» 4 / Nisâ  107:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (WLE) = ve lā :
2. تُجَادِلْ (TCED̃L) = tucādil : savunma
3. عَنِ (AN) = ǎni :
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
5. يَخْتَانُونَ (YḢTENWN) = yeḣtānūne : hainlik eden(leri)
6. أَنْفُسَهُمْ (ÊNFSHM) = enfusehum : kendilerine
7. إِنَّ (ÎN) = inne : zira
8. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
9. لَا (LE) = lā :
10. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sevmez
11. مَنْ (MN) = men : kimseyi
12. كَانَ (KEN) = kāne :
13. خَوَّانًا (ḢWENE) = ḣavvānen : hainlik yapan
14. أَثِيمًا (ÊS̃YME) = eṧīmen : günah işleyen
| savunma | | kimseleri | hainlik eden(leri) | kendilerine | zira | Allah | | sevmez | kimseyi | | hainlik yapan | günah işleyen |

[] [CD̃L] [] [] [ḢWN] [NFS] [] [] [] [ḪBB] [] [KWN] [ḢWN] [ES̃M]
WLE TCED̃L AN ELZ̃YN YḢTENWN ÊNFSHM ÎN ELLH LE YḪB MN KEN ḢWENE ÊS̃YME

ve lā tucādil ǎni elleƶīne yeḣtānūne enfusehum inne llahe yuHibbu men kāne ḣavvānen eṧīmen
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā And (do) not
تجادل ج د ل | CD̃L TCED̃L tucādil savunma argue
عن | AN ǎni for
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
يختانون خ و ن | ḢWN YḢTENWN yeḣtānūne hainlik eden(leri) deceive
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves.
إن | ÎN inne zira Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
من | MN men kimseyi (the one) who
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
خوانا خ و ن | ḢWN ḢWENE ḣavvānen hainlik yapan treacherous
أثيما ا ث م | ES̃M ÊS̃YME eṧīmen günah işleyen (and) sinful.

4:107 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| savunma | | kimseleri | hainlik eden(leri) | kendilerine | zira | Allah | | sevmez | kimseyi | | hainlik yapan | günah işleyen |

[] [CD̃L] [] [] [ḢWN] [NFS] [] [] [] [ḪBB] [] [KWN] [ḢWN] [ES̃M]
WLE TCED̃L AN ELZ̃YN YḢTENWN ÊNFSHM ÎN ELLH LE YḪB MN KEN ḢWENE ÊS̃YME

ve lā tucādil ǎni elleƶīne yeḣtānūne enfusehum inne llahe yuHibbu men kāne ḣavvānen eṧīmen
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

[] [ج د ل] [] [] [خ و ن] [ن ف س] [] [] [] [ح ب ب] [] [ك و ن] [خ و ن] [ا ث م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تجادل ج د ل | CD̃L TCED̃L tucādil savunma argue
Te,Cim,Elif,Dal,Lam,
400,3,1,4,30,
V – 2nd person masculine singular (form III) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عن | AN ǎni for
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يختانون خ و ن | ḢWN YḢTENWN yeḣtānūne hainlik eden(leri) deceive
Ye,Hı,Te,Elif,Nun,Vav,Nun,
10,600,400,1,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves.
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne zira Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimseyi (the one) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
خوانا خ و ن | ḢWN ḢWENE ḣavvānen hainlik yapan treacherous
Hı,Vav,Elif,Nun,Elif,
600,6,1,50,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
أثيما ا ث م | ES̃M ÊS̃YME eṧīmen günah işleyen (and) sinful.
,Se,Ye,Mim,Elif,
,500,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | تُجَادِلْ: savunma | عَنِ: | الَّذِينَ: kimseleri | يَخْتَانُونَ: hainlik eden(leri) | أَنْفُسَهُمْ: kendilerine | إِنَّ: zira | اللَّهَ: Allah | لَا: | يُحِبُّ: sevmez | مَنْ: kimseyi | كَانَ: | خَوَّانًا: hainlik yapan | أَثِيمًا: günah işleyen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | تجادل TCED̃L savunma | عن AN | الذين ELZ̃YN kimseleri | يختانون YḢTENWN hainlik eden(leri) | أنفسهم ÊNFSHM kendilerine | إن ÎN zira | الله ELLH Allah | لا LE | يحب YḪB sevmez | من MN kimseyi | كان KEN | خوانا ḢWENE hainlik yapan | أثيما ÊS̃YME günah işleyen |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | tucādil: savunma | ǎni: | elleƶīne: kimseleri | yeḣtānūne: hainlik eden(leri) | enfusehum: kendilerine | inne: zira | llahe: Allah | : | yuHibbu: sevmez | men: kimseyi | kāne: | ḣavvānen: hainlik yapan | eṧīmen: günah işleyen |
Kırık Meal (Transcript) : |WLE: | TCED̃L: savunma | AN: | ELZ̃YN: kimseleri | YḢTENWN: hainlik eden(leri) | ÊNFSHM: kendilerine | ÎN: zira | ELLH: Allah | LE: | YḪB: sevmez | MN: kimseyi | KEN: | ḢWENE: hainlik yapan | ÊS̃YME: günah işleyen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Nefislerine hâinlik edenlerden yana çıkıp uğraşma; şüphe yok ki Allah, hâinlikte ileri giden suçluları sevmez.
Adem Uğur : Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.
Ahmed Hulusi : Nefslerine ihanet edenleri savunma! Muhakkak ki Allâh nefsine ihanet suçuna ısrarla devam edeni sevmez.
Ahmet Tekin : Kendilerine, birbirlerine hıyânet edenler, haksızlık edenler adına savunma yapma. Allah hâinliği, haksızlığı alışkanlık haline getirmiş, bilerek günah işlemekte ısrar edenleri, zarara girenleri sevmez.
Ahmet Varol : Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Şüphesiz Allah, işi gücü hıyanet etmek olan günahlara batmış bir kimseyi sevmez.
Ali Bulaç : Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.
Ali Fikri Yavuz : Günah işleyerek nefislerine hâinlik edenlerden taraf mücadeleye kalkışma; çünkü Allah hâinlikte ileri gitmiş olan günahkârı sevmez.
Bekir Sadak : Kendilerine hainlik edenlerden yana ugrasmaya kalkma. Allah, hainlikte direnen sucluyu sevmez.
Celal Yıldırım : Kendi kendilerine hıyanet eden (güveni kötüye kullanan, nefs ve şeytan doğrultusunda hareket eden)lerden yana çekişip uğraşma. Şüphesiz ki Allah, hainlikte aşırı giden günahkârı sevmez.
Diyanet İşleri : Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez.
Diyanet İşleri (eski) : Kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşmaya kalkma. Allah, hainlikte direnen suçluyu sevmez.
Diyanet Vakfi : Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.
Edip Yüksel : Kendi özlerine hainlik edenleri savunma; ALLAH ihanet edenleri ve günah işleyenleri sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah hain günahkârları sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kendilerine hiyanet edip duranlar adına mücadeleye kalkışma. Çünkü Allah, günahkar, hain olan kimseleri sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır : Nefislerine hıyânet edib duranlar tarafından mücâdeleye kalkışma, çünkü Allah vebal yüklenen, hıyanetkâr olan kimseleri sevmez
Fizilal-il Kuran : Kendilerine hıyanet edenleri temize çıkarmaya çalışma. Hiç şüphesiz Allah hıyanete dalmış günahkarları sevmez.
Gültekin Onan : Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Tanrı, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.
Hakkı Yılmaz : Kendilerine hainlik edenleri de savunma. Şüphesiz Allah, aşırı derecede hainlik eden günahkârları sevmez.
Hasan Basri Çantay : Nefislerine haainlik etmiş kimselerden yana mücâdele etme. Çünkü Allah haainlikde ileri gitmiş günahkârları sevmez.
Hayrat Neşriyat : (İşledikleri günahlarla) kendilerine hıyânet edenler hakkında mücâdele etme! Muhakkak ki Allah, dâimâ ihânet eden günahkâr kimseleri sevmez.
İbni Kesir : Nefislerine hainlik etmiş kimseleri savunma. Allah; hainlikte direnen günahkarları sevmez.
İskender Evrenosoğlu : Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah, ihanette ısrar eden günahkârları sevmez.
Muhammed Esed : Kendi kişiliklerine ihanet edenleri savunma! Şüphe yok ki Allah, kendilerine ihanet edenleri ve günahkarlıkta inat edenleri sevmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : Nefislerine hiyânet edenler tarafından mücadelede bulunma, şüphe yok ki Allah Teâlâ hıyanete düşkün, çok günahkâr olan kimseyi sevmez.
Ömer Öngüt : Kendilerine hâinlik edenleri savunma. Çünkü Allah hâin günahkârları sevmez.
Şaban Piriş : Nefislerine hainlik edenlerden yana mücadele etme, çünkü Allah, hainliği adet edinen günahkarı sevmez.
Suat Yıldırım : Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkârlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.
Süleyman Ateş : Kendilerine hâinlik edenleri savunma; zira Allâh, hâinlik yapıp günâh işleyen insanı sevmez!
Tefhim-ul Kuran : Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkârı sevmez.
Ümit Şimşek : Kendi nefislerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlikte ve günahta ileri gidenleri hiç sevmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Öz benliklerine hainlik edenler için didinip durma. Çünkü Allah, sürekli hainlik eden günahkârı sevmez.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}