» 4 / Nisâ  148:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَا (LE) = lā :
2. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sevmez
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. الْجَهْرَ (ELCHR) = l-cehra : açıkça
5. بِالسُّوءِ (BELSWÙ) = bis-sū'i : kötü
6. مِنَ (MN) = mine :
7. الْقَوْلِ (ELGWL) = l-ḳavli : söz söylenmesini
8. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
9. مَنْ (MN) = men : kendisine
10. ظُلِمَ (ƵLM) = Zulime : haksızlık edilen
11. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
12. اللَّهُ (ELLH) = llahu : doğrusu Allah
13. سَمِيعًا (SMYAE) = semīǎn : işitendir
14. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilendir
| sevmez | Allah | açıkça | kötü | | söz söylenmesini | dışında | kendisine | haksızlık edilen | | doğrusu Allah | işitendir | bilendir |

[] [ḪBB] [] [CHR] [SWE] [] [GWL] [] [] [ƵLM] [KWN] [] [SMA] [ALM]
LE YḪB ELLH ELCHR BELSWÙ MN ELGWL ÎLE MN ƵLM WKEN ELLH SMYAE ALYME

yuHibbu llahu l-cehra bis-sū'i mine l-ḳavli illā men Zulime ve kāne llahu semīǎn ǎlīmen
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE (Does) not
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
الله | ELLH llahu Allah Allah
الجهر ج ه ر | CHR ELCHR l-cehra açıkça the public mention
بالسوء س و ا | SWE BELSWÙ bis-sū'i kötü of [the] evil
من | MN mine [of]
القول ق و ل | GWL ELGWL l-ḳavli söz söylenmesini [the] words
إلا | ÎLE illā dışında except
من | MN men kendisine (by the one) who
ظلم ظ ل م | ƵLM ƵLM Zulime haksızlık edilen has been wronged.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
الله | ELLH llahu doğrusu Allah Allah
سميعا س م ع | SMA SMYAE semīǎn işitendir All-Hearing,
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knowing.

4:148 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| sevmez | Allah | açıkça | kötü | | söz söylenmesini | dışında | kendisine | haksızlık edilen | | doğrusu Allah | işitendir | bilendir |

[] [ḪBB] [] [CHR] [SWE] [] [GWL] [] [] [ƵLM] [KWN] [] [SMA] [ALM]
LE YḪB ELLH ELCHR BELSWÙ MN ELGWL ÎLE MN ƵLM WKEN ELLH SMYAE ALYME

yuHibbu llahu l-cehra bis-sū'i mine l-ḳavli illā men Zulime ve kāne llahu semīǎn ǎlīmen
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما

[] [ح ب ب] [] [ج ه ر] [س و ا] [] [ق و ل] [] [] [ظ ل م] [ك و ن] [] [س م ع] [ع ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE (Does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الجهر ج ه ر | CHR ELCHR l-cehra açıkça the public mention
Elif,Lam,Cim,He,Re,
1,30,3,5,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
بالسوء س و ا | SWE BELSWÙ bis-sū'i kötü of [the] evil
Be,Elif,Lam,Sin,Vav,,
2,1,30,60,6,,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
من | MN mine [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
القول ق و ل | GWL ELGWL l-ḳavli söz söylenmesini [the] words
Elif,Lam,Gaf,Vav,Lam,
1,30,100,6,30,
N – genitive masculine verbal noun
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
من | MN men kendisine (by the one) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
ظلم ظ ل م | ƵLM ƵLM Zulime haksızlık edilen has been wronged.
Zı,Lam,Mim,
900,30,40,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu doğrusu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
سميعا س م ع | SMA SMYAE semīǎn işitendir All-Hearing,
Sin,Mim,Ye,Ayn,Elif,
60,40,10,70,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knowing.
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَا: | يُحِبُّ: sevmez | اللَّهُ: Allah | الْجَهْرَ: açıkça | بِالسُّوءِ: kötü | مِنَ: | الْقَوْلِ: söz söylenmesini | إِلَّا: dışında | مَنْ: kendisine | ظُلِمَ: haksızlık edilen | وَكَانَ: | اللَّهُ: doğrusu Allah | سَمِيعًا: işitendir | عَلِيمًا: bilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لا LE | يحب YḪB sevmez | الله ELLH Allah | الجهر ELCHR açıkça | بالسوء BELSWÙ kötü | من MN | القول ELGWL söz söylenmesini | إلا ÎLE dışında | من MN kendisine | ظلم ƵLM haksızlık edilen | وكان WKEN | الله ELLH doğrusu Allah | سميعا SMYAE işitendir | عليما ALYME bilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | yuHibbu: sevmez | llahu: Allah | l-cehra: açıkça | bis-sū'i: kötü | mine: | l-ḳavli: söz söylenmesini | illā: dışında | men: kendisine | Zulime: haksızlık edilen | ve kāne: | llahu: doğrusu Allah | semīǎn: işitendir | ǎlīmen: bilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |LE: | YḪB: sevmez | ELLH: Allah | ELCHR: açıkça | BELSWÙ: kötü | MN: | ELGWL: söz söylenmesini | ÎLE: dışında | MN: kendisine | ƵLM: haksızlık edilen | WKEN: | ELLH: doğrusu Allah | SMYAE: işitendir | ALYME: bilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, zulüm gören müstesna, kötü sözün apaçık söylenmesini sevmez ve Allah duyar, bilir.
Adem Uğur : Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir.
Ahmed Hulusi : Zulme uğrayan dışında, kötü sözün açıktan konuşulmasını sevmez Allâh! Allâh Semi'dir, Aliym'dir.
Ahmet Tekin : Allah, mahkeme huzurunda, devlet yetkilileri önünde, zulme uğrayan, zarar gören tarafından dile getirilen bilgilerin dışında, kötülüğün açıkça söylenmesini, ilanını, yayılmasını sevmez. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.
Ahmet Varol : Allah, haksızlığa uğratılan dışında kötü bir sözün açıktan söylenilmesinden hoşlanmaz. Allah işitendir, bilendir. [25]
Ali Bulaç : Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Allah fena sözün açıklanıp söylenmesini sevmez. Ancak zulme uğrayanlar müstesnadır (o, zâlime söyliyebilir). Allah her şeyi işitici, her şeyi bilicidir.
Bekir Sadak : Allah, zulme ugrayan kimseden baskasininin, kotulugu sozle bile aciklamasini sevmez. Allah isitir ve bilir.
Celal Yıldırım : Allah kötü sözün açıkça söylenmesini (hiç) sevmez. Meğerki söyleyen haksızlığa uğramış bulunsun, (o takdirde zâlimin zulmünü anlatabilir). Allah her şeyi işiten ve görendir.
Diyanet İşleri : Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, zulme uğrayan kimseden başkasının, kötülüğü sözle bile açıklamasını sevmez. Allah işitir ve bilir.
Diyanet Vakfi : Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir.
Edip Yüksel : ALLAH kötü dil kullanılmasını sevmez. Zulme uğrayanlar başka. ALLAH İşitendir, Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez; ancak söyleyen haksızlığa uğramışsa başka. Allah, herşeyi işiten, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah fena sözün açıklanmasını sevmez, mazlûm olan başka, Allah semî', basîr bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Allah zulme uğrayanların dışında hiç kimsenin açıkça kötü söz söylemesini sevmez. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi işiten ve görendir.
Gültekin Onan : Tanrı, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Tanrı işitendir, bilendir.
Hakkı Yılmaz : Allah, haksızlığa uğrayanların dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ve Allah, en iyi işiten, en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Zulme uğrayanlar başka. Allah her şey'i işidici, hakkıyle bilicidir.
Hayrat Neşriyat : Allah, kötü sözün (bilhassa) açıkça söylenmesini sevmez; ancak zulme uğrayan müstesnâ. Çünki Allah, Semî' (söylediklerinizi tamâmen işiten)dir, Alîm (kalblerinizdeki herşeyi bilen)dir.
İbni Kesir : Zulme uğrayanların ki başka; Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Allah Semi, Alim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez, kendisine zulüm yapılan kişinin (söylemesi) hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Allah, bir kötülüğün, (ondan) zarar gören tarafından söylenmesi dışında, açıkça dile getirilmesini sevmez. Allah gerçekten her şeyi duyan, her şeyi bilendir;
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ çirkin lâkırdının açıklanmasını sevmez, zulmedilmiş olan başka. Ve Allah Teâlâ bihakkın işiticidir, bilicidir.
Ömer Öngüt : Allah, zulme uğrayan kimseden başkasının, kötülüğü sözle bile açıklanmasını sevmez. Allah işitendir, bilendir.
Şaban Piriş : Allah zulme uğrayan kimseden başkasının, kötü sözü açıklamasını sevmez. Allah işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım : Allah, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez, ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.
Süleyman Ateş : Allâh, kendisine haksızlık edilen dışında (hiç kimse tarafından) açıkça kötü söz söylenmesini sevmez. Doğrusu Allâh, işitendir, bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir, bilendir.
Ümit Şimşek : Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez-ancak zulme uğrayan kimsenin durumu başkadır. Allah herşeyi işitir, herşeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Zulme uğratılan kişi müstesna. Allah Semî'dir, Alîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}