» 4 / Nisâ  134:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَنْ (MN) = men : kim
2. كَانَ (KEN) = kāne :
3. يُرِيدُ (YRYD̃) = yurīdu : isterse
4. ثَوَابَ (S̃WEB) = ṧevābe : sevabını
5. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
6. فَعِنْدَ (FAND̃) = feǐnde : (bilsin ki) katındadır
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
8. ثَوَابُ (S̃WEB) = ṧevābu : sevabı
9. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
10. وَالْاخِرَةِ (WEL ËḢRT) = vel'āḣirati : ve ahiret
11. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
12. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
13. سَمِيعًا (SMYAE) = semīǎn : işitendir
14. بَصِيرًا (BṦYRE) = beSīran : görendir
kim | | isterse | sevabını | dünya | (bilsin ki) katındadır | Allah | sevabı | dünya | ve ahiret | | Allah | işitendir | görendir |

[] [KWN] [RWD̃] [S̃WB] [D̃NW] [AND̃] [] [S̃WB] [D̃NW] [EḢR] [KWN] [] [SMA] [BṦR]
MN KEN YRYD̃ S̃WEB ELD̃NYE FAND̃ ELLH S̃WEB ELD̃NYE WEL ËḢRT WKEN ELLH SMYAE BṦYRE

men kāne yurīdu ṧevābe d-dunyā feǐnde llahi ṧevābu d-dunyā vel'āḣirati ve kāne llahu semīǎn beSīran
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim Whoever
كان ك و ن | KWN KEN kāne [is]
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu isterse desires
ثواب ث و ب | S̃WB S̃WEB ṧevābe sevabını reward
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world -
فعند ع ن د | AND̃ FAND̃ feǐnde (bilsin ki) katındadır then with
الله | ELLH llahi Allah Allah
ثواب ث و ب | S̃WB S̃WEB ṧevābu sevabı (is the) reward
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
والآخرة ا خ ر | EḢR WEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahiret and the Hereafter.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
سميعا س م ع | SMA SMYAE semīǎn işitendir All-Hearing,
بصيرا ب ص ر | BṦR BṦYRE beSīran görendir All-Seeing.

4:134 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kim | | isterse | sevabını | dünya | (bilsin ki) katındadır | Allah | sevabı | dünya | ve ahiret | | Allah | işitendir | görendir |

[] [KWN] [RWD̃] [S̃WB] [D̃NW] [AND̃] [] [S̃WB] [D̃NW] [EḢR] [KWN] [] [SMA] [BṦR]
MN KEN YRYD̃ S̃WEB ELD̃NYE FAND̃ ELLH S̃WEB ELD̃NYE WEL ËḢRT WKEN ELLH SMYAE BṦYRE

men kāne yurīdu ṧevābe d-dunyā feǐnde llahi ṧevābu d-dunyā vel'āḣirati ve kāne llahu semīǎn beSīran
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا

[] [ك و ن] [ر و د] [ث و ب] [د ن و] [ع ن د] [] [ث و ب] [د ن و] [ا خ ر] [ك و ن] [] [س م ع] [ب ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim Whoever
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
كان ك و ن | KWN KEN kāne [is]
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu isterse desires
Ye,Re,Ye,Dal,
10,200,10,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
ثواب ث و ب | S̃WB S̃WEB ṧevābe sevabını reward
Se,Vav,Elif,Be,
500,6,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world -
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
فعند ع ن د | AND̃ FAND̃ feǐnde (bilsin ki) katındadır then with
Fe,Ayn,Nun,Dal,
80,70,50,4,
RSLT – prefixed result particle
LOC – accusative location adverb
الفاء واقعة في جواب الشرط
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ثواب ث و ب | S̃WB S̃WEB ṧevābu sevabı (is the) reward
Se,Vav,Elif,Be,
500,6,1,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
والآخرة ا خ ر | EḢR WEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahiret and the Hereafter.
Vav,Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
6,1,30,,600,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine singular noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
سميعا س م ع | SMA SMYAE semīǎn işitendir All-Hearing,
Sin,Mim,Ye,Ayn,Elif,
60,40,10,70,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
بصيرا ب ص ر | BṦR BṦYRE beSīran görendir All-Seeing.
Be,Sad,Ye,Re,Elif,
2,90,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَنْ: kim | كَانَ: | يُرِيدُ: isterse | ثَوَابَ: sevabını | الدُّنْيَا: dünya | فَعِنْدَ: (bilsin ki) katındadır | اللَّهِ: Allah | ثَوَابُ: sevabı | الدُّنْيَا: dünya | وَالْاخِرَةِ: ve ahiret | وَكَانَ: | اللَّهُ: Allah | سَمِيعًا: işitendir | بَصِيرًا: görendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN kim | كان KEN | يريد YRYD̃ isterse | ثواب S̃WEB sevabını | الدنيا ELD̃NYE dünya | فعند FAND̃ (bilsin ki) katındadır | الله ELLH Allah | ثواب S̃WEB sevabı | الدنيا ELD̃NYE dünya | والآخرة WEL ËḢRT ve ahiret | وكان WKEN | الله ELLH Allah | سميعا SMYAE işitendir | بصيرا BṦYRE görendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |men: kim | kāne: | yurīdu: isterse | ṧevābe: sevabını | d-dunyā: dünya | feǐnde: (bilsin ki) katındadır | llahi: Allah | ṧevābu: sevabı | d-dunyā: dünya | vel'āḣirati: ve ahiret | ve kāne: | llahu: Allah | semīǎn: işitendir | beSīran: görendir |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: kim | KEN: | YRYD̃: isterse | S̃WEB: sevabını | ELD̃NYE: dünya | FAND̃: (bilsin ki) katındadır | ELLH: Allah | S̃WEB: sevabı | ELD̃NYE: dünya | WEL ËḢRT: ve ahiret | WKEN: | ELLH: Allah | SMYAE: işitendir | BṦYRE: görendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Dünya mükâfatını dileyen bilsin ki dünya mükâfatı da Allah'ın yanındadır, âhiret mükâfâtı da ve Allah her şeyi duyar, görür.
Adem Uğur : Kim dünya mükâfatını isterse (bilsin ki) dünyanın da ahiretin de mükâfatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir.
Ahmed Hulusi : Kim dünya nimetlerini isterse, bilsin ki dünyanın da, sonsuz gelecek sürecinin de nimetleri Allâh indîndendir. Allâh Semi'dir, Basıyr'dir.
Ahmet Tekin : Kim dünya menfaati isterse, bilsin ki, dünya ve âhiret, ebedî yurt mükâfatı sadece Allah katındadır. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür.
Ahmet Varol : Kim dünya mükafatını istiyorsa (bilsin ki) dünya mükafatı da ahiret mükafatı da Allah katındadır. [24] Allah duyandır, görendir.
Ali Bulaç : Kim dünya sevab (yarar)ını isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı Allah katındadır. Allah işitendir, görendir.
Ali Fikri Yavuz : Kim dünya mükâfatını isterse, bilsin ki, dünyanın da, âhiretin de bütün mükâfatı Allah’ın katındadır. Allah söylenenleri işitici ve yapılanları görücüdür.
Bekir Sadak : Dunya nimetini kim isterse, bilsin ki, dunyanin ve ahiretin nimeti Allah'in katindadir. Allah isitir ve gorur. *
Celal Yıldırım : Kim dünya sevabı (nimet ve mutluluğu) isterse, (bilsin ki) dünya sevabı da, Âhiret sevabı da Allah'ın yanındadır. Allah işiten ve görendir.
Diyanet İşleri : Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Diyanet İşleri (eski) : Dünya nimetini kim isterse, bilsin ki, dünyanın ve ahiretin nimeti Allah'ın katındadır. Allah işitir ve görür.
Diyanet Vakfi : Kim dünya mükâfatını isterse (bilsin ki) dünyanın da ahiretin de mükâfatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir.
Edip Yüksel : Her kim dünya nimetini isterse, bilsin ki hem dünya hem ahiret nimeti ALLAH'ın yanındadır. ALLAH İşitendir, Görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim dünya nimetini isterse, bilsin ki dünya ve ahiret nimeti Allah katındadır. Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kim dünya nimeti isterse, bilsin ki, dünya nimeti de, ahiret nimeti de Allah'ın katındadır. Allah herşeyi işitir ve görür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kim Dünya sevabı isteyorsa bilsin ki Dünya sevabı da Ahıret sevabı da Allahın yanındadır, ve Allah bir semî' basîr bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Kim dünyada mükafatını elde etmek isterse bilsin ki, dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah'ın katındadır. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi işiten ve görendir.
Gültekin Onan : Kim dünya sevab (yarar)ını isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı Tanrı katındadır. Tanrı işitendir, görendir.
Hakkı Yılmaz : "Kim, dünya sevabını istiyor idiyse; bilsin ki dünya ve âhiret sevabı yalnızca Allah katındadır. Ve Allah, çok iyi işiten ve çok iyi görendir. "
Hasan Basri Çantay : Kim dünyâ mükâfatını isterse (bilsin ki) dünyânın, da, âhiretin de mükâfatı Allahın nezdindedir. Allah hakkıyle işidici, kemâliyle görücüdür.
Hayrat Neşriyat : Kim dünya mükâfâtını isterse, artık (bilsin ki) dünyanın da âhiretin de mükâfâtı Allah katındadır. Allah ise, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.
İbni Kesir : Kim, dünya mükafatını isterse bilsin ki; dünyanın da, ahiretin de mükafatı Allah'ın katındadır. Allah; Semi', Basir olandır.
İskender Evrenosoğlu : Kişi (sadece) dünya sevabını istemiş olsa (dünya malını, ganimeti almak için savaşsa) bile, dünya sevabı da, (eğer Allah'ın rızasını da dilerse) ahiret sevabı da Allah'ın katındadır. Ve Allah, Semî'dir (en iyi işitendir), Basîr'dir (en iyi görendir).
Muhammed Esed : Kim bu dünyanın nimetlerini isterse, (ona hatırlat ki) hem bu dünyanın hem de ahiretin nimetleri Allah katındadır ve Allah gerçekten her şeyi duyan, her şeyi görendir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Her kim dünya sevabını isterse muhakkak dünyanın da ahiretin de sevabı Allah Teâlâ'nın indindedir. Ve Allah Teâlâ bihakkın işitici ve görücüdür.
Ömer Öngüt : Kim dünya sevabını isterse, bilsin ki dünya sevabı da ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah işitendir, görendir.
Şaban Piriş : Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da, ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Allah, işiten ve görendir.
Suat Yıldırım : Kim dünya mutluluğunu isterse bilsin ki dünya mutluluğu da, âhiret saadeti de Allah’ın yanındadır. Allah hakkıyle işitir ve görür.
Süleyman Ateş : Kim dünyâ sevâbını isterse (bilsin ki) dünyâ ve âhiret sevâbı Allâh katındadır. Allâh işitendir, görendir.
Tefhim-ul Kuran : Kim dünya savab (yarar) ını isterse, dünyanın da, ahiretin de sevabı Allah katındadır. Allah işitendir, görendir.
Ümit Şimşek : Kim dünya mükâfatını isterse, Allah katında hem dünyanın, hem de âhiretin mükâfatı vardır. Ve Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.
Yaşar Nuri Öztürk : Dünya nimeti ve bereketini isteyen bilsin ki, dünya nimeti de âhiret mutluluğu da Allah katındadır. Allah, çok iyi işitir, çok iyi görür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}