» 4 / Nisâ  133:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنْ (ÎN) = in : eğer
2. يَشَأْ (YŞÊ) = yeşe' : (Allah) dilerse
3. يُذْهِبْكُمْ (YZ̃HBKM) = yuƶhibkum : sizi götürür
4. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : ey
5. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
6. وَيَأْتِ (WYÊT) = ve ye'ti : ve getirir
7. بِاخَرِينَ (B ËḢRYN) = biāḣarīne : başkalarını
8. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
9. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
10. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
11. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : buna
12. قَدِيرًا (GD̃YRE) = ḳadīran : hakkıyla kadirdir
eğer | (Allah) dilerse | sizi götürür | ey | insanlar | ve getirir | başkalarını | ve | Allah | | buna | hakkıyla kadirdir |

[] [ŞYE] [Z̃HB] [] [NWS] [ETY] [EḢR] [KWN] [] [] [] [GD̃R]
ÎN YŞÊ YZ̃HBKM ÊYHE ELNES WYÊT B ËḢRYN WKEN ELLH AL Z̃LK GD̃YRE

in yeşe' yuƶhibkum eyyuhā n-nāsu ve ye'ti biāḣarīne ve kāne llahu ǎlā ƶālike ḳadīran
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
يشأ ش ي ا | ŞYE YŞÊ yeşe' (Allah) dilerse He wills
يذهبكم ذ ه ب | Z̃HB YZ̃HBKM yuƶhibkum sizi götürür He can take you away
أيها | ÊYHE eyyuhā ey O
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsu insanlar people,
ويأت ا ت ي | ETY WYÊT ve ye'ti ve getirir and bring
بآخرين ا خ ر | EḢR B ËḢRYN biāḣarīne başkalarını others.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
على | AL ǎlā over
ذلك | Z̃LK ƶālike buna that
قديرا ق د ر | GD̃R GD̃YRE ḳadīran hakkıyla kadirdir All-Powerful.

4:133 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | (Allah) dilerse | sizi götürür | ey | insanlar | ve getirir | başkalarını | ve | Allah | | buna | hakkıyla kadirdir |

[] [ŞYE] [Z̃HB] [] [NWS] [ETY] [EḢR] [KWN] [] [] [] [GD̃R]
ÎN YŞÊ YZ̃HBKM ÊYHE ELNES WYÊT B ËḢRYN WKEN ELLH AL Z̃LK GD̃YRE

in yeşe' yuƶhibkum eyyuhā n-nāsu ve ye'ti biāḣarīne ve kāne llahu ǎlā ƶālike ḳadīran
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا

[] [ش ي ا] [ذ ه ب] [] [ن و س] [ا ت ي] [ا خ ر] [ك و ن] [] [] [] [ق د ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
يشأ ش ي ا | ŞYE YŞÊ yeşe' (Allah) dilerse He wills
Ye,Şın,,
10,300,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
يذهبكم ذ ه ب | Z̃HB YZ̃HBKM yuƶhibkum sizi götürür He can take you away
Ye,Zel,He,Be,Kef,Mim,
10,700,5,2,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أيها | ÊYHE eyyuhā ey O
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
N – nominative noun
اسم مرفوع
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsu insanlar people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
ويأت ا ت ي | ETY WYÊT ve ye'ti ve getirir and bring
Vav,Ye,,Te,
6,10,,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم
بآخرين ا خ ر | EḢR B ËḢRYN biāḣarīne başkalarını others.
Be,,Hı,Re,Ye,Nun,
2,,600,200,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
على | AL ǎlā over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike buna that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
قديرا ق د ر | GD̃R GD̃YRE ḳadīran hakkıyla kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,Elif,
100,4,10,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنْ: eğer | يَشَأْ: (Allah) dilerse | يُذْهِبْكُمْ: sizi götürür | أَيُّهَا: ey | النَّاسُ: insanlar | وَيَأْتِ: ve getirir | بِاخَرِينَ: başkalarını | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَلَىٰ: | ذَٰلِكَ: buna | قَدِيرًا: hakkıyla kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN eğer | يشأ YŞÊ (Allah) dilerse | يذهبكم YZ̃HBKM sizi götürür | أيها ÊYHE ey | الناس ELNES insanlar | ويأت WYÊT ve getirir | بآخرين B ËḢRYN başkalarını | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | على AL | ذلك Z̃LK buna | قديرا GD̃YRE hakkıyla kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |in: eğer | yeşe': (Allah) dilerse | yuƶhibkum: sizi götürür | eyyuhā: ey | n-nāsu: insanlar | ve ye'ti: ve getirir | biāḣarīne: başkalarını | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎlā: | ƶālike: buna | ḳadīran: hakkıyla kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: eğer | YŞÊ: (Allah) dilerse | YZ̃HBKM: sizi götürür | ÊYHE: ey | ELNES: insanlar | WYÊT: ve getirir | B ËḢRYN: başkalarını | WKEN: ve | ELLH: Allah | AL: | Z̃LK: buna | GD̃YRE: hakkıyla kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Dilerse ey insanlar, sizi ortadan kaldırır, başkalarını getirir ve Allah'ın buna gücü yeter.
Adem Uğur : Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir; Allah buna kadirdir.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar, eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp, başkalarını açığa çıkarır! Allâh bunu yapmaya muktedirdir!
Ahmet Tekin : Allah’ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olursa, sizi yok eder, ey insanlar! Yerinize de başka nesiller, başka kavimler getirir. Allah’ın buna gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Allah dilerse sizi alıp götürür ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın bunu yapmaya gücü yeter.
Ali Bulaç : Eğer dilerse, ey insanlar, sizi giderir (yok eder) ve başkalarını getirir. Allah, buna güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar! Eğer O dilerse, sizi giderir yok eder de (yerinize) başkalarını getirir. Allah buna da kadirdir.
Bekir Sadak : Ey Insanlar! Allah dilerse sizi yok eder, baskalarini getirir, O, buna Kadir'dir.
Celal Yıldırım : (Allah) dilerse —ey insanlar !— sizleri giderip başkalarını getirir. Allah'ın (elbette) gücü buna yeter.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah, buna hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnsanlar! Allah dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir, O, buna Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir; Allah buna kadirdir.
Edip Yüksel : İnsanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırıp başkalarını getirir. ALLAH'ın gücü buna yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi giderir de başkalarını getirir. Ve Allah, buna kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, O dilerse sizleri götürür, yerinize başkalarını getirir! Allah buna da kadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Dilerse sizleri giderir de ey insanlar! Başkalarını getirir, Allah ona da kadîr bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, eğer O dilerse sizi ortadan kaldırır da yerinize başkalarını getirir. Hiç şüphesiz Allah'ın gücü bunu yapmaya yeter.
Gültekin Onan : Eğer dilerse, ey insanlar, sizi giderir (yok eder) ve başkalarını getirir. Tanrı, buna güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Eğer Allah, dilerse sizi giderir ey insanlar! Ve başkalarını getirir. Ve Allah, buna en iyi güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : Eğer o dilerse, ey insanlar, sizi giderir de (yerinize) diğerlerini getirir. Allah buna hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Eğer (O) dilerse, ey insanlar, sizi (bu dünyadan) giderir de (yerinize) başkalarını getirir! Ve Allah, buna hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Ey insanlar; o, dilerse; sizi götürür de yerinize başkalarını getirir. Allah, buna kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : Eğer O (Allah) dilerse ey insanlar, sizi giderir (helâk eder) ve başkalarını getirir! Ve Allah buna kaadir'dir.
Muhammed Esed : O, eğer dilerse, ey insanlar, sizi yok edip (yerinize) başka varlıklar geçirebilir: Çünkü Allah bunu yapmaya gerçekten muktedirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Allah Teâlâ dilerse sizi giderir, başkalarını getirir ve Allah Teâlâ buna bihakkın kâdir bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi götürür, başkalarını getirir. Allah buna kâdirdir.
Şaban Piriş : -Ey insanlar, eğer dilerse sizi yok eder başkalarını getirir. Allah’ın buna elbette gücü yeter.
Suat Yıldırım : Eğer O dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah’ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.
Süleyman Ateş : Ey insanlar, (Allâh) dilerse sizi götürür ve başkalarını getirir. Allâh, bunu yapabilir.
Tefhim-ul Kuran : Eğer dilerse, ey insanlar, sizi giderir (yok eder) ve başkalarını getirir. Allah, buna güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Eğer O dilerse, ey insanlar, sizi yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü buna elbette yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırır, başkalarını getirir. Allah buna gerçekten Kadîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}