» 32 / Secde  29:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. يَوْمَ (YWM) = yevme : günü
3. الْفَتْحِ (ELFTḪ) = l-fetHi : fetih
4. لَا (LE) = lā :
5. يَنْفَعُ (YNFA) = yenfeǔ : fayda vermez
6. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
7. كَفَرُوا (KFRWE) = keferū : inkar eden(lere)
8. إِيمَانُهُمْ (ÎYMENHM) = īmānuhum : inanmaları
9. وَلَا (WLE) = ve lā : ve değildir
10. هُمْ (HM) = hum : onlar
11. يُنْظَرُونَ (YNƵRWN) = yunZerūne : mühlet verilenler(den)
de ki | günü | fetih | | fayda vermez | kimselere | inkar eden(lere) | inanmaları | ve değildir | onlar | mühlet verilenler(den) |

[GWL] [YWM] [FTḪ] [] [NFA] [] [KFR] [EMN] [] [] [NƵR]
GL YWM ELFTḪ LE YNFA ELZ̃YN KFRWE ÎYMENHM WLE HM YNƵRWN

ḳul yevme l-fetHi yenfeǔ elleƶīne keferū īmānuhum ve lā hum yunZerūne
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
يوم ي و م | YWM YWM yevme günü """(On the) Day"
الفتح ف ت ح | FTḪ ELFTḪ l-fetHi fetih (of) the Decision,
لا | LE not
ينفع ن ف ع | NFA YNFA yenfeǔ fayda vermez will benefit
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(lere) disbelieve
إيمانهم ا م ن | EMN ÎYMENHM īmānuhum inanmaları their belief
ولا | WLE ve lā ve değildir and not
هم | HM hum onlar they
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRWN yunZerūne mühlet verilenler(den) "will be granted respite."""

32:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | günü | fetih | | fayda vermez | kimselere | inkar eden(lere) | inanmaları | ve değildir | onlar | mühlet verilenler(den) |

[GWL] [YWM] [FTḪ] [] [NFA] [] [KFR] [EMN] [] [] [NƵR]
GL YWM ELFTḪ LE YNFA ELZ̃YN KFRWE ÎYMENHM WLE HM YNƵRWN

ḳul yevme l-fetHi yenfeǔ elleƶīne keferū īmānuhum ve lā hum yunZerūne
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون

[ق و ل] [ي و م] [ف ت ح] [] [ن ف ع] [] [ك ف ر] [ا م ن] [] [] [ن ظ ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
يوم ي و م | YWM YWM yevme günü """(On the) Day"
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الفتح ف ت ح | FTḪ ELFTḪ l-fetHi fetih (of) the Decision,
Elif,Lam,Fe,Te,Ha,
1,30,80,400,8,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ينفع ن ف ع | NFA YNFA yenfeǔ fayda vermez will benefit
Ye,Nun,Fe,Ayn,
10,50,80,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(lere) disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إيمانهم ا م ن | EMN ÎYMENHM īmānuhum inanmaları their belief
,Ye,Mim,Elif,Nun,He,Mim,
,10,40,1,50,5,40,
N – nominative masculine (form IV) verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | WLE ve lā ve değildir and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRWN yunZerūne mühlet verilenler(den) "will be granted respite."""
Ye,Nun,Zı,Re,Vav,Nun,
10,50,900,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | يَوْمَ: günü | الْفَتْحِ: fetih | لَا: | يَنْفَعُ: fayda vermez | الَّذِينَ: kimselere | كَفَرُوا: inkar eden(lere) | إِيمَانُهُمْ: inanmaları | وَلَا: ve değildir | هُمْ: onlar | يُنْظَرُونَ: mühlet verilenler(den) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | يوم YWM günü | الفتح ELFTḪ fetih | لا LE | ينفع YNFA fayda vermez | الذين ELZ̃YN kimselere | كفروا KFRWE inkar eden(lere) | إيمانهم ÎYMENHM inanmaları | ولا WLE ve değildir | هم HM onlar | ينظرون YNƵRWN mühlet verilenler(den) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | yevme: günü | l-fetHi: fetih | : | yenfeǔ: fayda vermez | elleƶīne: kimselere | keferū: inkar eden(lere) | īmānuhum: inanmaları | ve lā: ve değildir | hum: onlar | yunZerūne: mühlet verilenler(den) |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | YWM: günü | ELFTḪ: fetih | LE: | YNFA: fayda vermez | ELZ̃YN: kimselere | KFRWE: inkar eden(lere) | ÎYMENHM: inanmaları | WLE: ve değildir | HM: onlar | YNƵRWN: mühlet verilenler(den) |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Fetih günü, kâfir olanlar imana gelseler de faydası yok ve onlara mühlet de verilmeyecek.
Adem Uğur : De ki: Fetih (ve hüküm) gününde inkârcılara (o gün ettikleri) imanları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır!
Ahmed Hulusi : De ki: "O FETH'in yaşandığı süreçte, (ölümü tatmadan önce) hakikat bilgisini inkâr edenlere artık iman etmeleri bir fayda sağlamaz ve mühlet verilmez. "
Ahmet Tekin : 'Zafer kazandığımız gün, Mekke’nin fethedildiği gün, ebedî âlemin kapısının açıldığı gün, diriliş ve karar günü, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlere, o gün edecekleri iman fayda vermeyecek. Kendilerine mühlet tanınmayacak, tevbe etmelerine, özür dilemelerine fırsat verilmeyecek, merhamet nazarıyla bakılmayacak, göz açtırılmayacaktır.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Fetih günü inkâr edenlere imanlarının yararı olmaz ve kendilerine bir süre de tanınmaz.'
Ali Bulaç : De ki: "Fetih günü, inkâr edenlere (o gün) inanmaları bir yarar sağlamaz ve onlara bir süre tanınmaz."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), de ki: “- Fetih günü, o kâfirlere imanları fayda vermiyecek, onlara gözde açtırılmıyacaktır.
Bekir Sadak : De ki: «Hukmumun verilecegi gun inkarcilara ne inanmalari fayda verir ve ne de ertelenirler.»
Celal Yıldırım : De ki: Fetih günü, küfredenlere inanmaları artık fayda vermez ve onlara mühlet de verilmez.
Diyanet İşleri : De ki: “Fetih (Kıyamet) günü, inkâr edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Hükmün verileceği gün inkarcılara ne inanmaları fayda verir ve ne de ertelenirler.'
Diyanet Vakfi : De ki: Fetih (ve hüküm) gününde inkârcılara (o gün ettikleri) imanları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır!
Edip Yüksel : De ki, 'Zafer günü, inkarcılara inanmaları bir yarar sağlamıyacaktır; kendilerine bir başka şans da tanınmayacaktır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «İnkâr edenlere o fetih günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «İnkar edenlere o zafer günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz.»
Elmalılı Hamdi Yazır : (28-29) Bir de ne vakıt o fetih eğer doğru iseniz? diyorlar. De ki; küfredenlere o fetih günü iymanları faide vermez ve onlara göz açtırılmaz
Fizilal-il Kuran : De ki; «Fetih günü gelince inkâr edenlere, o zaman inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez.»
Gültekin Onan : De ki: "Fetih günü, küfredenlere (o gün) inanmaları bir yarar sağlamaz ve onlara bir süre tanınmaz."
Hakkı Yılmaz : "De ki: “Kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselere, o yargı günü iman etmeleri yarar sağlamaz ve onlara süre tanınmaz.” "
Hasan Basri Çantay : Sen de söyle «Fetih günü, o kâfirlere îmanları fâide vermeyecek, kendileri (nin yüzlerin) e de bakılmayacak».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Fetih günü (gelince), inkâr edenlere, ne (o gün iş işten geçtikten sonra ettikleri) îmanları fayda verir, ne de onlara mühlet verilir.'
İbni Kesir : De ki: Fetih günü o kafirlere imanları fayda vermeyecek ve onlara bakılmayacak.
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Fetih günü, kâfir olanlara (Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere) îmânları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez."
Muhammed Esed : De ki: "Nihai Karar Günü, (hayatları boyunca) hakikati inkar etmiş olanlara ne (yeni fark ettikleri) imanları bir fayda sağlayacak, ne de kendilerine bir mühlet verilecektir".
Mustafa İslamoğlu : De ki: "Kesin hükmün verileceği gün inkarda ısrar edenlere ne imanları fayda verecek, ne de göz açtırılacak."
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Kâfir olmuş olanlara o fetih günü imânları bir fâide vermez ve onlara mühlet de verilmez».
Ömer Öngüt : De ki: “Fetih gününde kâfirlere imanları hiçbir fayda vermez, kendilerine mühlet de tanınmaz. ”
Şaban Piriş : De ki: -Hüküm günü, kafirlerin imanının kendilerine bir fayda vermediği ve onlara göz de açtırılmadığı gündür.
Suat Yıldırım : De ki: "Fetih günü, kâfirlere imanları fayda vermez, onlara mühlet de verilmez."
Süleyman Ateş : De ki: "Fetih günü (gelince, şimdi) inkâr edenlere (o zaman) inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez.
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Fetih günü, küfre sapmakta olanlara (o gün) inanmaları bir yarar sağlamaz ve onlara bir süre de tanınmaz.»
Ümit Şimşek : De ki: Fetih günü geldiğinde, inkâr edenlere ne o günkü imanları bir fayda verir, ne de süre tanınır.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Fetih günü, küfre sapanlara imanları yarar sağlamayacaktır. Onlara göz açtırılmaz bile."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}