaratılış | yeni | doğrusu | onlar | kavuşmayı | Rablerine | inkar edenlerdir |

[GWL] [] [ŽLL] [] [ERŽ] [] [] [ḢLG] [CD̃D̃] [] [] [LGY] [RBB] [KFR]
WGELWE ÊÎZ̃E ŽLLNE FY ELÊRŽ ÊÎNE LFY ḢLG CD̃YD̃ BL HM BLGEÙ RBHM KEFRWN

ve ḳālū eiƶā Delelnā l-erDi einnā lefī ḣalḳin cedīdin bel hum biliḳā'i rabbihim kāfirūne
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون

[ق و ل] [] [ض ل ل] [] [ا ر ض] [] [] [خ ل ق] [ج د د] [] [] [ل ق ي] [ر ب ب] [ك ف ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GWL WGELWE ve ḳālū ve dediler And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أإذا | ÊÎZ̃E eiƶā sonra mı? """Is (it) when"
,,Zel,Elif,
,,700,1,
INTG – prefixed interrogative alif
T – time adverb
الهمزة همزة استفهام
ظرف زمان
ضللنا ض ل ل | ŽLL ŽLLNE Delelnā biz kaybolduktan we are lost
Dad,Lam,Lam,Nun,Elif,
800,30,30,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi toprakta the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
أإنا | ÊÎNE einnā biz mi? will we
,,Nun,Elif,
,,50,1,
INTG – prefixed interrogative alif
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
الهمزة همزة استفهام
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لفي | LFY lefī içinde olacağız certainly be in
Lam,Fe,Ye,
30,80,10,
EMPH – emphatic prefix lām
P – preposition
اللام لام التوكيد
حرف جر
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳin bir yaratılış a creation
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
جديد ج د د | CD̃D̃ CD̃YD̃ cedīdin yeni "new?"""
Cim,Dal,Ye,Dal,
3,4,10,4,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
بل | BL bel doğrusu Nay,
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بلقاء ل ق ي | LGY BLGEÙ biliḳā'i kavuşmayı in (the) meeting
Be,Lam,Gaf,Elif,,
2,30,100,1,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine (form III) verbal noun
جار ومجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerine (of) their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كافرون ك ف ر | KFR KEFRWN kāfirūne inkar edenlerdir (are) disbelievers.
Kef,Elif,Fe,Re,Vav,Nun,
20,1,80,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler | أَإِذَا: sonra mı? | ضَلَلْنَا: biz kaybolduktan | فِي: | الْأَرْضِ: toprakta | أَإِنَّا: biz mi? | لَفِي: içinde olacağız | خَلْقٍ: bir yaratılış | جَدِيدٍ: yeni | بَلْ: doğrusu | هُمْ: onlar | بِلِقَاءِ: kavuşmayı | رَبِّهِمْ: Rablerine | كَافِرُونَ: inkar edenlerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler | أإذا ÊÎZ̃E sonra mı? | ضللنا ŽLLNE biz kaybolduktan | في FY | الأرض ELÊRŽ toprakta | أإنا ÊÎNE biz mi? | لفي LFY içinde olacağız | خلق ḢLG bir yaratılış | جديد CD̃YD̃ yeni | بل BL doğrusu | هم HM onlar | بلقاء BLGEÙ kavuşmayı | ربهم RBHM Rablerine | كافرون KEFRWN inkar edenlerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler | eiƶā: sonra mı? | Delelnā: biz kaybolduktan | : | l-erDi: toprakta | einnā: biz mi? | lefī: içinde olacağız | ḣalḳin: bir yaratılış | cedīdin: yeni | bel: doğrusu | hum: onlar | biliḳā'i: kavuşmayı | rabbihim: Rablerine | kāfirūne: inkar edenlerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |WGELWE: ve dediler | ÊÎZ̃E: sonra mı? | ŽLLNE: biz kaybolduktan | FY: | ELÊRŽ: toprakta | ÊÎNE: biz mi? | LFY: içinde olacağız | ḢLG: bir yaratılış | CD̃YD̃: yeni | BL: doğrusu | HM: onlar | BLGEÙ: kavuşmayı | RBHM: Rablerine | KEFRWN: inkar edenlerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dediler ki: Yeryüzüne karışıp kaybolduktan sonra mı yeniden yaratılacağız? Hayır, onlar, Rablerine kavuşacaklarını inkâr etmedeler.
Adem Uğur : Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman, gerçekten (o vakit) biz mi yeniden yaratılacağız? derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Yerde yok olduktan sonra, biz mi yeni bir yapı ile yaşama devam edeceğiz?" Hayır, onlar, Rablerinin (Esmâ'sıyla) varlıklarında açığa çıkışı farkındalığını yaşamayı (likâsını) inkâr edenlerdir.
Ahmet Tekin : 'Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman mı, gerçekten o vakit, biz mi, yeniden yaratılacağız?' derler. Doğrusu onlar, diriltilerek Rablerinin huzurunda hesaba çekilmeyi, mükâfat ve cezayı inkâr ediyorlar.
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Yerde kaybolup gittikten sonra mı, biz mi yeniden yaratılacağız?' Gerçekten onlar Rablerine kavuşmayı inkâr edenlerdir.
Ali Bulaç : Dediler ki: "Biz yer (toprağın için)de yok olup gittikten sonra, gerçekten biz mi yeniden yaratılmış olacağız?" Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.
Ali Fikri Yavuz : Bir de (kıyameti inkâr edenler): “- Arzda, toprağa karışıb kaybolduğumuzda mı; cidden biz mi, yeni bir yaratılışta olacağız?” dediler. Doğrusu onlar, Rablerinin huzuruna varacaklarını inkâr eden kâfirlerdir.
Bekir Sadak : Puta tapanlar: «Topraga karisip yok olduktan sonra yeniden mi yaratilacagiz?» derler. Evet; onlar, Rab'lerine kavusmayi inkar edenlerdir.
Celal Yıldırım : Dediler ki: Yeryüzünde toprağa karışıp belirsiz hale geldiğimizde mi yeniden yaratılacağız ? Hayır, (onlar buna inanmamakla) Rablarına kavuşmayı inkâr ediyorlar.
Diyanet İşleri : (Kâfirler dediler ki:) “Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Diyanet İşleri (eski) : Puta tapanlar: 'Toprağa karışıp yok olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?' derler. Evet; onlar, Rab'lerine kavuşmayı inkar edenlerdir.
Diyanet Vakfi : «Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman, gerçekten (o vakit) biz mi yeniden yaratılacağız?» derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Edip Yüksel : Ve, 'Biz toprağa karışıp kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?' dediler. Doğrusu, onlar Rab'leri ile kavuşmayı inkar edenlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar: «Biz yerde kaybolup gittikten sonra, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta bulunacağız?» dediler. Fakat onlar Rablerine kavuşmayı (O'nun huzuruna varacaklarını) inkâr eden kâfirlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de: «A! Yeryüzünde kaybolup gittikten sonra mı, gerçekten biz mi muhakkak yeni bir yaratılışta olacağız?» dediler. Fakat onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kafirlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de: â! Arzda gaib olduğumuzda mı? Cidden biz mi muhakkak yeni bir hılkatte olacağız? dediler, fakat onlar rablarının likasını (huzuruna varacaklarını) inkâr eden kâfirlerdir
Fizilal-il Kuran : Puta tapanlar: «Biz yerde toprağa karışıp yok olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?» derler. Doğrusu onlar Rabb'ine kavuşmayı inkâr edenlerdir.
Gültekin Onan : Dediler ki: "Biz yer (toprağın için)de yok olup gittikten sonra, gerçekten biz mi yeniden yaratılmış olacağız?" Hayır, onlar rablerine kavuşmaya küfredenlerdir.
Hakkı Yılmaz : "Ve onlar: “Biz, yeryüzünün içinde kaybolduğumuzda mı, gerçekten biz mi yeni bir oluşturuluşta olacağız?” dediler. Aslında onlar, Rablerine kavuşmayı; O'nun huzuruna varmayı bilerek reddeden /inanmayan kimselerdir. "
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Biz yerde (çürüyüb) gaalib olduğumuz vakit mı, hakıykaten biz mi yeni bir yaratılışda (bulunacağız)»? Evet, onlar Rablerine kavuşmayı inkâr edicidirler.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (onlar): '(Biz) yerin içinde kaybolduğumuz zaman mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta olacağız?' dediler. Hayır! Onlar, Rablerine kavuşmayı inkâr eden kimselerdir.
İbni Kesir : Dediler ki: Toprağa karışıp yok olduktan sonra mı, biz, yeniden yaratılacağız. Evet onlar; Rabblarına kavuşmayı inkar edenlerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ve dediler ki: "Biz yerde (toprağın içinde) (toprağa) karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" Hayır, onlar, Rab'lerine mülâki olmayı (ulaşmayı) inkâr edenlerdir.
Muhammed Esed : Nitekim (çoğu) insanlar, "Ne! Biz (ölüp) toprağın altında kaybolduktan sonra yeni bir yaratılış eylemi sonucunda (hayata yeniden döndürülmüş) mü olacağız?" derler. Hayır, ama (böyle söyleyerek) Rablerine kavuşacakları gerçeğini inkar ederler!
Mustafa İslamoğlu : Bir de kalkıp derler ki: "Yani biz toprağın içinde kayıplara karışınca mı? Sahiden de biz yeniden yaratılacak mıyız?" Aslında (bu tavırlarıyla) onlar, Rablerinin huzuruna çıkıp (hesap vermeyi) inkar etmektedirler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Biz yerde gaib olduğumuz zaman mı, muhakkak biz mi bir yeni yaradılışta bulunacağız?» Evet. Onlar Rablerine kavuşmayı inkar eden kimselerdir.
Ömer Öngüt : Dediler ki: “Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman mı, biz mi yeniden yaratılacağız?” Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Şaban Piriş : -Biz, toprakta kaybolup gittikten sonra mı yeniden yaratılacağız? dediler. Aslında onlar, Rab’leri ile karşılaşmayı inkar ediyorlar!
Suat Yıldırım : Bir de: "Â! Toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız!" derler. Hatta onlar Rab’lerinin huzuruna varacaklarını da inkâr ederler.
Süleyman Ateş : "Biz toprakta kaybolduktan sonra, yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" dediler. Doğrusu onlar, Rablerine kavuşmayı inkâr edenlerdir.
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Biz yer (toprağın için)de yok olup gittikten sonra, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta bulacakmışız?» Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkâr edenlerdir.
Ümit Şimşek : Bir de dediler ki: 'Toprağın altında kaybolup gittikten sonra yeniden mi yaratılacağız?' Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr ediyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle dediler: "Toprakta kaybolup gittiğimiz zaman mı, o zaman mı yeni bir yaratılış içinde olacağız!" Gerçek şu ki, onlar herşeyden önce, Rablerinin huzuruna varmayı inkâr ediyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}