» 4 / Nisâ  15:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاللَّاتِي (WELLETY) = vellātī : ve kimseler
2. يَأْتِينَ (YÊTYN) = ye'tīne : yapanlar
3. الْفَاحِشَةَ (ELFEḪŞT) = l-fāHişete : fuhuş
4. مِنْ (MN) = min : -dan
5. نِسَائِكُمْ (NSEÙKM) = nisāikum : kadınlarınız-
6. فَاسْتَشْهِدُوا (FESTŞHD̃WE) = festeşhidū : şahid getirin
7. عَلَيْهِنَّ (ALYHN) = ǎleyhinne : onlara karşı
8. أَرْبَعَةً (ÊRBAT) = erbeǎten : dört
9. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : içinizden
10. فَإِنْ (FÎN) = fe in : eğer
11. شَهِدُوا (ŞHD̃WE) = şehidū : onlar şahidlik ederlerse
12. فَأَمْسِكُوهُنَّ (FÊMSKWHN) = feemsikūhunne : tutun (dışarı çıkarmayın)
13. فِي (FY) = fī :
14. الْبُيُوتِ (ELBYWT) = l-buyūti : evlerde
15. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
16. يَتَوَفَّاهُنَّ (YTWFEHN) = yeteveffāhunne : o kadınları alıncaya
17. الْمَوْتُ (ELMWT) = l-mevtu : ölüm
18. أَوْ (ÊW) = ev : ya da
19. يَجْعَلَ (YCAL) = yec'ǎle : gösterinceye
20. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
21. لَهُنَّ (LHN) = lehunne : onların yararına
22. سَبِيلًا (SBYLE) = sebīlen : bir yol
ve kimseler | yapanlar | fuhuş | -dan | kadınlarınız- | şahid getirin | onlara karşı | dört | içinizden | eğer | onlar şahidlik ederlerse | tutun (dışarı çıkarmayın) | | evlerde | kadar | o kadınları alıncaya | ölüm | ya da | gösterinceye | Allah | onların yararına | bir yol |

[] [ETY] [FḪŞ] [] [NSW] [ŞHD̃] [] [RBA] [] [] [ŞHD̃] [MSK] [] [BYT] [] [WFY] [MWT] [] [CAL] [] [] [SBL]
WELLETY YÊTYN ELFEḪŞT MN NSEÙKM FESTŞHD̃WE ALYHN ÊRBAT MNKM FÎN ŞHD̃WE FÊMSKWHN FY ELBYWT ḪT YTWFEHN ELMWT ÊW YCAL ELLH LHN SBYLE

vellātī ye'tīne l-fāHişete min nisāikum festeşhidū ǎleyhinne erbeǎten minkum fe in şehidū feemsikūhunne l-buyūti Hattā yeteveffāhunne l-mevtu ev yec'ǎle llahu lehunne sebīlen
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واللاتي | WELLETY vellātī ve kimseler And those who
يأتين ا ت ي | ETY YÊTYN ye'tīne yapanlar commit
الفاحشة ف ح ش | FḪŞ ELFEḪŞT l-fāHişete fuhuş [the] immorality
من | MN min -dan from
نسائكم ن س و | NSW NSEÙKM nisāikum kadınlarınız- your women
فاستشهدوا ش ه د | ŞHD̃ FESTŞHD̃WE festeşhidū şahid getirin then call to witness
عليهن | ALYHN ǎleyhinne onlara karşı against them
أربعة ر ب ع | RBA ÊRBAT erbeǎten dört four
منكم | MNKM minkum içinizden among you.
فإن | FÎN fe in eğer And if
شهدوا ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃WE şehidū onlar şahidlik ederlerse they testify
فأمسكوهن م س ك | MSK FÊMSKWHN feemsikūhunne tutun (dışarı çıkarmayın) then confine them
في | FY in
البيوت ب ي ت | BYT ELBYWT l-buyūti evlerde their houses
حتى | ḪT Hattā kadar until
يتوفاهن و ف ي | WFY YTWFEHN yeteveffāhunne o kadınları alıncaya comes to them
الموت م و ت | MWT ELMWT l-mevtu ölüm [the] death
أو | ÊW ev ya da or
يجعل ج ع ل | CAL YCAL yec'ǎle gösterinceye makes
الله | ELLH llahu Allah Allah
لهن | LHN lehunne onların yararına for them
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen bir yol a way.

4:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kimseler | yapanlar | fuhuş | -dan | kadınlarınız- | şahid getirin | onlara karşı | dört | içinizden | eğer | onlar şahidlik ederlerse | tutun (dışarı çıkarmayın) | | evlerde | kadar | o kadınları alıncaya | ölüm | ya da | gösterinceye | Allah | onların yararına | bir yol |

[] [ETY] [FḪŞ] [] [NSW] [ŞHD̃] [] [RBA] [] [] [ŞHD̃] [MSK] [] [BYT] [] [WFY] [MWT] [] [CAL] [] [] [SBL]
WELLETY YÊTYN ELFEḪŞT MN NSEÙKM FESTŞHD̃WE ALYHN ÊRBAT MNKM FÎN ŞHD̃WE FÊMSKWHN FY ELBYWT ḪT YTWFEHN ELMWT ÊW YCAL ELLH LHN SBYLE

vellātī ye'tīne l-fāHişete min nisāikum festeşhidū ǎleyhinne erbeǎten minkum fe in şehidū feemsikūhunne l-buyūti Hattā yeteveffāhunne l-mevtu ev yec'ǎle llahu lehunne sebīlen
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

[] [ا ت ي] [ف ح ش] [] [ن س و] [ش ه د] [] [ر ب ع] [] [] [ش ه د] [م س ك] [] [ب ي ت] [] [و ف ي] [م و ت] [] [ج ع ل] [] [] [س ب ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واللاتي | WELLETY vellātī ve kimseler And those who
Vav,Elif,Lam,Lam,Elif,Te,Ye,
6,1,30,30,1,400,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – feminine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يأتين ا ت ي | ETY YÊTYN ye'tīne yapanlar commit
Ye,,Te,Ye,Nun,
10,,400,10,50,
V – 3rd person feminine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
الفاحشة ف ح ش | FḪŞ ELFEḪŞT l-fāHişete fuhuş [the] immorality
Elif,Lam,Fe,Elif,Ha,Şın,Te merbuta,
1,30,80,1,8,300,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
من | MN min -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
نسائكم ن س و | NSW NSEÙKM nisāikum kadınlarınız- your women
Nun,Sin,Elif,,Kef,Mim,
50,60,1,,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاستشهدوا ش ه د | ŞHD̃ FESTŞHD̃WE festeşhidū şahid getirin then call to witness
Fe,Elif,Sin,Te,Şın,He,Dal,Vav,Elif,
80,1,60,400,300,5,4,6,1,
SUP – prefixed supplemental particle
V – 2nd person masculine plural (form X) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء زائدة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهن | ALYHN ǎleyhinne onlara karşı against them
Ayn,Lam,Ye,He,Nun,
70,30,10,5,50,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
جار ومجرور
أربعة ر ب ع | RBA ÊRBAT erbeǎten dört four
,Re,Be,Ayn,Te merbuta,
,200,2,70,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
منكم | MNKM minkum içinizden among you.
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فإن | FÎN fe in eğer And if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
شهدوا ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃WE şehidū onlar şahidlik ederlerse they testify
Şın,He,Dal,Vav,Elif,
300,5,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فأمسكوهن م س ك | MSK FÊMSKWHN feemsikūhunne tutun (dışarı çıkarmayın) then confine them
Fe,,Mim,Sin,Kef,Vav,He,Nun,
80,,40,60,20,6,5,50,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
البيوت ب ي ت | BYT ELBYWT l-buyūti evlerde their houses
Elif,Lam,Be,Ye,Vav,Te,
1,30,2,10,6,400,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
يتوفاهن و ف ي | WFY YTWFEHN yeteveffāhunne o kadınları alıncaya comes to them
Ye,Te,Vav,Fe,Elif,He,Nun,
10,400,6,80,1,5,50,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الموت م و ت | MWT ELMWT l-mevtu ölüm [the] death
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
أو | ÊW ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يجعل ج ع ل | CAL YCAL yec'ǎle gösterinceye makes
Ye,Cim,Ayn,Lam,
10,3,70,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لهن | LHN lehunne onların yararına for them
Lam,He,Nun,
30,5,50,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person feminine plural personal pronoun
جار ومجرور
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen bir yol a way.
Sin,Be,Ye,Lam,Elif,
60,2,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاللَّاتِي: ve kimseler | يَأْتِينَ: yapanlar | الْفَاحِشَةَ: fuhuş | مِنْ: -dan | نِسَائِكُمْ: kadınlarınız- | فَاسْتَشْهِدُوا: şahid getirin | عَلَيْهِنَّ: onlara karşı | أَرْبَعَةً: dört | مِنْكُمْ: içinizden | فَإِنْ: eğer | شَهِدُوا: onlar şahidlik ederlerse | فَأَمْسِكُوهُنَّ: tutun (dışarı çıkarmayın) | فِي: | الْبُيُوتِ: evlerde | حَتَّىٰ: kadar | يَتَوَفَّاهُنَّ: o kadınları alıncaya | الْمَوْتُ: ölüm | أَوْ: ya da | يَجْعَلَ: gösterinceye | اللَّهُ: Allah | لَهُنَّ: onların yararına | سَبِيلًا: bir yol |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واللاتي WELLETY ve kimseler | يأتين YÊTYN yapanlar | الفاحشة ELFEḪŞT fuhuş | من MN -dan | نسائكم NSEÙKM kadınlarınız- | فاستشهدوا FESTŞHD̃WE şahid getirin | عليهن ALYHN onlara karşı | أربعة ÊRBAT dört | منكم MNKM içinizden | فإن FÎN eğer | شهدوا ŞHD̃WE onlar şahidlik ederlerse | فأمسكوهن FÊMSKWHN tutun (dışarı çıkarmayın) | في FY | البيوت ELBYWT evlerde | حتى ḪT kadar | يتوفاهن YTWFEHN o kadınları alıncaya | الموت ELMWT ölüm | أو ÊW ya da | يجعل YCAL gösterinceye | الله ELLH Allah | لهن LHN onların yararına | سبيلا SBYLE bir yol |
Kırık Meal (Okunuş) : |vellātī: ve kimseler | ye'tīne: yapanlar | l-fāHişete: fuhuş | min: -dan | nisāikum: kadınlarınız- | festeşhidū: şahid getirin | ǎleyhinne: onlara karşı | erbeǎten: dört | minkum: içinizden | fe in: eğer | şehidū: onlar şahidlik ederlerse | feemsikūhunne: tutun (dışarı çıkarmayın) | : | l-buyūti: evlerde | Hattā: kadar | yeteveffāhunne: o kadınları alıncaya | l-mevtu: ölüm | ev: ya da | yec'ǎle: gösterinceye | llahu: Allah | lehunne: onların yararına | sebīlen: bir yol |
Kırık Meal (Transcript) : |WELLETY: ve kimseler | YÊTYN: yapanlar | ELFEḪŞT: fuhuş | MN: -dan | NSEÙKM: kadınlarınız- | FESTŞHD̃WE: şahid getirin | ALYHN: onlara karşı | ÊRBAT: dört | MNKM: içinizden | FÎN: eğer | ŞHD̃WE: onlar şahidlik ederlerse | FÊMSKWHN: tutun (dışarı çıkarmayın) | FY: | ELBYWT: evlerde | ḪT: kadar | YTWFEHN: o kadınları alıncaya | ELMWT: ölüm | ÊW: ya da | YCAL: gösterinceye | ELLH: Allah | LHN: onların yararına | SBYLE: bir yol |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kadınlarınızdan kötülükte bulunanların kötülüğüne, içinizden dört tanık getirin. Onlar, tanıklık ederlerse kadınları, ölümlerine dek, yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
Adem Uğur : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.
Ahmed Hulusi : Fuhuş yapan kadınları suçlamak için dört şahit getirin. Şayet (dört kişi) şahitlik ederlerse, ölene kadar ya da Allâh onlara başka bir kapı açana (tövbe edene) kadar evlerinde hapsedin.
Ahmet Tekin : Kadınlarınızdan gayrımeşru ilişkiye girenlerin, sevicilerin suçlarını tesbit için, içinizden dört görgü şâhidi gösterin. Eğer şahitler bu suçu işlediklerine şâhitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya, çözüm yolu gösterinceye kadar evlerde, gözetim altında, ıslah evlerinde tutun.
Ahmet Varol : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar hakkında aranızdan dört kişiyi şahit tutun. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye yahut Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar onları evlerde tutun. [4]
Ali Bulaç : Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.
Ali Fikri Yavuz : Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahid getirin. Onlar şahidlik ederlerse bu kadınları ölüm yok edinceye, yahut Allah kendilerine çıkış için bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde hapsedin. (İslâmın bidâyetinde zina edenler böyle hapsedilirdi. Sonra Hazreti Peygamberin hadîs-i şerifleriyle zina eden bekârlara yüz kırbaç vurma, evlilere de recim “taşla öldürme” cezası verilerek hapis kaldırılmıştı.)
Bekir Sadak : Kadinlarinizdan zina edenlere, bunu isbat edecek aranizdan dort sahid getirin, sehadet ederlerse, olunceye veya Allah onlara bir yol acana kadar evlerde tutun.
Celal Yıldırım : Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanların, (bunu isbat için) aleyhlerine aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
Diyanet İşleri : Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).
Diyanet İşleri (eski) : Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu isbat edecek aranızdan dört şahid getirin, şehadet ederlerse, ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun.
Diyanet Vakfi : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.
Edip Yüksel : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, onları, ölünceye veya ALLAH onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kadınlarınızdan zina edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde hapsedin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kadınlarınızdan fuhşü irtikâb edenlerin aleyhlerine sizden dört şahid getirin, eğer şehadet ederlerse o kadınları evlerde hapsedin tâ ölüm kendilerini alıb götürünceye veya Allah haklarında bir yol açıncaya kadar
Fizilal-il Kuran : Zina suçu işleyen kadınlarınızın aleyhinde dört kişinin şahitliklerine başvurunuz. Eğer dört kişi aleyhte şahitlik ederse o kadınları, ölünceye kadar ya da Allah kendileri hakkında başka bir yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız.
Gültekin Onan : Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Tanrı onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.
Hakkı Yılmaz : "Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere/ cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şâhit getirin; şâyet onlar şâhitlik ederlerse, artık o kadınları, ölüm onlara geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırıncaya ya da Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde tutun. "
Hasan Basri Çantay : Kadınlarınızdan fuhuşu irtikâb edenlere karşı içinizden dört şâhid getirin. Eğer şehâdet ederlerse — onları ölüm alıb götürünceye, yahud Allah onlara bir yol açıncaya kadar — kendilerini evlerde alıkoyun (insanlarla ihtilâtdan men' edin).
Hayrat Neşriyat : Ve kadınlarınızdan zinâ edenler yok mu, onlara karşı artık içinizden dört şâhid getirin! Böylece şâhidlik ederlerse, o hâlde onlara (o kadınlara) ölüm gelinceye veya Allah kendilerine bir yol kılıncaya kadar onları evlerde alıkoyun!
İbni Kesir : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı, içinizden dört şahid getirin. Onlar şehadet ederlerse; ölünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun.
İskender Evrenosoğlu : Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara ( onların aleyhine) sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse o taktirde, artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için, Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun.
Muhammed Esed : Hayasızca davranışlarda bulunan kadınlarınıza gelince, aranızdan onların işlediği suça şahit olan dört kişi çağırın; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara (tevbe etmeleri suretiyle) bir kapı açıncaya kadar evlerine hapsedin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Kadınlarınızdan fuhuşta bulunmuş olanların aleyhine sizden dört şahit ikame ediniz. Eğer şehadet ederlerse o kadınları evlerde hapsediniz. Kendilerine ölüm gelinceye kadar veya onlara Cenab-ı Hak bir yol açıncaya kadar.
Ömer Öngüt : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara (zinâ edenlere) karşı aranızdan dört şâhit getirin. Eğer onların aleyhinde şâhitlik yaparlarsa, ölüm onları alıp götürünceye, ya da Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun.
Şaban Piriş : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı dört erkek şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye yahut Allah, onlar için bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
Suat Yıldırım : Zina eden kadınlarınız hakkında dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun.
Süleyman Ateş : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şâhid getirin; eğer onlar şâhidlik ederlerse, o kadınları ölüm alıncaya, ya da Allâh onların yararına bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).
Tefhim-ul Kuran : Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara aleyhlerinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.
Ümit Şimşek : Fuhuş irtikâp eden kadınlarınız aleyhinde sizden dört şahit getirin. Şahitlik edecek olurlarsa, ölüm onlara erişinceye ve Allah onlar hakkında bir yol gösterinceye kadar onları evde hapsedin.
Yaşar Nuri Öztürk : Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}