» 4 / Nisâ  149:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنْ (ÎN) = in : eğer
2. تُبْدُوا (TBD̃WE) = tubdū : açığa vurursanız
3. خَيْرًا (ḢYRE) = ḣayran : bir iyiliği
4. أَوْ (ÊW) = ev : veya
5. تُخْفُوهُ (TḢFWH) = tuḣfūhu : onu gizlerseniz
6. أَوْ (ÊW) = ev : yahut
7. تَعْفُوا (TAFWE) = teǎ'fū : affederseniz
8. عَنْ (AN) = ǎn :
9. سُوءٍ (SWÙ) = sū'in : bir kötülüğü
10. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : (bilin ki) şüphesiz
11. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah da
12. كَانَ (KEN) = kāne :
13. عَفُوًّا (AFWE) = ǎfuvven : affedicidir
14. قَدِيرًا (GD̃YRE) = ḳadīran : güçlüdür
eğer | açığa vurursanız | bir iyiliği | veya | onu gizlerseniz | yahut | affederseniz | | bir kötülüğü | (bilin ki) şüphesiz | Allah da | | affedicidir | güçlüdür |

[] [BD̃W] [ḢYR] [] [ḢFY] [] [AFW] [] [SWE] [] [] [KWN] [AFW] [GD̃R]
ÎN TBD̃WE ḢYRE ÊW TḢFWH ÊW TAFWE AN SWÙ FÎN ELLH KEN AFWE GD̃YRE

in tubdū ḣayran ev tuḣfūhu ev teǎ'fū ǎn sū'in feinne llahe kāne ǎfuvven ḳadīran
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
تبدوا ب د و | BD̃W TBD̃WE tubdū açığa vurursanız you disclose
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran bir iyiliği a good
أو | ÊW ev veya or
تخفوه خ ف ي | ḢFY TḢFWH tuḣfūhu onu gizlerseniz you conceal it
أو | ÊW ev yahut or
تعفوا ع ف و | AFW TAFWE teǎ'fū affederseniz pardon
عن | AN ǎn [of]
سوء س و ا | SWE SWÙ sū'in bir kötülüğü an evil,
فإن | FÎN feinne (bilin ki) şüphesiz then indeed,
الله | ELLH llahe Allah da Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
عفوا ع ف و | AFW AFWE ǎfuvven affedicidir Oft-Pardoning,
قديرا ق د ر | GD̃R GD̃YRE ḳadīran güçlüdür All-Powerful.

4:149 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | açığa vurursanız | bir iyiliği | veya | onu gizlerseniz | yahut | affederseniz | | bir kötülüğü | (bilin ki) şüphesiz | Allah da | | affedicidir | güçlüdür |

[] [BD̃W] [ḢYR] [] [ḢFY] [] [AFW] [] [SWE] [] [] [KWN] [AFW] [GD̃R]
ÎN TBD̃WE ḢYRE ÊW TḢFWH ÊW TAFWE AN SWÙ FÎN ELLH KEN AFWE GD̃YRE

in tubdū ḣayran ev tuḣfūhu ev teǎ'fū ǎn sū'in feinne llahe kāne ǎfuvven ḳadīran
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا

[] [ب د و] [خ ي ر] [] [خ ف ي] [] [ع ف و] [] [س و ا] [] [] [ك و ن] [ع ف و] [ق د ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
تبدوا ب د و | BD̃W TBD̃WE tubdū açığa vurursanız you disclose
Te,Be,Dal,Vav,Elif,
400,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran bir iyiliği a good
Hı,Ye,Re,Elif,
600,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊW ev veya or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تخفوه خ ف ي | ḢFY TḢFWH tuḣfūhu onu gizlerseniz you conceal it
Te,Hı,Fe,Vav,He,
400,600,80,6,5,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أو | ÊW ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تعفوا ع ف و | AFW TAFWE teǎ'fū affederseniz pardon
Te,Ayn,Fe,Vav,Elif,
400,70,80,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عن | AN ǎn [of]
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
سوء س و ا | SWE SWÙ sū'in bir kötülüğü an evil,
Sin,Vav,,
60,6,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فإن | FÎN feinne (bilin ki) şüphesiz then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah da Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عفوا ع ف و | AFW AFWE ǎfuvven affedicidir Oft-Pardoning,
Ayn,Fe,Vav,Elif,
70,80,6,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
قديرا ق د ر | GD̃R GD̃YRE ḳadīran güçlüdür All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,Elif,
100,4,10,200,1,
ADJ – accusative masculine indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنْ: eğer | تُبْدُوا: açığa vurursanız | خَيْرًا: bir iyiliği | أَوْ: veya | تُخْفُوهُ: onu gizlerseniz | أَوْ: yahut | تَعْفُوا: affederseniz | عَنْ: | سُوءٍ: bir kötülüğü | فَإِنَّ: (bilin ki) şüphesiz | اللَّهَ: Allah da | كَانَ: | عَفُوًّا: affedicidir | قَدِيرًا: güçlüdür |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN eğer | تبدوا TBD̃WE açığa vurursanız | خيرا ḢYRE bir iyiliği | أو ÊW veya | تخفوه TḢFWH onu gizlerseniz | أو ÊW yahut | تعفوا TAFWE affederseniz | عن AN | سوء SWÙ bir kötülüğü | فإن FÎN (bilin ki) şüphesiz | الله ELLH Allah da | كان KEN | عفوا AFWE affedicidir | قديرا GD̃YRE güçlüdür |
Kırık Meal (Okunuş) : |in: eğer | tubdū: açığa vurursanız | ḣayran: bir iyiliği | ev: veya | tuḣfūhu: onu gizlerseniz | ev: yahut | teǎ'fū: affederseniz | ǎn: | sū'in: bir kötülüğü | feinne: (bilin ki) şüphesiz | llahe: Allah da | kāne: | ǎfuvven: affedicidir | ḳadīran: güçlüdür |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: eğer | TBD̃WE: açığa vurursanız | ḢYRE: bir iyiliği | ÊW: veya | TḢFWH: onu gizlerseniz | ÊW: yahut | TAFWE: affederseniz | AN: | SWÙ: bir kötülüğü | FÎN: (bilin ki) şüphesiz | ELLH: Allah da | KEN: | AFWE: affedicidir | GD̃YRE: güçlüdür |
Abdulbaki Gölpınarlı : Açıkça bir hayır yaparsanız, yahut yaptığınız hayrı gizlerseniz, yahut da gördüğünüz kötülüğü bağışlarsanız bilin ki Allah, şüphe yok, bağışlayıcıdır, her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü (açıklamayıp) affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir.
Ahmed Hulusi : Bir hayrı açıklar ya da gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz; Allâh Afüvv'dür, Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Bir hayrı, bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, size yapılan bir kötülüğü görmezlikten gelir, affederseniz, bilin ki Allah çok affedicidir ve herşeye gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz ki Allah, affedicidir, güç sahibidir.
Ali Bulaç : Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer hayırlı bir işi açıklar, yahut gizlerseniz veya size yapılan fenalığı bağışlarsanız, (bilin ki) şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır. Her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Bir iyiligi aciga vurur veya gizler yahut bir kotulugu affederseniz, bilin ki Allah da Affeden'dir, Guclu olan'dir.
Celal Yıldırım : Bir hayrı (iyiliği) açığa vurur veya gizli tutar veya bir kötülüğü affederseniz, Allah muhakkak çok affedendir, gücü her şeye yetendir.
Diyanet İşleri : Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Bir iyiliği açığa vurur veya gizler yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da Affeden'dir, Güçlü Olan'dır.
Diyanet Vakfi : Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü (açıklamayıp) affederseniz, şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir.
Edip Yüksel : Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, ALLAH Affedendir, Güçlüdür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki, Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphe yok ki, Allah çok bağışlayan, herşeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yâhud bir kötülüğü afvederseniz şübhe yok ki Allah afvi çok bir kadîr bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Bir iyiliği açığa vursanız da gizli tutsanız da veya bir kötülüğü bağışlasanız da biliniz ki, Allah bağışlayıcıdır ve gücü her şeye yetendir.
Gültekin Onan : Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Tanrı, affedicidir, güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Eğer bir hayrı açığa vurur yahut onu gizlerseniz yahut da bir kötülüğü affederseniz, biliniz ki şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, en iyi güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : Eğer bir hayrı açıklar veya onu gizlerseniz, yahud fenalığı da afvederseniz şübhe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır. Her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Eğer bir iyiliği açıklar veya onu gizlerseniz, yâhut bir kötülüğü affederseniz, artık şübhe yok ki Allah, Afüvv (çok affedici olan)dır, Kadîr (herşeye gücü yeten)dir.
İbni Kesir : Bir iyiliği açığa vurur veya gizler, yahut bir kötülüğü affederseniz; şüphesiz ki Allah; Afüvv ve Kadir olandır.
İskender Evrenosoğlu : Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz, o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir, (her şeye) kaadirdir.
Muhammed Esed : sizin, açıktan ya da gizli, iyilik yapıp yapmadığınızı yahut (size yapılmış olan) bir kötülükten dolayı affediciliğinizi gösterip göstermediğinizi (bilir): unutmayın ki Allah, günahları bağışlayandır, kudret ve egemenliğinde sınırsızdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bir hayrı açıklarsanız veya gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz, şüphe yok ki Allah Teâlâ affedici ve çok kudretlidir.
Ömer Öngüt : Eğer bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz yahut size yapılan bir fenalığı affederseniz, bilin ki Allah çok affedicidir, her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Bir iyiliği açıklasanız veya gizleseniz ya da bir kötülükten vazgeçseniz, şüphesiz Allah affedicidir, güçlüdür.
Suat Yıldırım : Bununla beraber eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız bunu yapın, çünkü Allah da afüvdür, kadirdir (affı çoktur, her şeye kadir olduğu halde yine de affeder).
Süleyman Ateş : Bir iyiliği, açığa vurur veya onu gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki) Allâh da affedicidir, güçlüdür.
Tefhim-ul Kuran : Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetiricidir.
Ümit Şimşek : Siz bir iyiliği açıkça yapsanız veya gizleseniz, yahut bir kötülüğü bağışlayacak olsanız, hiç şüphesiz Allah herşeye gücü yeten bir affedicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz, bir kötülüğü affederseniz, Allah da çok affedicidir, herşeye güç yetirendir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}