» 32 / Secde  18:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَفَمَنْ (ÊFMN) = efemen :
2. كَانَ (KEN) = kāne : hiç olur mu?
3. مُؤْمِنًا (MÙMNE) = mu'minen : inanan kişi
4. كَمَنْ (KMN) = kemen : kimse gibi
5. كَانَ (KEN) = kāne : olan
6. فَاسِقًا (FESGE) = fāsiḳan : fasık
7. لَا (LE) = lā : elbette
8. يَسْتَوُونَ (YSTWWN) = yestevūne : bir olmazlar
| hiç olur mu? | inanan kişi | kimse gibi | olan | fasık | elbette | bir olmazlar |

[] [KWN] [EMN] [] [KWN] [FSG] [] [SWY]
ÊFMN KEN MÙMNE KMN KEN FESGE LE YSTWWN

efemen kāne mu'minen kemen kāne fāsiḳan yestevūne
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفمن | ÊFMN efemen Then is one who
كان ك و ن | KWN KEN kāne hiç olur mu? is
مؤمنا ا م ن | EMN MÙMNE mu'minen inanan kişi a believer
كمن | KMN kemen kimse gibi like (him) who
كان ك و ن | KWN KEN kāne olan is
فاسقا ف س ق | FSG FESGE fāsiḳan fasık defiantly disobedient?
لا | LE elbette Not
يستوون س و ي | SWY YSTWWN yestevūne bir olmazlar they are equal.

32:18 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| hiç olur mu? | inanan kişi | kimse gibi | olan | fasık | elbette | bir olmazlar |

[] [KWN] [EMN] [] [KWN] [FSG] [] [SWY]
ÊFMN KEN MÙMNE KMN KEN FESGE LE YSTWWN

efemen kāne mu'minen kemen kāne fāsiḳan yestevūne
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

[] [ك و ن] [ا م ن] [] [ك و ن] [ف س ق] [] [س و ي]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفمن | ÊFMN efemen Then is one who
,Fe,Mim,Nun,
,80,40,50,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
REL – relative pronoun
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
اسم موصول
كان ك و ن | KWN KEN kāne hiç olur mu? is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
مؤمنا ا م ن | EMN MÙMNE mu'minen inanan kişi a believer
Mim,,Mim,Nun,Elif,
40,,40,50,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
كمن | KMN kemen kimse gibi like (him) who
Kef,Mim,Nun,
20,40,50,
P – prefixed preposition ka
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كان ك و ن | KWN KEN kāne olan is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فاسقا ف س ق | FSG FESGE fāsiḳan fasık defiantly disobedient?
Fe,Elif,Sin,Gaf,Elif,
80,1,60,100,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
لا | LE elbette Not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يستوون س و ي | SWY YSTWWN yestevūne bir olmazlar they are equal.
Ye,Sin,Te,Vav,Vav,Nun,
10,60,400,6,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَفَمَنْ: | كَانَ: hiç olur mu? | مُؤْمِنًا: inanan kişi | كَمَنْ: kimse gibi | كَانَ: olan | فَاسِقًا: fasık | لَا: elbette | يَسْتَوُونَ: bir olmazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أفمن ÊFMN | كان KEN hiç olur mu? | مؤمنا MÙMNE inanan kişi | كمن KMN kimse gibi | كان KEN olan | فاسقا FESGE fasık | لا LE elbette | يستوون YSTWWN bir olmazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |efemen: | kāne: hiç olur mu? | mu'minen: inanan kişi | kemen: kimse gibi | kāne: olan | fāsiḳan: fasık | : elbette | yestevūne: bir olmazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊFMN: | KEN: hiç olur mu? | MÙMNE: inanan kişi | KMN: kimse gibi | KEN: olan | FESGE: fasık | LE: elbette | YSTWWN: bir olmazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnanan kişi, inançtan çıkan kişiye benzer mi hiç? Eşit olmaz bunlar.
Adem Uğur : Öyle ya, mümin olan, yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar elbette bir olamazlar.
Ahmed Hulusi : İman sahibi ile inancı bozuk olan bir midir? Eşit olmazlar!
Ahmet Tekin : Öyle ya, mü’min olan kimse, hak dinin, doğru ve mantıklı düşünmenin dışına çıkan fâsık, âsi, bozguncu kimse gibi midir? Bunlar elbette bir olamazlar.
Ahmet Varol : Hiç mü'min kişi fasık bir kimse gibi olur mu? Bunlar bir olmazlar.
Ali Bulaç : Öyleyse, iman eden kimse, fasık olan gibi olur mu? Bunlar eşit olmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Öyle ya! Mümin olan, hiç fâsık (kâfir) olan gibi olur mu? Onlar, müsavi olmazlar.
Bekir Sadak : Inanan kimse yoldan cikmis kimseye benzer mi? Bunlar bir olamazlar.
Celal Yıldırım : Mü'min olan kimse, fâsık (yozmuş ahlâksız) gibi midir? Bunlar eşit olamazlar.
Diyanet İşleri : Hiç mü’min, fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : İnanan kimse yoldan çıkmış kimseye benzer mi? Bunlar bir olamazlar.
Diyanet Vakfi : Öyle ya, mümin olan, yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar elbette bir olamazlar.
Edip Yüksel : İnanan biri yoldan çıkmış biri gibi midir? Elbette eşit olamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Öyle ya iman eden kimse, fâsık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Öyle ya inanan kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Öyle ya, mü'min olan fasık olan gibi olur mu? Onlar müsavi olmazlar
Fizilal-il Kuran : Hiç inanan kimse yoldan çıkan kimse gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmaz.
Gültekin Onan : Öyleyse, inançlı olan kimse fasık olan gibi olur mu? Bunlar eşit olmazlar.
Hakkı Yılmaz : Peki, inanmış kimse, yoldan çıkan kimse gibi midir? Bunlar, aynı olmazlar.
Hasan Basri Çantay : Öyle ya, mü'min olan kimse, îmandan haaric kişi gibi midir? Onlar (hiçbir zaman) müsâvî olmazlar.
Hayrat Neşriyat : Hiç mü’min olan bir kimse, fâsık olan (kâfir) bir kimse gibi olur mu? (Elbette bunlar) bir olmazlar.
İbni Kesir : Mü'min olan kimse yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar hiç bir olmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Öyleyse mü'min olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi (eşit) olmazlar.
Muhammed Esed : Zaten, (bu dünyada) iman etmiş olan kimse, yoldan çıkmış biriyle hiç mukayese edilebilir mi? Bunlar (elbette) bir olamazlar!
Mustafa İslamoğlu : Öyle ya: hiç imanda sebat eden, hak yoldan sapan gibi muamele görür mü? Bunlar asla aynı olamazlar!
Ömer Nasuhi Bilmen : Evet. Hiç mü'min olan kimse, fâsık olan kimse gibi midir? (Elbette ki müsavî olmazlar.)
Ömer Öngüt : Mümin olan kimse, fâsık olan kimse gibi midir? Bunlar aslâ bir olamazlar!
Şaban Piriş : Hiç mü’min olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Asla eşit değillerdir.
Suat Yıldırım : Öyle ya, mümin olan, hiç fâsık gibi olur mu? Bunlar asla bir olamazlar.
Süleyman Ateş : Hiç inanan kimse, (yoldan çıkan) fâsık gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Öyleyse, iman eden kimse, fasık olan gibi olur mu? Bunlar eşit olmazlar.
Ümit Şimşek : Mü'min olan kimse, yoldan çıkmış olana benzer mi hiç? Onlar bir olmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç, bir mümin, bir sapık gibi olur mu? Hayır, eşit olmazlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}