» 32 / Secde  6:

Kuran Sırası: 32
İniş Sırası: 75
Secde Suresi = Yere Kapanma Suresi
ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : işte O'dur
2. عَالِمُ (AELM) = ǎālimu : bilen
3. الْغَيْبِ (ELĞYB) = l-ğaybi : görünmeyeni
4. وَالشَّهَادَةِ (WELŞHED̃T) = ve şşehādeti : ve görüneni
5. الْعَزِيزُ (ELAZYZ) = l-ǎzīzu : güçlü
6. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : ve esirgeyici
işte O'dur | bilen | görünmeyeni | ve görüneni | güçlü | ve esirgeyici |

[] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [AZZ] [RḪM]
Z̃LK AELM ELĞYB WELŞHED̃T ELAZYZ ELRḪYM

ƶālike ǎālimu l-ğaybi ve şşehādeti l-ǎzīzu r-raHīmu
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike işte O'dur That
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimu bilen (is the) Knower
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi görünmeyeni (of) the hidden
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ WELŞHED̃T ve şşehādeti ve görüneni and the witnessed,
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu güçlü the All-Mighty,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu ve esirgeyici the Most Merciful,

32:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte O'dur | bilen | görünmeyeni | ve görüneni | güçlü | ve esirgeyici |

[] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [AZZ] [RḪM]
Z̃LK AELM ELĞYB WELŞHED̃T ELAZYZ ELRḪYM

ƶālike ǎālimu l-ğaybi ve şşehādeti l-ǎzīzu r-raHīmu
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم

[] [ع ل م] [غ ي ب] [ش ه د] [ع ز ز] [ر ح م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike işte O'dur That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimu bilen (is the) Knower
Ayn,Elif,Lam,Mim,
70,1,30,40,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi görünmeyeni (of) the hidden
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ WELŞHED̃T ve şşehādeti ve görüneni and the witnessed,
Vav,Elif,Lam,Şın,He,Elif,Dal,Te merbuta,
6,1,30,300,5,1,4,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu güçlü the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu ve esirgeyici the Most Merciful,
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ذَٰلِكَ: işte O'dur | عَالِمُ: bilen | الْغَيْبِ: görünmeyeni | وَالشَّهَادَةِ: ve görüneni | الْعَزِيزُ: güçlü | الرَّحِيمُ: ve esirgeyici |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ذلك Z̃LK işte O'dur | عالم AELM bilen | الغيب ELĞYB görünmeyeni | والشهادة WELŞHED̃T ve görüneni | العزيز ELAZYZ güçlü | الرحيم ELRḪYM ve esirgeyici |
Kırık Meal (Okunuş) : |ƶālike: işte O'dur | ǎālimu: bilen | l-ğaybi: görünmeyeni | ve şşehādeti: ve görüneni | l-ǎzīzu: güçlü | r-raHīmu: ve esirgeyici |
Kırık Meal (Transcript) : |Z̃LK: işte O'dur | AELM: bilen | ELĞYB: görünmeyeni | WELŞHED̃T: ve görüneni | ELAZYZ: güçlü | ELRḪYM: ve esirgeyici |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut.
Adem Uğur : İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
Ahmed Hulusi : İşte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen'dir; Aziyz'dir, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : İşte, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini, görülen âlemi bilen O’dur. Kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.
Ali Bulaç : İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
Ali Fikri Yavuz : İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...
Bekir Sadak : O, gorulmeyeni de goruleni de bilender, gucludur, merhametlidir.
Celal Yıldırım : İşte bu (Allah) görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok rahmet edendir.
Diyanet İşleri : İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski) : O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi : İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
Edip Yüksel : Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte görülmeyeni de görüleni de bilen, herşeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Odur işte gaybi de şehadeti de bilen, azîz rahîm
Fizilal-il Kuran : O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.
Gültekin Onan : İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
Hakkı Yılmaz : "İşte Allah, algılanabilenleri ve algılanamayanları, geçmişi, geleceği bilendir; en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, engin merhamet sahibidir. "
Hasan Basri Çantay : İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.
Hayrat Neşriyat : İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.
İbni Kesir : Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O'dur.
İskender Evrenosoğlu : İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz'dir (yüce), Rahîm'dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Muhammed Esed : Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen O'dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.
Mustafa İslamoğlu : İşte idraki aşan hakiketleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen; (hem) her işinde mükemmel olan, (hem de) merhamet kaynağı olan yalnızca O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte O'dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.
Ömer Öngüt : İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz'dir, merhamet edendir.
Şaban Piriş : İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur.
Suat Yıldırım : İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O’dur.
Süleyman Ateş : İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O'dur.
Tefhim-ul Kuran : İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
Ümit Şimşek : İşte bu, görüneni de, görünmeyeni de bilen, kudreti herşeye üstün olan, rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}