» 4 / Nisâ  135:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. كُونُوا (KWNWE) = kūnū : olun
6. قَوَّامِينَ (GWEMYN) = ḳavvāmīne : ayakta tutarak
7. بِالْقِسْطِ (BELGSŦ) = bil-ḳisTi : adaleti
8. شُهَدَاءَ (ŞHD̃EÙ) = şuhedā'e : şahidler
9. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah için
10. وَلَوْ (WLW) = velev : bile olsa
11. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : aleyhinde
12. أَنْفُسِكُمْ (ÊNFSKM) = enfusikum : kendinizin
13. أَوِ (ÊW) = evi : veya
14. الْوَالِدَيْنِ (ELWELD̃YN) = l-vālideyni : ana babanızın
15. وَالْأَقْرَبِينَ (WELÊGRBYN) = vel'eḳrabīne : ve yakınlarınızın
16. إِنْ (ÎN) = in : eğer
17. يَكُنْ (YKN) = yekun : olsalar
18. غَنِيًّا (ĞNYE) = ğaniyyen : zengin
19. أَوْ (ÊW) = ev : veya
20. فَقِيرًا (FGYRE) = feḳīran : fakir de
21. فَاللَّهُ (FELLH) = fallahu : çünkü Allah
22. أَوْلَىٰ (ÊWL) = evlā : daha yakındır
23. بِهِمَا (BHME) = bihimā : ikisine de
24. فَلَا (FLE) = felā : öyle ise sapmayın
25. تَتَّبِعُوا (TTBAWE) = tettebiǔ : uyarak
26. الْهَوَىٰ (ELHW) = l-hevā : keyfinize
27. أَنْ (ÊN) = en :
28. تَعْدِلُوا (TAD̃LWE) = teǎ'dilū : adaletten
29. وَإِنْ (WÎN) = ve in : ve eğer
30. تَلْوُوا (TLWWE) = telvū : eğip bükerseniz
31. أَوْ (ÊW) = ev : ya da
32. تُعْرِضُوا (TARŽWE) = tuǎ'riDū : doğruyu söylemezseniz
33. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : muhakkak ki
34. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
35. كَانَ (KEN) = kāne : olandır
36. بِمَا (BME) = bimā : -dan
37. تَعْمَلُونَ (TAMLWN) = teǎ'melūne : yaptıklarınız-
38. خَبِيرًا (ḢBYRE) = ḣabīran : haberdar
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | olun | ayakta tutarak | adaleti | şahidler | Allah için | bile olsa | aleyhinde | kendinizin | veya | ana babanızın | ve yakınlarınızın | eğer | olsalar | zengin | veya | fakir de | çünkü Allah | daha yakındır | ikisine de | öyle ise sapmayın | uyarak | keyfinize | | adaletten | ve eğer | eğip bükerseniz | ya da | doğruyu söylemezseniz | muhakkak ki | Allah | olandır | -dan | yaptıklarınız- | haberdar |

[Y] [EYH] [] [EMN] [KWN] [GWM] [GSŦ] [ŞHD̃] [] [] [] [NFS] [] [WLD̃] [GRB] [] [KWN] [ĞNY] [] [FGR] [ELH] [WLY] [] [] [TBA] [HWY] [] [AD̃L] [] [LWY] [] [ARŽ] [] [] [KWN] [] [AML] [ḢBR]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE KWNWE GWEMYN BELGSŦ ŞHD̃EÙ LLH WLW AL ÊNFSKM ÊW ELWELD̃YN WELÊGRBYN ÎN YKN ĞNYE ÊW FGYRE FELLH ÊWL BHME FLE TTBAWE ELHW ÊN TAD̃LWE WÎN TLWWE ÊW TARŽWE FÎN ELLH KEN BME TAMLWN ḢBYRE

eyyuhā elleƶīne āmenū kūnū ḳavvāmīne bil-ḳisTi şuhedā'e lillahi velev ǎlā enfusikum evi l-vālideyni vel'eḳrabīne in yekun ğaniyyen ev feḳīran fallahu evlā bihimā felā tettebiǔ l-hevā en teǎ'dilū ve in telvū ev tuǎ'riDū feinne llahe kāne bimā teǎ'melūne ḣabīran
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
كونوا ك و ن | KWN KWNWE kūnū olun Be
قوامين ق و م | GWM GWEMYN ḳavvāmīne ayakta tutarak custodians
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaleti of justice
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahidler (as) witnesses
لله | LLH lillahi Allah için to Allah,
ولو | WLW velev bile olsa even if
على | AL ǎlā aleyhinde (it is) against
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum kendinizin yourselves
أو | ÊW evi veya or
الوالدين و ل د | WLD̃ ELWELD̃YN l-vālideyni ana babanızın the parents
والأقربين ق ر ب | GRB WELÊGRBYN vel'eḳrabīne ve yakınlarınızın and the relatives.
إن | ÎN in eğer if
يكن ك و ن | KWN YKN yekun olsalar he be
غنيا غ ن ي | ĞNY ĞNYE ğaniyyen zengin rich
أو | ÊW ev veya or
فقيرا ف ق ر | FGR FGYRE feḳīran fakir de poor,
فالله ا ل ه | ELH FELLH fallahu çünkü Allah for Allah
أولى و ل ي | WLY ÊWL evlā daha yakındır (is) nearer
بهما | BHME bihimā ikisine de to both of them.
فلا | FLE felā öyle ise sapmayın So (do) not
تتبعوا ت ب ع | TBA TTBAWE tettebiǔ uyarak follow
الهوى ه و ي | HWY ELHW l-hevā keyfinize the desire
أن | ÊN en lest
تعدلوا ع د ل | AD̃L TAD̃LWE teǎ'dilū adaletten you deviate.
وإن | WÎN ve in ve eğer And if
تلووا ل و ي | LWY TLWWE telvū eğip bükerseniz you distort
أو | ÊW ev ya da or
تعرضوا ع ر ض | ARŽ TARŽWE tuǎ'riDū doğruyu söylemezseniz refrain,
فإن | FÎN feinne muhakkak ki then indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne olandır is
بما | BME bimā -dan of what
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız- you do
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haberdar All-Aware.

4:135 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | olun | ayakta tutarak | adaleti | şahidler | Allah için | bile olsa | aleyhinde | kendinizin | veya | ana babanızın | ve yakınlarınızın | eğer | olsalar | zengin | veya | fakir de | çünkü Allah | daha yakındır | ikisine de | öyle ise sapmayın | uyarak | keyfinize | | adaletten | ve eğer | eğip bükerseniz | ya da | doğruyu söylemezseniz | muhakkak ki | Allah | olandır | -dan | yaptıklarınız- | haberdar |

[Y] [EYH] [] [EMN] [KWN] [GWM] [GSŦ] [ŞHD̃] [] [] [] [NFS] [] [WLD̃] [GRB] [] [KWN] [ĞNY] [] [FGR] [ELH] [WLY] [] [] [TBA] [HWY] [] [AD̃L] [] [LWY] [] [ARŽ] [] [] [KWN] [] [AML] [ḢBR]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE KWNWE GWEMYN BELGSŦ ŞHD̃EÙ LLH WLW AL ÊNFSKM ÊW ELWELD̃YN WELÊGRBYN ÎN YKN ĞNYE ÊW FGYRE FELLH ÊWL BHME FLE TTBAWE ELHW ÊN TAD̃LWE WÎN TLWWE ÊW TARŽWE FÎN ELLH KEN BME TAMLWN ḢBYRE

eyyuhā elleƶīne āmenū kūnū ḳavvāmīne bil-ḳisTi şuhedā'e lillahi velev ǎlā enfusikum evi l-vālideyni vel'eḳrabīne in yekun ğaniyyen ev feḳīran fallahu evlā bihimā felā tettebiǔ l-hevā en teǎ'dilū ve in telvū ev tuǎ'riDū feinne llahe kāne bimā teǎ'melūne ḣabīran
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ك و ن] [ق و م] [ق س ط] [ش ه د] [] [] [] [ن ف س] [] [و ل د] [ق ر ب] [] [ك و ن] [غ ن ي] [] [ف ق ر] [ا ل ه] [و ل ي] [] [] [ت ب ع] [ه و ي] [] [ع د ل] [] [ل و ي] [] [ع ر ض] [] [] [ك و ن] [] [ع م ل] [خ ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كونوا ك و ن | KWN KWNWE kūnū olun Be
Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
20,6,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كون»
قوامين ق و م | GWM GWEMYN ḳavvāmīne ayakta tutarak custodians
Gaf,Vav,Elif,Mim,Ye,Nun,
100,6,1,40,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaleti of justice
Be,Elif,Lam,Gaf,Sin,Tı,
2,1,30,100,60,9,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahidler (as) witnesses
Şın,He,Dal,Elif,,
300,5,4,1,,
ADJ – accusative masculine plural adjective
صفة منصوبة
لله | LLH lillahi Allah için to Allah,
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ولو | WLW velev bile olsa even if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
على | AL ǎlā aleyhinde (it is) against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum kendinizin yourselves
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊW evi veya or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
الوالدين و ل د | WLD̃ ELWELD̃YN l-vālideyni ana babanızın the parents
Elif,Lam,Vav,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
1,30,6,1,30,4,10,50,
N – genitive masculine dual noun
اسم مجرور
والأقربين ق ر ب | GRB WELÊGRBYN vel'eḳrabīne ve yakınlarınızın and the relatives.
Vav,Elif,Lam,,Gaf,Re,Be,Ye,Nun,
6,1,30,,100,200,2,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
يكن ك و ن | KWN YKN yekun olsalar he be
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
غنيا غ ن ي | ĞNY ĞNYE ğaniyyen zengin rich
Ğayn,Nun,Ye,Elif,
1000,50,10,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊW ev veya or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
فقيرا ف ق ر | FGR FGYRE feḳīran fakir de poor,
Fe,Gaf,Ye,Re,Elif,
80,100,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
فالله ا ل ه | ELH FELLH fallahu çünkü Allah for Allah
Fe,Elif,Lam,Lam,He,
80,1,30,30,5,
"RSLT – prefixed result particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الفاء واقعة في جواب الشرط
لفظ الجلالة مرفوع
أولى و ل ي | WLY ÊWL evlā daha yakındır (is) nearer
,Vav,Lam,,
,6,30,,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بهما | BHME bihimā ikisine de to both of them.
Be,He,Mim,Elif,
2,5,40,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person dual personal pronoun
جار ومجرور
فلا | FLE felā öyle ise sapmayın So (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تتبعوا ت ب ع | TBA TTBAWE tettebiǔ uyarak follow
Te,Te,Be,Ayn,Vav,Elif,
400,400,2,70,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الهوى ه و ي | HWY ELHW l-hevā keyfinize the desire
Elif,Lam,He,Vav,,
1,30,5,6,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
أن | ÊN en lest
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تعدلوا ع د ل | AD̃L TAD̃LWE teǎ'dilū adaletten you deviate.
Te,Ayn,Dal,Lam,Vav,Elif,
400,70,4,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وإن | WÎN ve in ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
تلووا ل و ي | LWY TLWWE telvū eğip bükerseniz you distort
Te,Lam,Vav,Vav,Elif,
400,30,6,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أو | ÊW ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تعرضوا ع ر ض | ARŽ TARŽWE tuǎ'riDū doğruyu söylemezseniz refrain,
Te,Ayn,Re,Dad,Vav,Elif,
400,70,200,800,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فإن | FÎN feinne muhakkak ki then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne olandır is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
بما | BME bimā -dan of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız- you do
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haberdar All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,Elif,
600,2,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | كُونُوا: olun | قَوَّامِينَ: ayakta tutarak | بِالْقِسْطِ: adaleti | شُهَدَاءَ: şahidler | لِلَّهِ: Allah için | وَلَوْ: bile olsa | عَلَىٰ: aleyhinde | أَنْفُسِكُمْ: kendinizin | أَوِ: veya | الْوَالِدَيْنِ: ana babanızın | وَالْأَقْرَبِينَ: ve yakınlarınızın | إِنْ: eğer | يَكُنْ: olsalar | غَنِيًّا: zengin | أَوْ: veya | فَقِيرًا: fakir de | فَاللَّهُ: çünkü Allah | أَوْلَىٰ: daha yakındır | بِهِمَا: ikisine de | فَلَا: öyle ise sapmayın | تَتَّبِعُوا: uyarak | الْهَوَىٰ: keyfinize | أَنْ: | تَعْدِلُوا: adaletten | وَإِنْ: ve eğer | تَلْوُوا: eğip bükerseniz | أَوْ: ya da | تُعْرِضُوا: doğruyu söylemezseniz | فَإِنَّ: muhakkak ki | اللَّهَ: Allah | كَانَ: olandır | بِمَا: -dan | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınız- | خَبِيرًا: haberdar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | كونوا KWNWE olun | قوامين GWEMYN ayakta tutarak | بالقسط BELGSŦ adaleti | شهداء ŞHD̃EÙ şahidler | لله LLH Allah için | ولو WLW bile olsa | على AL aleyhinde | أنفسكم ÊNFSKM kendinizin | أو ÊW veya | الوالدين ELWELD̃YN ana babanızın | والأقربين WELÊGRBYN ve yakınlarınızın | إن ÎN eğer | يكن YKN olsalar | غنيا ĞNYE zengin | أو ÊW veya | فقيرا FGYRE fakir de | فالله FELLH çünkü Allah | أولى ÊWL daha yakındır | بهما BHME ikisine de | فلا FLE öyle ise sapmayın | تتبعوا TTBAWE uyarak | الهوى ELHW keyfinize | أن ÊN | تعدلوا TAD̃LWE adaletten | وإن WÎN ve eğer | تلووا TLWWE eğip bükerseniz | أو ÊW ya da | تعرضوا TARŽWE doğruyu söylemezseniz | فإن FÎN muhakkak ki | الله ELLH Allah | كان KEN olandır | بما BME -dan | تعملون TAMLWN yaptıklarınız- | خبيرا ḢBYRE haberdar |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | kūnū: olun | ḳavvāmīne: ayakta tutarak | bil-ḳisTi: adaleti | şuhedā'e: şahidler | lillahi: Allah için | velev: bile olsa | ǎlā: aleyhinde | enfusikum: kendinizin | evi: veya | l-vālideyni: ana babanızın | vel'eḳrabīne: ve yakınlarınızın | in: eğer | yekun: olsalar | ğaniyyen: zengin | ev: veya | feḳīran: fakir de | fallahu: çünkü Allah | evlā: daha yakındır | bihimā: ikisine de | felā: öyle ise sapmayın | tettebiǔ: uyarak | l-hevā: keyfinize | en: | teǎ'dilū: adaletten | ve in: ve eğer | telvū: eğip bükerseniz | ev: ya da | tuǎ'riDū: doğruyu söylemezseniz | feinne: muhakkak ki | llahe: Allah | kāne: olandır | bimā: -dan | teǎ'melūne: yaptıklarınız- | ḣabīran: haberdar |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | KWNWE: olun | GWEMYN: ayakta tutarak | BELGSŦ: adaleti | ŞHD̃EÙ: şahidler | LLH: Allah için | WLW: bile olsa | AL: aleyhinde | ÊNFSKM: kendinizin | ÊW: veya | ELWELD̃YN: ana babanızın | WELÊGRBYN: ve yakınlarınızın | ÎN: eğer | YKN: olsalar | ĞNYE: zengin | ÊW: veya | FGYRE: fakir de | FELLH: çünkü Allah | ÊWL: daha yakındır | BHME: ikisine de | FLE: öyle ise sapmayın | TTBAWE: uyarak | ELHW: keyfinize | ÊN: | TAD̃LWE: adaletten | WÎN: ve eğer | TLWWE: eğip bükerseniz | ÊW: ya da | TARŽWE: doğruyu söylemezseniz | FÎN: muhakkak ki | ELLH: Allah | KEN: olandır | BME: -dan | TAMLWN: yaptıklarınız- | ḢBYRE: haberdar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, Allah için daima adâleti tam yerine getirin ve tanıklığı o yolda yapın, hattâ kendi aleyhinize, yahut anayla babanın ve yakınların aleyhine bile olsa. Hattâ zengin, yahut yoksul bile olsa, çünkü Allah ikisine de sizden daha ziyade sahiptir, sizden daha fazla korur onları ve siz, adâleti icra ederken nefsinizin dileğine uymayın. Bir tarafı gözeterek hüküm verir, yahut birinden yüz çevirirseniz bilin ki Allah, şüphe yok, yaptıklarınızın hepsinden haberdardır.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler, adaleti uygulamaya aziymli olun! Ana-baba veya akrabanız aleyhine de olsa, zengin veya fakir fark etmeksizin Allâh için şahitlik edin; zira Allâh hakkı, ikisinin de önündedir! O hâlde adaleti sağlamada geçersiz kabullerinize tâbi olmayın! Eğer gerçeği çarpıtırsanız, muhakkak Allâh yaptıklarınızın yaratanı olarak Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, Allah adına Kurân’ı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önderler, Allah için doğruları konuşan şâhitler olarak, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni adâletle yaşatanlar, ayakta tutanlar, sosyal adâleti, sosyal güvenliği sağlayanlar, refah payını artırarak dengeli dağıtanlar olun; kendinizin, yandaşlarınızın, ana-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa, düzenin kurallarını aksatmadan uygulayın. Zengin ve fakir de olsalar uygulamada ayırım gözetmeyin; şunu bilin ki, Allah onlara sizden daha yakındır. Haktan ve adâletten ayrılarak şahsî arzu ve ihtiraslarınıza uymayın. Dilinizi eğip bükerek, doğru, âdil idarecilik ve şâhitlik etmezseniz; idarecilikten ve şâhitlik etmekten çekinirseniz, bilin ki, Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Kendi nefisleriniz, anne babalarınız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlikte bulunarak adaleti gereği gibi uygulayan kimseler olun. (Muhatabınız) zengin de olsa fakir de olsa, (bilin ki) Allah onlara daha yakındır. Şu halde adaleti yerine getirme konusunda kendi tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi büker veya yüz çevirirseniz muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
Ali Fikri Yavuz : Ey mü’minler! Hak üzere durup adâleti yerine getirmeğe çalışan hâkimler ve Allah için doğru söyliyen şahidler olun. Velev ki şahidliğiniz, nefsinizin yahut ana ve babanızla yakın akrabanızın aleyhinde olsun, ister üzerine şahidlik yapılan kimseler zengin veya fakir bulunsun... Çünkü Allah, ikisine de (zengin ile fakire) sizden daha yakındır. Onun için siz, hakdan yüz çevirip nefsin arzusuna uymayın. Eğer adâlet üzere hüküm vermekten, şahitliğinizde doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veya (büsbütün ondan) yüz çevirirseniz, şüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Kendiniz, ana babaniz ve yakinlariniz aleyhlerine de olsa, Allah icin sahit olarak adaleti gozetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakindir. Adaletinizde heveslere uymayin. Eger egriltirseniz veya yuz cevirirseniz bilin ki, Allah islediklerinizden suphesiz haberdardir.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Haktan yana olup adaleti sapasağlam ayakta tutun, Allah için şâhidler olun. İsterse kendinizin veya ana-babanızın ya da yakınlarınızın aleyhine olsun (adaletten şaşmayın), isterse onlar zengin veya fakir bulunsun.. Allah onları (korumada) sizden elbette öndedir ve daha yeğdir. Artık hak ve adalette (kendi) heves(iniz)e uymayın. Eğer dilinizi (hak ve adaleti yerine getirmede) büker veya yüzçevirirseniz, (bilmiş olun ki), Allah yaptıklarınızdan haberlidir.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Edip Yüksel : İnananlar! Kendiniz, ananınz, babanız ve yakınlarınız aleyhinde dahi olsa ALLAH için tanıklık ederek adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun, ALLAH her iki gruba da bakar. Öyleyse, kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak taraflı davranmayın. Gerçeği çarpıtırsanız veya tanıklık etmekten çekinirseniz, bilesiniz ki ALLAH yaptıklarınızı haber alır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana - babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, hak ölçülerle hareket edip adaleti yerine getirmeye uğraşan hakimler, Allah için şahitlik yapan kişiler olunuz. Gerek kendileriniz veya ana-babanız yahut en yakınlarınız aleyhine olsun; gerek zengin, gerek fakir olsun. Çünkü Allah, ikisinden de önceliklidir. Bundan dolayı adaletten uzaklaşıp da nefsinize uymayın. Şahitlik yaparken dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Hakkaniyyetle durub adaleti yerine getirmeğe uğraşır hâkimler, Allah için şahidler olunuz, gerekse nefislerinizin, veya ebeveyninizin veya en yakınlarınızın aleyhine olsun, gerek zengin ve gerek fakır bulunsun, çünkü Allah ikisinden de akdemdir, onun için haktan udul edib de nefsin arzusuna tabi' olmayın ve eğer dilinizi eğer veya çekinirseniz şüphe yok ki Allah her ne yaparsanız habîr bulunur
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, kendinizin, ana-babanızın ve akrabalarınızın aleyhinde bile olsa, adalete sıkı sıkıya bağlı kalınız ve Allah için şahitlik ediniz. Haklarında şahitlik ettiğiniz kimseler ister zengin, ister fakir olsunlar, Allah kendilerine herkesten daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak doğruluktan sapmayınız. Eğer kaypaklık eder, ya da şahitlik yapmaktan kaçınırsanız, kuşku yok ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Gültekin Onan : Ey inananlar, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Tanrı için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Tanrı onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Tanrı yaptıklarınızdan haberi olandır.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kimseler! Kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, Allah için tanıklık eden kimseler olarak hakkaniyeti tümden ayakta tutanlar/ gözetenler olun. İster zengin olsun, ister fakir olsun, bilin ki Allah, ikisine de daha yakındır. Artık adaleti yerine getirebilmek için boş-iğreti arzunuza uymayın. Eğer eğip bükerseniz veya geri durursanız, biliniz ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, adaleti titizlikle ayakda tutan (haakim) ler ve Allah için şâhidiik eden (insan) lar olun. (O hükmünüz veya şâhidliğiniz) velev ki kendinizin veya ana ve babalar (ınız) ın ve yakın hısımlar (ınız) ın aleyhinde olsun, (isterse onlar) zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah ikisine de (sizden daha) yakındır (ve hallerini sizden iyi bilicidir). Artık siz (hakdan) dönerek (keyf-ü) hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğib büker (hakkı olduğu gibi söylemekden çekinir) veya (büsbütün ondan) yüz çevirseniz şübhe yok ki Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Adâleti titizlikle ayakta tutan (hâkim)ler, Allah için şâhidlik eden kimseler olun! (Bu tavrınız) velev kendiniz veya ana-baba ve akrabâlar(ınız)aleyhine olsun! (Hem aleyhlerine karar verilen veya şâhidlik edilen) ister zengin, ister fakir olsun; Allah, ikisine de (sizden) daha yakındır (onların maslahatını daha iyi bilir); öyleyse(haktan) saparak nefsin arzûsuna uymayın! Buna rağmen (dilinizi) eğip büker veya (îcâb eden hüküm ya da şâhidlikten) yüz çevirirseniz, artık muhakkak ki Allah, ne yaparsanızhakkıyla haberdardır.
İbni Kesir : Ey iman edenler; kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahid olarak adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun; onları Allah'ın koruması daha uygundur. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer dilinizi büker veya yüz çevirirseniz; Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Çünkü Allah, ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için, artık hevânıza (nefsinize) uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz (sözü değiştirirseniz) veya (haktan, adaletten) yüz çevirirseniz o taktirde muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Sizin, ebeveyninizin ve akrabalarınızın aleyhine de olsa, Allah rızası için hakikate şahitlik yaparak adaleti gözetmeye azmedin. O kişi zengin de olsa fakir de olsa, Allahın hakkı onların her birinin (hakkının) önüne geçer. Öyleyse, kendi boş arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten uzaklaşmayasınız. Çünkü, eğer (hakikati) çarpıtırsanız, bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : İmân edenler! Adaletle bihakkın kâim, Allah için şahit kimseler olunuz. Velev ki kendi şahıslarınızın veya ebeveyninizin veya en yakınlarınızın aleyhine olsun, ister zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah Teâlâ onlara daha yakındır. Artık haktan dönerek hevâya tâbi olmayınız. Ve eğer dilinizi eğer bükerseniz veya yüz çevirirseniz şüphe yok ki Allah Teâlâ işlediğiniz şeyden bihakkın haberdardır.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde bile olsa, zengin de fakir de olsa, Allah için şâhitlik ederek adâleti titizlikle ayakta tutanlar olun! Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın! Eğer (şâhitlik ederken) dilinizi eğip büker veya yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Adalet ile hükmeden hakimler ve Allah için (doğru söyleyen) şahitler olun. Şahitliğiniz kendi aleyhinize veya çocuklarınızın ve yakınlarınızın aleyhine olsa bile, zengin olsun fakir olsun doğru şahitlik edin. Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Adaletten sapmamak için heveslerinize uymayın. Eğer (adalet ile hüküm vermekten, şahitliğinizde doğru söylemekten çekinir) dilinizi eğip bükerseniz ve yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun; çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için, sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, adâleti tam yerine getirerek Allâh için şâhidlik edenler olun, kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde bile olsa, (şâhidlik ettiğiniz kimseler) zengin veya fakir de olsalar (adâletten ayrılmayın). Çünkü Allâh, ikisine de daha yakındır (onları sizden çok kayırır). Öyle ise keyfinize uyarak doğruluktan sapmayın. Eğer (şâhidlik ederken dilinizi) eğip bükerseniz, ya da doğruyu söylemezseniz, muhakkak ki Allâh yaptıklarınızı bilir.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları) nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve Allah için şahitlik eden kimseler olun-isterse kendi aleyhinize veya anne baba yahut yakınlarınızın aleyhine olsun. Onlar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara sizden daha yakındır. Onun için heveslerinize uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer sözü eğip büker veya şahitlikten kaçınırsanız, hiç şüphe yok ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah, ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}