» 4 / Nisâ  105:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّا (ÎNE) = innā : muhakkak biz
2. أَنْزَلْنَا (ÊNZLNE) = enzelnā : indirdik ki
3. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
4. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitabı
5. بِالْحَقِّ (BELḪG) = bil-Haḳḳi : gerçek ile
6. لِتَحْكُمَ (LTḪKM) = liteHkume : hüküm veresin diye
7. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasında
8. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar
9. بِمَا (BME) = bimā : biçimde
10. أَرَاكَ (ÊREK) = erāke : sana gösterdiği
11. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
12. وَلَا (WLE) = ve lā :
13. تَكُنْ (TKN) = tekun : olma
14. لِلْخَائِنِينَ (LLḢEÙNYN) = lilḣāinīne : hainlerin
15. خَصِيمًا (ḢṦYME) = ḣaSīmen : savunucusu
muhakkak biz | indirdik ki | sana | Kitabı | gerçek ile | hüküm veresin diye | arasında | insanlar | biçimde | sana gösterdiği | Allah'ın | | olma | hainlerin | savunucusu |

[] [NZL] [] [KTB] [ḪGG] [ḪKM] [BYN] [NWS] [] [REY] [] [] [KWN] [ḢWN] [ḢṦM]
ÎNE ÊNZLNE ÎLYK ELKTEB BELḪG LTḪKM BYN ELNES BME ÊREK ELLH WLE TKN LLḢEÙNYN ḢṦYME

innā enzelnā ileyke l-kitābe bil-Haḳḳi liteHkume beyne n-nāsi bimā erāke llahu ve lā tekun lilḣāinīne ḣaSīmen
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā muhakkak biz Indeed,
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirdik ki We (have) sent down
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile with the truth
لتحكم ح ك م | ḪKM LTḪKM liteHkume hüküm veresin diye so that you may judge
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanlar the people
بما | BME bimā biçimde with what
أراك ر ا ي | REY ÊREK erāke sana gösterdiği has shown you
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah.
ولا | WLE ve lā And (do) not
تكن ك و ن | KWN TKN tekun olma be
للخائنين خ و ن | ḢWN LLḢEÙNYN lilḣāinīne hainlerin for the deceitful
خصيما خ ص م | ḢṦM ḢṦYME ḣaSīmen savunucusu a pleader.

4:105 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

muhakkak biz | indirdik ki | sana | Kitabı | gerçek ile | hüküm veresin diye | arasında | insanlar | biçimde | sana gösterdiği | Allah'ın | | olma | hainlerin | savunucusu |

[] [NZL] [] [KTB] [ḪGG] [ḪKM] [BYN] [NWS] [] [REY] [] [] [KWN] [ḢWN] [ḢṦM]
ÎNE ÊNZLNE ÎLYK ELKTEB BELḪG LTḪKM BYN ELNES BME ÊREK ELLH WLE TKN LLḢEÙNYN ḢṦYME

innā enzelnā ileyke l-kitābe bil-Haḳḳi liteHkume beyne n-nāsi bimā erāke llahu ve lā tekun lilḣāinīne ḣaSīmen
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما

[] [ن ز ل] [] [ك ت ب] [ح ق ق] [ح ك م] [ب ي ن] [ن و س] [] [ر ا ي] [] [] [ك و ن] [خ و ن] [خ ص م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā muhakkak biz Indeed,
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirdik ki We (have) sent down
,Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
,50,7,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile with the truth
Be,Elif,Lam,Ha,Gaf,
2,1,30,8,100,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
لتحكم ح ك م | ḪKM LTḪKM liteHkume hüküm veresin diye so that you may judge
Lam,Te,Ha,Kef,Mim,
30,400,8,20,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanlar the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
بما | BME bimā biçimde with what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أراك ر ا ي | REY ÊREK erāke sana gösterdiği has shown you
,Re,Elif,Kef,
,200,1,20,
V – 1st person singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
تكن ك و ن | KWN TKN tekun olma be
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
للخائنين خ و ن | ḢWN LLḢEÙNYN lilḣāinīne hainlerin for the deceitful
Lam,Lam,Hı,Elif,,Nun,Ye,Nun,
30,30,600,1,,50,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
خصيما خ ص م | ḢṦM ḢṦYME ḣaSīmen savunucusu a pleader.
Hı,Sad,Ye,Mim,Elif,
600,90,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّا: muhakkak biz | أَنْزَلْنَا: indirdik ki | إِلَيْكَ: sana | الْكِتَابَ: Kitabı | بِالْحَقِّ: gerçek ile | لِتَحْكُمَ: hüküm veresin diye | بَيْنَ: arasında | النَّاسِ: insanlar | بِمَا: biçimde | أَرَاكَ: sana gösterdiği | اللَّهُ: Allah'ın | وَلَا: | تَكُنْ: olma | لِلْخَائِنِينَ: hainlerin | خَصِيمًا: savunucusu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنا ÎNE muhakkak biz | أنزلنا ÊNZLNE indirdik ki | إليك ÎLYK sana | الكتاب ELKTEB Kitabı | بالحق BELḪG gerçek ile | لتحكم LTḪKM hüküm veresin diye | بين BYN arasında | الناس ELNES insanlar | بما BME biçimde | أراك ÊREK sana gösterdiği | الله ELLH Allah'ın | ولا WLE | تكن TKN olma | للخائنين LLḢEÙNYN hainlerin | خصيما ḢṦYME savunucusu |
Kırık Meal (Okunuş) : |innā: muhakkak biz | enzelnā: indirdik ki | ileyke: sana | l-kitābe: Kitabı | bil-Haḳḳi: gerçek ile | liteHkume: hüküm veresin diye | beyne: arasında | n-nāsi: insanlar | bimā: biçimde | erāke: sana gösterdiği | llahu: Allah'ın | ve lā: | tekun: olma | lilḣāinīne: hainlerin | ḣaSīmen: savunucusu |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNE: muhakkak biz | ÊNZLNE: indirdik ki | ÎLYK: sana | ELKTEB: Kitabı | BELḪG: gerçek ile | LTḪKM: hüküm veresin diye | BYN: arasında | ELNES: insanlar | BME: biçimde | ÊREK: sana gösterdiği | ELLH: Allah'ın | WLE: | TKN: olma | LLḢEÙNYN: hainlerin | ḢṦYME: savunucusu |
Abdulbaki Gölpınarlı : Biz sana kitabı, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye bir gerçek olarak indirdik, hainleri savunma.
Adem Uğur : Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma!
Ahmed Hulusi : Kesinlikle biz inzâl ettik sana hakikat bilgisini, Hak olarak insanlar arasında Allâh'ın gösterdiği ile hüküm vermen için. Hainleri savunma!
Ahmet Tekin : Allah’ın sana gösterdiğini, öğrettiğini esas alıp, insanlar arasında idareci, hâkim ve hakem olarak, icraat yapasın diye sana kitabı, Kur’ân’ı gerekçeli, hikmete dayalı olarak, toplumda hakça düzeni gerçekleştirmen için indirdik. Hâinlerin, haksızların savunucusu olma.
Ahmet Varol : Biz, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmetmen için hak üzere sana Kitab'ı indirdik. Hainlerin savunucusu olma!
Ali Bulaç : Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Hâinlere yardımcı olma.
Bekir Sadak : Dogrusu, insanlar arasinda Allah'in sana gosterdigi gibi hukmedesin diye Kitap'i sana hak olarak indirdik; hakki gozet, hainlerden taraf olma.
Celal Yıldırım : Allah'ın sana gösterdiği ölçü ve anlamda, insanlar arasında hükmedesin diye bu Kitab'ı hak olarak şüphesiz ki sana indirdik. Artık hâinlerden yana savunucu olma !.
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kitap'ı sana hak olarak indirdik; hakkı gözet, hainlerden taraf olma.
Diyanet Vakfi : Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma!
Edip Yüksel : Halkın arasında ALLAH'ın sana gösterdiği gibi yargı veresin diye Biz sana gerçeği içeren kitabı indirdik. Hainlerden yana olma.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz sana Kitab (Kur'ân)ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu Biz sana gerçeğin ta kendisi olan kitab (Kur'an)'ı indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Sakın hainlerin savunucusu olma!
Elmalılı Hamdi Yazır : Elhak biz sana bihakkın kitab indirdik ki insanlar arasında Allahın sana gösterdiği vechile hukm edesin; hâinlere müdafaa vekili olma
Fizilal-il Kuran : Biz sana bu hak içerikli kitabı indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın gösterdiği gibi hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
Gültekin Onan : Şüphesiz, Tanrı'nın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz Biz, Bizim sana gösterdiğimiz gibi insanlar arasında hükmedesin diye Kitab'ı hak olarak indirdik. Sen de hainler için savunucu olma!
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, biz sana kitabı — Allahın sana gösterdiği vech ile insanlar arasında hükmetmen için — hak olarak indirdik, Haainlere bir müdâfaacı olma.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki biz, bu Kitâb’ı sana hak ile indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin! Hâinler için ise, müdâfaa edici olma!
İbni Kesir : Dosdoğrusu Biz, sana kitabı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin. Hainlerin savunucusu olma.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için Biz, sana Kitab'ı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma.
Muhammed Esed : Biz sana, hakikati ortaya koyan bu ilahi kelamı indirdik ki insanlar arasında Allahın sana öğrettiğine göre hüküm verebilesin. O halde ihanet edenlerle tartışmaya girme,
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphesiz Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah Teâlâ'nın sana bildirdiği vech ile hükmedesin ve hainler için müdafaacı olma.
Ömer Öngüt : Doğrusu biz sana Kitab'ı hak olarak indirdik ki, insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin. Hâinlerden taraf olma!
Şaban Piriş : Şüphesiz biz, sana kitabı insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin diye hak olarak indirdik, hainlerin savunucusu olma.
Suat Yıldırım : İnsanlar arasında Allah’ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için Biz sana kitabı gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafaacısı (avukatı) olma.
Süleyman Ateş : Biz sana Kitabı gerçek ile indirdik ki, insanlar arasında Allâh'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin; hâinlerin savunucusu olma!
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savunucusu olma.
Ümit Şimşek : Biz sana, insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm vermen için, kitabı hak ile indirdik. Onun için hainlerin savunucusu olma.
Yaşar Nuri Öztürk : Kuşku yok ki, biz bu Kitap'ı sana, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakın hainlere yardakçı olma!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}