» 32 / Secde  26:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَوَلَمْ (ÊWLM) = evelem :
2. يَهْدِ (YHD̃) = yehdi : yola getirmedi mi?
3. لَهُمْ (LHM) = lehum : onları
4. كَمْ (KM) = kem : nice
5. أَهْلَكْنَا (ÊHLKNE) = ehleknā : helak etmemiz
6. مِنْ (MN) = min :
7. قَبْلِهِمْ (GBLHM) = ḳablihim : daha önceki
8. مِنَ (MN) = mine :
9. الْقُرُونِ (ELGRWN) = l-ḳurūni : kuşakları
10. يَمْشُونَ (YMŞWN) = yemşūne : dolaştıkları
11. فِي (FY) = fī :
12. مَسَاكِنِهِمْ (MSEKNHM) = mesākinihim : yurtlarında
13. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
14. فِي (FY) = fī : vardır
15. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
16. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : ibretler
17. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
18. يَسْمَعُونَ (YSMAWN) = yesmeǔne : işitmiyorlar mı?
| yola getirmedi mi? | onları | nice | helak etmemiz | | daha önceki | | kuşakları | dolaştıkları | | yurtlarında | şüphesiz | vardır | bunda | ibretler | | işitmiyorlar mı? |

[] [HD̃Y] [] [] [HLK] [] [GBL] [] [GRN] [MŞY] [] [SKN] [] [] [] [EYY] [] [SMA]
ÊWLM YHD̃ LHM KM ÊHLKNE MN GBLHM MN ELGRWN YMŞWN FY MSEKNHM ÎN FY Z̃LK L ËYET ÊFLE YSMAWN

evelem yehdi lehum kem ehleknā min ḳablihim mine l-ḳurūni yemşūne mesākinihim inne ƶālike lāyātin efelā yesmeǔne
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊWLM evelem Does it not
يهد ه د ي | HD̃Y YHD̃ yehdi yola getirmedi mi? guide
لهم | LHM lehum onları [for] them,
كم | KM kem nice (that) how many
أهلكنا ه ل ك | HLK ÊHLKNE ehleknā helak etmemiz We have destroyed
من | MN min before them
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihim daha önceki before them
من | MN mine of
القرون ق ر ن | GRN ELGRWN l-ḳurūni kuşakları the generations,
يمشون م ش ي | MŞY YMŞWN yemşūne dolaştıkları they walk about
في | FY in
مساكنهم س ك ن | SKN MSEKNHM mesākinihim yurtlarında their dwellings.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY vardır in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ibretler surely, are Signs.
أفلا | ÊFLE efelā Then do not
يسمعون س م ع | SMA YSMAWN yesmeǔne işitmiyorlar mı? they hear?

32:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| yola getirmedi mi? | onları | nice | helak etmemiz | | daha önceki | | kuşakları | dolaştıkları | | yurtlarında | şüphesiz | vardır | bunda | ibretler | | işitmiyorlar mı? |

[] [HD̃Y] [] [] [HLK] [] [GBL] [] [GRN] [MŞY] [] [SKN] [] [] [] [EYY] [] [SMA]
ÊWLM YHD̃ LHM KM ÊHLKNE MN GBLHM MN ELGRWN YMŞWN FY MSEKNHM ÎN FY Z̃LK L ËYET ÊFLE YSMAWN

evelem yehdi lehum kem ehleknā min ḳablihim mine l-ḳurūni yemşūne mesākinihim inne ƶālike lāyātin efelā yesmeǔne
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون

[] [ه د ي] [] [] [ه ل ك] [] [ق ب ل] [] [ق ر ن] [م ش ي] [] [س ك ن] [] [] [] [ا ي ي] [] [س م ع]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولم | ÊWLM evelem Does it not
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
يهد ه د ي | HD̃Y YHD̃ yehdi yola getirmedi mi? guide
Ye,He,Dal,
10,5,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
لهم | LHM lehum onları [for] them,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
كم | KM kem nice (that) how many
Kef,Mim,
20,40,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
أهلكنا ه ل ك | HLK ÊHLKNE ehleknā helak etmemiz We have destroyed
,He,Lam,Kef,Nun,Elif,
,5,30,20,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min before them
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihim daha önceki before them
Gaf,Be,Lam,He,Mim,
100,2,30,5,40,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
القرون ق ر ن | GRN ELGRWN l-ḳurūni kuşakları the generations,
Elif,Lam,Gaf,Re,Vav,Nun,
1,30,100,200,6,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
يمشون م ش ي | MŞY YMŞWN yemşūne dolaştıkları they walk about
Ye,Mim,Şın,Vav,Nun,
10,40,300,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
مساكنهم س ك ن | SKN MSEKNHM mesākinihim yurtlarında their dwellings.
Mim,Sin,Elif,Kef,Nun,He,Mim,
40,60,1,20,50,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ibretler surely, are Signs.
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – genitive feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مجرور
أفلا | ÊFLE efelā Then do not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
يسمعون س م ع | SMA YSMAWN yesmeǔne işitmiyorlar mı? they hear?
Ye,Sin,Mim,Ayn,Vav,Nun,
10,60,40,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَوَلَمْ: | يَهْدِ: yola getirmedi mi? | لَهُمْ: onları | كَمْ: nice | أَهْلَكْنَا: helak etmemiz | مِنْ: | قَبْلِهِمْ: daha önceki | مِنَ: | الْقُرُونِ: kuşakları | يَمْشُونَ: dolaştıkları | فِي: | مَسَاكِنِهِمْ: yurtlarında | إِنَّ: şüphesiz | فِي: vardır | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَاتٍ: ibretler | أَفَلَا: | يَسْمَعُونَ: işitmiyorlar mı? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولم ÊWLM | يهد YHD̃ yola getirmedi mi? | لهم LHM onları | كم KM nice | أهلكنا ÊHLKNE helak etmemiz | من MN | قبلهم GBLHM daha önceki | من MN | القرون ELGRWN kuşakları | يمشون YMŞWN dolaştıkları | في FY | مساكنهم MSEKNHM yurtlarında | إن ÎN şüphesiz | في FY vardır | ذلك Z̃LK bunda | لآيات L ËYET ibretler | أفلا ÊFLE | يسمعون YSMAWN işitmiyorlar mı? |
Kırık Meal (Okunuş) : |evelem: | yehdi: yola getirmedi mi? | lehum: onları | kem: nice | ehleknā: helak etmemiz | min: | ḳablihim: daha önceki | mine: | l-ḳurūni: kuşakları | yemşūne: dolaştıkları | : | mesākinihim: yurtlarında | inne: şüphesiz | : vardır | ƶālike: bunda | lāyātin: ibretler | efelā: | yesmeǔne: işitmiyorlar mı? |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊWLM: | YHD̃: yola getirmedi mi? | LHM: onları | KM: nice | ÊHLKNE: helak etmemiz | MN: | GBLHM: daha önceki | MN: | ELGRWN: kuşakları | YMŞWN: dolaştıkları | FY: | MSEKNHM: yurtlarında | ÎN: şüphesiz | FY: vardır | Z̃LK: bunda | L ËYET: ibretler | ÊFLE: | YSMAWN: işitmiyorlar mı? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onları doğru yola sevketmez mi onlardan önce nice ümmetleri helâk etmemiz, onların yurtlarında gezip durmadalar; şüphe yok ki bunda deliller var elbet, hâlâ mı işitmezler?
Adem Uğur : Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri helâk edişimiz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hâla kulak vermezler mi?
Ahmed Hulusi : Meskenleri üzerinde yürüdükleri hâlde, kendilerinden önceki nesillerden nicelerini helâk etmiş olmamız onlara gerçeği göstermedi mi? Muhakkak ki bu olayda dersler vardır. . . Hâlâ mı algılamıyorlar?
Ahmet Tekin : Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri helâk edişimiz, hakka yönelmeleri için onlara aydınlatıcı, yeterli bilgi vermedi mi? Bunlarda elbette kudretimizi gösteren deliller vardır. Hâlâ öğüt alarak, düşünerek kulak vermeyecekler mi?
Ahmet Varol : Kendilerinden önce, şimdi yurtlarında dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Yine de duymuyorlar mı?
Ali Bulaç : Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri kendilerinden evvel yıkıma uğratmış olmamız, hâlâ onları doğru yola iletip yöneltmedi mi? Elbette, bunda ayetler vardır; yine de işitmiyorlar mı?
Ali Fikri Yavuz : Biz, o Mekke kâfirlerinden önce nice nesiller helâk ettik. Kendileri de yurdlarında gezip duruyorlar. Bu, onları hidayete iletmedi mi? İşte bunlarda (önceki nesillere yaptığımız helâk işlerinde) elbette ibret alâmetleri vardır. Hâlâ dinlemiyecekler, nasihat kabul etmiyecekler mi?
Bekir Sadak : simdi yurdlarinda gezip dolastiklari, kendilerinden onceki nice nesilleri yok etmis olmamiz onlari dogru yola sevketmez mi? Bunlarda suphesiz ibretler vardir. Dinlemezler mi?
Celal Yıldırım : Kendilerinden önce yok ettiğimiz nice nesillerin yurtlarında gezip dolaşmaları onları doğru yola irşâd etmiyor mu ? Doğrusu bunda öğütler ve ibretler vardır. Hâlâ işitmiyorlar mı ?
Diyanet İşleri : Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helâk etmiş olmamız, onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâ duymayacaklar mı?
Diyanet İşleri (eski) : Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onları doğru yola sevketmez mi? Bunlarda şüphesiz ibretler vardır. Dinlemezler mi?
Diyanet Vakfi : Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri helâk edişimiz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hâla kulak vermezler mi?
Edip Yüksel : Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız üzerinde hiç düşünmediler mi? Ki şimdi onların yurtlarında dolaşıyorlar. Bunda dersler ve işaretler vardır. İşitmezler mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendilerinden önce, yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşakları helâk etmiş olmamız, daha onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda nice ibretler vardır. Hâlâ kulak vermeyecekler mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onları doğru yola hala iletmedi mi, kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşaktan helak etmiş olmamız? Şüphesiz bunda (alınacak) ibretler vardır; hala kulak vermeyecekler mi?
Elmalılı Hamdi Yazır : Daha irşad etmedi mi onları ki kendilerinden evvel nice karınlar helâk etmişiz, meskenlerinde geziyorlar, elbette bunda şübhesiz âyetler var, halâ kulak vermiyecekler mi?
Fizilal-il Kuran : Bugün yurtlarında dolaştıkları nice kuşakları daha önce helâk etmiş olmamız, halâ onları yola getirmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Halâ dinlemeyecekler mi?
Gültekin Onan : Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri kendilerinden önce yıkıma uğratmış olmamız, hala onları doğru yola iletip yöneltmedi mi? Elbette, bunda ayetler vardır; yine de işitmiyorlar mı?
Hakkı Yılmaz : Yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları kendilerinden önceki nice kuşakları değişime/yıkıma uğratmış olmamız da, onlara kılavuz olmadı mı? Şüphesiz bunda nice alâmetler/göstergeler vardır. Hâlâ kulak vermeyecekler mi?
Hasan Basri Çantay : Biz onlardan evvel nice nesiller helak etdik. Yurdlarında kendileri de gezib duruyorlar. (Bu), onları hidâyete sevk etmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır.. Haalâ dinlemeyecekler mi?
Hayrat Neşriyat : Onlardan önceki nice nesilleri (isyanları sebebiyle) helâk edişimiz hâlâ kendilerini yola getirmedi mi? (Hâlbuki) onların meskenlerinde dolaşıyorlar. Şübhesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hiç dinlemezler mi?
İbni Kesir : Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nesillerden nicesini yok etmiş olmamız, onları doğru yola sevketmez mi? Şüphesiz bunlarda ayetler vardır. Hala dinlemezler mi?
İskender Evrenosoğlu : Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helâk ettik (etmiş olmamız). Onların (evvelce) meskûn oldukları yerlerde (yurtlarında) dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda, elbette âyetler (deliller, ibretler) vardır. Hâlâ işitmeyecekler mi?
Muhammed Esed : (Fakat) onlar, (o hakikati inkar edenler,) kendilerinden önce gelip geçmiş kaç nesli -bugün yurtlarında dolaşıp durdukları (kaç toplumu)- yok ettiğimizi görüp ders almazlar mı? Bunda elbette açık dersler vardır: hala dinlemezler mi?
Mustafa İslamoğlu : Şimdi kalıntılarında dolaştıkları kendilerinden önce yaşamış uygarlıklardan nicelerini helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Kuşkusuz bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır: hala mı işitmeyecekler?
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar için bir vesile-i hidâyet olmadı mı ki, onlardan evvel nice neslileri helâk ettik ki, onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Şüphe yok ki, bunda elbette ibretler vardır. Hâlâ dinlemeyecekler mi?
Ömer Öngüt : Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız, onları doğru yola sevketmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Hiç şüphesiz ki bunlarda âyetler (ibretler) vardır. Hâlâ işitmiyorlar mı?
Şaban Piriş : Yurtlarında dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmemiz onlara yol göstermiyor mu? İşte bunda ayetler vardır. Hâlâ anlamıyorlar mı?
Suat Yıldırım : Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz, onları doğru yola irşad etmiyor mu? Elbette bunda ibretler vardır. Hâlâ nasihat dinlemeyecekler mi?
Süleyman Ateş : Bugün yurtlarında dolaştıkları nice kuşakları daha önce helâk etmiş olmamız, hâlâ onları yola getirmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. (Öğüt alma kulağıyle) İşitmiyorlar mı?
Tefhim-ul Kuran : Yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşakları kendilerinden evvel, yıkıma uğratmış olmamız, hâlâ onları doğru yola iletip yöneltmedi mi? Hiç şüphe yok, bunda ayetler vardır; yine de işitmiyorlar mı?
Ümit Şimşek : Şimdi yurtlarında dolaştıkları nice nesilleri helâk etmiş olmamız onları yola getirmedi mi? Bunda elbette ibretler vardır. Hâlâ kulak vermeyecekler mi?
Yaşar Nuri Öztürk : Evlerinde, yurtlarında dolaşıp durdukları nice nesilleri, kendilerinden önce helâk etmiş olmamız onlara yol göstermedi mi? Kuşkusuz, bunda ibretler vardır. Hâlâ işitmiyorlar mı?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}