» 4 / Nisâ  142:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne :
2. الْمُنَافِقِينَ (ELMNEFGYN) = l-munāfiḳīne : Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler
3. يُخَادِعُونَ (YḢED̃AWN) = yuḣādiǔne : aldatmağa çalışırlar
4. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
5. وَهُوَ (WHW) = ve huve : oysa O
6. خَادِعُهُمْ (ḢED̃AHM) = ḣādiǔhum : onları aldatır
7. وَإِذَا (WÎZ̃E) = ve iƶā : -zaman
8. قَامُوا (GEMWE) = ḳāmū : doğruldukları-
9. إِلَى (ÎL) = ilā :
10. الصَّلَاةِ (ELṦLET) = S-Salāti : SaLâTe/Desteğe
11. قَامُوا (GEMWE) = ḳāmū : doğruluşları
12. كُسَالَىٰ (KSEL) = kusālā : tembelce/uyuşukça/üşengeçce
13. يُرَاءُونَ (YREÙWN) = yurā'ūne : -göstermelik
14. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlara-
15. وَلَا (WLE) = ve lā : ve yok
16. يَذْكُرُونَ (YZ̃KRWN) = yeƶkurūne : hatırladıkları/andıkları
17. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
18. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece/ancak
19. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : azıcık
| Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler | aldatmağa çalışırlar | Allah'ı | oysa O | onları aldatır | -zaman | doğruldukları- | | SaLâTe/Desteğe | doğruluşları | tembelce/uyuşukça/üşengeçce | -göstermelik | insanlara- | ve yok | hatırladıkları/andıkları | Allah'ı | sadece/ancak | azıcık |

[] [NFG] [ḢD̃A] [] [] [ḢD̃A] [] [GWM] [] [ṦLW] [GWM] [KSL] [REY] [NWS] [] [Z̃KR] [] [] [GLL]
ÎN ELMNEFGYN YḢED̃AWN ELLH WHW ḢED̃AHM WÎZ̃E GEMWE ÎL ELṦLET GEMWE KSEL YREÙWN ELNES WLE YZ̃KRWN ELLH ÎLE GLYLE

inne l-munāfiḳīne yuḣādiǔne llahe ve huve ḣādiǔhum ve iƶā ḳāmū ilā S-Salāti ḳāmū kusālā yurā'ūne n-nāse ve lā yeƶkurūne llahe illā ḳalīlen
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne Indeed,
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler the hypocrites
يخادعون خ د ع | ḢD̃A YḢED̃AWN yuḣādiǔne aldatmağa çalışırlar (seek to) deceive
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
وهو | WHW ve huve oysa O and (it is) He
خادعهم خ د ع | ḢD̃A ḢED̃AHM ḣādiǔhum onları aldatır who deceives them.
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā -zaman And when
قاموا ق و م | GWM GEMWE ḳāmū doğruldukları- they stand
إلى | ÎL ilā for
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāti SaLâTe/Desteğe the prayer,
قاموا ق و م | GWM GEMWE ḳāmū doğruluşları they stand
كسالى ك س ل | KSL KSEL kusālā tembelce/uyuşukça/üşengeçce lazily,
يراءون ر ا ي | REY YREÙWN yurā'ūne -göstermelik showing off
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāse insanlara- (to) the people
ولا | WLE ve lā ve yok and not
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRWN yeƶkurūne hatırladıkları/andıkları they remember
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
إلا | ÎLE illā sadece/ancak except
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen azıcık a little.

4:142 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler | aldatmağa çalışırlar | Allah'ı | oysa O | onları aldatır | -zaman | doğruldukları- | | SaLâTe/Desteğe | doğruluşları | tembelce/uyuşukça/üşengeçce | -göstermelik | insanlara- | ve yok | hatırladıkları/andıkları | Allah'ı | sadece/ancak | azıcık |

[] [NFG] [ḢD̃A] [] [] [ḢD̃A] [] [GWM] [] [ṦLW] [GWM] [KSL] [REY] [NWS] [] [Z̃KR] [] [] [GLL]
ÎN ELMNEFGYN YḢED̃AWN ELLH WHW ḢED̃AHM WÎZ̃E GEMWE ÎL ELṦLET GEMWE KSEL YREÙWN ELNES WLE YZ̃KRWN ELLH ÎLE GLYLE

inne l-munāfiḳīne yuḣādiǔne llahe ve huve ḣādiǔhum ve iƶā ḳāmū ilā S-Salāti ḳāmū kusālā yurā'ūne n-nāse ve lā yeƶkurūne llahe illā ḳalīlen
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا

[] [ن ف ق] [خ د ع] [] [] [خ د ع] [] [ق و م] [] [ص ل و] [ق و م] [ك س ل] [ر ا ي] [ن و س] [] [ذ ك ر] [] [] [ق ل ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler the hypocrites
Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,50,1,80,100,10,50,
N – accusative masculine plural (form III) active participle
اسم منصوب
يخادعون خ د ع | ḢD̃A YḢED̃AWN yuḣādiǔne aldatmağa çalışırlar (seek to) deceive
Ye,Hı,Elif,Dal,Ayn,Vav,Nun,
10,600,1,4,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
وهو | WHW ve huve oysa O and (it is) He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
خادعهم خ د ع | ḢD̃A ḢED̃AHM ḣādiǔhum onları aldatır who deceives them.
Hı,Elif,Dal,Ayn,He,Mim,
600,1,4,70,5,40,
N – nominative masculine active participle
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإذا | WÎZ̃E ve iƶā -zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الواو استئنافية
ظرف زمان
قاموا ق و م | GWM GEMWE ḳāmū doğruldukları- they stand
Gaf,Elif,Mim,Vav,Elif,
100,1,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā for
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāti SaLâTe/Desteğe the prayer,
Elif,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
1,30,90,30,1,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
قاموا ق و م | GWM GEMWE ḳāmū doğruluşları they stand
Gaf,Elif,Mim,Vav,Elif,
100,1,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كسالى ك س ل | KSL KSEL kusālā tembelce/uyuşukça/üşengeçce lazily,
Kef,Sin,Elif,Lam,,
20,60,1,30,,
N – accusative noun
اسم منصوب
يراءون ر ا ي | REY YREÙWN yurā'ūne -göstermelik showing off
Ye,Re,Elif,,Vav,Nun,
10,200,1,,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāse insanlara- (to) the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
ولا | WLE ve lā ve yok and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRWN yeƶkurūne hatırladıkları/andıkları they remember
Ye,Zel,Kef,Re,Vav,Nun,
10,700,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
إلا | ÎLE illā sadece/ancak except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen azıcık a little.
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: | الْمُنَافِقِينَ: Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler | يُخَادِعُونَ: aldatmağa çalışırlar | اللَّهَ: Allah'ı | وَهُوَ: oysa O | خَادِعُهُمْ: onları aldatır | وَإِذَا: -zaman | قَامُوا: doğruldukları- | إِلَى: | الصَّلَاةِ: SaLâTe/Desteğe | قَامُوا: doğruluşları | كُسَالَىٰ: tembelce/uyuşukça/üşengeçce | يُرَاءُونَ: -göstermelik | النَّاسَ: insanlara- | وَلَا: ve yok | يَذْكُرُونَ: hatırladıkları/andıkları | اللَّهَ: Allah'ı | إِلَّا: sadece/ancak | قَلِيلًا: azıcık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN | المنافقين ELMNEFGYN Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler | يخادعون YḢED̃AWN aldatmağa çalışırlar | الله ELLH Allah'ı | وهو WHW oysa O | خادعهم ḢED̃AHM onları aldatır | وإذا WÎZ̃E -zaman | قاموا GEMWE doğruldukları- | إلى ÎL | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe | قاموا GEMWE doğruluşları | كسالى KSEL tembelce/uyuşukça/üşengeçce | يراءون YREÙWN -göstermelik | الناس ELNES insanlara- | ولا WLE ve yok | يذكرون YZ̃KRWN hatırladıkları/andıkları | الله ELLH Allah'ı | إلا ÎLE sadece/ancak | قليلا GLYLE azıcık |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: | l-munāfiḳīne: Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler | yuḣādiǔne: aldatmağa çalışırlar | llahe: Allah'ı | ve huve: oysa O | ḣādiǔhum: onları aldatır | ve iƶā: -zaman | ḳāmū: doğruldukları- | ilā: | S-Salāti: SaLâTe/Desteğe | ḳāmū: doğruluşları | kusālā: tembelce/uyuşukça/üşengeçce | yurā'ūne: -göstermelik | n-nāse: insanlara- | ve lā: ve yok | yeƶkurūne: hatırladıkları/andıkları | llahe: Allah'ı | illā: sadece/ancak | ḳalīlen: azıcık |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: | ELMNEFGYN: Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler | YḢED̃AWN: aldatmağa çalışırlar | ELLH: Allah'ı | WHW: oysa O | ḢED̃AHM: onları aldatır | WÎZ̃E: -zaman | GEMWE: doğruldukları- | ÎL: | ELṦLET: SaLâTe/Desteğe | GEMWE: doğruluşları | KSEL: tembelce/uyuşukça/üşengeçce | YREÙWN: -göstermelik | ELNES: insanlara- | WLE: ve yok | YZ̃KRWN: hatırladıkları/andıkları | ELLH: Allah'ı | ÎLE: sadece/ancak | GLYLE: azıcık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Münâfıklar, Allah'ı kandırmak isterler ve o da onların cezasını verir. Onlar, namaza üşenerek kalkarlar, halk görsün diye kılarlar ve Allah'ı pek az anarlar ancak.
Adem Uğur : Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler.
Ahmed Hulusi : İkiyüzlüler Allâh'ı aldatmaya kalkarlar, (oysa) Allâh, hilelerinin sonucunu kendi aleyhlerine oluşturur! Salâta kalktıklarında üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş olsun diye; Allâh'ı da çok az hatıra getirirler.
Ahmet Tekin : Müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münafıklar, Allah’ın hilelerini başlarına belâ ettiğini göre göre, Allah’ı aldatmaya çalışıyorlar. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı pek az zikrederler Allah’a pek az şükrederler, pek az ibadet ederler.
Ahmet Varol : Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Oysa Allah onların aldatmalarını kendi başlarına çevirmektedir. Namaza kalktıklarında üşene üşene kalkarak insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı ancak çok az anarlar.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.
Ali Fikri Yavuz : Münafıklar, (lisanlarıyla imanı açığa vurmak ve kalblerinde küfrü gizlemek suretiyle) zanlarınca Allah’a hile yaparlar. Allah’da hilelerini başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman, istemiye istemiye kalkarlar; insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı pek az hatıra getirir anarlar.
Bekir Sadak : (142-14) 3 Dogrusu munafiklar Allah'i aldatmaga calisirlar, oysa O, onlara aldatmanin ne oldugunu gosterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar, insanlara gosteris yaparlar, ne onlarla, ne de bunlarla olur, ikisi arasinda bocalayarak Allah'i pek az anarlar. Allah'in saptirdigi kimseye yol bulamayacaksin.
Celal Yıldırım : Münafıklar Allah'a karşı düzenbazlıkta bulunmak isterler; Allah onların düzen ve oyununu boşa çıkarıp başlarına geçirir. Onlar namaza kalkınca üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar; Allah'ı pek az anarlar.
Diyanet İşleri : Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.
Diyanet İşleri (eski) : (142-143) Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmağa çalışırlar, oysa O, onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, ne onlarla, ne de bunlarla olur, ikisi arasında bocalayarak Allah'ı pek az anarlar. Allah'ın saptırdığı kimseye yol bulamayacaksın.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler.
Edip Yüksel : İkiyüzlüler ALLAH'ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları (böylece) aldanmış bırakır. Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve ALLAH'ı pek az anarlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her zaman münafıklar Allah'a hile yapmaya çalışırlar, Allah da hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allah'ı pek az anarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : her halde münafıklar Allaha hud'a yapmağa çalışırlar, Allah da hud'alarını başlarına geçirir, namaza kalktıkları vakıt da üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allahı pek az hatıra getirirler
Fizilal-il Kuran : Münafıklar, Allah'ı aldatmaya yeltenirler, ama asıl Allah onları aldatır. Namaz kılarken isteksiz ve ciddiyetsiz biçimde ayakta dikilirler. Amaçları insanlara gösteriş yapmaktır, Allah'ın adını pek az anarlar.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Tanrı'yı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Tanrı'yı ancak çok az anarlar.
Hakkı Yılmaz : (142,143) "Şüphesiz ki münâfıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki O, onların aldatıcısıdır. Ve onlar, salâta [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya; toplumu aydınlatmaya] kalktıkları/toplum içine çıktıkları zaman, ikisi arasında gidip gelen kararsızlar olarak, tembel tembel kalkarlar, mü’minlerle ve kâfirlerle olmazlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı ancak, pek az olarak anarlar. Ve Allah, kimi saptırırsa, sen artık ona bir yol bulamazsın. "
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, münafıklar (akıllarınca) Allaha oyun etmek isterler. Halbuki O, kendi oyunlarını başlarına geçirendir. Onlar namaza kalkdıkları vakit üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allahı (başka değil) ancak birazcık hatıra getirirler.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki münâfıklar, Allah’ı aldatmaya çalışıyorlar; hâlbuki O, onları aldatan(hîlelerini başlarına geçiren)dir. Hem (onlar) namaza kalktıkları zaman tenbel tenbel kalkarlar; insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak pek az anarlar.
İbni Kesir : Doğrusu münafıklar; Allah'a oyun etmek isterler. Oysa O, onların oyunlarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıklarında tenbel tenbel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki münafıklar, Allah'a hile yaparlar. Oysa O (Allah), onlara hile yapandır. Ve onlar, namaza kalktıkları zaman, üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler.
Muhammed Esed : Bakın, bu ikiyüzlüler, Allahı kandırmaya çalışıyorlar; halbuki Allah onların (kendi kendilerini) kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce, sadece insanlara görünüp takdir etsinler diye kalkarlar; Allahı da nadiren anarlar;
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphesiz münafıklar Allah Teâlâ'ya karşı hud'ada bulunmak isterler. Halbuki onları hud'aya düşüren O'dur. Ve namaza kalktıkları zaman tembelcesine kalkarlar nâsa gösterişte bulunurlar ve Allah Teâlâ'yı pek az yâd ederler.
Ömer Öngüt : Doğrusu münâfıklar Allah'ı aldatmaya kalkışıyorlar. Oysa Allah onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı pek az zikrederler.
Şaban Piriş : Münafıklar, Allah’ı aldatmaya kalkışırlar, Allah ise onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman, istemeye istemeye/ tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı çok az düşünürler.
Suat Yıldırım : Münâfıklar Allah’ı aldatmaya çalışırlar, Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar, müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah’ı pek az hatırlarlar.
Süleyman Ateş : İki yüzlüler, Allâh'ı (gûyâ) aldatmağa çalışırlar. Oysa, O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allâh'ı pek az anarlar.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar.
Ümit Şimşek : Münafıklar güya Allah'ı aldatıyorlar! Oysa Allah onların hilelerini başlarına geçiriyor. Namaza kalktıklarında da onlar üşenerek ve insanlara gösteriş olsun diye kalkarlar; Allah'ı ise pek seyrek hatırlarına getirirler.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}