» 32 / Secde  22:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim olabilir?
2. أَظْلَمُ (ÊƵLM) = eZlemu : daha zalim
3. مِمَّنْ (MMN) = mimmen : kimseden
4. ذُكِّرَ (Z̃KR) = ƶukkira : öğüt verilen
5. بِايَاتِ (B ËYET) = biāyāti : ayetleriyle
6. رَبِّهِ (RBH) = rabbihi : Rabbinin
7. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
8. أَعْرَضَ (ÊARŽ) = eǎ'raDe : yüz çeviren
9. عَنْهَا (ANHE) = ǎnhā : onlardan
10. إِنَّا (ÎNE) = innā : muhakkak ki biz
11. مِنَ (MN) = mine : -dan
12. الْمُجْرِمِينَ (ELMCRMYN) = l-mucrimīne : suçlular-
13. مُنْتَقِمُونَ (MNTGMWN) = munteḳimūne : öç alıcıyız
ve kim olabilir? | daha zalim | kimseden | öğüt verilen | ayetleriyle | Rabbinin | sonra | yüz çeviren | onlardan | muhakkak ki biz | -dan | suçlular- | öç alıcıyız |

[] [ƵLM] [] [Z̃KR] [EYY] [RBB] [] [ARŽ] [] [] [] [CRM] [NGM]
WMN ÊƵLM MMN Z̃KR B ËYET RBH S̃M ÊARŽ ANHE ÎNE MN ELMCRMYN MNTGMWN

ve men eZlemu mimmen ƶukkira biāyāti rabbihi ṧumme eǎ'raDe ǎnhā innā mine l-mucrimīne munteḳimūne
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim olabilir? And who
أظلم ظ ل م | ƵLM ÊƵLM eZlemu daha zalim (is) more unjust
ممن | MMN mimmen kimseden than (he) who
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukkira öğüt verilen is reminded
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetleriyle of (the) Verses
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
أعرض ع ر ض | ARŽ ÊARŽ eǎ'raDe yüz çeviren he turns away
عنها | ANHE ǎnhā onlardan from them?
إنا | ÎNE innā muhakkak ki biz Indeed, We
من | MN mine -dan from
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçlular- the criminals,
منتقمون ن ق م | NGM MNTGMWN munteḳimūne öç alıcıyız (will) take retribution.

32:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim olabilir? | daha zalim | kimseden | öğüt verilen | ayetleriyle | Rabbinin | sonra | yüz çeviren | onlardan | muhakkak ki biz | -dan | suçlular- | öç alıcıyız |

[] [ƵLM] [] [Z̃KR] [EYY] [RBB] [] [ARŽ] [] [] [] [CRM] [NGM]
WMN ÊƵLM MMN Z̃KR B ËYET RBH S̃M ÊARŽ ANHE ÎNE MN ELMCRMYN MNTGMWN

ve men eZlemu mimmen ƶukkira biāyāti rabbihi ṧumme eǎ'raDe ǎnhā innā mine l-mucrimīne munteḳimūne
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

[] [ظ ل م] [] [ذ ك ر] [ا ي ي] [ر ب ب] [] [ع ر ض] [] [] [] [ج ر م] [ن ق م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim olabilir? And who
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أظلم ظ ل م | ƵLM ÊƵLM eZlemu daha zalim (is) more unjust
,Zı,Lam,Mim,
,900,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
ممن | MMN mimmen kimseden than (he) who
Mim,Mim,Nun,
40,40,50,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukkira öğüt verilen is reminded
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
V – 3rd person masculine singular (form II) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetleriyle of (the) Verses
Be,,Ye,Elif,Te,
2,,10,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord,
Re,Be,He,
200,2,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أعرض ع ر ض | ARŽ ÊARŽ eǎ'raDe yüz çeviren he turns away
,Ayn,Re,Dad,
,70,200,800,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
عنها | ANHE ǎnhā onlardan from them?
Ayn,Nun,He,Elif,
70,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
إنا | ÎNE innā muhakkak ki biz Indeed, We
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
من | MN mine -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçlular- the criminals,
Elif,Lam,Mim,Cim,Re,Mim,Ye,Nun,
1,30,40,3,200,40,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
منتقمون ن ق م | NGM MNTGMWN munteḳimūne öç alıcıyız (will) take retribution.
Mim,Nun,Te,Gaf,Mim,Vav,Nun,
40,50,400,100,40,6,50,
N – nominative masculine plural (form VIII) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim olabilir? | أَظْلَمُ: daha zalim | مِمَّنْ: kimseden | ذُكِّرَ: öğüt verilen | بِايَاتِ: ayetleriyle | رَبِّهِ: Rabbinin | ثُمَّ: sonra | أَعْرَضَ: yüz çeviren | عَنْهَا: onlardan | إِنَّا: muhakkak ki biz | مِنَ: -dan | الْمُجْرِمِينَ: suçlular- | مُنْتَقِمُونَ: öç alıcıyız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim olabilir? | أظلم ÊƵLM daha zalim | ممن MMN kimseden | ذكر Z̃KR öğüt verilen | بآيات B ËYET ayetleriyle | ربه RBH Rabbinin | ثم S̃M sonra | أعرض ÊARŽ yüz çeviren | عنها ANHE onlardan | إنا ÎNE muhakkak ki biz | من MN -dan | المجرمين ELMCRMYN suçlular- | منتقمون MNTGMWN öç alıcıyız |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim olabilir? | eZlemu: daha zalim | mimmen: kimseden | ƶukkira: öğüt verilen | biāyāti: ayetleriyle | rabbihi: Rabbinin | ṧumme: sonra | eǎ'raDe: yüz çeviren | ǎnhā: onlardan | innā: muhakkak ki biz | mine: -dan | l-mucrimīne: suçlular- | munteḳimūne: öç alıcıyız |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: ve kim olabilir? | ÊƵLM: daha zalim | MMN: kimseden | Z̃KR: öğüt verilen | B ËYET: ayetleriyle | RBH: Rabbinin | S̃M: sonra | ÊARŽ: yüz çeviren | ANHE: onlardan | ÎNE: muhakkak ki biz | MN: -dan | ELMCRMYN: suçlular- | MNTGMWN: öç alıcıyız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kendisine Rabbinin delillerinden bir kısmı anılıp onlarla öğüt verildikten sonra da onlardan yüz çevirenden daha zâlim kimdir ki? Şüphe yok ki biz, mücrimlerden öç alacağız.
Adem Uğur : Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! Muhakkak ki biz, günahkârlara, lâyık oldukları cezayı veririz.
Ahmed Hulusi : Rabbinin kendisindeki işaretleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çevirenden daha zâlim kimdir? Muhakkak ki biz suçlulara yaptıklarının sonucunu yaşatırız!
Ahmet Tekin : Kendilerine, Rabbinin âyetleri tebliğ edildikten, hatırlatıldıktan sonra, âyetlerin öğretilmesine, ilkelerin toplumlarında benimsenmesine, yaşanmasına engel olanlardan, kâinatta açıkça gözüken delillere bakarak ibret almaktan yüz çevirenlerden daha zâlim kimler olabilir? Biz İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilere, suçlulara, günahkârlara, lâyık oldukları cezayı vereceğiz.
Ahmet Varol : Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alıcıyız.
Ali Bulaç : Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, yüz çevirenden daha zalim kimdir? Gerçekten biz, suçlu günahkarlardan intikam alıcılarız.
Ali Fikri Yavuz : Rabbinin ayetleri ile nasihat edilib de, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki, müşriklerden biz intikam alırız.
Bekir Sadak : Rabbinin ayetleri kendisine hatirlatilip da onlardan yuz ceviren kimseden daha zalim var midir? suphesiz suclulardan oc alacagiz. *
Celal Yıldırım : Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra ondan yüzçevirenden daha haksız kim vardır? Şüphesiz ki biz, suçlu günahkârlardan intikam alıcılarız.
Diyanet İşleri : Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz suçlulardan öç alacağız.
Diyanet Vakfi : Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir! Muhakkak ki biz, günahkârlara, lâyık oldukları cezayı veririz.
Edip Yüksel : Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öc alacağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabbinin âyetleriyle kendisine öğüt verilip de, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz, günahkârlardan intikam alacağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbinin ayetleriyle (kendisine) öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir. Muhakkak Biz, suçlulardan intikam alırız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbının âyetleriyle nasıhat edilib de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim de kim olabilir, muhakkak ki mücrimlerden biz intikam alırız
Fizilal-il Kuran : Kendisine Rabb'inin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz, suçlulardan öç alıcıyız.
Gültekin Onan : Kendisine rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra yüz çevirenden daha zalim kimdir? Gerçekten biz, suçlu günahkarlardan intikam alıcılarız.
Hakkı Yılmaz : "Ve Rabbinin âyetleriyle kendisi öğütlendirilen, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha yanlış; kendi zararına iş yapan kimdir? Şüphesiz Biz, günahkârları yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlayanlarız. "
Hasan Basri Çantay : Kendisine Rabbinin âyetleriyle öğüt verilib de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zaalim kimdir? Hiç şübhesiz ki biz günahkârlardan intikaam alıcılarız.
Hayrat Neşriyat : Kendisine Rabbisinin âyetleriyle nasîhat edilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Şübhesiz ki biz, günahkârlardan intikam alıcılarız.
İbni Kesir : Rabbının ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, suçlulardan intikam alıcıyız.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rabbinin âyetleri zikredildikten (hatırlatıldıktan) sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, mücrimlerden intikam alacak olanlarız.
Muhammed Esed : Kendisine Rabbinin mesajları aktarıldığında onlara sırtını dönenden daha zalim kim olabilir? (Bu şekilde) günaha batmış olanlardan öcümüzü mutlaka alacağız!
Mustafa İslamoğlu : Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da, ardından onlara sırt çeviren kimseden daha zalim biri olabilir mi? Elbette Biz, günahı hayat tarzı haline getirenlere yaptıklarının acısını tattırmayı biliriz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve daha zalim kimdir kendisine Rabbinin âyetleriyle nasihat verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden? Şüphe yok ki, Biz günahkârlardan intikam alıcılarız.
Ömer Öngüt : Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız!
Şaban Piriş : Rabbin ayetleri kendisine hatırlatılıp da sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz, günahkarların elbette cezasını vereceğiz.
Suat Yıldırım : Rabbinin âyetleri ile kendisine nasihat edildiğinde sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız.
Süleyman Ateş : Kendisine Rabbinin âyetleriyle öğüt verildikten sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz, suçlulardan öç alıcıyız.
Tefhim-ul Kuran : Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çevirenden zalim kimdir? Gerçekten biz, suçlu günahkârlardan intikam alıcılarız.
Ümit Şimşek : Kendisine Rabbinin âyetleriyle öğüt verildiğinde ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Biz o mücrimlerden elbette intikam alırız.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbinin ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Suçlulardan mutlaka intikam alacağız biz!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}