» 4 / Nisâ  101:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (WÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
2. ضَرَبْتُمْ (ŽRBTM) = Derabtum : sefere çıktığınız
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. فَلَيْسَ (FLYS) = feleyse : yoktur
6. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
7. جُنَاحٌ (CNEḪ) = cunāHun : bir günah
8. أَنْ (ÊN) = en :
9. تَقْصُرُوا (TGṦRWE) = teḳSurū : kısaltmanızda
10. مِنَ (MN) = mine : -dan
11. الصَّلَاةِ (ELṦLET) = S-Salāti : SaLâT/Destek
12. إِنْ (ÎN) = in : eğer
13. خِفْتُمْ (ḢFTM) = ḣiftum : korkarsanız
14. أَنْ (ÊN) = en :
15. يَفْتِنَكُمُ (YFTNKM) = yeftinekumu : size bir kötülük yapmalarından
16. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
17. كَفَرُوا (KFRWE) = keferū : inkar eden(lerin)
18. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak ki
19. الْكَافِرِينَ (ELKEFRYN) = l-kāfirīne : kafirler
20. كَانُوا (KENWE) = kānū :
21. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
22. عَدُوًّا (AD̃WE) = ǎduvven : düşmanınızdır
23. مُبِينًا (MBYNE) = mubīnen : açık
ve zaman | sefere çıktığınız | | yeryüzünde | yoktur | size | bir günah | | kısaltmanızda | -dan | SaLâT/Destek | eğer | korkarsanız | | size bir kötülük yapmalarından | kimselerin | inkar eden(lerin) | muhakkak ki | kafirler | | sizin | düşmanınızdır | açık |

[] [ŽRB] [] [ERŽ] [LYS] [] [CNḪ] [] [GṦR] [] [ṦLW] [] [ḢWF] [] [FTN] [] [KFR] [] [KFR] [KWN] [] [AD̃W] [BYN]
WÎZ̃E ŽRBTM FY ELÊRŽ FLYS ALYKM CNEḪ ÊN TGṦRWE MN ELṦLET ÎN ḢFTM ÊN YFTNKM ELZ̃YN KFRWE ÎN ELKEFRYN KENWE LKM AD̃WE MBYNE

ve iƶā Derabtum l-erDi feleyse ǎleykum cunāHun en teḳSurū mine S-Salāti in ḣiftum en yeftinekumu elleƶīne keferū inne l-kāfirīne kānū lekum ǎduvven mubīnen
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
ضربتم ض ر ب | ŽRB ŽRBTM Derabtum sefere çıktığınız you travel
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
فليس ل ي س | LYS FLYS feleyse yoktur then not
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHun bir günah (is) any blame
أن | ÊN en that
تقصروا ق ص ر | GṦR TGṦRWE teḳSurū kısaltmanızda you shorten
من | MN mine -dan [of]
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāti SaLâT/Destek the prayer
إن | ÎN in eğer if
خفتم خ و ف | ḢWF ḢFTM ḣiftum korkarsanız you fear
أن | ÊN en that
يفتنكم ف ت ن | FTN YFTNKM yeftinekumu size bir kötülük yapmalarından (may) harm you
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(lerin) disbelieved.
إن | ÎN inne muhakkak ki Indeed,
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū are
لكم | LKM lekum sizin for you
عدوا ع د و | AD̃W AD̃WE ǎduvven düşmanınızdır an enemy
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık open.

4:101 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve zaman | sefere çıktığınız | | yeryüzünde | yoktur | size | bir günah | | kısaltmanızda | -dan | SaLâT/Destek | eğer | korkarsanız | | size bir kötülük yapmalarından | kimselerin | inkar eden(lerin) | muhakkak ki | kafirler | | sizin | düşmanınızdır | açık |

[] [ŽRB] [] [ERŽ] [LYS] [] [CNḪ] [] [GṦR] [] [ṦLW] [] [ḢWF] [] [FTN] [] [KFR] [] [KFR] [KWN] [] [AD̃W] [BYN]
WÎZ̃E ŽRBTM FY ELÊRŽ FLYS ALYKM CNEḪ ÊN TGṦRWE MN ELṦLET ÎN ḢFTM ÊN YFTNKM ELZ̃YN KFRWE ÎN ELKEFRYN KENWE LKM AD̃WE MBYNE

ve iƶā Derabtum l-erDi feleyse ǎleykum cunāHun en teḳSurū mine S-Salāti in ḣiftum en yeftinekumu elleƶīne keferū inne l-kāfirīne kānū lekum ǎduvven mubīnen
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا

[] [ض ر ب] [] [ا ر ض] [ل ي س] [] [ج ن ح] [] [ق ص ر] [] [ص ل و] [] [خ و ف] [] [ف ت ن] [] [ك ف ر] [] [ك ف ر] [ك و ن] [] [ع د و] [ب ي ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الواو استئنافية
ظرف زمان
ضربتم ض ر ب | ŽRB ŽRBTM Derabtum sefere çıktığınız you travel
Dad,Re,Be,Te,Mim,
800,200,2,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فليس ل ي س | LYS FLYS feleyse yoktur then not
Fe,Lam,Ye,Sin,
80,30,10,60,
RSLT – prefixed result particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل ماض من اخوات «كان»
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHun bir günah (is) any blame
Cim,Nun,Elif,Ha,
3,50,1,8,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تقصروا ق ص ر | GṦR TGṦRWE teḳSurū kısaltmanızda you shorten
Te,Gaf,Sad,Re,Vav,Elif,
400,100,90,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN mine -dan [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāti SaLâT/Destek the prayer
Elif,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
1,30,90,30,1,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
خفتم خ و ف | ḢWF ḢFTM ḣiftum korkarsanız you fear
Hı,Fe,Te,Mim,
600,80,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يفتنكم ف ت ن | FTN YFTNKM yeftinekumu size bir kötülük yapmalarından (may) harm you
Ye,Fe,Te,Nun,Kef,Mim,
10,80,400,50,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(lerin) disbelieved.
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN inne muhakkak ki Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
1,30,20,1,80,200,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū are
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
لكم | LKM lekum sizin for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
عدوا ع د و | AD̃W AD̃WE ǎduvven düşmanınızdır an enemy
Ayn,Dal,Vav,Elif,
70,4,6,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık open.
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,
40,2,10,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: ve zaman | ضَرَبْتُمْ: sefere çıktığınız | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَلَيْسَ: yoktur | عَلَيْكُمْ: size | جُنَاحٌ: bir günah | أَنْ: | تَقْصُرُوا: kısaltmanızda | مِنَ: -dan | الصَّلَاةِ: SaLâT/Destek | إِنْ: eğer | خِفْتُمْ: korkarsanız | أَنْ: | يَفْتِنَكُمُ: size bir kötülük yapmalarından | الَّذِينَ: kimselerin | كَفَرُوا: inkar eden(lerin) | إِنَّ: muhakkak ki | الْكَافِرِينَ: kafirler | كَانُوا: | لَكُمْ: sizin | عَدُوًّا: düşmanınızdır | مُبِينًا: açık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E ve zaman | ضربتم ŽRBTM sefere çıktığınız | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فليس FLYS yoktur | عليكم ALYKM size | جناح CNEḪ bir günah | أن ÊN | تقصروا TGṦRWE kısaltmanızda | من MN -dan | الصلاة ELṦLET SaLâT/Destek | إن ÎN eğer | خفتم ḢFTM korkarsanız | أن ÊN | يفتنكم YFTNKM size bir kötülük yapmalarından | الذين ELZ̃YN kimselerin | كفروا KFRWE inkar eden(lerin) | إن ÎN muhakkak ki | الكافرين ELKEFRYN kafirler | كانوا KENWE | لكم LKM sizin | عدوا AD̃WE düşmanınızdır | مبينا MBYNE açık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: ve zaman | Derabtum: sefere çıktığınız | : | l-erDi: yeryüzünde | feleyse: yoktur | ǎleykum: size | cunāHun: bir günah | en: | teḳSurū: kısaltmanızda | mine: -dan | S-Salāti: SaLâT/Destek | in: eğer | ḣiftum: korkarsanız | en: | yeftinekumu: size bir kötülük yapmalarından | elleƶīne: kimselerin | keferū: inkar eden(lerin) | inne: muhakkak ki | l-kāfirīne: kafirler | kānū: | lekum: sizin | ǎduvven: düşmanınızdır | mubīnen: açık |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎZ̃E: ve zaman | ŽRBTM: sefere çıktığınız | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FLYS: yoktur | ALYKM: size | CNEḪ: bir günah | ÊN: | TGṦRWE: kısaltmanızda | MN: -dan | ELṦLET: SaLâT/Destek | ÎN: eğer | ḢFTM: korkarsanız | ÊN: | YFTNKM: size bir kötülük yapmalarından | ELZ̃YN: kimselerin | KFRWE: inkar eden(lerin) | ÎN: muhakkak ki | ELKEFRYN: kafirler | KENWE: | LKM: sizin | AD̃WE: düşmanınızdır | MBYNE: açık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin, size bir zarar vereceğinden ürkerseniz namazı kısaltmada bir vebal yok size ve kâfirler, zâten size apaçık düşmandır.
Adem Uğur : Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.
Ahmed Hulusi : Yeryüzünde seferdeyken, hakikati inkâr edenlerin size bir zarar vermesinden korkarsanız, salâttan (namaz) kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Muhakkak ki o hakikati inkâr edenler veya örtenler, sizin için apaçık düşmandır.
Ahmet Tekin : Yeryüzünde ticaret ve rızkınızı kazanmak için sefere çıktığınız zaman, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, size baskı, zulüm ve işkence etmesinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.
Ahmet Varol : Yolculuğa çıktığınızda, inkarcıların size bir kötülükte bulunmalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. İnkarcılar size apaçık düşmandırlar.
Ali Bulaç : Yeryüzünde adım attığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda), kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır.
Ali Fikri Yavuz : Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız (farz namazları iki rekât, yahut imâ ile kılıp) dört rekâtlı namazdan kısmanızda üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki kâfirler, sizin açık düşmanınızdır.
Bekir Sadak : Yolculuk ettiginizde, kafirlerin size bir fenalik yapmasindan korkarsaniz, namazi kisaltmanizda size bir sorumluluk yoktur. Zira kafirler, size apacik dusmandirlar.
Celal Yıldırım : Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda, küfredenlerin sizi fitneye düşürüp kötülük edeceklerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda (veya hafif tutmanızda) size bir vebal yoktur. Doğrusu kâfirler sizin çok açık düşmanlarınızdır.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.
Diyanet İşleri (eski) : Yolculuk ettiğinizde, kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir sorumluluk yoktur. Zira kafirler, size apaçık düşmandırlar.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır.
Edip Yüksel : Yeryüzünde savaş için yolculuğa çıktığınız zaman inkarcıların size saldırmasından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yok. Kuşkusuz inkarcılar sizin açık düşmanınızdır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Kuşkusuz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yolculuk ettiğinizde o küfredenlerin size bir fenalık yapmalarından korkuyorsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah olmaz. Gerçekten kafirler sizin açık düşmanlarınızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sefer ettiğiniz vakıt o küfredenlerin size bir fenalık yapmalarından korkuyorsanız nemazdan kısmanız artık size bir günah olmaz muhakkak ki kâfirler size açık bir düşman bulunuyorlar
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde herhangi bir yöresinde savaşa çıktığınız zaman eğer size tuzak kuracaklarından çekiniyorsanız namazı kısaltarak kılmanızın sakıncası yoktur. Şüphe yok ki, kafirler sizin açık düşmanlarınızdır.
Gültekin Onan : Yeryüzünde adım attığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda), kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır.
Hakkı Yılmaz : "Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız salâttan [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma çalışmanızdan] kısaltmanızda [eğitimi-öğretimi kısa kesmenizde] sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler, sizin için apaçık düşmandırlar. "
Hasan Basri Çantay : Yer yüzünde sefere çıkdığınız zaman, eğer kâfirlerin size fenalık yapacağından endîşe ederseniz, namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yokdur. Şübhesiz ki kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.
Hayrat Neşriyat : Ve yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman, eğer inkâr edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, o takdirde namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şübhesiz ki kâfirler, size apaçık bir düşmandırlar.
İbni Kesir : Yeryüzünde (sefere) koyulduğunuz zaman; kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız; namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Şüphe yok ki kafirler, sizin apaçık düşmanınızdır.
İskender Evrenosoğlu : Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o taktirde namazdan kısaltmanızda, size bir günah yoktur. Muhakkak ki kâfirler, sizin için apaçık düşmandır.
Muhammed Esed : Yeryüzünde (sefere) çıktığınızda, hakikati inkara şartlanmış olanların aniden üzerinize saldırmasından korkarsanız namazlarınızı kısaltmanız günah olmaz: Çünkü o hakikati inkar edenler sizin apaçık düşmanlarınızdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yeryüzünde sefer ettiğiniz zaman kâfir olanların size fenalık edeceklerinden korkarsanız namazdan kısaltmanız sizin için bir günah değildir. Şüphe yok ki, kâfirler sizin için apaçık bir düşman bulunmaktadırlar.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki kâfirler sizin apaçık bir düşmanınızdır.
Şaban Piriş : Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız namazları kısaltmanızda size bir günah yoktur. Kafirler, sizin apaçık düşmanınızdır.
Suat Yıldırım : Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.
Süleyman Ateş : Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman inkâr edenlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günâh yoktur. Muhakkak ki kâfirler, sizin açık düşmanınızdır.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde sefere çıktığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda), namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. (Özellikle de) İnkâr edenlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanlarınızdır.
Ümit Şimşek : Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size bir kötülük etmesinden korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah olmaz. Çünkü kâfirler sizin için apaçık bir düşmandır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde dolaştığınız zaman, küfre sapanların size tedirginlik vermesinden korkarsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şu bir gerçek ki, küfre batanlar sizin için açık bir düşmandır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}