» 4 / Nisâ  129:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَنْ (WLN) = velen :
2. تَسْتَطِيعُوا (TSTŦYAWE) = testeTīǔ : ve yapamazsınız
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. تَعْدِلُوا (TAD̃LWE) = teǎ'dilū : (tam) adalet
5. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasında
6. النِّسَاءِ (ELNSEÙ) = n-nisā'i : kadınlar
7. وَلَوْ (WLW) = velev : ne kadar
8. حَرَصْتُمْ (ḪRṦTM) = HaraStum : isteseniz de
9. فَلَا (FLE) = felā :
10. تَمِيلُوا (TMYLWE) = temīlū : öyle ise meylemeyin
11. كُلَّ (KL) = kulle : (birine) tamamen
12. الْمَيْلِ (ELMYL) = l-meyli : yönelişle
13. فَتَذَرُوهَا (FTZ̃RWHE) = fe teƶerūhā : ötekini bırakmayın
14. كَالْمُعَلَّقَةِ (KELMALGT) = kālmuǎlleḳati : askıda (kocasızmış) gibi
15. وَإِنْ (WÎN) = ve in : eğer
16. تُصْلِحُوا (TṦLḪWE) = tuSliHū : arayı düzeltir
17. وَتَتَّقُوا (WTTGWE) = ve tetteḳū : sakınırsanız
18. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : şüphesiz
19. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
20. كَانَ (KEN) = kāne :
21. غَفُورًا (ĞFWRE) = ğafūran : bağışlayandır
22. رَحِيمًا (RḪYME) = raHīmen : esirgeyendir
| ve yapamazsınız | | (tam) adalet | arasında | kadınlar | ne kadar | isteseniz de | | öyle ise meylemeyin | (birine) tamamen | yönelişle | ötekini bırakmayın | askıda (kocasızmış) gibi | eğer | arayı düzeltir | sakınırsanız | şüphesiz | Allah | | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [ŦWA] [] [AD̃L] [BYN] [NSW] [] [ḪRṦ] [] [MYL] [KLL] [MYL] [WZ̃R] [ALG] [] [ṦLḪ] [WGY] [] [] [KWN] [ĞFR] [RḪM]
WLN TSTŦYAWE ÊN TAD̃LWE BYN ELNSEÙ WLW ḪRṦTM FLE TMYLWE KL ELMYL FTZ̃RWHE KELMALGT WÎN TṦLḪWE WTTGWE FÎN ELLH KEN ĞFWRE RḪYME

velen testeTīǔ en teǎ'dilū beyne n-nisā'i velev HaraStum felā temīlū kulle l-meyli fe teƶerūhā kālmuǎlleḳati ve in tuSliHū ve tetteḳū feinne llahe kāne ğafūran raHīmen
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولن | WLN velen And never
تستطيعوا ط و ع | ŦWA TSTŦYAWE testeTīǔ ve yapamazsınız will you be able
أن | ÊN en to
تعدلوا ع د ل | AD̃L TAD̃LWE teǎ'dilū (tam) adalet deal justly
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlar [the] women
ولو | WLW velev ne kadar even if
حرصتم ح ر ص | ḪRṦ ḪRṦTM HaraStum isteseniz de you desired,
فلا | FLE felā but (do) not
تميلوا م ي ل | MYL TMYLWE temīlū öyle ise meylemeyin incline
كل ك ل ل | KLL KL kulle (birine) tamamen (with) all
الميل م ي ل | MYL ELMYL l-meyli yönelişle the inclination
فتذروها و ذ ر | WZ̃R FTZ̃RWHE fe teƶerūhā ötekini bırakmayın and leave her (the other)
كالمعلقة ع ل ق | ALG KELMALGT kālmuǎlleḳati askıda (kocasızmış) gibi like the suspended one.
وإن | WÎN ve in eğer And if
تصلحوا ص ل ح | ṦLḪ TṦLḪWE tuSliHū arayı düzeltir you reconcile
وتتقوا و ق ي | WGY WTTGWE ve tetteḳū sakınırsanız and fear (Allah)
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.

4:129 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| ve yapamazsınız | | (tam) adalet | arasında | kadınlar | ne kadar | isteseniz de | | öyle ise meylemeyin | (birine) tamamen | yönelişle | ötekini bırakmayın | askıda (kocasızmış) gibi | eğer | arayı düzeltir | sakınırsanız | şüphesiz | Allah | | bağışlayandır | esirgeyendir |

[] [ŦWA] [] [AD̃L] [BYN] [NSW] [] [ḪRṦ] [] [MYL] [KLL] [MYL] [WZ̃R] [ALG] [] [ṦLḪ] [WGY] [] [] [KWN] [ĞFR] [RḪM]
WLN TSTŦYAWE ÊN TAD̃LWE BYN ELNSEÙ WLW ḪRṦTM FLE TMYLWE KL ELMYL FTZ̃RWHE KELMALGT WÎN TṦLḪWE WTTGWE FÎN ELLH KEN ĞFWRE RḪYME

velen testeTīǔ en teǎ'dilū beyne n-nisā'i velev HaraStum felā temīlū kulle l-meyli fe teƶerūhā kālmuǎlleḳati ve in tuSliHū ve tetteḳū feinne llahe kāne ğafūran raHīmen
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

[] [ط و ع] [] [ع د ل] [ب ي ن] [ن س و] [] [ح ر ص] [] [م ي ل] [ك ل ل] [م ي ل] [و ذ ر] [ع ل ق] [] [ص ل ح] [و ق ي] [] [] [ك و ن] [غ ف ر] [ر ح م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولن | WLN velen And never
Vav,Lam,Nun,
6,30,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
تستطيعوا ط و ع | ŦWA TSTŦYAWE testeTīǔ ve yapamazsınız will you be able
Te,Sin,Te,Tı,Ye,Ayn,Vav,Elif,
400,60,400,9,10,70,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تعدلوا ع د ل | AD̃L TAD̃LWE teǎ'dilū (tam) adalet deal justly
Te,Ayn,Dal,Lam,Vav,Elif,
400,70,4,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlar [the] women
Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
1,30,50,60,1,,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
ولو | WLW velev ne kadar even if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
حرصتم ح ر ص | ḪRṦ ḪRṦTM HaraStum isteseniz de you desired,
Ha,Re,Sad,Te,Mim,
8,200,90,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
فلا | FLE felā but (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
PRO – prohibition particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نهي
تميلوا م ي ل | MYL TMYLWE temīlū öyle ise meylemeyin incline
Te,Mim,Ye,Lam,Vav,Elif,
400,40,10,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كل ك ل ل | KLL KL kulle (birine) tamamen (with) all
Kef,Lam,
20,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الميل م ي ل | MYL ELMYL l-meyli yönelişle the inclination
Elif,Lam,Mim,Ye,Lam,
1,30,40,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
فتذروها و ذ ر | WZ̃R FTZ̃RWHE fe teƶerūhā ötekini bırakmayın and leave her (the other)
Fe,Te,Zel,Re,Vav,He,Elif,
80,400,700,200,6,5,1,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء سببية
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
كالمعلقة ع ل ق | ALG KELMALGT kālmuǎlleḳati askıda (kocasızmış) gibi like the suspended one.
Kef,Elif,Lam,Mim,Ayn,Lam,Gaf,Te merbuta,
20,1,30,40,70,30,100,400,
P – prefixed preposition ka
N – genitive feminine (form II) passive participle
جار ومجرور
وإن | WÎN ve in eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
تصلحوا ص ل ح | ṦLḪ TṦLḪWE tuSliHū arayı düzeltir you reconcile
Te,Sad,Lam,Ha,Vav,Elif,
400,90,30,8,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وتتقوا و ق ي | WGY WTTGWE ve tetteḳū sakınırsanız and fear (Allah)
Vav,Te,Te,Gaf,Vav,Elif,
6,400,400,100,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,Elif,
1000,80,6,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,Elif,
200,8,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَنْ: | تَسْتَطِيعُوا: ve yapamazsınız | أَنْ: | تَعْدِلُوا: (tam) adalet | بَيْنَ: arasında | النِّسَاءِ: kadınlar | وَلَوْ: ne kadar | حَرَصْتُمْ: isteseniz de | فَلَا: | تَمِيلُوا: öyle ise meylemeyin | كُلَّ: (birine) tamamen | الْمَيْلِ: yönelişle | فَتَذَرُوهَا: ötekini bırakmayın | كَالْمُعَلَّقَةِ: askıda (kocasızmış) gibi | وَإِنْ: eğer | تُصْلِحُوا: arayı düzeltir | وَتَتَّقُوا: sakınırsanız | فَإِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | غَفُورًا: bağışlayandır | رَحِيمًا: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولن WLN | تستطيعوا TSTŦYAWE ve yapamazsınız | أن ÊN | تعدلوا TAD̃LWE (tam) adalet | بين BYN arasında | النساء ELNSEÙ kadınlar | ولو WLW ne kadar | حرصتم ḪRṦTM isteseniz de | فلا FLE | تميلوا TMYLWE öyle ise meylemeyin | كل KL (birine) tamamen | الميل ELMYL yönelişle | فتذروها FTZ̃RWHE ötekini bırakmayın | كالمعلقة KELMALGT askıda (kocasızmış) gibi | وإن WÎN eğer | تصلحوا TṦLḪWE arayı düzeltir | وتتقوا WTTGWE sakınırsanız | فإن FÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | كان KEN | غفورا ĞFWRE bağışlayandır | رحيما RḪYME esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velen: | testeTīǔ: ve yapamazsınız | en: | teǎ'dilū: (tam) adalet | beyne: arasında | n-nisā'i: kadınlar | velev: ne kadar | HaraStum: isteseniz de | felā: | temīlū: öyle ise meylemeyin | kulle: (birine) tamamen | l-meyli: yönelişle | fe teƶerūhā: ötekini bırakmayın | kālmuǎlleḳati: askıda (kocasızmış) gibi | ve in: eğer | tuSliHū: arayı düzeltir | ve tetteḳū: sakınırsanız | feinne: şüphesiz | llahe: Allah | kāne: | ğafūran: bağışlayandır | raHīmen: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |WLN: | TSTŦYAWE: ve yapamazsınız | ÊN: | TAD̃LWE: (tam) adalet | BYN: arasında | ELNSEÙ: kadınlar | WLW: ne kadar | ḪRṦTM: isteseniz de | FLE: | TMYLWE: öyle ise meylemeyin | KL: (birine) tamamen | ELMYL: yönelişle | FTZ̃RWHE: ötekini bırakmayın | KELMALGT: askıda (kocasızmış) gibi | WÎN: eğer | TṦLḪWE: arayı düzeltir | WTTGWE: sakınırsanız | FÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | KEN: | ĞFWRE: bağışlayandır | RḪYME: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kadınlar arasında adâletle muâmele etmeyi ne kadar isteseniz, bu hususa ne kadar düşseniz imkân yok, yapamazsınız, adâletle muâmele edemezsiniz. Hiç olmazsa onların birine tamamıyla meyledip öbürünü muallâktaymış gibi bir vaziyete düşürmeyin, uzlaşır ve sakınırsanız şüphe yok ki Allah, suçları örter rahîmdir.
Adem Uğur : Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Ahmed Hulusi : Ne kadar isterseniz isteyin eşleriniz arasında adaletli davranamazsınız! (Hiç olmazsa) birine aşırı ilgi gösterirken diğerlerini boşlukta bırakmayın! Eğer aralarında adaletle davranır ve de korunursanız, muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Üzerine düşüp uğraşsanız da, kadınlar arasında âdil davranmaya asla gücünüz yetmez. Aman ha, birisine tamamen kapılıp da, diğerini askıya alınmış gibi, ortada bırakmayın. Böyle durumlarda, bozulan aile dirliğini ve düzenini sağlar, din ve dünya işlerinizi, sosyal ilişkilerinizi düzeltir, geliştirir, Allah’a sığınır, emirlerine yapışır, günahlardan arınıp, azaptan korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olursanız, Allah sizi koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Çok isteseniz de kadınlar arasında adaletli davranmaya güç yetiremezsiniz. Şu halde bütünüyle birine yönelip de diğerini öyle askıdaymış gibi bırakmayın. [23] Eğer arayı düzeltir ve kötülüklerden sakınırsanız şüphesiz Allah çok baışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Ali Bulaç : Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevgi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Kadınlar (ınız) arasında sevgide eşitlik yapmağa hırs gösterseniz bile, asla buna gücünüz yetmez. O halde büsbütün birine meyledip diğerlerini (ne kocalı, ne de kocasız) askıda kalmış gibi bırakmayın. Eğer nefsinizi düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız gerçekten Allah günahlarınızı çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Bekir Sadak : Adil hareket etmeye ne kadar ugrassaniz, kadinlar arasinda esitlik yapamayacaksiniz, bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki digerini askidaymis gibi birakmis olmayasiniz. Isleri duzeltir ve haksizliktan sakinirsaniz bilin ki Allah suphesiz bagislar ve merhamet eder.
Celal Yıldırım : Kadınlar arasında ne kadar âdil davranmak isteseniz de elbette (buna) güç getiremezsiniz. 0 halde büsbütün (birine) meyledip (diğerini) askıdaymış gibi bırakmayın ve eğer arayı düzeltir (inat, bencillik ve haksızlıktan) sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
Diyanet İşleri (eski) : Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız, bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. İşleri düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız bilin ki Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Edip Yüksel : Ne kadar isteseniz de kadınlara eşit davranamazsınız. Öyleyse tamamen birine yönelip de diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Bu durumu düzeltip erdemli olursanız ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız buna güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız yine güç yetiremezsiniz. Bari birisine büsbütün meyledip de ötekini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kadınlarınız arasında her veçhile âdil davranmıya ne kadar hırs besleseniz yine muktedir olamazsınız, bâri büsbütün meyledib de ötekini askıda kalmış gibi bırakmayın, ve eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız şüphe yokki Allah gafur, rahîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Ne kadar özen gösterseniz de eşleriniz arasında adaleti sağlayamayacaksınız. O halde birine iyice tutulup öbürünü ortada bırakmayınız. Eğer barışır Allah'tan korkarsanız, hiç kuşkusuz Allah affedicidir ve merhametlidir.
Gültekin Onan : Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, şüphesiz, Tanrı, bağışlayandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : (128-130) "Ve eğer bir kadın, kocasının hâlinden; diklenmesinden veyahut kendisinden uzaklaşmasından korkarsa, artık aralarında bir barış yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Ve barış hayırlıdır. Ve nefisler kıskançlığa hazır kılınmıştır. Eğer iyileştirir-güzelleştirirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz, artık şüphesiz Allah, yapmış olduğunuz şeylere haberdardır. Ve kadınlarınız arasında adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız da asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Ve eğer düzeltirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz artık şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Eğer onlardan karı-koca ayrılırlarsa, Allah, hepsini geniş armağanlarından zenginleştirir. Ve Allah, ilmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır. "
Hasan Basri Çantay : Kadınlar arasında adalet (ve müsavatı tatbik) etmenize ne kadar hırs gösterseniz, asla güc yetiremezsiniz. Bari (birine) büsbütün meyledib de ötekini (ne dul, ne kocalı bir durumda) askılı gibi bırakmayın. Eğer (nefsinizi) İslah eder, (haksızlıkdan) sakınırsanız şübhe yok ki Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Ve ne kadar hırs da gösterseniz, kadınlar arasında adâletli olmaya aslâ güç yetiremezsiniz; öyleyse (birisine) büsbütün meylederek yönelip de onu (diğerini) askıda kalmış gibi (ne kocalı, ne kocasız bir hâlde) bırakmayın! Fakat (aralarında haksız davranışlarınızı) düzeltir ve (geçimsizlikten) sakınırsanız, artık şübhe yok ki Allah, Gafûr(çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Ne kadar isteseniz; yine de kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Bari bir tarafa tamamen meyletmeyin ki; öbürünü askıdaymış gibi bırakmayasınız. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız; şüphesiz ki Allah; Gafur, Rahim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz o halde birine tamamen meyledip (ilgi gösterip), böylece diğerini muallakta (boşta) gibi terketmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o taktirde muhakkak ki Allah, Gafur'dur ve Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranmak elinizde değildir. Dolayısıyla diğerlerini dışlayarak ve onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak (içlerinden sadece) birine yönelmeyin. Ancak her şeyi yoluna koyar ve Ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve kadınlar arasında adâlette bulunmanıza ne kadar arzukeş olsanız da asla muktedir olamazsınız, artık birine büsbütün meyl ile temayül edip de ötekini asıklı gibi bırakmayınız. Ve eğer ıslah eder ve sakınırsanız şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Ne kadar isterseniz, yine de kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Bari bir tarafa tamamen meyletmeyin ki; o birini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
Şaban Piriş : Kadınlarınız arasında sevgide eşitlik yapmaya hırs gösterseniz bile, asla buna gücünüz yetmez. O halde büsbütün birine meyledip diğerlerini askıda kalmış gibi bırakmayın eğer nefsinizi düzeltip ve haksızlıktan sakınırsanız gerçekten Allah, affedici ve merhametlidir.
Suat Yıldırım : Ey kocalar! bütün benliğinizle isteseniz dahi eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahîmdir (affı ve merhameti boldur).
Süleyman Ateş : Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında (tam) adâlet yapamazsınız. Öyle ise (birine) tamamen yönelip ötekini askıda (kocasızmış) gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, sakınırsanız, Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevgi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Ne kadar isteseniz, kadınlar arasında tam bir adalet sağlayamazsınız; bari tamamen birine meyledip de diğerini ortada bırakmayın. Eğer durumunuzu düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Tutkunluk derecesinde isteseniz de kadınlar arasında adaleti sağlamaya asla güç yetiremezsiniz. O halde tam bir eğilimle bir yana yönelip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Barışı esas alıp sakınırsanız, Allah çok affedici, çok merhametli olacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}