» 32 / Secde  25:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbin
3. هُوَ (HW) = huve : O
4. يَفْصِلُ (YFṦL) = yefSilu : hükmedecektir
5. بَيْنَهُمْ (BYNHM) = beynehum : onların aralarında
6. يَوْمَ (YWM) = yevme : günü
7. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
8. فِيمَا (FYME) = fīmā : şeylerde
9. كَانُوا (KENWE) = kānū : oldukları
10. فِيهِ (FYH) = fīhi : konularda
11. يَخْتَلِفُونَ (YḢTLFWN) = yeḣtelifūne : ayrılığa düştükleri
şüphesiz | Rabbin | O | hükmedecektir | onların aralarında | günü | kıyamet | şeylerde | oldukları | konularda | ayrılığa düştükleri |

[] [RBB] [] [FṦL] [BYN] [YWM] [GWM] [] [KWN] [] [ḢLF]
ÎN RBK HW YFṦL BYNHM YWM ELGYEMT FYME KENWE FYH YḢTLFWN

inne rabbeke huve yefSilu beynehum yevme l-ḳiyāmeti fīmā kānū fīhi yeḣtelifūne
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
هو | HW huve O [He]
يفصل ف ص ل | FṦL YFṦL yefSilu hükmedecektir will judge
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum onların aralarında between them
يوم ي و م | YWM YWM yevme günü (on the) Day
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection
فيما | FYME fīmā şeylerde in what
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū oldukları they used (to)
فيه | FYH fīhi konularda [in it]
يختلفون خ ل ف | ḢLF YḢTLFWN yeḣtelifūne ayrılığa düştükleri differ.

32:25 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Rabbin | O | hükmedecektir | onların aralarında | günü | kıyamet | şeylerde | oldukları | konularda | ayrılığa düştükleri |

[] [RBB] [] [FṦL] [BYN] [YWM] [GWM] [] [KWN] [] [ḢLF]
ÎN RBK HW YFṦL BYNHM YWM ELGYEMT FYME KENWE FYH YḢTLFWN

inne rabbeke huve yefSilu beynehum yevme l-ḳiyāmeti fīmā kānū fīhi yeḣtelifūne
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

[] [ر ب ب] [] [ف ص ل] [ب ي ن] [ي و م] [ق و م] [] [ك و ن] [] [خ ل ف]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هو | HW huve O [He]
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
يفصل ف ص ل | FṦL YFṦL yefSilu hükmedecektir will judge
Ye,Fe,Sad,Lam,
10,80,90,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum onların aralarında between them
Be,Ye,Nun,He,Mim,
2,10,50,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يوم ي و م | YWM YWM yevme günü (on the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – accusative masculine noun → Day of Resurrection"
اسم منصوب
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
فيما | FYME fīmā şeylerde in what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū oldukları they used (to)
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
فيه | FYH fīhi konularda [in it]
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
يختلفون خ ل ف | ḢLF YḢTLFWN yeḣtelifūne ayrılığa düştükleri differ.
Ye,Hı,Te,Lam,Fe,Vav,Nun,
10,600,400,30,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | رَبَّكَ: Rabbin | هُوَ: O | يَفْصِلُ: hükmedecektir | بَيْنَهُمْ: onların aralarında | يَوْمَ: günü | الْقِيَامَةِ: kıyamet | فِيمَا: şeylerde | كَانُوا: oldukları | فِيهِ: konularda | يَخْتَلِفُونَ: ayrılığa düştükleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | ربك RBK Rabbin | هو HW O | يفصل YFṦL hükmedecektir | بينهم BYNHM onların aralarında | يوم YWM günü | القيامة ELGYEMT kıyamet | فيما FYME şeylerde | كانوا KENWE oldukları | فيه FYH konularda | يختلفون YḢTLFWN ayrılığa düştükleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | rabbeke: Rabbin | huve: O | yefSilu: hükmedecektir | beynehum: onların aralarında | yevme: günü | l-ḳiyāmeti: kıyamet | fīmā: şeylerde | kānū: oldukları | fīhi: konularda | yeḣtelifūne: ayrılığa düştükleri |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | RBK: Rabbin | HW: O | YFṦL: hükmedecektir | BYNHM: onların aralarında | YWM: günü | ELGYEMT: kıyamet | FYME: şeylerde | KENWE: oldukları | FYH: konularda | YḢTLFWN: ayrılığa düştükleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Rabbin, kıyâmet gününde, ayrılığa düştükleri şeyler hakkında, aralarında hükmedecek.
Adem Uğur : Muhakkak ki Rabbin, ihtilâf etmekte oldukları şeyler hakkında kıyamet günü onların aralarında hükmedecektir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki senin Rabbin O, hakkında karşı çıktıkları konularda kıyamet sürecinde onların aralarında hüküm verecektir.
Ahmet Tekin : Rabbin onların ihtilâf çıkarmakta oldukları konularda, Kıyamet günü, aralarında ayrı ayrı hesaplarını görerek hükmünü icra edecektir.
Ahmet Varol : Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü hüküm verecektir.
Ali Bulaç : Şüphesiz, senin Rabbin, ihtilafa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında 'hükmünü verip ayıracaktır'.
Ali Fikri Yavuz : Şüphe yok ki Rabbin, (müminlerle kâfirlerin) aralarında, kıyamet günü, ihtilâf edip durdukları (dine ait) şeylerde hükmünü verecektir.
Bekir Sadak : Muhakkak ki Rabbin ayriliga dustukleri seylerde kiyamet gunu aralarinda hukmedecektir.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Rabbın onların ihtilâf ettikleri şeyler hakkında Kıyamet günü aralarında hükmedip (haklıyı haksızdan) ayırd edecektir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Muhakkak ki Rabbin ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
Diyanet Vakfi : Muhakkak ki Rabbin, ihtilâf etmekte oldukları şeyler hakkında kıyamet günü onların aralarında hükmedecektir.
Edip Yüksel : Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında diriliş günü karar verecek olandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şimdi ihtilafa düştükleri şeyler hakkında şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü aralarında ayırıcı hükmü verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şimdi ihtilaf edip durdukları şeylerde şüphesiz ki, Rabbin kıyamet günü aralarında ayrıca hükmü verecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şimdi ihtilâf edib durdukları şeylerde hiç şübhesiz ki rabbın Kıyamet günü beyinlerini fasledecektir
Fizilal-il Kuran : Şüphesiz Rabb'in kıyamet günü, ayrılığa düştükleri konularda onların aralarında hükmedecektir.
Gültekin Onan : Şüphesiz, senin rabbin, ihtilafa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında 'hükmünü verip ayıracaktır'.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz senin Rabbin; Allah, onların anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kıyâmet günü aralarında hükmedecektir. "
Hasan Basri Çantay : İhtilâf etmekde oldukları şeyler hakkında muhakkak ki Rabbin, (evet) O, kıyamet günü onların aralarında hükmedecekdir.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki üzerinde ihtilâfa düşegeldikleri şeyler hakkında, kıyâmet günü aralarını ayıracak (hüküm verecek) olan ancak Rabbindir.
İbni Kesir : Ayrılığa düştükleri şeylerde; Rabbın, muhakkak ki kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki senin Rabbin; O, kıyâmet günü ihtilâf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını (haklıyı haksızdan) ayırır (hüküm verir).
Muhammed Esed : Şüphe yok ki Allah, ihtilaf ettikleri bütün konularda Kıyamet Günü insanlar arasında bir hüküm verecektir.
Mustafa İslamoğlu : Şüphesiz kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri konularda aralarında hüküm verecek olan elbet senin Rabbindir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki, senin Rabbin (evet) O, kendisinde ihtilâf eder oldukları şeylerde aralarını Kıyamet günü (hâl ve) fasledecektir.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
Şaban Piriş : Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
Suat Yıldırım : Senin Rabbin kıyametteki büyük duruşma günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir.
Süleyman Ateş : Şüphesiz Rabbin, kıyâmet günü, ayrılığa düştükleri konularda onların aralarında hükmedecektir.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphe yok, senin Rabbin, ihtilafa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında 'hükmünü verip ayıracaktır'.
Ümit Şimşek : Kıyamet gününde Rabbin, onların anlaşmazlığa düştükleri şey için aralarındaki hükmünü verecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Kuşkusuz, Rabbin, evet O, ihtilaf edip durdukları hususlarda onların arasını ayıracaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}