» 4 / Nisâ  100:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve -den/dan
2. يُهَاجِرْ (YHECR) = yuhācir : göçerler/çıkarlar
3. فِي (FY) = fī : -nda
4. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolu
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
6. يَجِدْ (YCD̃) = yecid : bulanlar
7. فِي (FY) = fī : -nde/nda
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : arz / yeryüzü
9. مُرَاغَمًا (MREĞME) = murāğamen : sığınak
10. كَثِيرًا (KS̃YRE) = keṧīran : çok
11. وَسَعَةً (WSAT) = ve seǎten : ve geniş
12. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve -den/dan
13. يَخْرُجْ (YḢRC) = yeḣruc : göçerler/çıkarlar
14. مِنْ (MN) = min : -den/dan
15. بَيْتِهِ (BYTH) = beytihi : Yapısın
16. مُهَاجِرًا (MHECRE) = muhāciran : göçürülmüş/çıkarılmış
17. إِلَى (ÎL) = ilā :
18. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
19. وَرَسُولِهِ (WRSWLH) = ve rasūlihi : ve Elçisine
20. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
21. يُدْرِكْهُ (YD̃RKH) = yudrikhu : kendisine yetişirse
22. الْمَوْتُ (ELMWT) = l-mevtu : ölüm
23. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : muhakkak
24. وَقَعَ (WGA) = veḳaǎ : düşer
25. أَجْرُهُ (ÊCRH) = ecruhu : onun mükafatı
26. عَلَى (AL) = ǎlā :
27. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
28. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
29. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
30. غَفُورًا (ĞFWRE) = ğafūran : bağışlayandır
31. رَحِيمًا (RḪYME) = raHīmen : esirgeyendir
ve -den/dan | göçerler/çıkarlar | -nda | yolu | Allah | bulanlar | -nde/nda | arz / yeryüzü | sığınak | çok | ve geniş | ve -den/dan | göçerler/çıkarlar | -den/dan | Yapısın | göçürülmüş/çıkarılmış | | Allah'a | ve Elçisine | sonra | kendisine yetişirse | ölüm | muhakkak | düşer | onun mükafatı | | Allah'a | ve | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [HCR] [] [SBL] [] [WCD̃] [] [ERŽ] [RĞM] [KS̃R] [WSA] [] [ḢRC] [] [BYT] [HCR] [] [] [RSL] [] [D̃RK] [MWT] [] [WGA] [ECR] [] [] [KWN] [] [ĞFR] [RḪM]
WMN YHECR FY SBYL ELLH YCD̃ FY ELÊRŽ MREĞME KS̃YRE WSAT WMN YḢRC MN BYTH MHECRE ÎL ELLH WRSWLH S̃M YD̃RKH ELMWT FGD̃ WGA ÊCRH AL ELLH WKEN ELLH ĞFWRE RḪYME

ve men yuhācir sebīli llahi yecid l-erDi murāğamen keṧīran ve seǎten ve men yeḣruc min beytihi muhāciran ilā llahi ve rasūlihi ṧumme yudrikhu l-mevtu feḳad veḳaǎ ecruhu ǎlā llahi ve kāne llahu ğafūran raHīmen
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve -den/dan And whoever
يهاجر ه ج ر | HCR YHECR yuhācir göçerler/çıkarlar emigrates
في | FY -nda in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolu (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah,
يجد و ج د | WCD̃ YCD̃ yecid bulanlar will find
في | FY -nde/nda in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi arz / yeryüzü the earth
مراغما ر غ م | RĞM MREĞME murāğamen sığınak place(s) of refuge -
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çok many,
وسعة و س ع | WSA WSAT ve seǎten ve geniş and abundance.
ومن | WMN ve men ve -den/dan And whoever
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣruc göçerler/çıkarlar leaves
من | MN min -den/dan from
بيته ب ي ت | BYT BYTH beytihi Yapısın his home
مهاجرا ه ج ر | HCR MHECRE muhāciran göçürülmüş/çıkarılmış (as) an emigrant
إلى | ÎL ilā to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
يدركه د ر ك | D̃RK YD̃RKH yudrikhu kendisine yetişirse overtakes him
الموت م و ت | MWT ELMWT l-mevtu ölüm [the] death,
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak then certainly
وقع و ق ع | WGA WGA veḳaǎ düşer (became) incumbent
أجره ا ج ر | ECR ÊCRH ecruhu onun mükafatı his reward
على | AL ǎlā on
الله | ELLH llahi Allah'a Allah.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.

4:100 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve -den/dan | göçerler/çıkarlar | -nda | yolu | Allah | bulanlar | -nde/nda | arz / yeryüzü | sığınak | çok | ve geniş | ve -den/dan | göçerler/çıkarlar | -den/dan | Yapısın | göçürülmüş/çıkarılmış | | Allah'a | ve Elçisine | sonra | kendisine yetişirse | ölüm | muhakkak | düşer | onun mükafatı | | Allah'a | ve | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [HCR] [] [SBL] [] [WCD̃] [] [ERŽ] [RĞM] [KS̃R] [WSA] [] [ḢRC] [] [BYT] [HCR] [] [] [RSL] [] [D̃RK] [MWT] [] [WGA] [ECR] [] [] [KWN] [] [ĞFR] [RḪM]
WMN YHECR FY SBYL ELLH YCD̃ FY ELÊRŽ MREĞME KS̃YRE WSAT WMN YḢRC MN BYTH MHECRE ÎL ELLH WRSWLH S̃M YD̃RKH ELMWT FGD̃ WGA ÊCRH AL ELLH WKEN ELLH ĞFWRE RḪYME

ve men yuhācir sebīli llahi yecid l-erDi murāğamen keṧīran ve seǎten ve men yeḣruc min beytihi muhāciran ilā llahi ve rasūlihi ṧumme yudrikhu l-mevtu feḳad veḳaǎ ecruhu ǎlā llahi ve kāne llahu ğafūran raHīmen
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما

[] [ه ج ر] [] [س ب ل] [] [و ج د] [] [ا ر ض] [ر غ م] [ك ث ر] [و س ع] [] [خ ر ج] [] [ب ي ت] [ه ج ر] [] [] [ر س ل] [] [د ر ك] [م و ت] [] [و ق ع] [ا ج ر] [] [] [ك و ن] [] [غ ف ر] [ر ح م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve -den/dan And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يهاجر ه ج ر | HCR YHECR yuhācir göçerler/çıkarlar emigrates
Ye,He,Elif,Cim,Re,
10,5,1,3,200,
V – 3rd person masculine singular (form III) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY -nda in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolu (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يجد و ج د | WCD̃ YCD̃ yecid bulanlar will find
Ye,Cim,Dal,
10,3,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY -nde/nda in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi arz / yeryüzü the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
مراغما ر غ م | RĞM MREĞME murāğamen sığınak place(s) of refuge -
Mim,Re,Elif,Ğayn,Mim,Elif,
40,200,1,1000,40,1,
N – accusative masculine indefinite (form III) passive participle
اسم منصوب
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çok many,
Kef,Se,Ye,Re,Elif,
20,500,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
وسعة و س ع | WSA WSAT ve seǎten ve geniş and abundance.
Vav,Sin,Ayn,Te merbuta,
6,60,70,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
ومن | WMN ve men ve -den/dan And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
يخرج خ ر ج | ḢRC YḢRC yeḣruc göçerler/çıkarlar leaves
Ye,Hı,Re,Cim,
10,600,200,3,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
من | MN min -den/dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بيته ب ي ت | BYT BYTH beytihi Yapısın his home
Be,Ye,Te,He,
2,10,400,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مهاجرا ه ج ر | HCR MHECRE muhāciran göçürülmüş/çıkarılmış (as) an emigrant
Mim,He,Elif,Cim,Re,Elif,
40,5,1,3,200,1,
N – accusative masculine indefinite (form III) active participle
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger,
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يدركه د ر ك | D̃RK YD̃RKH yudrikhu kendisine yetişirse overtakes him
Ye,Dal,Re,Kef,He,
10,4,200,20,5,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الموت م و ت | MWT ELMWT l-mevtu ölüm [the] death,
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak then certainly
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
وقع و ق ع | WGA WGA veḳaǎ düşer (became) incumbent
Vav,Gaf,Ayn,
6,100,70,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أجره ا ج ر | ECR ÊCRH ecruhu onun mükafatı his reward
,Cim,Re,He,
,3,200,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
على | AL ǎlā on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,Elif,
1000,80,6,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,Elif,
200,8,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve -den/dan | يُهَاجِرْ: göçerler/çıkarlar | فِي: -nda | سَبِيلِ: yolu | اللَّهِ: Allah | يَجِدْ: bulanlar | فِي: -nde/nda | الْأَرْضِ: arz / yeryüzü | مُرَاغَمًا: sığınak | كَثِيرًا: çok | وَسَعَةً: ve geniş | وَمَنْ: ve -den/dan | يَخْرُجْ: göçerler/çıkarlar | مِنْ: -den/dan | بَيْتِهِ: Yapısın | مُهَاجِرًا: göçürülmüş/çıkarılmış | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | وَرَسُولِهِ: ve Elçisine | ثُمَّ: sonra | يُدْرِكْهُ: kendisine yetişirse | الْمَوْتُ: ölüm | فَقَدْ: muhakkak | وَقَعَ: düşer | أَجْرُهُ: onun mükafatı | عَلَى: | اللَّهِ: Allah'a | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | غَفُورًا: bağışlayandır | رَحِيمًا: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve -den/dan | يهاجر YHECR göçerler/çıkarlar | في FY -nda | سبيل SBYL yolu | الله ELLH Allah | يجد YCD̃ bulanlar | في FY -nde/nda | الأرض ELÊRŽ arz / yeryüzü | مراغما MREĞME sığınak | كثيرا KS̃YRE çok | وسعة WSAT ve geniş | ومن WMN ve -den/dan | يخرج YḢRC göçerler/çıkarlar | من MN -den/dan | بيته BYTH Yapısın | مهاجرا MHECRE göçürülmüş/çıkarılmış | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | ثم S̃M sonra | يدركه YD̃RKH kendisine yetişirse | الموت ELMWT ölüm | فقد FGD̃ muhakkak | وقع WGA düşer | أجره ÊCRH onun mükafatı | على AL | الله ELLH Allah'a | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | غفورا ĞFWRE bağışlayandır | رحيما RḪYME esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve -den/dan | yuhācir: göçerler/çıkarlar | : -nda | sebīli: yolu | llahi: Allah | yecid: bulanlar | : -nde/nda | l-erDi: arz / yeryüzü | murāğamen: sığınak | keṧīran: çok | ve seǎten: ve geniş | ve men: ve -den/dan | yeḣruc: göçerler/çıkarlar | min: -den/dan | beytihi: Yapısın | muhāciran: göçürülmüş/çıkarılmış | ilā: | llahi: Allah'a | ve rasūlihi: ve Elçisine | ṧumme: sonra | yudrikhu: kendisine yetişirse | l-mevtu: ölüm | feḳad: muhakkak | veḳaǎ: düşer | ecruhu: onun mükafatı | ǎlā: | llahi: Allah'a | ve kāne: ve | llahu: Allah | ğafūran: bağışlayandır | raHīmen: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: ve -den/dan | YHECR: göçerler/çıkarlar | FY: -nda | SBYL: yolu | ELLH: Allah | YCD̃: bulanlar | FY: -nde/nda | ELÊRŽ: arz / yeryüzü | MREĞME: sığınak | KS̃YRE: çok | WSAT: ve geniş | WMN: ve -den/dan | YḢRC: göçerler/çıkarlar | MN: -den/dan | BYTH: Yapısın | MHECRE: göçürülmüş/çıkarılmış | ÎL: | ELLH: Allah'a | WRSWLH: ve Elçisine | S̃M: sonra | YD̃RKH: kendisine yetişirse | ELMWT: ölüm | FGD̃: muhakkak | WGA: düşer | ÊCRH: onun mükafatı | AL: | ELLH: Allah'a | WKEN: ve | ELLH: Allah | ĞFWRE: bağışlayandır | RḪYME: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah yolunda yurdundan göçen, yeryüzünde barınacak birçok yerler bulur, ferahlığa erer ve kim, Allah ve Peygamberi uğrunda evinden çıkıp hicret eder de sonra ona ölüm gelip çatarsa onun ecri Allah'a aittir ve Allah suçları örter rahîmdir.
Adem Uğur : Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek bir çok güzel yer ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resûlü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükâfatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Ahmed Hulusi : Kim Allâh yolunda (zulüm gördüğü yerden, ya da {'Allâh'a firar edin', âyetince} özüne doğru) hicret ederse, arzda pek çok gidilecek genişlik bulur. . . Kim Allâh'a ve O'nun Rasûlüne (irsâl olanın açıkladığı hakikate) muhacir olarak evinden çıkar, sonra da ona ölüm yetişirse, artık onun mükâfatı Allâh üzerinedir. . . Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (Burada zâhir yanı sıra bir iç anlama da dikkat çekmeye çalıştık. A. H. )
Ahmet Tekin : Allah yolunda baskı, zulüm ve işkencenin hâkim olduğu memleketlerinden, özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret eden kimse, yeryüzünde, İslâm’a, müslümanlara hayat hakkı tanımayanları dize getirecek birçok kaleler, stratejik bölgeler, imkânlar, bolluk, güç ve özgürlükler bulur. Kim, Allah ve Rasulü uğrunda baskı, zulüm ve işkencenin hâkim olduğu memleketlerinden, özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm gelir çatarsa, artık onu mükâfatlandırmak Allah’a vacip olur. Allah samimi kullarını koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah'a ve Peygamberi'ne hicret etmek üzere evinde çıkar da yolda kendisine ölüm ulaşırsa Allah'ın ona ecir vermesi hak olmuştur. Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir.
Ali Bulaç : Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allah'a ve Resûlü'ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.
Ali Fikri Yavuz : Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaatla hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, onun ecri (mükâfatı) gerçekten Allah’a düşmüştür. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
Bekir Sadak : Alah yolunda hicret eden kisi, yeryuzunde cok bereketli yer ve genislik bulur. Evinden, Allah'a ve peygamberine hicret ederek cikan kimseye olum gelirse, onun ecrini vermek Allah'a duser. Allah bagislar ve merhamet eder. *
Celal Yıldırım : Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek çok yol ve geniş yer bulabilir. Kim de evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret niyetiyle çıkar da (yolda) ölüm kendisine yetişirse, herhalde onun mükâfatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. Kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükâfatı Allah’a düşer. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah yolunda hicret eden kişi, yeryüzünde çok bereketli yer ve genişlik bulur. Evinden, Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düşer. Allah bağışlar ve merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek bir çok güzel yer ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resûlü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükâfatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Edip Yüksel : Kim ALLAH yolunda göç ederse yeryüzünde barınacak çok yer ve bolluk bulur. Kim ALLAH'a ve elçisine göç etmek için evinden çıkar ve sonra kendisini ölüm yakalarsa, ödülünü vermek ALLAH'a düşer. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de bulur. Her kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, kuşkusuz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kim Allah yolunda hicret ederse, yer yüzünde çok yer de bulur, genişlik de bulur. Ve kim Allah'a ve peygambere hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatı Allah'a aittir, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim Allah yolunda hicret ederse yer yüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de bulur ve her kim Allaha ve Peygambere hicret kasdiyle evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki onun ecri Allaha düşer, Allah bir gafur, rahîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Kim Allah yolunda göç ederse bir çok barınak ve elverişli geçim imkanları bulur. Kim Allah ve peygamber uğruna evini- barkını bırakıp göç ederse de sonra bu yolda ölüme yakalanırsa onun mükafatı Allah'ın güvencesi altındadır. Hiç şüphesiz Allah affedici ve merhametlidir.
Gültekin Onan : Tanrı yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Tanrı'ya ve Resulu'ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Tanrı'ya düşmüştür. Tanrı, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.
Hakkı Yılmaz : Kim de Allah yolunda yurdundan göç ederse, yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah'a ve Elçisi'ne katılmak üzere evinden çıkar, sonra kendisine ölüm gelirse, o kişinin ecri/ödülü şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir.
Hasan Basri Çantay : Kim Allah yolunda hicret ederse yer (yüzün) de gidecek, barınacak bir çok yerler de bulur, genişlik de bulur. Kim evinden, Allaha ve onun peygamberine muhacir olarak çıkıb da sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki onun mükâfatı Allaha düşmüşdür. Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Artık kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok yer ve (maddî ma'nevî) bir genişlik bulur. Kim de Allah’a ve Resûlüne hicret edici olarak evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükâfâtı şübhesiz Allah’a âid olur. Çünki Allah, Gafûr (çok mağfiret edici)dir, Rahîm (çok merhamet edici)dir.
İbni Kesir : Her kim, Allah yolunda hicret ederse; yeryüzünde bereketli yer ve genişlik bulur. Allah'a ve Rasulüne hicret ederek evinden çıkan kimseye ölüm gelirse; onun ecrini vermek Allah'a düşer. Ve Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim, Allah yolunda hicret (göç) ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim, Allah ve O'nun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri (mükâfatı) Allah'a ait olmuştur. Ve Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Ve kim Allah için kötülük diyarını terk ederse, yeryüzünde çok tenha yollar ve bereketli hayatlar bulacaktır. Kim de kötülükten kaçarak Allaha ve Peygamberine göç etmek uğruna evini terk eder ve sonra onu ölüm alırsa, onun mükafatı da Allah katındadır; çünkü Allah gerçekten çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim Allah Teâlâ yolunda muhâcerette bulunursa yeryüzünde birçok hayırlı barınacak yer ve genişlik bulur. Ve her kim hanesinden Allah Teâlâ'ya ve resûlüne muhacir olarak çıkarsa, sonra da kendisine ölüm yetişirse muhakkak onun mükâfaatını vermek Cenâb-ı Hakk'a aitir. Ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve genişlik bulur. Kim Allah ve Resul'üne hicret ederek evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecir ve sevabı Allah'a kalmıştır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Şaban Piriş : Kim, Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde bir çok geniş yer bulur. Kim, evinden Allah’a ve Resulüne hicret için ayrılır sonra da kendisine ölüm yetişirse, onun mükafatı Allah’a aittir, Allah, çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
Suat Yıldırım : Kim Allah yolunda hicret ederse dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah’a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da yolda ecel gelip kendini yakalarsa o da mükâfatı haketmiştir ve onu ödüllendirme Allah’a aittir. Allah gafurdur, rahimdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Allâh yolunda göç eden kimse, yeryüzünde gidecek çok yer ve bolluk bulur. Kim Allâh ve Elçisi için göç etmek amacıyle evinden çıkar da kendisine ölüm yetişirse, onun mükâfâtı Allah'a düşer. Allâh, bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Allah yolunda hicret eden, yer yüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.
Ümit Şimşek : Allah yolunda hicret eden kimse, barınacak nice yerler ile rızkında genişlik bulur. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkar da yolda eceli gelirse, onu ödüllendirmek Allah'a kalmıştır. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde, varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur; geniş bir imkân da bulur. Ve her kim, evinden Allah'a ve resulüne hicret niyetiyle çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}