» 4 / Nisâ  14:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
2. يَعْصِ (YAṦ) = yeǎ'Si : karşı gelir
3. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
4. وَرَسُولَهُ (WRSWLH) = ve rasūlehu : ve Elçisi'ne
5. وَيَتَعَدَّ (WYTAD̃) = ve yeteǎdde : ve aşarsa
6. حُدُودَهُ (ḪD̃WD̃H) = Hudūdehu : O'nun sınırlarını
7. يُدْخِلْهُ (YD̃ḢLH) = yudḣilhu : (Allah onu) sokar
8. نَارًا (NERE) = nāran : ateşe
9. خَالِدًا (ḢELD̃E) = ḣāliden : sürekli kalacağı
10. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içinde
11. وَلَهُ (WLH) = ve lehu : ve onlar
12. عَذَابٌ (AZ̃EB) = ǎƶābun : bir azab
13. مُهِينٌ (MHYN) = muhīnun : alçaltıcı
ve kim | karşı gelir | Allah'a | ve Elçisi'ne | ve aşarsa | O'nun sınırlarını | (Allah onu) sokar | ateşe | sürekli kalacağı | içinde | ve onlar | bir azab | alçaltıcı |

[] [AṦY] [] [RSL] [AD̃W] [ḪD̃D̃] [D̃ḢL] [NWR] [ḢLD̃] [] [LH] [AZ̃B] [HWN]
WMN YAṦ ELLH WRSWLH WYTAD̃ ḪD̃WD̃H YD̃ḢLH NERE ḢELD̃E FYHE WLH AZ̃EB MHYN

ve men yeǎ'Si llahe ve rasūlehu ve yeteǎdde Hudūdehu yudḣilhu nāran ḣāliden fīhā ve lehu ǎƶābun muhīnun
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يعص ع ص ي | AṦY YAṦ yeǎ'Si karşı gelir disobeys
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlehu ve Elçisi'ne and His Messenger
ويتعد ع د و | AD̃W WYTAD̃ ve yeteǎdde ve aşarsa and transgresses
حدوده ح د د | ḪD̃D̃ ḪD̃WD̃H Hudūdehu O'nun sınırlarını His limits -
يدخله د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLH yudḣilhu (Allah onu) sokar He will admit him
نارا ن و ر | NWR NERE nāran ateşe (to) Fire
خالدا خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃E ḣāliden sürekli kalacağı (will) abide forever
فيها | FYHE fīhā içinde in it.
وله ل ه | LH WLH ve lehu ve onlar and [for] his
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab (is) a punishment
مهين ه و ن | HWN MHYN muhīnun alçaltıcı humiliating.

4:14 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | karşı gelir | Allah'a | ve Elçisi'ne | ve aşarsa | O'nun sınırlarını | (Allah onu) sokar | ateşe | sürekli kalacağı | içinde | ve onlar | bir azab | alçaltıcı |

[] [AṦY] [] [RSL] [AD̃W] [ḪD̃D̃] [D̃ḢL] [NWR] [ḢLD̃] [] [LH] [AZ̃B] [HWN]
WMN YAṦ ELLH WRSWLH WYTAD̃ ḪD̃WD̃H YD̃ḢLH NERE ḢELD̃E FYHE WLH AZ̃EB MHYN

ve men yeǎ'Si llahe ve rasūlehu ve yeteǎdde Hudūdehu yudḣilhu nāran ḣāliden fīhā ve lehu ǎƶābun muhīnun
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

[] [ع ص ي] [] [ر س ل] [ع د و] [ح د د] [د خ ل] [ن و ر] [خ ل د] [] [ل ه] [ع ذ ب] [ه و ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
يعص ع ص ي | AṦY YAṦ yeǎ'Si karşı gelir disobeys
Ye,Ayn,Sad,
10,70,90,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ورسوله ر س ل | RSL WRSWLH ve rasūlehu ve Elçisi'ne and His Messenger
Vav,Re,Sin,Vav,Lam,He,
6,200,60,6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويتعد ع د و | AD̃W WYTAD̃ ve yeteǎdde ve aşarsa and transgresses
Vav,Ye,Te,Ayn,Dal,
6,10,400,70,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم
حدوده ح د د | ḪD̃D̃ ḪD̃WD̃H Hudūdehu O'nun sınırlarını His limits -
Ha,Dal,Vav,Dal,He,
8,4,6,4,5,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يدخله د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLH yudḣilhu (Allah onu) sokar He will admit him
Ye,Dal,Hı,Lam,He,
10,4,600,30,5,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نارا ن و ر | NWR NERE nāran ateşe (to) Fire
Nun,Elif,Re,Elif,
50,1,200,1,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
خالدا خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃E ḣāliden sürekli kalacağı (will) abide forever
Hı,Elif,Lam,Dal,Elif,
600,1,30,4,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā içinde in it.
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وله ل ه | LH WLH ve lehu ve onlar and [for] his
Vav,Lam,He,
6,30,5,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab (is) a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مهين ه و ن | HWN MHYN muhīnun alçaltıcı humiliating.
Mim,He,Ye,Nun,
40,5,10,50,
ADJ – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يَعْصِ: karşı gelir | اللَّهَ: Allah'a | وَرَسُولَهُ: ve Elçisi'ne | وَيَتَعَدَّ: ve aşarsa | حُدُودَهُ: O'nun sınırlarını | يُدْخِلْهُ: (Allah onu) sokar | نَارًا: ateşe | خَالِدًا: sürekli kalacağı | فِيهَا: içinde | وَلَهُ: ve onlar | عَذَابٌ: bir azab | مُهِينٌ: alçaltıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يعص YAṦ karşı gelir | الله ELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisi'ne | ويتعد WYTAD̃ ve aşarsa | حدوده ḪD̃WD̃H O'nun sınırlarını | يدخله YD̃ḢLH (Allah onu) sokar | نارا NERE ateşe | خالدا ḢELD̃E sürekli kalacağı | فيها FYHE içinde | وله WLH ve onlar | عذاب AZ̃EB bir azab | مهين MHYN alçaltıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yeǎ'Si: karşı gelir | llahe: Allah'a | ve rasūlehu: ve Elçisi'ne | ve yeteǎdde: ve aşarsa | Hudūdehu: O'nun sınırlarını | yudḣilhu: (Allah onu) sokar | nāran: ateşe | ḣāliden: sürekli kalacağı | fīhā: içinde | ve lehu: ve onlar | ǎƶābun: bir azab | muhīnun: alçaltıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: ve kim | YAṦ: karşı gelir | ELLH: Allah'a | WRSWLH: ve Elçisi'ne | WYTAD̃: ve aşarsa | ḪD̃WD̃H: O'nun sınırlarını | YD̃ḢLH: (Allah onu) sokar | NERE: ateşe | ḢELD̃E: sürekli kalacağı | FYHE: içinde | WLH: ve onlar | AZ̃EB: bir azab | MHYN: alçaltıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim Allah'a ve Resûlüne isyan eder ve sınırlarını aşarsa onu, daimî kalmak üzere, ateşe atar ve onadır horlayıcı, aşağılık bir hale getirici azap.
Adem Uğur : Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.
Ahmed Hulusi : Kim de Allâh ve Rasûlüne isyan eder, haddi aşarsa, onu da sonsuza dek kalmak üzere ateşe sokar. Onun için alçaltıcı azap vardır.
Ahmet Tekin : Kim de Allah’a ve Rasulüne, Kur’ân’a ve sünnete bağlılığı ve saygıyı terkeder, emirlerine itaat etmez, savsaklar ve rızalarını gözetmez, Allah’ın koyduğu kuralları ve sınırlarını çiğnerse, onu da Allah, içinde ebedî kalacağı ateşe, cehenneme sokar. Onun için alçaltıcı, zillete düşürücü bir azap vardır.
Ahmet Varol : Kim de Allah'a ve Peygamberine karşı gelir ve Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşarsa onu da içerisinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.
Ali Bulaç : Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.
Ali Fikri Yavuz : Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder, şeriat ve hükümlerini çiğneyip geçerse, onu da içinde ebedî olarak kalmak üzere ateşe koyar. Onun için rüsvay edici, aşağı düşürücü bir azap vardır.
Bekir Sadak : Kim Allah'a ve Peygamberine bas kaldirir ve yasalarini asarsa, onu, temelli kalacagi cehenneme sokar. Alcaltici azap onadir. *
Celal Yıldırım : Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan edip (başkaldırır) da O'nun sınırlarını aşarsa, Allah onu, içinde devamlı kalacağı bir ateşe sokar ; artık horlayıcı bir azâb onun içindir.
Diyanet İşleri : Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve O’nun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Kim Allah'a ve Peygamberine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa, onu, temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azab onadır.
Diyanet Vakfi : Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.
Edip Yüksel : Kim ALLAH'a ve elçisine isyan eder ve yasalarını çiğnerse, onu içinde sürekli kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap var.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim de Allaha ve Resulüne âsî olub hududunu aşarsa onu da bir ateşe sokar içinde ebedî kalmak üzere o, Hem ona tezlil edici bir azab var
Fizilal-il Kuran : Buna karşılık kim Allah'a ve Peygamber'e karşı gelir, O'nun çizdiği sınırları aşarsa Allah onu, içinde ebedi olarak kalmak üzere Cehennem'e atar. Onun için onur kırıcı bir azap vardır.
Gültekin Onan : Kim Tanrı'ya ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.
Hakkı Yılmaz : Ve kim Allah'a ve O'nun Elçisi'ne karşı gelir ve O'nun sınırlarını aşarsa, Allah onu, içinde sürekli kalmak üzere cehenneme girdirir. Ve alçaltıcı azap onun içindir.
Hasan Basri Çantay : Kim de Allaha ve Peygamberine isyan eder, (Allahın) sınırlarını (çiğneyip) geçerse onu da — içinde kâim kalıcı olarak — ateşe koyar. Onun için hor ve hakîr edici bir azâb vardır.
Hayrat Neşriyat : Kim de Allah’a ve Resûlüne isyân eder ve O’nun hudûdunu aşarsa, (Allah) onu içinde ebedî olarak kalıcı olduğu bir ateşe koyar ve onun için aşağılayıcı bir azab vardır!
İbni Kesir : Kim de Allah'a ve O'nun elçisine isyan eder de hududu aşarsa, onu da içinde temelli kalmak üzere ateşe sokar. Hor ve hakir edici bir azab vardır onun için.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim Allah'a ve O'nun Resulune isyan eder ve O'nun sınırlarını aşarsa, onu, içinde ebedî kalacakları ateşe koyar. Ve onun için “alçaltıcı azap “ vardır.
Muhammed Esed : Kim de Allah'a ve Elçisi'ne isyan eder ve O'nun (koyduğu) sınırları ihlal ederse, onu içinde yerleşip kalacağı ateşe atacaktır; ve onu alçaltıcı bir azap beklemektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve kim de Allah Teâlâ'ya ve Peygamberine isyan eder, hududunu tecavüz eylerse onu da içinde ebedî kalmak üzere bir ateşe sokar ve onun için zillet verici bir azab vardır.
Ömer Öngüt : Kim de Allah'a ve Peygamber'ine isyân eder, O'nun koyduğu sınırları çiğneyip aşarsa, onu da içinde ebedî kalacağı ateşe koyar. Onun için hor ve hakir edici bir azap vardır.
Şaban Piriş : Kim de Allah’a ve Elçisi'ne isyan eder ve onun kanunlarını çiğnerse, onu içinde ebedi kalacağı ateşe atar. Orada alçaltıcı bir azap vardır.
Suat Yıldırım : Kim de Allah’a ve resulüne isyan eder ve Allah’ın sınırlarını aşarsa,Allah onu da ebedî kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azab vardır.
Süleyman Ateş : Kim de Allah'a ve Elçisi'ne karşı gelir, O'nun sınırlarını aşarsa, Allâh onu, sürekli kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azâb vardır.
Tefhim-ul Kuran : Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.
Ümit Şimşek : Her kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Onun çizdiği sınırları aşarsa, Allah da onu ebediyen kalmak üzere ateşe sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Kim de Allah'a ve onun resulüne isyan eder, Allah'ın sınırlarını da aşarsa, Allah onu, içinde sürekli kalıcı olarak ateşe sokar. Artık onun için yere batırıcı bir azap vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}