» 4 / Nisâ  145:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
2. الْمُنَافِقِينَ (ELMNEFGYN) = l-munāfiḳīne : iki yüzlüler
3. فِي (FY) = fī :
4. الدَّرْكِ (ELD̃RK) = d-derki : tabakasındadırlar
5. الْأَسْفَلِ (ELÊSFL) = l-esfeli : en aşağı
6. مِنَ (MN) = mine :
7. النَّارِ (ELNER) = n-nāri : ateşin
8. وَلَنْ (WLN) = velen : ve asla
9. تَجِدَ (TCD̃) = tecide : bulamazsın
10. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlar için
11. نَصِيرًا (NṦYRE) = neSīran : hiçbir yardımcı
doğrusu | iki yüzlüler | | tabakasındadırlar | en aşağı | | ateşin | ve asla | bulamazsın | onlar için | hiçbir yardımcı |

[] [NFG] [] [D̃RK] [SFL] [] [NWR] [] [WCD̃] [] [NṦR]
ÎN ELMNEFGYN FY ELD̃RK ELÊSFL MN ELNER WLN TCD̃ LHM NṦYRE

inne l-munāfiḳīne d-derki l-esfeli mine n-nāri velen tecide lehum neSīran
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlüler the hypocrites
في | FY (will be) in
الدرك د ر ك | D̃RK ELD̃RK d-derki tabakasındadırlar the depths,
الأسفل س ف ل | SFL ELÊSFL l-esfeli en aşağı the lowest,
من | MN mine of
النار ن و ر | NWR ELNER n-nāri ateşin the Fire,
ولن | WLN velen ve asla and never
تجد و ج د | WCD̃ TCD̃ tecide bulamazsın you will find
لهم | LHM lehum onlar için for them
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran hiçbir yardımcı any helper

4:145 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

doğrusu | iki yüzlüler | | tabakasındadırlar | en aşağı | | ateşin | ve asla | bulamazsın | onlar için | hiçbir yardımcı |

[] [NFG] [] [D̃RK] [SFL] [] [NWR] [] [WCD̃] [] [NṦR]
ÎN ELMNEFGYN FY ELD̃RK ELÊSFL MN ELNER WLN TCD̃ LHM NṦYRE

inne l-munāfiḳīne d-derki l-esfeli mine n-nāri velen tecide lehum neSīran
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا

[] [ن ف ق] [] [د ر ك] [س ف ل] [] [ن و ر] [] [و ج د] [] [ن ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
المنافقين ن ف ق | NFG ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlüler the hypocrites
Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,50,1,80,100,10,50,
N – accusative masculine plural (form III) active participle
اسم منصوب
في | FY (will be) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الدرك د ر ك | D̃RK ELD̃RK d-derki tabakasındadırlar the depths,
Elif,Lam,Dal,Re,Kef,
1,30,4,200,20,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الأسفل س ف ل | SFL ELÊSFL l-esfeli en aşağı the lowest,
Elif,Lam,,Sin,Fe,Lam,
1,30,,60,80,30,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
النار ن و ر | NWR ELNER n-nāri ateşin the Fire,
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ولن | WLN velen ve asla and never
Vav,Lam,Nun,
6,30,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
تجد و ج د | WCD̃ TCD̃ tecide bulamazsın you will find
Te,Cim,Dal,
400,3,4,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
لهم | LHM lehum onlar için for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran hiçbir yardımcı any helper
Nun,Sad,Ye,Re,Elif,
50,90,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: doğrusu | الْمُنَافِقِينَ: iki yüzlüler | فِي: | الدَّرْكِ: tabakasındadırlar | الْأَسْفَلِ: en aşağı | مِنَ: | النَّارِ: ateşin | وَلَنْ: ve asla | تَجِدَ: bulamazsın | لَهُمْ: onlar için | نَصِيرًا: hiçbir yardımcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN doğrusu | المنافقين ELMNEFGYN iki yüzlüler | في FY | الدرك ELD̃RK tabakasındadırlar | الأسفل ELÊSFL en aşağı | من MN | النار ELNER ateşin | ولن WLN ve asla | تجد TCD̃ bulamazsın | لهم LHM onlar için | نصيرا NṦYRE hiçbir yardımcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: doğrusu | l-munāfiḳīne: iki yüzlüler | : | d-derki: tabakasındadırlar | l-esfeli: en aşağı | mine: | n-nāri: ateşin | velen: ve asla | tecide: bulamazsın | lehum: onlar için | neSīran: hiçbir yardımcı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: doğrusu | ELMNEFGYN: iki yüzlüler | FY: | ELD̃RK: tabakasındadırlar | ELÊSFL: en aşağı | MN: | ELNER: ateşin | WLN: ve asla | TCD̃: bulamazsın | LHM: onlar için | NṦYRE: hiçbir yardımcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki münâfıklar, ateşin en aşağı katındadırlar ve kesin olarak onlara bir tek yardımcı bile bulamazsın.
Adem Uğur : Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ikiyüzlüler (münafıklar) ateşin en dibindedirler! Onlar için bir yardımcı da asla bulunmaz!
Ahmet Tekin : Müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münafıklar cehennemin en alt katındadır. Onlara, asla bir yardım eden bulamayacaksın.
Ahmet Varol : Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı da bulamazsın.
Ali Bulaç : Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. (Cehennemin dibindedirler). Asla onların azabını kaldıracak bir yardımcı bulamazsın.
Bekir Sadak : Dogrusu munafiklar cehennemin en alt tabakasindadirlar. Onlara yardimci bulamayacaksin.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki münafıklar Cehennem'in en aşağı tabakasındadırlar, onlara herhalde bir yardımcı da bulamazsın.
Diyanet İşleri : Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın.
Diyanet Vakfi : Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.
Edip Yüksel : İkiyüzlüler ateşin en aşağı katındadır. Onlara yardım edecek kimse bulamazsın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. İhtimal yok onlara bir kurtarıcı da bulamazsın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Münafıklar hiç şüphe yok ateşin en alt tabakasındadırlar. Artık onları buradan kurtaracak bir yardımcı bir halaskâr bulamazsın.
Fizilal-il Kuran : Hiç şüphesiz münafıkların yeri cehennemin en alt katıdır. Onlara yardım edecek hiç birini bulamazsınız.
Gültekin Onan : Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın.
Hakkı Yılmaz : (145,146) "Şüphesiz ki münâfıklar –tevbe edenler, düzeltenler, Allah'a sıkıca sarılanlar ve dinlerini Allah için arıtan kimseler müstesna; artık bunlar, mü’minlerle beraberdirler ve Allah, mü’minlere büyük bir ecir verecektir –, Ateş'ten, en aşağı tabakadadırlar. Sen de onlara bir yardım edici bulamazsın. "
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Kaabil değil, onları (kurtarmıya) bir yardım edici de bulamazsın.
Hayrat Neşriyat : Şübhe yok ki münâfıklar, ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlara aslâ bir yardımcı bulamazsın!
İbni Kesir : Doğrusu münafıklar; cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamazsın.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki münafıklar, ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın.
Muhammed Esed : Şüphe yok ki, ikiyüzlüler ateşin en dibine atılacaklar ve sen onlara yardım edebilecek birini bulamayacaksın.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve elbette onlar için yardımcı da bulamazsın.
Ömer Öngüt : Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Artık onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın.
Şaban Piriş : Münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Asla onlara (azabını kaldırmak için) bir yardımcı bulamazsın.
Suat Yıldırım : Şu kesindir ki münâfıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın.
Süleyman Ateş : Doğrusu iki yüzlüler, ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı da bulamazsın.
Ümit Şimşek : Münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar; onları oradan kurtaracak bir yardımcı bulamazsın.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu da bir gerçek ki ikiyüzlüler, ateşin en alt katındadırlar. Onlar için bir yardımcı asla bulamayacaksın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}