» 4 / Nisâ  131:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (WLLH) = velillahi : Allah'ındır
2. مَا (ME) = mā : olanlar
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEWET) = s-semāvāti : göklerde
5. وَمَا (WME) = ve mā : ve olanlar
6. فِي (FY) = fī :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
8. وَلَقَدْ (WLGD̃) = veleḳad : muhakkak
9. وَصَّيْنَا (WṦYNE) = veSSaynā : tavsiye ettik
10. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
11. أُوتُوا (ÊWTWE) = ūtū : verilen(lere)
12. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitap
13. مِنْ (MN) = min :
14. قَبْلِكُمْ (GBLKM) = ḳablikum : sizden önce
15. وَإِيَّاكُمْ (WÎYEKM) = ve iyyākum : ve size de
16. أَنِ (ÊN) = eni : diye
17. اتَّقُوا (ETGWE) = tteḳū : korkun
18. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
19. وَإِنْ (WÎN) = vein : eğer
20. تَكْفُرُوا (TKFRWE) = tekfurū : inkar ederseniz
21. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : şüphesiz
22. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ındır
23. مَا (ME) = mā : olanlar
24. فِي (FY) = fī :
25. السَّمَاوَاتِ (ELSMEWET) = s-semāvāti : göklerde
26. وَمَا (WME) = ve mā : ve olanlar
27. فِي (FY) = fī :
28. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
29. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
30. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
31. غَنِيًّا (ĞNYE) = ğaniyyen : zengindir
32. حَمِيدًا (ḪMYD̃E) = Hamīden : övgüye layıktır
Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | muhakkak | tavsiye ettik | kimselere | verilen(lere) | Kitap | | sizden önce | ve size de | diye | korkun | Allah'tan | eğer | inkar ederseniz | şüphesiz | Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | | Allah | zengindir | övgüye layıktır |

[] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [] [WṦY] [] [ETY] [KTB] [] [GBL] [] [] [WGY] [] [] [KFR] [] [] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [KWN] [] [ĞNY] [ḪMD̃]
WLLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WLGD̃ WṦYNE ELZ̃YN ÊWTWE ELKTEB MN GBLKM WÎYEKM ÊN ETGWE ELLH WÎN TKFRWE FÎN LLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WKEN ELLH ĞNYE ḪMYD̃E

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi veleḳad veSSaynā elleƶīne ūtū l-kitābe min ḳablikum ve iyyākum eni tteḳū llahe vein tekfurū feinne lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve kāne llahu ğaniyyen Hamīden
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
ما | ME olanlar (is) whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | WME ve mā ve olanlar and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
ولقد | WLGD̃ veleḳad muhakkak And surely
وصينا و ص ي | WṦY WṦYNE veSSaynā tavsiye ettik We have instructed
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
أوتوا ا ت ي | ETY ÊWTWE ūtū verilen(lere) were given
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitap the Book
من | MN min from
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önce before you
وإياكم | WÎYEKM ve iyyākum ve size de and yourselves
أن | ÊN eni diye that
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū korkun you fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
وإن | WÎN vein eğer But if
تكفروا ك ف ر | KFR TKFRWE tekfurū inkar ederseniz you disbelieve -
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed
لله | LLH lillahi Allah'ındır for Allah
ما | ME olanlar (is) whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | WME ve mā ve olanlar and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
غنيا غ ن ي | ĞNY ĞNYE ğaniyyen zengindir Free of need,
حميدا ح م د | ḪMD̃ ḪMYD̃E Hamīden övgüye layıktır Praiseworthy.

4:131 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | muhakkak | tavsiye ettik | kimselere | verilen(lere) | Kitap | | sizden önce | ve size de | diye | korkun | Allah'tan | eğer | inkar ederseniz | şüphesiz | Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | | Allah | zengindir | övgüye layıktır |

[] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [] [WṦY] [] [ETY] [KTB] [] [GBL] [] [] [WGY] [] [] [KFR] [] [] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [KWN] [] [ĞNY] [ḪMD̃]
WLLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WLGD̃ WṦYNE ELZ̃YN ÊWTWE ELKTEB MN GBLKM WÎYEKM ÊN ETGWE ELLH WÎN TKFRWE FÎN LLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WKEN ELLH ĞNYE ḪMYD̃E

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi veleḳad veSSaynā elleƶīne ūtū l-kitābe min ḳablikum ve iyyākum eni tteḳū llahe vein tekfurū feinne lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve kāne llahu ğaniyyen Hamīden
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا

[] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [و ص ي] [] [ا ت ي] [ك ت ب] [] [ق ب ل] [] [] [و ق ي] [] [] [ك ف ر] [] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [ك و ن] [] [غ ن ي] [ح م د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو استئنافية
جار ومجرور
ما | ME olanlar (is) whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | WME ve mā ve olanlar and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ولقد | WLGD̃ veleḳad muhakkak And surely
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
REM – prefixed resumption particle
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو استئنافية
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
وصينا و ص ي | WṦY WṦYNE veSSaynā tavsiye ettik We have instructed
Vav,Sad,Ye,Nun,Elif,
6,90,10,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
أوتوا ا ت ي | ETY ÊWTWE ūtū verilen(lere) were given
,Vav,Te,Vav,Elif,
,6,400,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitap the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önce before you
Gaf,Be,Lam,Kef,Mim,
100,2,30,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإياكم | WÎYEKM ve iyyākum ve size de and yourselves
Vav,,Ye,Elif,Kef,Mim,
6,,10,1,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
أن | ÊN eni diye that
,Nun,
,50,
INT – particle of interpretation
حرف تفسير
اتقوا و ق ي | WGY ETGWE tteḳū korkun you fear
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
وإن | WÎN vein eğer But if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
تكفروا ك ف ر | KFR TKFRWE tekfurū inkar ederseniz you disbelieve -
Te,Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
400,20,80,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
لله | LLH lillahi Allah'ındır for Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME olanlar (is) whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | WME ve mā ve olanlar and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
غنيا غ ن ي | ĞNY ĞNYE ğaniyyen zengindir Free of need,
Ğayn,Nun,Ye,Elif,
1000,50,10,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
حميدا ح م د | ḪMD̃ ḪMYD̃E Hamīden övgüye layıktır Praiseworthy.
Ha,Mim,Ye,Dal,Elif,
8,40,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: Allah'ındır | مَا: olanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve olanlar | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَلَقَدْ: muhakkak | وَصَّيْنَا: tavsiye ettik | الَّذِينَ: kimselere | أُوتُوا: verilen(lere) | الْكِتَابَ: Kitap | مِنْ: | قَبْلِكُمْ: sizden önce | وَإِيَّاكُمْ: ve size de | أَنِ: diye | اتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Allah'tan | وَإِنْ: eğer | تَكْفُرُوا: inkar ederseniz | فَإِنَّ: şüphesiz | لِلَّهِ: Allah'ındır | مَا: olanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve olanlar | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَكَانَ: | اللَّهُ: Allah | غَنِيًّا: zengindir | حَمِيدًا: övgüye layıktır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH Allah'ındır | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve olanlar | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | ولقد WLGD̃ muhakkak | وصينا WṦYNE tavsiye ettik | الذين ELZ̃YN kimselere | أوتوا ÊWTWE verilen(lere) | الكتاب ELKTEB Kitap | من MN | قبلكم GBLKM sizden önce | وإياكم WÎYEKM ve size de | أن ÊN diye | اتقوا ETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | وإن WÎN eğer | تكفروا TKFRWE inkar ederseniz | فإن FÎN şüphesiz | لله LLH Allah'ındır | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve olanlar | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وكان WKEN | الله ELLH Allah | غنيا ĞNYE zengindir | حميدا ḪMYD̃E övgüye layıktır |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: Allah'ındır | : olanlar | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve olanlar | : | l-erDi: yerde | veleḳad: muhakkak | veSSaynā: tavsiye ettik | elleƶīne: kimselere | ūtū: verilen(lere) | l-kitābe: Kitap | min: | ḳablikum: sizden önce | ve iyyākum: ve size de | eni: diye | tteḳū: korkun | llahe: Allah'tan | vein: eğer | tekfurū: inkar ederseniz | feinne: şüphesiz | lillahi: Allah'ındır | : olanlar | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve olanlar | : | l-erDi: yerde | ve kāne: | llahu: Allah | ğaniyyen: zengindir | Hamīden: övgüye layıktır |
Kırık Meal (Transcript) : |WLLH: Allah'ındır | ME: olanlar | FY: | ELSMEWET: göklerde | WME: ve olanlar | FY: | ELÊRŽ: yerde | WLGD̃: muhakkak | WṦYNE: tavsiye ettik | ELZ̃YN: kimselere | ÊWTWE: verilen(lere) | ELKTEB: Kitap | MN: | GBLKM: sizden önce | WÎYEKM: ve size de | ÊN: diye | ETGWE: korkun | ELLH: Allah'tan | WÎN: eğer | TKFRWE: inkar ederseniz | FÎN: şüphesiz | LLH: Allah'ındır | ME: olanlar | FY: | ELSMEWET: göklerde | WME: ve olanlar | FY: | ELÊRŽ: yerde | WKEN: | ELLH: Allah | ĞNYE: zengindir | ḪMYD̃E: övgüye layıktır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'ındır ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'tan çekinmenizi tavsiye ettik. Fakat kâfir olursanız şüphe yok ki Allah'ındır ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve Allah, her şeyden müstağnîdir ve övüş ona lâyıktır.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size "Allah'tan korkun" diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye lâyıktır.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda ne varsa Allâh içindir (El Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması için)! Sizden önce kendilerine hakikat bilgisi verilenlere ve size, "Allâh'tan korunun" diye tavsiye ettik. . . Eğer hakikati inkâr ederseniz, (bilmiş olunuz ki) kesinlikle semâlar ve arzda ne varsa Allâh içindir! Allâh Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki ve yerdeki varlıklar ve imkânlar Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. Andolsun ki, sizden önce kendilerine verilen kutsal kitaplardaki emir ve hükümleri uygulamakla sorumlu tutulanlara ve size: 'Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun' diye tekrar tekrar tavsiye ettik. Eğer kulluk sözleşmenizdeki ortak taahhütlerinizi, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincinizi şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar ile nankörlük eder, Allahı tanımazlıktan gelirseniz, Allah’a zarar veremezsiniz, bilin ki, göklerdeki ve yerdeki varlıklar ve imkânlar tamamen Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. Allah size muhtaç olmayacak kadar zengindir. Ziyadesiyle övgüye, şükre lâyıktır.
Ahmet Varol : Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara da size de 'Allah'a karşı gelmekten sakının' diye öğüt verdik. Eğer inkar ederseniz göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Allah her türlü ihtiyaçtan uzak ve övgüye layık olandır.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun, biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere: "Allah'tan korkup sakının" diye tavsiye ettik. Eğer inkâra saparsanız, şüphesiz, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, hamd'e layık olandır.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Celâlim hakkı için, biz senden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de hep “Allah’dan korkun” diye tavsiye ettik. Eğer inkâr ederseniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O’nadır.
Bekir Sadak : Goklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'indir. And olsun ki, sizden once Kitap verilenlere ve size, Allah'tan sakinmanizi tavsiye ettik. Inkar ederseniz bilin ki, goklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'indir. Vekil olarak Allah yeter.
Celal Yıldırım : Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. And olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'tan korkup kötülüklerden sakınmanızı tavsiye etmişizdir. Eğer inkâra sapıp tanımazlık ederseniz, (bilmiş olun ki) göklerde olanlar da, yerdekiler de Allah'ındır. Allah her şeyden müstağnidir; (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur). Övülmeğe de (her zaman) lâyıktır.
Diyanet İşleri : Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de “Allah’a karşı gelmekten sakının” diye tavsiye ettik. Eğer inkâr ederseniz, (bilin ki) göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, zengindir, övülmeye lâyıktır.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. And olsun ki, sizden önce Kitap verilenlere ve size, Allah'tan sakınmanızı tavsiye ettik. İnkar ederseniz bilin ki, göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size «Allah'tan korkun» diye emrettik. Eğer inkâr ederseniz biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hudutsuz zengindir, ziyadesiyle övgüye lâyıktır.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de, 'ALLAH'ı sayıp dinleyin,' diye öğütledik. İnkar ederseniz, bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. Kuşkusuz ALLAH kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O'na yakışır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ındır göklerde ve yerde ne varsa. Andolsun ki, sizden önce kitap verilenlere de, size de: «Allah'tan korkun!» diye tavsiye etmiştik. Bununla birlikte inkar ederseniz biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyden müstağni ve övülmeye layıktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahındır bütün göklerdeki, yerdeki, celalim hakkı için sizden evvel kitab verilenlere de tavsıye ettik size de ki Allahdan korkun ve eğer tanımamazlık ederseniz haberiniz olsun ki Allahındır bütün göklerdeki ve yerdeki ve Allah bir ganiy, hamîd bulunuyor.
Fizilal-il Kuran : Gerek göklerde gerekse yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Size ve sizden önce kendilerine kitap verilmişlere Allah'tan korkmayı emrettik. Eğer kafir olursanız, biliniz ki, göklerde ve yeryüzünde bulunan herşey Allah'ındır. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve övgüye layıktır.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde ne varsa Tanrı'nındır. Andolsun, biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere: "Tanrı'dan korkup sakının" diye tavsiye ettik. Eğer küfrederseniz, şüphesiz, göklerde ve yerde ne varsa Tanrı'nındır. Tanrı, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, hamda layık olandır.
Hakkı Yılmaz : "Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Andolsun Biz, sizden önce kendilerine Kitap verilen kimselere ve size Allah'ın koruması altına girmenizi yükümlülük olarak ulaştırdık. Eğer küfrederseniz; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddederseniz/ inanmazsanız da, biliniz ki, göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Allah, hiçbir şeye muhtaç olmayandır, her türlü övgüye ziyadesiyle layık olandır. "
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır. Andolsun ki biz sizden evvel kendilerine kitâb verilenlere de, size de, «Allahdan korkun» diye tavsiye etmişizdir. Eğer tanımayıb küfrederseniz şübhesiz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır. Allah, her şeyden müstağnidir, asıl hamd-ü sena da Onadır.
Hayrat Neşriyat : Hem göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. Yemîn olsun ki sizden önce kendilerine kitab verilenlere de size de: 'Allah’dan sakının!' diye emrettik. Buna rağmen inkâr ederseniz, işte şübhesiz göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ındır. Hem Allah, Ganî(hiçbir şeye muhtaç olmayan)dır, Hamîd (hamd edilmeye çok lâyık olan)dır.
İbni Kesir : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Andolsun ki; senden önce kendilerine kitab verilenlere de size de hep; Allah'dan korkun, diye tavsiye ettik. Küfür ederseniz; muhakkak ki göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Allah; Gani ve Hamid olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah’ındır ve andolsun ki Biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de “Allah’a karşı takva sahibi olmalarını” vasiyet ettik (farz kıldık). Ve şayet siz inkâr etseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah’ındır. Ve Allah, Gani’dir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Hamîd’dir (övgü ve hamde lâyık olandır).
Muhammed Esed : ve göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir. Biz, hem sizden önce vahiy verilenlere, hem de size Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olmanızı emretmişizdir. Eğer Onu inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir ve Allah kendi kendine yeterlidir, övülmeye layık olandır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah Teâlâ'nındır. Andolsun ki, sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olanlara da, sizlere de, «Allah Teâlâ'dan ittikada bulununuz,» diye tavsiye etmişizdir. Ve eğer küfrederseniz, şüphe yok ki, göklerdeki ve yerlerdeki her şey Allah Teâlâ'nındır. Ve Allah Teâlâ ganîdir, hamîddir.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de: “Allah'tan korkun!” diye tavsiye ettik. Eğer küfre kayarsanız, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah zengindir, hamdedilmeye lâyıktır.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah’tan sakınmanızı tavsiye ettik. Eğer küfrederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olandır.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ın mülküdür. Biz gerçekten, hem sizden önce Ehl-i kitaba, hem de size, Allah’a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkâra sapıp nankörlük ederseniz bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah ganidir, hamîddir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, bütün övgülere lâyık olan O’dur).
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. Sizden önce Kitap verilenlere de, size de "Allah'tan korkun!" diye tavsiye ettik. Eğer inkâr ederseniz, (bilin ki) göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. Allâh, zengindir, övgüye lâyıktır.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun, biz sizden önce kitap verilenlere ve sizlere: «Allah'tan korkup sakının» diye tavsiye ettik. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, hamd'e layık olandır.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'tan sakınmanızı tavsiye etmiş bulunuyoruz. Nankörlük ederseniz, şurası muhakkak ki, göklerde olan ve yerde olan herşey Allah'ındır. Allah ise kimseye muhtaç değildir; her türlü övgü zaten Ona aittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. İnan olsun, hem sizden önce kitap verilenlere hem de size, "Allah'tan sakının!" diye önerdik. Nankörlüğe saparsanız şu bir gerçek ki, göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ındır. Allah Ganî'dir, zenginliğine sınır yoktur; Hamîd'dir, övülen ve övendir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}