» 36 / Yâsîn  45:

Kuran Sırası: 36
İniş Sırası: 41
Yasin Suresi = Ey Sin Suresi
ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (WÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
2. قِيلَ (GYL) = ḳīle : dendiği
3. لَهُمُ (LHM) = lehumu : onlara
4. اتَّقُوا (ETGWE) = tteḳū : sakının
5. مَا (ME) = mā : olanlardan
6. بَيْنَ (BYN) = beyne : önünüzdeki
7. أَيْدِيكُمْ (ÊYD̃YKM) = eydīkum : önünüzdeki
8. وَمَا (WME) = ve mā : ve olanlardan
9. خَلْفَكُمْ (ḢLFKM) = ḣalfekum : arkanızdaki
10. لَعَلَّكُمْ (LALKM) = leǎllekum : umulur ki
11. تُرْحَمُونَ (TRḪMWN) = turHamūne : esirgenirsiniz
ve zaman | dendiği | onlara | sakının | olanlardan | önünüzdeki | önünüzdeki | ve olanlardan | arkanızdaki | umulur ki | esirgenirsiniz |

[] [GWL] [] [WGY] [] [BYN] [YD̃Y] [] [ḢLF] [] [RḪM]
WÎZ̃E GYL LHM ETGWE ME BYN ÊYD̃YKM WME ḢLFKM LALKM TRḪMWN

ve iƶā ḳīle lehumu tteḳū beyne eydīkum ve mā ḣalfekum leǎllekum turHamūne
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
قيل ق و ل | GWL GYL ḳīle dendiği it is said
لهم | LHM lehumu onlara to them,
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū sakının """Fear"
ما | ME olanlardan what
بين ب ي ن | BYN BYN beyne önünüzdeki (is) before you
أيديكم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YKM eydīkum önünüzdeki (is) before you
وما | WME ve mā ve olanlardan and what
خلفكم خ ل ف | ḢLF ḢLFKM ḣalfekum arkanızdaki (is) behind you
لعلكم | LALKM leǎllekum umulur ki so that you may
ترحمون ر ح م | RḪM TRḪMWN turHamūne esirgenirsiniz "receive mercy."""

36:45 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve zaman | dendiği | onlara | sakının | olanlardan | önünüzdeki | önünüzdeki | ve olanlardan | arkanızdaki | umulur ki | esirgenirsiniz |

[] [GWL] [] [WGY] [] [BYN] [YD̃Y] [] [ḢLF] [] [RḪM]
WÎZ̃E GYL LHM ETGWE ME BYN ÊYD̃YKM WME ḢLFKM LALKM TRḪMWN

ve iƶā ḳīle lehumu tteḳū beyne eydīkum ve mā ḣalfekum leǎllekum turHamūne
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون

[] [ق و ل] [] [و ق ي] [] [ب ي ن] [ي د ي] [] [خ ل ف] [] [ر ح م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
قيل ق و ل | GWL GYL ḳīle dendiği it is said
Gaf,Ye,Lam,
100,10,30,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لهم | LHM lehumu onlara to them,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū sakının """Fear"
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME olanlardan what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
بين ب ي ن | BYN BYN beyne önünüzdeki (is) before you
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
أيديكم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YKM eydīkum önünüzdeki (is) before you
,Ye,Dal,Ye,Kef,Mim,
,10,4,10,20,40,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | WME ve mā ve olanlardan and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
خلفكم خ ل ف | ḢLF ḢLFKM ḣalfekum arkanızdaki (is) behind you
Hı,Lam,Fe,Kef,Mim,
600,30,80,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لعلكم | LALKM leǎllekum umulur ki so that you may
Lam,Ayn,Lam,Kef,Mim,
30,70,30,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
ترحمون ر ح م | RḪM TRḪMWN turHamūne esirgenirsiniz "receive mercy."""
Te,Re,Ha,Mim,Vav,Nun,
400,200,8,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: ve zaman | قِيلَ: dendiği | لَهُمُ: onlara | اتَّقُوا: sakının | مَا: olanlardan | بَيْنَ: önünüzdeki | أَيْدِيكُمْ: önünüzdeki | وَمَا: ve olanlardan | خَلْفَكُمْ: arkanızdaki | لَعَلَّكُمْ: umulur ki | تُرْحَمُونَ: esirgenirsiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E ve zaman | قيل GYL dendiği | لهم LHM onlara | اتقوا ETGWE sakının | ما ME olanlardan | بين BYN önünüzdeki | أيديكم ÊYD̃YKM önünüzdeki | وما WME ve olanlardan | خلفكم ḢLFKM arkanızdaki | لعلكم LALKM umulur ki | ترحمون TRḪMWN esirgenirsiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: ve zaman | ḳīle: dendiği | lehumu: onlara | tteḳū: sakının | : olanlardan | beyne: önünüzdeki | eydīkum: önünüzdeki | ve mā: ve olanlardan | ḣalfekum: arkanızdaki | leǎllekum: umulur ki | turHamūne: esirgenirsiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎZ̃E: ve zaman | GYL: dendiği | LHM: onlara | ETGWE: sakının | ME: olanlardan | BYN: önünüzdeki | ÊYD̃YKM: önünüzdeki | WME: ve olanlardan | ḢLFKM: arkanızdaki | LALKM: umulur ki | TRḪMWN: esirgenirsiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onlara, önünüzde bulunanla ardınızda olan azaptan çekinin de rahmete erin dendi mi.
Adem Uğur : Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar).
Ahmed Hulusi : Onlara: "Önünüzdekinden (karşılaşacaklarınıza karşı) ve arkanızdakinden (yapmış olduklarınızın sonuçlarından) korunun ki rahmete eresiniz" denildiğinde (yüz çevirirler).
Ahmet Tekin : Onlara: 'Dünyadaki cezadan, âhiretteki azaptan, önünüzdekilerden ve gelecektekilerden korunun, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arının. Ola ki, merhamete mazhar olursunuz.' denildiği zaman aldırmazlar.
Ahmet Varol : Onlara: 'Önünüzdekinden ve arkanızda olandan korkun. Umulur ki merhamet olunursunuz' dendiğinde (yüz çevirdiler).
Ali Bulaç : Onlara: "Önünüzde ve arkanızda olandan sakının, belki esirgenirsiniz" denildiğinde, (dinlemeyip inkâra devam ederler).
Ali Fikri Yavuz : Onlara (o Mekke halkına Peygamber tarafından): “-Önünüzdeki ahiret işinden ve arkanızdaki dünya felâketlerinden korkun ki, merhamet olunasınız.” denildiği zaman (yüz çevirdiler).
Bekir Sadak : Onlari: «Gecmisinizden ve geleceginizden sakinin, belki acinirsiniz» dendigi zaman yuz cevirirler.
Celal Yıldırım : Kendilerine, önünüzdekinden ve arkanızdakinden (Dünya ve Âhiret'te azabı ve rüsvaylığı gerektiren fenalıklardan) korkup sakının ki, merhamet olunasınız, denildiği zaman (aldırış bile etmezler).
Diyanet İşleri : Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler.
Diyanet İşleri (eski) : Onlara: 'Geçmişinizden ve geleceğinizden sakının, belki acınırsınız' dendiği zaman yüz çevirirler.
Diyanet Vakfi : Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar).
Edip Yüksel : Kendilerine, 'Geçmişinizden ibret alıp ve geleceğiniz için sakının ki merhamet edilesiniz,' denilmişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Durum böyle iken onlara: «Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin» denildiği zaman,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Durum böyle iken onlara: «Önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete erişeniz.» denildiği zaman;
Elmalılı Hamdi Yazır : Hal böyle iken onlara önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete şayan olasınız denildiği zaman
Fizilal-il Kuran : Onlara; «geçmişinizden ve geleceğinizden sakının, belki esirgenmeniz umulur» dendiği zaman yüz çevirirler.
Gültekin Onan : Onlara: "Önünüzde ve arkanızda olandan sakının, belki esirgenirsiniz" denildiğinde, (dinlemeyip inkara devam ederler).
Hakkı Yılmaz : (45,46) Ve onlara: “Rahmet olunmanız için, geçmişte yaptığınız ve gelecekte yapacağınız işlerde/ geçmiş ve gelecek kusurlarınızdan/ geçmiş toplumların başına gelenlerin sizin başınıza gelmemesi için, âhirette başınıza gelecek felaketlere karşı, “Allah'ın koruması altına girin” denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiğinde, onlar sadece ondan yüz çevirenler oldular.
Hasan Basri Çantay : Onlara : «Önümüzdekinden de, arkanızdakinden de sakının. Tâki esirgerlesiniz» denildiği zaman (yüz çevirdiler).
Hayrat Neşriyat : Hem onlara: 'Önünüzdekinden ve arkanızdakinden (dünya ve âhiret azâbından)sakının; tâ ki merhamet olunasınız' denildiği zaman (yüz çevirirler).
İbni Kesir : Onlara önünüzde ve arkanızda bulunanlardan sakının. Belki merhamet olunursunuz, denildiğinde.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlara: "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz." denilmişti.
Muhammed Esed : Onlara: "Gözlerinizin önünde olan ve sizden gizli tutulan (her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğu gerçeğini unutmadan) dikkat edin ki Allah'ın rahmetine nail olabilesiniz!" denildiğinde (çoğu duymazlıktan gelir.)
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlara belki merhamet olunursunuz, önlerinizde olandan ve arkanızda olandan sakınınız denildiği zaman (onlar yüz çevirirler).
Ömer Öngüt : Onlara: "Yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işler hakkında Allah'tan korkun, umulur ki size merhamet olunur!" denildiği zaman (yüz çevirirler).
Şaban Piriş : Onlara: -Önünüzdeki ve arkanızdakinden sakının ki merhamet olunasınız, denildiği zaman...
Suat Yıldırım : Onlara ne zaman: "Hem geçmişte yaptıklarınıza, hem de istikbalde yapacaklarınıza dikkat edin!böylelikle merhamet edilmeye layık olun!" denilse, yüz çevirirler...
Süleyman Ateş : Onlara: "Önünüzdeki ve arkanızdaki (yani sizden önce geçen ve ileride sizi bekleyen) olaylardan sakının ki, esirgenesiniz," dendiği zaman (aldırmazlar).
Tefhim-ul Kuran : Onlara: «Önünüzde olandan ve arkanızda olandan korkup sakının, belki esirgenirsiniz» denildiğinde, (dinlemeyip küfre saparlar)
Ümit Şimşek : Onlara 'Önünüzdekilerden ve ardınızdakilerden sakının ki size merhamet edilsin' dendiği zaman yüz çevirirler.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlara, "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet edilebilsin!" denildiğinde, hiç aldırmazlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}