» 4 / Nisâ  112:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
2. يَكْسِبْ (YKSB) = yeksib : işlerse
3. خَطِيئَةً (ḢŦYÙT) = ḣaTiyeten : bir hata
4. أَوْ (ÊW) = ev : ya da
5. إِثْمًا (ÎS̃ME) = iṧmen : günah
6. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
7. يَرْمِ (YRM) = yermi : üstüne atarsa
8. بِهِ (BH) = bihi : onu
9. بَرِيئًا (BRYÙE) = beriyen : bir suçsuzun
10. فَقَدِ (FGD̃) = feḳadi : muhakkak ki
11. احْتَمَلَ (EḪTML) = Htemele : yüklenmiş olur
12. بُهْتَانًا (BHTENE) = buhtānen : büyük bir iftira
13. وَإِثْمًا (WÎS̃ME) = ve iṧmen : ve bir günah
14. مُبِينًا (MBYNE) = mubīnen : açık
ve kim | işlerse | bir hata | ya da | günah | sonra | üstüne atarsa | onu | bir suçsuzun | muhakkak ki | yüklenmiş olur | büyük bir iftira | ve bir günah | açık |

[] [KSB] [ḢŦE] [] [ES̃M] [] [RMY] [] [BRE] [] [ḪML] [BHT] [ES̃M] [BYN]
WMN YKSB ḢŦYÙT ÊW ÎS̃ME S̃M YRM BH BRYÙE FGD̃ EḪTML BHTENE WÎS̃ME MBYNE

ve men yeksib ḣaTiyeten ev iṧmen ṧumme yermi bihi beriyen feḳadi Htemele buhtānen ve iṧmen mubīnen
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يكسب ك س ب | KSB YKSB yeksib işlerse earns
خطيئة خ ط ا | ḢŦE ḢŦYÙT ḣaTiyeten bir hata a fault
أو | ÊW ev ya da or
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen günah a sin
ثم | S̃M ṧumme sonra then
يرم ر م ي | RMY YRM yermi üstüne atarsa throws
به | BH bihi onu it
بريئا ب ر ا | BRE BRYÙE beriyen bir suçsuzun (on) an innocent,
فقد | FGD̃ feḳadi muhakkak ki then surely
احتمل ح م ل | ḪML EḪTML Htemele yüklenmiş olur he (has) burdened (himself)
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen büyük bir iftira (with) a slander
وإثما ا ث م | ES̃M WÎS̃ME ve iṧmen ve bir günah and a sin
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık manifest.

4:112 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | işlerse | bir hata | ya da | günah | sonra | üstüne atarsa | onu | bir suçsuzun | muhakkak ki | yüklenmiş olur | büyük bir iftira | ve bir günah | açık |

[] [KSB] [ḢŦE] [] [ES̃M] [] [RMY] [] [BRE] [] [ḪML] [BHT] [ES̃M] [BYN]
WMN YKSB ḢŦYÙT ÊW ÎS̃ME S̃M YRM BH BRYÙE FGD̃ EḪTML BHTENE WÎS̃ME MBYNE

ve men yeksib ḣaTiyeten ev iṧmen ṧumme yermi bihi beriyen feḳadi Htemele buhtānen ve iṧmen mubīnen
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا

[] [ك س ب] [خ ط ا] [] [ا ث م] [] [ر م ي] [] [ب ر ا] [] [ح م ل] [ب ه ت] [ا ث م] [ب ي ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
يكسب ك س ب | KSB YKSB yeksib işlerse earns
Ye,Kef,Sin,Be,
10,20,60,2,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
خطيئة خ ط ا | ḢŦE ḢŦYÙT ḣaTiyeten bir hata a fault
Hı,Tı,Ye,,Te merbuta,
600,9,10,,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊW ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen günah a sin
,Se,Mim,Elif,
,500,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يرم ر م ي | RMY YRM yermi üstüne atarsa throws
Ye,Re,Mim,
10,200,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
به | BH bihi onu it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
بريئا ب ر ا | BRE BRYÙE beriyen bir suçsuzun (on) an innocent,
Be,Re,Ye,,Elif,
2,200,10,,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
فقد | FGD̃ feḳadi muhakkak ki then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
احتمل ح م ل | ḪML EḪTML Htemele yüklenmiş olur he (has) burdened (himself)
Elif,Ha,Te,Mim,Lam,
1,8,400,40,30,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen büyük bir iftira (with) a slander
Be,He,Te,Elif,Nun,Elif,
2,5,400,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وإثما ا ث م | ES̃M WÎS̃ME ve iṧmen ve bir günah and a sin
Vav,,Se,Mim,Elif,
6,,500,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık manifest.
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,
40,2,10,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يَكْسِبْ: işlerse | خَطِيئَةً: bir hata | أَوْ: ya da | إِثْمًا: günah | ثُمَّ: sonra | يَرْمِ: üstüne atarsa | بِهِ: onu | بَرِيئًا: bir suçsuzun | فَقَدِ: muhakkak ki | احْتَمَلَ: yüklenmiş olur | بُهْتَانًا: büyük bir iftira | وَإِثْمًا: ve bir günah | مُبِينًا: açık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يكسب YKSB işlerse | خطيئة ḢŦYÙT bir hata | أو ÊW ya da | إثما ÎS̃ME günah | ثم S̃M sonra | يرم YRM üstüne atarsa | به BH onu | بريئا BRYÙE bir suçsuzun | فقد FGD̃ muhakkak ki | احتمل EḪTML yüklenmiş olur | بهتانا BHTENE büyük bir iftira | وإثما WÎS̃ME ve bir günah | مبينا MBYNE açık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yeksib: işlerse | ḣaTiyeten: bir hata | ev: ya da | iṧmen: günah | ṧumme: sonra | yermi: üstüne atarsa | bihi: onu | beriyen: bir suçsuzun | feḳadi: muhakkak ki | Htemele: yüklenmiş olur | buhtānen: büyük bir iftira | ve iṧmen: ve bir günah | mubīnen: açık |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: ve kim | YKSB: işlerse | ḢŦYÙT: bir hata | ÊW: ya da | ÎS̃ME: günah | S̃M: sonra | YRM: üstüne atarsa | BH: onu | BRYÙE: bir suçsuzun | FGD̃: muhakkak ki | EḪTML: yüklenmiş olur | BHTENE: büyük bir iftira | WÎS̃ME: ve bir günah | MBYNE: açık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kim bir hatada bulunur, yahut suç işler de onu bir suçsuza isnat ederse iftirâda bulunmuş, apaçık bir günahı yüklenmiş olur.
Adem Uğur : Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Ahmed Hulusi : Kim bir kabahat veya suç işler de onu masum birinin üstüne atarsa, gerçekten açık bir iftira ile büyük bir suç yüklenmiş olur.
Ahmet Tekin : Kim de bir hata veya bile bile bir günah işler, sonra suçsuz birinin üstüne atarsa, muhakkak ki büyük bir iftirada bulunmuş, bilerek apaçık bir günah işlemiş olur.
Ahmet Varol : Kim bir hata yapar veya günah işler de sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa büyük bir iftira ve apaçık bir günah yükünü yüklenmiş olur.
Ali Bulaç : Kim bir hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse, gerçekten o, böyle bir yalan (bühtan)ı ve apaçık bir günahı yüklenmiştir.
Ali Fikri Yavuz : Kim bir hata veya bir günah yapar da, sonra onu bir suçsuza atarsa, muhakkak ki o, iftira ve bir büyük günahı yüklenmiştir.
Bekir Sadak : Kim yanilir veya suc isler de sonra onu bir sucsuzun uzerine atarsa, suphesiz iftira etmis, apacik bir gunah yuklenmis olur. *
Celal Yıldırım : Kim de bir hatâ veya bir günah kazanır da sonra onu bir günahsızın üzerine atarsa, şüphesiz ki o çok çirkin bir iftira ve açık bir günah ve vebal yüklenmiştir.
Diyanet İşleri : Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Diyanet İşleri (eski) : Kim yanılır veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Diyanet Vakfi : Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Edip Yüksel : Kim bir hata yahut bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kim de bir cinayet veya bir suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz bir iftirada bulunmuş ve açık bir günah daha yüklenmiş olur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim de bir cinayet veya bir vebal kazanır da sonra onu bir bîgünahın üzerine atarsa şüphesiz bir bühtan ve açık bir vebal daha yüklenmiş olur
Fizilal-il Kuran : Kim bir kusur ya da bir suç işler de onu bir masumun üzerine atarsa açık bir iftira, bir günah yükünün altına girmiş olur.
Gültekin Onan : Kim bir hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse, gerçekten o, böyle bir yalan (bühtan)ı ve apaçık bir günahı yüklenmiştir.
Hakkı Yılmaz : Kim de bir hata veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o zaman kesinlikle bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Hasan Basri Çantay : Kim bir hataa veya bir günâh kazanır da sonra onu bir suçsuz (un üstüne) atarsa muhakkak ki o, bir iftirayı ve apaçık bir günâhı da sırtına yüklemişdir.
Hayrat Neşriyat : Kim de bir hatâ veya bir günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde şübhesiz ki bir iftirâ ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
İbni Kesir : Kim, bir hata veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üstüne atarsa; şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o taktirde o, iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.
Muhammed Esed : Ama kim bir hata yapar ve günah işler de sonra onu suçsuz bir kimsenin üstüne atarsa, iftira suçu ve (hatta daha da) iğrenç bir günah yüklenmiş olur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim bir kusur veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuz kimse üzerine atarsa muhakkak ki, bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.
Ömer Öngüt : Kim bir hatâ veya bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
Şaban Piriş : Kim de bir hata veya günah işler sonra da onu bir suçsuza atarsa, o, iftira ve büyük bir günahı yüklenmiş olur.
Suat Yıldırım : Kim bir hata (küçük günah) veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur.
Süleyman Ateş : Kim bir hatâ, ya da günâh işler de sonra onu bir suçsuzun üstüne atarsa, muhakkak ki büyük bir iftirâ ve açık bir günâh yüklenmiş olur.
Tefhim-ul Kuran : Kim bir hata ya da günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse, gerçekten o, böyle bir yalan (bühtan) ı ve apaçık bir günahı yüklenmiştir.
Ümit Şimşek : Küçük veya büyük bir günah işledikten sonra onu suçsuz birinin üzerine atan kimse ise, bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.
Yaşar Nuri Öztürk : Kim bir hata yahut günah işler de sonra onunla bir suçsuzu itham ederse hiç kuşkusuz, büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}