» 32 / Secde  5:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُدَبِّرُ (YD̃BR) = yudebbiru : tedbir eder (indirir)
2. الْأَمْرَ (ELÊMR) = l-emra : emri
3. مِنَ (MN) = mine : -ten
4. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
5. إِلَى (ÎL) = ilā :
6. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yere
7. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
8. يَعْرُجُ (YARC) = yeǎ'rucu : çıkar
9. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : O'na
10. فِي (FY) = fī : içinde
11. يَوْمٍ (YWM) = yevmin : bir gün
12. كَانَ (KEN) = kāne :
13. مِقْدَارُهُ (MGD̃ERH) = miḳdāruhu : onun süresi
14. أَلْفَ (ÊLF) = elfe : bin
15. سَنَةٍ (SNT) = senetin : yıldır
16. مِمَّا (MME) = mimmā :
17. تَعُدُّونَ (TAD̃WN) = teǔddūne : sizin hesabınızca
tedbir eder (indirir) | emri | -ten | gök- | | yere | sonra | çıkar | O'na | içinde | bir gün | | onun süresi | bin | yıldır | | sizin hesabınızca |

[D̃BR] [EMR] [] [SMW] [] [ERŽ] [] [ARC] [] [] [YWM] [KWN] [GD̃R] [ELF] [SNW] [] [AD̃D̃]
YD̃BR ELÊMR MN ELSMEÙ ÎL ELÊRŽ S̃M YARC ÎLYH FY YWM KEN MGD̃ERH ÊLF SNT MME TAD̃WN

yudebbiru l-emra mine s-semāi ilā l-erDi ṧumme yeǎ'rucu ileyhi yevmin kāne miḳdāruhu elfe senetin mimmā teǔddūne
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يدبر د ب ر | D̃BR YD̃BR yudebbiru tedbir eder (indirir) He regulates
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emra emri the affair
من | MN mine -ten of
السماء س م و | SMW ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
إلى | ÎL ilā to
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere "the earth;"
ثم | S̃M ṧumme sonra then
يعرج ع ر ج | ARC YARC yeǎ'rucu çıkar it will ascend
إليه | ÎLYH ileyhi O'na to Him
في | FY içinde in
يوم ي و م | YWM YWM yevmin bir gün a Day,
كان ك و ن | KWN KEN kāne (the) measure of which is
مقداره ق د ر | GD̃R MGD̃ERH miḳdāruhu onun süresi (the) measure of which is
ألف ا ل ف | ELF ÊLF elfe bin a thousand
سنة س ن و | SNW SNT senetin yıldır years
مما | MME mimmā of what
تعدون ع د د | AD̃D̃ TAD̃WN teǔddūne sizin hesabınızca you count.

32:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

tedbir eder (indirir) | emri | -ten | gök- | | yere | sonra | çıkar | O'na | içinde | bir gün | | onun süresi | bin | yıldır | | sizin hesabınızca |

[D̃BR] [EMR] [] [SMW] [] [ERŽ] [] [ARC] [] [] [YWM] [KWN] [GD̃R] [ELF] [SNW] [] [AD̃D̃]
YD̃BR ELÊMR MN ELSMEÙ ÎL ELÊRŽ S̃M YARC ÎLYH FY YWM KEN MGD̃ERH ÊLF SNT MME TAD̃WN

yudebbiru l-emra mine s-semāi ilā l-erDi ṧumme yeǎ'rucu ileyhi yevmin kāne miḳdāruhu elfe senetin mimmā teǔddūne
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون

[د ب ر] [ا م ر] [] [س م و] [] [ا ر ض] [] [ع ر ج] [] [] [ي و م] [ك و ن] [ق د ر] [ا ل ف] [س ن و] [] [ع د د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يدبر د ب ر | D̃BR YD̃BR yudebbiru tedbir eder (indirir) He regulates
Ye,Dal,Be,Re,
10,4,2,200,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emra emri the affair
Elif,Lam,,Mim,Re,
1,30,,40,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
من | MN mine -ten of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMW ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere "the earth;"
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يعرج ع ر ج | ARC YARC yeǎ'rucu çıkar it will ascend
Ye,Ayn,Re,Cim,
10,70,200,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إليه | ÎLYH ileyhi O'na to Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YWM YWM yevmin bir gün a Day,
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
كان ك و ن | KWN KEN kāne (the) measure of which is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
مقداره ق د ر | GD̃R MGD̃ERH miḳdāruhu onun süresi (the) measure of which is
Mim,Gaf,Dal,Elif,Re,He,
40,100,4,1,200,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ألف ا ل ف | ELF ÊLF elfe bin a thousand
,Lam,Fe,
,30,80,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سنة س ن و | SNW SNT senetin yıldır years
Sin,Nun,Te merbuta,
60,50,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
مما | MME mimmā of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
تعدون ع د د | AD̃D̃ TAD̃WN teǔddūne sizin hesabınızca you count.
Te,Ayn,Dal,Vav,Nun,
400,70,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُدَبِّرُ: tedbir eder (indirir) | الْأَمْرَ: emri | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | إِلَى: | الْأَرْضِ: yere | ثُمَّ: sonra | يَعْرُجُ: çıkar | إِلَيْهِ: O'na | فِي: içinde | يَوْمٍ: bir gün | كَانَ: | مِقْدَارُهُ: onun süresi | أَلْفَ: bin | سَنَةٍ: yıldır | مِمَّا: | تَعُدُّونَ: sizin hesabınızca |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يدبر YD̃BR tedbir eder (indirir) | الأمر ELÊMR emri | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | إلى ÎL | الأرض ELÊRŽ yere | ثم S̃M sonra | يعرج YARC çıkar | إليه ÎLYH O'na | في FY içinde | يوم YWM bir gün | كان KEN | مقداره MGD̃ERH onun süresi | ألف ÊLF bin | سنة SNT yıldır | مما MME | تعدون TAD̃WN sizin hesabınızca |
Kırık Meal (Okunuş) : |yudebbiru: tedbir eder (indirir) | l-emra: emri | mine: -ten | s-semāi: gök- | ilā: | l-erDi: yere | ṧumme: sonra | yeǎ'rucu: çıkar | ileyhi: O'na | : içinde | yevmin: bir gün | kāne: | miḳdāruhu: onun süresi | elfe: bin | senetin: yıldır | mimmā: | teǔddūne: sizin hesabınızca |
Kırık Meal (Transcript) : |YD̃BR: tedbir eder (indirir) | ELÊMR: emri | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | ÎL: | ELÊRŽ: yere | S̃M: sonra | YARC: çıkar | ÎLYH: O'na | FY: içinde | YWM: bir gün | KEN: | MGD̃ERH: onun süresi | ÊLF: bin | SNT: yıldır | MME: | TAD̃WN: sizin hesabınızca |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gökten yere dek her işi tedbîr eden odur, sonra o işe memûr olan melek, sizin sayışınıza göre miktarı bin yıl tutan bir günde, onun tapısına yükselip çıkar.
Adem Uğur : Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O'nun nezdine çıkar.
Ahmed Hulusi : Emri (hükmü) semâdan (dışsal olarak; burçlar diye tanımlanan Esmâ özelliklerinin açığa çıkmasıyla oluşan yapılardan yayılan kozmik elektromanyetik dalgalarla ağırlıklı olarak karındaki ikinci beyini ve dolayısıyla bilinci etkileyerek; ya da, içsel olarak, holografik gerçeklik gereği beyindeki datadan açığa çıkan Esmâ mertebesinden. A. H. ) arzı (yeryüzü veya beyini) tedbir eder. . . Sonra miktarı, bin sene olan süreç içinde O'na urûc eder (ruh beden yaşam boyutuna yükseliş veya boyutsal aslına dönüş. A. H. ).
Ahmet Tekin : Allah, gökten yere kâinat ve içindeki varlıklarla, dünya ve ötesi ile ilgili ilâhî planlamayı yapıp yürütüyor, hayatın devamını ve aslî düzeni sağlıyor. Sonra bütün işler, sizin hesaplamalarınıza göre, bin yıl tutan bir günde kaydedilmek için O’nun nezdine yükselir.
Ahmet Varol : (Allah) gökten yere iş(ler)i düzenler. Sonra süresi sizin saydığınızla bin yıl olan bir günde (işler) O'na yükselir.
Ali Bulaç : Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir.
Ali Fikri Yavuz : Allah, gökten (meleklerle) bütün dünya işlerini idare eder. Sonra (melekler o işlerde), bir günde O’na yükselir ki, (o günün) miktarı, sizin saydıklarınızdan (dünya yılından) bin yıldır.
Bekir Sadak : Gokten yere kadar, olan butun isleri Allah duzenler, sonra, isler sizin hesabiniza gore bin yil kadar tutan bir gun icinde O'na yukselir.
Celal Yıldırım : Gökten yere bütün işleri O düzenleyip yönetir. Sonra da işler, sizin hesabınıza göre bin yıl kadar süren bir günde O'na yükselir.
Diyanet İşleri : Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir.
Diyanet İşleri (eski) : Gökten yere kadar, olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir gün içinde O'na yükselir.
Diyanet Vakfi : Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O'nun nezdine çıkar.
Edip Yüksel : Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit bir gün içinde kendisine yükselirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gökten yere (yukarıdan aşağıya) kadar bütün işleri o düzenleyip yönetir, sonra da sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Semâdan Zemine (yukarıdan aşağıya) emri tebdir eder, sonra da o ona urûc eyler bir günde ki mikdarı sizin sayınızdan bin sene eder
Fizilal-il Kuran : Allah, gökten yere kadar olan bütün işleri düzenleyip yönetir. Sonra işler, sizin hesabınızla bin yıl kadar tutan bir gün içinde O'na çıkar.
Gültekin Onan : Gökten yere her buyruğu O evirip düzene koyar. Sonra (buyruklar) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir.
Hakkı Yılmaz : "Allah, gökten yere, sistemleri düzenler, sonra da sistemler, ölçüsü, sizin saydıklarınızdan bin yıl olan bir günde Allah'a yükselir; geri döner, sistem çöker, bozulur. "
Hasan Basri Çantay : Gökden yere kadar her işi O tedbîr eder. Sonra (o iş) sizin sayageldiğinizce bin sene mıkdarında olan (mesafeye) bir günde yine Ona yükselir.
Hayrat Neşriyat : Gökten yere (her) işi, (O) tedbîr (ve idâre) eder; sonra (bu işler), mikdârı sizin saymakta olduklarınıza göre bin yıl tutan bir günde, ona (Cenâb-ı Hakk’ın ta'yin buyurduğu yüksek makama) çıkar.
İbni Kesir : Gökten yere kadar her işi O, düzenler. Sonra sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir günde yine O'na yükselir.
İskender Evrenosoğlu : Gökten arza kadar emri (Allah'tan gelen ve Allah'a dönen herşeyi) tedbir eder (düzenler). Sonra bir günde O'na yükselir ki, (o bir günün) süresi, sizin (dünya ölçülerine göre) saymanızla 1000 senedir.
Muhammed Esed : Göklerden yere kadar bütün mevcudatı O düzenleyip yönetir; ve sonunda tümü, sizin hesabınızla bin yıl (kadar) süren bir Gün'de (yargılanmak üzere) O'na yükselir.
Mustafa İslamoğlu : Gökten yere kadar bütün bir oluşu O düzenler; en sonunda bütün bir oluş sizin hesabınıza göre bin yıl kadar süren bir O'na yükselir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bütün işleri gökten yere kadar tedbir eder. Sonra o (iş) O'na bir günde yükselir. Onun (günün) miktarı, sizin saydığınızdan bin yıl (kadar) bulunmuştur.
Ömer Öngüt : Gökten yere kadar her işi O düzenler. Sonra işler, sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir günde yine O'na yükselir.
Şaban Piriş : Gökten yere bütün işleri o düzenler. Sonra sizin saydığınızla süresi bin yıl olan bir günde işler O’na yükselir.
Suat Yıldırım : Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler, sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde O’na yükselir.
Süleyman Ateş : (Allâh) Emri gökten yere tedbir eder (buyruğunu indirir). Sonra emir, sizin hesabınızca bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.
Tefhim-ul Kuran : Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir.
Ümit Şimşek : Gökten yere kadar her işi O çekip çevirir. Sonra bütün işler, sizin hesabınızla bin sene kadar tutan bir günde Ona yükselir.
Yaşar Nuri Öztürk : İş ve oluşu gökten yere doğru çekip çevirir; sonra o O'na yükselip çıkar: Bir günde ki, süresi, sizin saymakta olduğunuz günlerden bin yıla denktir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}