» 4 / Nisâ  113:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْلَا (WLWLE) = velevlā : ve olmasaydı
2. فَضْلُ (FŽL) = feDlu : lutfu
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
4. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana
5. وَرَحْمَتُهُ (WRḪMTH) = ve raHmetuhu : ve acıması
6. لَهَمَّتْ (LHMT) = lehemmet : yeltenmişti
7. طَائِفَةٌ (ŦEÙFT) = Tāifetun : bir grup
8. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
9. أَنْ (ÊN) = en :
10. يُضِلُّوكَ (YŽLWK) = yuDillūke : seni saptırmağa
11. وَمَا (WME) = vemā :
12. يُضِلُّونَ (YŽLWN) = yuDillūne : onlar saptıramazlar
13. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkasını
14. أَنْفُسَهُمْ (ÊNFSHM) = enfusehum : kendilerinden
15. وَمَا (WME) = ve mā :
16. يَضُرُّونَكَ (YŽRWNK) = yeDurrūneke : sana zarar veremezler
17. مِنْ (MN) = min : hiçbir
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
19. وَأَنْزَلَ (WÊNZL) = ve enzele : ve indirdi
20. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
21. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana
22. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitabı
23. وَالْحِكْمَةَ (WELḪKMT) = velHikmete : ve hikmeti
24. وَعَلَّمَكَ (WALMK) = ve ǎllemeke : ve sana öğretti
25. مَا (ME) = mā : şeyleri
26. لَمْ (LM) = lem :
27. تَكُنْ (TKN) = tekun : olmadığın
28. تَعْلَمُ (TALM) = teǎ'lemu : biliyor
29. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
30. فَضْلُ (FŽL) = feDlu : lutfu
31. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
32. عَلَيْكَ (ALYK) = ǎleyke : sana
33. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyüktür
ve olmasaydı | lutfu | Allah'ın | sana | ve acıması | yeltenmişti | bir grup | onlardan | | seni saptırmağa | | onlar saptıramazlar | başkasını | kendilerinden | | sana zarar veremezler | hiçbir | şey | ve indirdi | Allah | sana | Kitabı | ve hikmeti | ve sana öğretti | şeyleri | | olmadığın | biliyor | ve | lutfu | Allah'ın | sana | büyüktür |

[] [FŽL] [] [] [RḪM] [HMM] [ŦWF] [] [] [ŽLL] [] [ŽLL] [] [NFS] [] [ŽRR] [] [ŞYE] [NZL] [] [] [KTB] [ḪKM] [ALM] [] [] [KWN] [ALM] [KWN] [FŽL] [] [] [AƵM]
WLWLE FŽL ELLH ALYK WRḪMTH LHMT ŦEÙFT MNHM ÊN YŽLWK WME YŽLWN ÎLE ÊNFSHM WME YŽRWNK MN ŞYÙ WÊNZL ELLH ALYK ELKTEB WELḪKMT WALMK ME LM TKN TALM WKEN FŽL ELLH ALYK AƵYME

velevlā feDlu llahi ǎleyke ve raHmetuhu lehemmet Tāifetun minhum en yuDillūke vemā yuDillūne illā enfusehum ve mā yeDurrūneke min şey'in ve enzele llahu ǎleyke l-kitābe velHikmete ve ǎllemeke lem tekun teǎ'lemu ve kāne feDlu llahi ǎleyke ǎZīmen
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولولا | WLWLE velevlā ve olmasaydı And if not
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlu lutfu (for the) Grace
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
عليك | ALYK ǎleyke sana upon you
ورحمته ر ح م | RḪM WRḪMTH ve raHmetuhu ve acıması and His Mercy -
لهمت ه م م | HMM LHMT lehemmet yeltenmişti surely (had) resolved
طائفة ط و ف | ŦWF ŦEÙFT Tāifetun bir grup a group
منهم | MNHM minhum onlardan of them
أن | ÊN en to
يضلوك ض ل ل | ŽLL YŽLWK yuDillūke seni saptırmağa mislead you.
وما | WME vemā But not
يضلون ض ل ل | ŽLL YŽLWN yuDillūne onlar saptıramazlar they mislead
إلا | ÎLE illā başkasını except
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerinden themselves,
وما | WME ve mā and not
يضرونك ض ر ر | ŽRR YŽRWNK yeDurrūneke sana zarar veremezler they will harm you
من | MN min hiçbir in
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey anything.
وأنزل ن ز ل | NZL WÊNZL ve enzele ve indirdi And has sent down
الله | ELLH llahu Allah Allah
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book
والحكمة ح ك م | ḪKM WELḪKMT velHikmete ve hikmeti and [the] Wisdom
وعلمك ع ل م | ALM WALMK ve ǎllemeke ve sana öğretti and taught you
ما | ME şeyleri what
لم | LM lem not
تكن ك و ن | KWN TKN tekun olmadığın you did
تعلم ع ل م | ALM TALM teǎ'lemu biliyor know.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlu lutfu (the) Grace
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
عليك | ALYK ǎleyke sana upon you
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyüktür great.

4:113 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve olmasaydı | lutfu | Allah'ın | sana | ve acıması | yeltenmişti | bir grup | onlardan | | seni saptırmağa | | onlar saptıramazlar | başkasını | kendilerinden | | sana zarar veremezler | hiçbir | şey | ve indirdi | Allah | sana | Kitabı | ve hikmeti | ve sana öğretti | şeyleri | | olmadığın | biliyor | ve | lutfu | Allah'ın | sana | büyüktür |

[] [FŽL] [] [] [RḪM] [HMM] [ŦWF] [] [] [ŽLL] [] [ŽLL] [] [NFS] [] [ŽRR] [] [ŞYE] [NZL] [] [] [KTB] [ḪKM] [ALM] [] [] [KWN] [ALM] [KWN] [FŽL] [] [] [AƵM]
WLWLE FŽL ELLH ALYK WRḪMTH LHMT ŦEÙFT MNHM ÊN YŽLWK WME YŽLWN ÎLE ÊNFSHM WME YŽRWNK MN ŞYÙ WÊNZL ELLH ALYK ELKTEB WELḪKMT WALMK ME LM TKN TALM WKEN FŽL ELLH ALYK AƵYME

velevlā feDlu llahi ǎleyke ve raHmetuhu lehemmet Tāifetun minhum en yuDillūke vemā yuDillūne illā enfusehum ve mā yeDurrūneke min şey'in ve enzele llahu ǎleyke l-kitābe velHikmete ve ǎllemeke lem tekun teǎ'lemu ve kāne feDlu llahi ǎleyke ǎZīmen
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما

[] [ف ض ل] [] [] [ر ح م] [ه م م] [ط و ف] [] [] [ض ل ل] [] [ض ل ل] [] [ن ف س] [] [ض ر ر] [] [ش ي ا] [ن ز ل] [] [] [ك ت ب] [ح ك م] [ع ل م] [] [] [ك و ن] [ع ل م] [ك و ن] [ف ض ل] [] [] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولولا | WLWLE velevlā ve olmasaydı And if not
Vav,Lam,Vav,Lam,Elif,
6,30,6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlu lutfu (for the) Grace
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عليك | ALYK ǎleyke sana upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ورحمته ر ح م | RḪM WRḪMTH ve raHmetuhu ve acıması and His Mercy -
Vav,Re,Ha,Mim,Te,He,
6,200,8,40,400,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لهمت ه م م | HMM LHMT lehemmet yeltenmişti surely (had) resolved
Lam,He,Mim,Te,
30,5,40,400,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person feminine singular perfect verb
اللام لام التوكيد
فعل ماض
طائفة ط و ف | ŦWF ŦEÙFT Tāifetun bir grup a group
Tı,Elif,,Fe,Te merbuta,
9,1,,80,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
منهم | MNHM minhum onlardan of them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يضلوك ض ل ل | ŽLL YŽLWK yuDillūke seni saptırmağa mislead you.
Ye,Dad,Lam,Vav,Kef,
10,800,30,6,20,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وما | WME vemā But not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
يضلون ض ل ل | ŽLL YŽLWN yuDillūne onlar saptıramazlar they mislead
Ye,Dad,Lam,Vav,Nun,
10,800,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā başkasını except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerinden themselves,
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | WME ve mā and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يضرونك ض ر ر | ŽRR YŽRWNK yeDurrūneke sana zarar veremezler they will harm you
Ye,Dad,Re,Vav,Nun,Kef,
10,800,200,6,50,20,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min hiçbir in
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey anything.
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وأنزل ن ز ل | NZL WÊNZL ve enzele ve indirdi And has sent down
Vav,,Nun,Ze,Lam,
6,,50,7,30,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو حالية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليك | ALYK ǎleyke sana to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والحكمة ح ك م | ḪKM WELḪKMT velHikmete ve hikmeti and [the] Wisdom
Vav,Elif,Lam,Ha,Kef,Mim,Te merbuta,
6,1,30,8,20,40,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وعلمك ع ل م | ALM WALMK ve ǎllemeke ve sana öğretti and taught you
Vav,Ayn,Lam,Mim,Kef,
6,70,30,40,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
تكن ك و ن | KWN TKN tekun olmadığın you did
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
تعلم ع ل م | ALM TALM teǎ'lemu biliyor know.
Te,Ayn,Lam,Mim,
400,70,30,40,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlu lutfu (the) Grace
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عليك | ALYK ǎleyke sana upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,
70,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyüktür great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْلَا: ve olmasaydı | فَضْلُ: lutfu | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْكَ: sana | وَرَحْمَتُهُ: ve acıması | لَهَمَّتْ: yeltenmişti | طَائِفَةٌ: bir grup | مِنْهُمْ: onlardan | أَنْ: | يُضِلُّوكَ: seni saptırmağa | وَمَا: | يُضِلُّونَ: onlar saptıramazlar | إِلَّا: başkasını | أَنْفُسَهُمْ: kendilerinden | وَمَا: | يَضُرُّونَكَ: sana zarar veremezler | مِنْ: hiçbir | شَيْءٍ: şey | وَأَنْزَلَ: ve indirdi | اللَّهُ: Allah | عَلَيْكَ: sana | الْكِتَابَ: Kitabı | وَالْحِكْمَةَ: ve hikmeti | وَعَلَّمَكَ: ve sana öğretti | مَا: şeyleri | لَمْ: | تَكُنْ: olmadığın | تَعْلَمُ: biliyor | وَكَانَ: ve | فَضْلُ: lutfu | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْكَ: sana | عَظِيمًا: büyüktür |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولولا WLWLE ve olmasaydı | فضل FŽL lutfu | الله ELLH Allah'ın | عليك ALYK sana | ورحمته WRḪMTH ve acıması | لهمت LHMT yeltenmişti | طائفة ŦEÙFT bir grup | منهم MNHM onlardan | أن ÊN | يضلوك YŽLWK seni saptırmağa | وما WME | يضلون YŽLWN onlar saptıramazlar | إلا ÎLE başkasını | أنفسهم ÊNFSHM kendilerinden | وما WME | يضرونك YŽRWNK sana zarar veremezler | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şey | وأنزل WÊNZL ve indirdi | الله ELLH Allah | عليك ALYK sana | الكتاب ELKTEB Kitabı | والحكمة WELḪKMT ve hikmeti | وعلمك WALMK ve sana öğretti | ما ME şeyleri | لم LM | تكن TKN olmadığın | تعلم TALM biliyor | وكان WKEN ve | فضل FŽL lutfu | الله ELLH Allah'ın | عليك ALYK sana | عظيما AƵYME büyüktür |
Kırık Meal (Okunuş) : |velevlā: ve olmasaydı | feDlu: lutfu | llahi: Allah'ın | ǎleyke: sana | ve raHmetuhu: ve acıması | lehemmet: yeltenmişti | Tāifetun: bir grup | minhum: onlardan | en: | yuDillūke: seni saptırmağa | vemā: | yuDillūne: onlar saptıramazlar | illā: başkasını | enfusehum: kendilerinden | ve mā: | yeDurrūneke: sana zarar veremezler | min: hiçbir | şey'in: şey | ve enzele: ve indirdi | llahu: Allah | ǎleyke: sana | l-kitābe: Kitabı | velHikmete: ve hikmeti | ve ǎllemeke: ve sana öğretti | : şeyleri | lem: | tekun: olmadığın | teǎ'lemu: biliyor | ve kāne: ve | feDlu: lutfu | llahi: Allah'ın | ǎleyke: sana | ǎZīmen: büyüktür |
Kırık Meal (Transcript) : |WLWLE: ve olmasaydı | FŽL: lutfu | ELLH: Allah'ın | ALYK: sana | WRḪMTH: ve acıması | LHMT: yeltenmişti | ŦEÙFT: bir grup | MNHM: onlardan | ÊN: | YŽLWK: seni saptırmağa | WME: | YŽLWN: onlar saptıramazlar | ÎLE: başkasını | ÊNFSHM: kendilerinden | WME: | YŽRWNK: sana zarar veremezler | MN: hiçbir | ŞYÙ: şey | WÊNZL: ve indirdi | ELLH: Allah | ALYK: sana | ELKTEB: Kitabı | WELḪKMT: ve hikmeti | WALMK: ve sana öğretti | ME: şeyleri | LM: | TKN: olmadığın | TALM: biliyor | WKEN: ve | FŽL: lutfu | ELLH: Allah'ın | ALYK: sana | AƵYME: büyüktür |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın sana lütfü, ihsânı ve rahmeti olmasaydı onların bir kısmı seni bile doğru yoldan çıkarmayı kurmuştu, fakat onlar, ancak kendilerini sapıklığa sevk ederler ve hiçbir hususta sana zarar veremezler ve Allah, sana kitabı ve hikmeti indirdi ve evvelce bilmediğin şeyleri öğretti sana ve Allah'ın, sana lütfü ve ihsânı pek büyüktür.
Adem Uğur : Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur.
Ahmed Hulusi : Eğer senin üzerinde Allâh fazlı ve "HÛ"viyetinin rahmeti olmasaydı, onlardan bir taife seni saptırmaya elbette yeltenirdi. . . (Oysa) onlar ancak kendilerini saptırırlar! Sana hiçbir zarar veremezler! Allâh sana Kitabı (Hakikat bilgisini) ve Hikmeti (Din ilmini, Sünnetullah marifetini) inzâl etmiş (Esmâ boyutundan bilincine ulaştırmış) ve bilmediğini sana öğretmiştir. . . Allâh'ın sana lütfu Aziym'dir.
Ahmet Tekin : Allah’ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni, başına buyruk hale getirerek, hak yoldan uzaklaşmanın dalâleti, helâki tercihinin önünü açabilirlerdi. Onlar yalnızca kendilerini, birbirlerini başına buyruk hale getirerek hak yoldan uzaklaşmalarına, dalâleti, helâki tercihlerine imkân sağlayabilirler. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur’ân’ı, hikmeti, sağlıklı ve ahlâklı yaşama bilgisini, sünnetini ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah’ın sana olan lütfu büyüktür.
Ahmet Varol : Eğer Allah'ın senin üzerinde lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmayı düşünmüştü. Oysa onlar ancak kendilerini saptırmaktadırlar ve sana bir zarar dokunduramazlar. Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirdi ve daha önce bilmediklerini öğretti. Şüphesiz Allah'ın senin üzerindeki ihsanı pek büyüktür.
Ali Bulaç : Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiç bir şeyle zarar veremezler. Allah, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm) Eğer Allah’ın lütfû ve rahmeti üzerinde olmasaydı, onlardan bir topluluk seni hakdan şaşırtmağa muhakkak kasdetmiş idi. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiç bir şeyde zarar da veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki, Allah sana Kur’an’ı ve hükümlerini indirdi; evvelce bilmediklerini sana öğretti. Allah’ın, senin üzerindeki lütûf ve ihsanı çok büyüktür.
Bekir Sadak : Eger sana Allah'in bol nimeti ve rahmeti olmasaydi, onlardan bir takimi seni sapitmaga calisirdi. Halbuki onlar kendilerinden baskasini saptiramazlar, sana da bir zarar vermezler. Allah sana Kitap ve hikmet indirmis, sana bilmedigini ogretmistir. Allah'in sana olan nimeti ne buyuktur.
Celal Yıldırım : Allah'ın sana, senden yana sunduğu fazîlet ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir tayfa seni bile (doğru bir hükümde bulunmaktan) şaşırtmayı planlamışlardı. Halbuki onlar ancak kendilerini şaşırtıp saptırırlar, sana hiç bir zarar veremezler. Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirdi; sana bilmediğini öğretti; Allah'ın (bu bakımdan da) sana olan fazl-u keremi çok büyüktür.
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.
Diyanet İşleri (eski) : Eğer sana Allah'ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir takımı seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar, sana da bir zarar vermezler. Allah sana Kitap ve hikmet indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan nimeti ne büyüktür.
Diyanet Vakfi : Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur.
Edip Yüksel : ALLAH'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni nerdeyse saptıracaktı. Onlar, yalnız kendilerini saptırır; sana hiçbir zarar veremezler. ALLAH sana kitap ve bilgeliği indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. ALLAH'ın sana olan lütfu büyüktür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir güruh seni sapıtmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana Kitab (Kur'an)ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı onlardan bir kısmı seni bile hükmünde doğrudan saptırmayı planlamışlardı, oysa onlar yalnız kendilerini saptırırlar, sana da asla zarar veremezler. Nasıl yapabilirler ki Allah sana kitap (Kur'an) ve hikmet indirmekte ve bilmediklerini sana bildirmektedir. Allah'ın senin üzerinde bulunan lütfu çok büyüktür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın fazl-ü rahmeti üzerinde olmasaydı onlardan bir taife seni bile hukümde haktan şaşırtmayı kurmuşlardı, maamafih onlar yalnız kendilerini şaşırırlar, sana hiç bir zarar edemezler, nasıl edebilirler ki Allah sana kitab ve hikmet indirmekte ve bilmediklerini sana bildirmektedir, hem Allahın senin üzerinde fazlı çok büyük bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Eğer Allah'ın sana yönelik lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onların bir takımı seni yanıltmaya yeltenmişlerdi. Oysa onlar sadece kendilerini yanıltırlar, sana hiçbir zarar dokunduramazlar. Çünkü Allah, kitabı ve hikmeti indirerek sana, daha önce bilmediğin gerçekleri öğretmiştir. Hiç şüphesiz Allah'ın sana yönelik lütfu son derece büyüktür.
Gültekin Onan : Eğer Tanrı'nın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiç bir şeyle zarar vermezler. Tanrı, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Tanrı'nın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür.
Hakkı Yılmaz : Ve eğer senin üzerinde Allah'ın armağanları ve merhameti olmasaydı, kesinlikle onlardan bir akılsız, beyinsiz kesim seni saptırmaya çalışmıştı. Hâlbuki onlar, kendilerinden başkasını saptırmazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana Kitab'ı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki armağanı çok büyüktür.
Hasan Basri Çantay : Üzerinde Allahın lutf-ü inayeti ve rahmeti olmasaydı onlardan bir güruh muhakkak seni bile (hükümde) şaşırtmayı kurmuşdu. Onlar kendilerinden başkasını sapdıramazlar ve sana hiç bir şeyden zarar da yapamazlar. (Nasıl yapabilirler ki) Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve (evvelce) bilmediklerini sana öğretdi. Allahın senin üzerindeki lutf-ü inayeti çok büyükdür.
Hayrat Neşriyat : Fakat senin üzerinde Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir tâife, (hak ile hüküm vermen husûsunda) seni bile hatâya düşürmeye azmetmişti. Hâlbuki (onlar), ancak kendilerini hatâya düşürürler ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler! Çünki Allah sana Kitâb’ı ve hikmeti (Kitab’daki hükümleri) indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir.Allah’ın senin üzerindeki lütfu ise çok büyüktür.
İbni Kesir : Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinde olmasaydı; onlardan bir takımı seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar, kendilerinden başkalarını saptıramazlar. Sana da bir zarar veremezler. Allah, sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini öğretmiştir. Ve Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyük olmuştur.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah, sana Kitab'ı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür.
Muhammed Esed : Allahın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, o (kendilerine zulmede)nlerden bazısı seni saptırmaya çalışırdı; ama onlar kendilerinden başka kimseyi saptıramazlar. Sana asla bir zarar da veremezler, çünkü Allah sana bu ilahi kelamı indirmiş, hikmeti (vermiş) ve sana bilmediklerini öğretmiştir. Allahın sana olan lütfu gerçekten büyüktür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer Allah Teâlâ'nın fazl ve rahmeti senin üzerine olmasaydı elbette onlardan bir tâife seni şaşırtmaya kasdedecekti. Halbuki, onlar kendi nefislerinden başkasını şaşırtmazlar ve sana hiçbir şeyden zarar veremezler. Ve Allah Teâlâ sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilir olmadığın şeyleri öğretti. Ve Allah Teâlâ'nın fazlı senin üzerine pek büyük olmuştur.
Ömer Öngüt : Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinde olmasaydı, onlardan bir gürûh seni saptırmaya yeltenmişti. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar, sana da bir zarar veremezler. Allah sana Kitab'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütuf ve nimeti çok büyüktür.
Şaban Piriş : Eğer Allah’ın lütfu ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışmıştı. Onlar, kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiç bir şeyle zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, önceden bilmediklerini öğretmiştir. Allah’ın senin üzerindeki lütuf ve ihsanı çok büyüktür.
Suat Yıldırım : Eğer senin üzerinde Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile, hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah’ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür.
Süleyman Ateş : Allâh'ın sana lutfu ve acıması olmasaydı, onlardan bir grup, seni saptırmağa yeltenmişti. Onlar sadece kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allâh, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allâh'ın sana lutfu, cidden büyüktür.
Tefhim-ul Kuran : Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiç bir şeyle zarar veremezler. Allah, sana Kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın üzerindeki fazlı çok büyüktür.
Ümit Şimşek : Eğer Allah'ın sana lütuf ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir topluluk seni şaşırtmaya çalışacaktı. Onlar kendilerinden başkasını şaşırtmazlar; sana da bir zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve bilmediklerini sana öğretmiştir. Gerçekten de senin üzerinde Allah'ın pek büyük bir lütuf ve keremi vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni şaşırtmaya mutlaka yeltenecekti. Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana Kitap'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}