» 4 / Nisâ  136:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. امِنُوا ( ËMNWE) = āminū : inanın
6. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
7. وَرَسُولِهِ (WRSWLH) = ve rasūlihi : ve Elçisine
8. وَالْكِتَابِ (WELKTEB) = velkitābi : ve Kitaba
9. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : o ki
10. نَزَّلَ (NZL) = nezzele : indirdi
11. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
12. رَسُولِهِ (RSWLH) = rasūlihi : Elçisine
13. وَالْكِتَابِ (WELKTEB) = velkitābi : ve Kitaba (inanın)
14. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : o ki
15. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdi
16. مِنْ (MN) = min :
17. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : daha öncekilere
18. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
19. يَكْفُرْ (YKFR) = yekfur : inkar ederse
20. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'ı
21. وَمَلَائِكَتِهِ (WMLEÙKTH) = ve melāiketihi : ve meleklerini
22. وَكُتُبِهِ (WKTBH) = ve kutubihi : ve Kitaplarını
23. وَرُسُلِهِ (WRSLH) = ve rusulihi : ve elçilerini
24. وَالْيَوْمِ (WELYWM) = velyevmi : ve gününü
25. الْاخِرِ (EL ËḢR) = l-āḣiri : ahiret
26. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : muhakkak
27. ضَلَّ (ŽL) = Delle : sapıtmıştır
28. ضَلَالًا (ŽLELE) = Delālen : sapıklıkla
29. بَعِيدًا (BAYD̃E) = beǐyden : uzak bir
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | inanın | Allah'a | ve Elçisine | ve Kitaba | o ki | indirdi | | Elçisine | ve Kitaba (inanın) | o ki | indirdi | | daha öncekilere | ve kim | inkar ederse | Allah'ı | ve meleklerini | ve Kitaplarını | ve elçilerini | ve gününü | ahiret | muhakkak | sapıtmıştır | sapıklıkla | uzak bir |

[Y] [EYH] [] [EMN] [EMN] [] [RSL] [KTB] [] [NZL] [] [RSL] [KTB] [] [NZL] [] [GBL] [] [KFR] [] [MLK] [KTB] [RSL] [YWM] [EḢR] [] [ŽLL] [ŽLL] [BAD̃]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ËMNWE BELLH WRSWLH WELKTEB ELZ̃Y NZL AL RSWLH WELKTEB ELZ̃Y ÊNZL MN GBL WMN YKFR BELLH WMLEÙKTH WKTBH WRSLH WELYWM EL ËḢR FGD̃ ŽL ŽLELE BAYD̃E

eyyuhā elleƶīne āmenū āminū billahi ve rasūlihi velkitābi lleƶī nezzele ǎlā rasūlihi velkitābi lleƶī enzele min ḳablu ve men yekfur billahi ve melāiketihi ve kutubihi ve rusulihi velyevmi l-āḣiri feḳad Delle Delālen beǐyden
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āminū inanın Believe
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger,
والكتاب ك ت ب | KTB WELKTEB velkitābi ve Kitaba and the Book
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki which
نزل ن ز ل | NZL NZL nezzele indirdi He revealed
على | AL ǎlā upon
رسوله ر س ل | RSL RSWLH rasūlihi Elçisine His Messenger
والكتاب ك ت ب | KTB WELKTEB velkitābi ve Kitaba (inanın) and the Book
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki which
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi He revealed
من | MN min from
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu daha öncekilere before.
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يكفر ك ف ر | KFR YKFR yekfur inkar ederse disbelieves
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
وملائكته م ل ك | MLK WMLEÙKTH ve melāiketihi ve meleklerini and His Angels,
وكتبه ك ت ب | KTB WKTBH ve kutubihi ve Kitaplarını and His Books,
ورسله ر س ل | RSL WRSLH ve rusulihi ve elçilerini and His Messengers
واليوم ي و م | YWM WELYWM velyevmi ve gününü and the Day
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last,
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak then surely
ضل ض ل ل | ŽLL ŽL Delle sapıtmıştır he (has) lost (the) way,
ضلالا ض ل ل | ŽLL ŽLELE Delālen sapıklıkla straying
بعيدا ب ع د | BAD̃ BAYD̃E beǐyden uzak bir far away.

4:136 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | inanın | Allah'a | ve Elçisine | ve Kitaba | o ki | indirdi | | Elçisine | ve Kitaba (inanın) | o ki | indirdi | | daha öncekilere | ve kim | inkar ederse | Allah'ı | ve meleklerini | ve Kitaplarını | ve elçilerini | ve gününü | ahiret | muhakkak | sapıtmıştır | sapıklıkla | uzak bir |

[Y] [EYH] [] [EMN] [EMN] [] [RSL] [KTB] [] [NZL] [] [RSL] [KTB] [] [NZL] [] [GBL] [] [KFR] [] [MLK] [KTB] [RSL] [YWM] [EḢR] [] [ŽLL] [ŽLL] [BAD̃]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ËMNWE BELLH WRSWLH WELKTEB ELZ̃Y NZL AL RSWLH WELKTEB ELZ̃Y ÊNZL MN GBL WMN YKFR BELLH WMLEÙKTH WKTBH WRSLH WELYWM EL ËḢR FGD̃ ŽL ŽLELE BAYD̃E

eyyuhā elleƶīne āmenū āminū billahi ve rasūlihi velkitābi lleƶī nezzele ǎlā rasūlihi velkitābi lleƶī enzele min ḳablu ve men yekfur billahi ve melāiketihi ve kutubihi ve rusulihi velyevmi l-āḣiri feḳad Delle Delālen beǐyden
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ا م ن] [] [ر س ل] [ك ت ب] [] [ن ز ل] [] [ر س ل] [ك ت ب] [] [ن ز ل] [] [ق ب ل] [] [ك ف ر] [] [م ل ك] [ك ت ب] [ر س ل] [ي و م] [ا خ ر] [] [ض ل ل] [ض ل ل] [ب ع د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āminū inanın Believe
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlihi ve Elçisine and His Messenger,
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والكتاب ك ت ب | KTB WELKTEB velkitābi ve Kitaba and the Book
Vav,Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
6,1,30,20,400,1,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki which
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
نزل ن ز ل | NZL NZL nezzele indirdi He revealed
Nun,Ze,Lam,
50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā upon
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
رسوله ر س ل | RSL RSWLH rasūlihi Elçisine His Messenger
Re,Sin,Vav,Lam,He,
200,60,6,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والكتاب ك ت ب | KTB WELKTEB velkitābi ve Kitaba (inanın) and the Book
Vav,Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
6,1,30,20,400,1,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki which
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi He revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu daha öncekilere before.
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يكفر ك ف ر | KFR YKFR yekfur inkar ederse disbelieves
Ye,Kef,Fe,Re,
10,20,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وملائكته م ل ك | MLK WMLEÙKTH ve melāiketihi ve meleklerini and His Angels,
Vav,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te,He,
6,40,30,1,,20,400,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وكتبه ك ت ب | KTB WKTBH ve kutubihi ve Kitaplarını and His Books,
Vav,Kef,Te,Be,He,
6,20,400,2,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ورسله ر س ل | RSL WRSLH ve rusulihi ve elçilerini and His Messengers
Vav,Re,Sin,Lam,He,
6,200,60,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واليوم ي و م | YWM WELYWM velyevmi ve gününü and the Day
Vav,Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
6,1,30,10,6,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun → Last Day"
الواو عاطفة
اسم مجرور
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last,
Elif,Lam,,Hı,Re,
1,30,,600,200,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
ضل ض ل ل | ŽLL ŽL Delle sapıtmıştır he (has) lost (the) way,
Dad,Lam,
800,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ضلالا ض ل ل | ŽLL ŽLELE Delālen sapıklıkla straying
Dad,Lam,Elif,Lam,Elif,
800,30,1,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
بعيدا ب ع د | BAD̃ BAYD̃E beǐyden uzak bir far away.
Be,Ayn,Ye,Dal,Elif,
2,70,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | امِنُوا: inanın | بِاللَّهِ: Allah'a | وَرَسُولِهِ: ve Elçisine | وَالْكِتَابِ: ve Kitaba | الَّذِي: o ki | نَزَّلَ: indirdi | عَلَىٰ: | رَسُولِهِ: Elçisine | وَالْكِتَابِ: ve Kitaba (inanın) | الَّذِي: o ki | أَنْزَلَ: indirdi | مِنْ: | قَبْلُ: daha öncekilere | وَمَنْ: ve kim | يَكْفُرْ: inkar ederse | بِاللَّهِ: Allah'ı | وَمَلَائِكَتِهِ: ve meleklerini | وَكُتُبِهِ: ve Kitaplarını | وَرُسُلِهِ: ve elçilerini | وَالْيَوْمِ: ve gününü | الْاخِرِ: ahiret | فَقَدْ: muhakkak | ضَلَّ: sapıtmıştır | ضَلَالًا: sapıklıkla | بَعِيدًا: uzak bir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | آمنوا ËMNWE inanın | بالله BELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | والكتاب WELKTEB ve Kitaba | الذي ELZ̃Y o ki | نزل NZL indirdi | على AL | رسوله RSWLH Elçisine | والكتاب WELKTEB ve Kitaba (inanın) | الذي ELZ̃Y o ki | أنزل ÊNZL indirdi | من MN | قبل GBL daha öncekilere | ومن WMN ve kim | يكفر YKFR inkar ederse | بالله BELLH Allah'ı | وملائكته WMLEÙKTH ve meleklerini | وكتبه WKTBH ve Kitaplarını | ورسله WRSLH ve elçilerini | واليوم WELYWM ve gününü | الآخر EL ËḢR ahiret | فقد FGD̃ muhakkak | ضل ŽL sapıtmıştır | ضلالا ŽLELE sapıklıkla | بعيدا BAYD̃E uzak bir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | āminū: inanın | billahi: Allah'a | ve rasūlihi: ve Elçisine | velkitābi: ve Kitaba | lleƶī: o ki | nezzele: indirdi | ǎlā: | rasūlihi: Elçisine | velkitābi: ve Kitaba (inanın) | lleƶī: o ki | enzele: indirdi | min: | ḳablu: daha öncekilere | ve men: ve kim | yekfur: inkar ederse | billahi: Allah'ı | ve melāiketihi: ve meleklerini | ve kutubihi: ve Kitaplarını | ve rusulihi: ve elçilerini | velyevmi: ve gününü | l-āḣiri: ahiret | feḳad: muhakkak | Delle: sapıtmıştır | Delālen: sapıklıkla | beǐyden: uzak bir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | ËMNWE: inanın | BELLH: Allah'a | WRSWLH: ve Elçisine | WELKTEB: ve Kitaba | ELZ̃Y: o ki | NZL: indirdi | AL: | RSWLH: Elçisine | WELKTEB: ve Kitaba (inanın) | ELZ̃Y: o ki | ÊNZL: indirdi | MN: | GBL: daha öncekilere | WMN: ve kim | YKFR: inkar ederse | BELLH: Allah'ı | WMLEÙKTH: ve meleklerini | WKTBH: ve Kitaplarını | WRSLH: ve elçilerini | WELYWM: ve gününü | EL ËḢR: ahiret | FGD̃: muhakkak | ŽL: sapıtmıştır | ŽLELE: sapıklıkla | BAYD̃E: uzak bir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, inanın Allah'a ve Peygamberine ve Peygamberine indirdiği kitaba ve evvelce inen kitaba ve kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe inanmazsa şüphe yok ki doğru yoldan pek uzak kalmış, tamamıyla sapıtmış gitmiştir.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle sapıtmıştır.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler, "B" harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allâh'a, O'nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine. . . Kim Esmâ'sıyla her şeyi yaratmış olan Allâh'a, O'nun melâikesine (Esmâ'nın işaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvvelerine), O'nun Kitaplarına (inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine), O'nun Rasûllerine ve gelecekteki sonsuz yaşam sürecine kâfirlik ederse (inkâr ederse), gerçekten çok uzak bir inanç bozukluğuna sapmıştır.
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, Allah’a, Rasûlüne, Rasûlüne bölüm bölüm indirdiği kitaba, Kur’ân’a, daha önce indirdiği kitaplara hakkıyla iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, Rasullerini, son günü, âhiret gününü inkâr ederse, tamamen başına buyruk hareket ederek büsbütün hak yoldan uzaklaşmış, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih etmiş olur.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirmiş olduğu Kitab'a ve daha önce indirmiş olduğu Kitab'a iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse uzak bir sapıklığın içine düşmüştür.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.
Ali Fikri Yavuz : Ey mü’minler! Allah’a, Peygamberine ve Peygamberine indirdiği Kur’an’a, daha önce indirdiği kitaplara olan imanınızda devamlı bulunun. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, muhakkak hidayetten uzak bir sapıklığa düşmüştür.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Allah'a, Peygamberine, peygamberine indirdigi Kitap'a ve daha once indirdigi Kitap'a inanmakta sebat gosterin. Kim Allah'i, meleklerini, kitablarini, peygamberlerini ve ahiret gununu inkar ederse, suphesiz derin bir sapikliga sapmistir.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygambere indirdiği Kitab'a, daha önce indirdiği Kitab'a imân edin (imânınızda sabit ve dâim kalın). Kim Allah'ı, meleklerini, kitabını, peygamberlerini, Âhiret gününü inkâr edip (tanımazlıkta bulunursa), gerçekten uzak bir sapmayla (doğru yoldan) sapmıştır.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitap'a ve daha önce indirdiği Kitap'a inanmakta sebat gösterin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününu inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyle sapıtmıştır.
Edip Yüksel : İnananlar! ALLAH'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden indirdiği kitaplara inanın. Kim ALLAH'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse büsbütün sapıtmış olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaba da iman edin! Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmazsa, pek derin bir sapıklığa saplanıp gitmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Allaha ve Resulüne de, Resulüne tenzil buyurduğu kitâba da, daha evvel inzâl buyurduğu kitâba da iyman getirin, her kim Allaha ve meleklerine ve kitablarına ve resullerine ve ahiret gününe kâfirlik ederse uzak pek uzak bir dalâl ile sapmış, sapmış gitmiştir.
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirmiş olduğu kitaba ve daha önce indirilmiş kitaba inanmaya devam ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse koyu bir sapıklığa düşmüş olur.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Tanrı'ya, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba inanın. Kim Tanrı'ya, meleklerine, kitaplarına, elçilerine ve ahiret gününe küfrederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.
Hakkı Yılmaz : "Ey iman etmiş kişiler! Allah'a, Elçisi'ne, Elçisi'ne indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba ait gizli kapalı; endişe korku verecek bir şey bırakmayın. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve son günü örterse; tam açıklamazsa, kesinlikle o çok uzak bir sapıklığa sapmıştır. "
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allaha, Onun peygamberine ve gerek o peygamberine âyet âyet indirdiği kitaba, gerek daha evvel indirdiği kitaba îman (da sebat) edin. Kim Allahı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini, âhiret gününü inkârederek kâfir olursa o, muhakkak ki (doğru yoldan) uzak bir sapıklıkla sapıb gitmişdir.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Allah’a, Resûlüne ve peygamberine indirdiği Kitâb’a(Kur’ân’a) ve daha önce indirdiği kitab(lar)a îman(da sebât) edin! Kim de Allah’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, o takdirde doğrusu(haktan) uzak bir dalâlet ile sapmış olur.
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanın. Kim, Allah'ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini, ve ahiret gününü inkar ederse; şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar! Allah'a ve O'nun Resûl'üne ve Resûl'üne indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği Kitab'a îmân edin. Ve kim, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resûllerini ve yevm'il âhiri (sonraki ahir gününü) inkâr ederse, o taktirde uzak bir dalâletle sapmış olur.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Sımsıkı sarılın Allaha ve Peygambere olan inancınıza ve Onun Peygamberine safha safha indirdiği vahye: Zira Allahı, meleklerini, vahiyleri, peygamberleri ve Ahiret Gününü inkar eden, gerçekten şiddetli bir sapıklığa düşmüştür.
Ömer Nasuhi Bilmen : İmân etmiş olanlar! Allah Teâlâ'ya ve O'nun Peygamberine ve Peygamberine indirmiş olduğu kitaba ve daha evvel indirmiş olduğu kitaba imân ediniz. Ve her kim Allah Teâlâ'yı ve meleklerini ve kitaplarını ve peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse muhakkak ki pek uzak bir dalâletle sapıklığa düşmüş olur.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'a, Peygamber'ine, Peygamber'ine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği Kitab'a iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz ki o, uzak bir sapıklığa düşmüştür.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim, Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü tanımaz/inkar ederse, muhakkak derin bir sapıklığa düşmüştür.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve âhiret gününü inkâr ederse hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allah'a, Elçisine, Elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş bulunduğu kitaba inanın. Kim Allâh'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve âhiret gününü inkâr ederse o, uzak bir sapıklığa düşmüştür.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse, pek derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Allah'a, onun resulüne, resulüne indirmiş olduğu Kitap'a, daha önce indirmiş olduğu Kitap'a inanın. Kim Allah'ı, O'nun meleklerini, kitaplarını, resullerini ve âhiret gününü inkâr ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa gömülmüş olur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}