» 4 / Nisâ  150:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : okimseler ki
3. يَكْفُرُونَ (YKFRWN) = yekfurūne : inkar ederler
4. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'ı
5. وَرُسُلِهِ (WRSLH) = ve rusulihi : ve elçilerini
6. وَيُرِيدُونَ (WYRYD̃WN) = ve yurīdūne : ve isterler
7. أَنْ (ÊN) = en :
8. يُفَرِّقُوا (YFRGWE) = yuferriḳū : ayırmak
9. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasını
10. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
11. وَرُسُلِهِ (WRSLH) = ve rusulihi : ile elçilerinin
12. وَيَقُولُونَ (WYGWLWN) = ve yeḳūlūne : ve derler
13. نُؤْمِنُ (NÙMN) = nu'minu : inanırız
14. بِبَعْضٍ (BBAŽ) = bibeǎ'Din : kimine
15. وَنَكْفُرُ (WNKFR) = ve nekfuru : ve inkar ederiz
16. بِبَعْضٍ (BBAŽ) = bibeǎ'Din : kimini
17. وَيُرِيدُونَ (WYRYD̃WN) = ve yurīdūne : ve isterler
18. أَنْ (ÊN) = en :
19. يَتَّخِذُوا (YTḢZ̃WE) = yetteḣiƶū : tutmak
20. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasında
21. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunun (ikisinin)
22. سَبِيلًا (SBYLE) = sebīlen : bir yol
şüphesiz | okimseler ki | inkar ederler | Allah'ı | ve elçilerini | ve isterler | | ayırmak | arasını | Allah | ile elçilerinin | ve derler | inanırız | kimine | ve inkar ederiz | kimini | ve isterler | | tutmak | arasında | bunun (ikisinin) | bir yol |

[] [] [KFR] [] [RSL] [RWD̃] [] [FRG] [BYN] [] [RSL] [GWL] [EMN] [BAŽ] [KFR] [BAŽ] [RWD̃] [] [EḢZ̃] [BYN] [] [SBL]
ÎN ELZ̃YN YKFRWN BELLH WRSLH WYRYD̃WN ÊN YFRGWE BYN ELLH WRSLH WYGWLWN NÙMN BBAŽ WNKFR BBAŽ WYRYD̃WN ÊN YTḢZ̃WE BYN Z̃LK SBYLE

inne elleƶīne yekfurūne billahi ve rusulihi ve yurīdūne en yuferriḳū beyne llahi ve rusulihi ve yeḳūlūne nu'minu bibeǎ'Din ve nekfuru bibeǎ'Din ve yurīdūne en yetteḣiƶū beyne ƶālike sebīlen
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne okimseler ki those who
يكفرون ك ف ر | KFR YKFRWN yekfurūne inkar ederler disbelieve
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
ورسله ر س ل | RSL WRSLH ve rusulihi ve elçilerini and His Messengers
ويريدون ر و د | RWD̃ WYRYD̃WN ve yurīdūne ve isterler and they wish
أن | ÊN en that
يفرقوا ف ر ق | FRG YFRGWE yuferriḳū ayırmak they differentiate
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasını between
الله | ELLH llahi Allah Allah
ورسله ر س ل | RSL WRSLH ve rusulihi ile elçilerinin and His Messengers
ويقولون ق و ل | GWL WYGWLWN ve yeḳūlūne ve derler and they say,
نؤمن ا م ن | EMN NÙMN nu'minu inanırız """We believe"
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Din kimine in some
ونكفر ك ف ر | KFR WNKFR ve nekfuru ve inkar ederiz and we disbelieve
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Din kimini "in others."""
ويريدون ر و د | RWD̃ WYRYD̃WN ve yurīdūne ve isterler And they wish
أن | ÊN en that
يتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃WE yetteḣiƶū tutmak they take
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun (ikisinin) that
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen bir yol a way.

4:150 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | okimseler ki | inkar ederler | Allah'ı | ve elçilerini | ve isterler | | ayırmak | arasını | Allah | ile elçilerinin | ve derler | inanırız | kimine | ve inkar ederiz | kimini | ve isterler | | tutmak | arasında | bunun (ikisinin) | bir yol |

[] [] [KFR] [] [RSL] [RWD̃] [] [FRG] [BYN] [] [RSL] [GWL] [EMN] [BAŽ] [KFR] [BAŽ] [RWD̃] [] [EḢZ̃] [BYN] [] [SBL]
ÎN ELZ̃YN YKFRWN BELLH WRSLH WYRYD̃WN ÊN YFRGWE BYN ELLH WRSLH WYGWLWN NÙMN BBAŽ WNKFR BBAŽ WYRYD̃WN ÊN YTḢZ̃WE BYN Z̃LK SBYLE

inne elleƶīne yekfurūne billahi ve rusulihi ve yurīdūne en yuferriḳū beyne llahi ve rusulihi ve yeḳūlūne nu'minu bibeǎ'Din ve nekfuru bibeǎ'Din ve yurīdūne en yetteḣiƶū beyne ƶālike sebīlen
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا

[] [] [ك ف ر] [] [ر س ل] [ر و د] [] [ف ر ق] [ب ي ن] [] [ر س ل] [ق و ل] [ا م ن] [ب ع ض] [ك ف ر] [ب ع ض] [ر و د] [] [ا خ ذ ] [ب ي ن] [] [س ب ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne okimseler ki those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يكفرون ك ف ر | KFR YKFRWN yekfurūne inkar ederler disbelieve
Ye,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
10,20,80,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'ı in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ورسله ر س ل | RSL WRSLH ve rusulihi ve elçilerini and His Messengers
Vav,Re,Sin,Lam,He,
6,200,60,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويريدون ر و د | RWD̃ WYRYD̃WN ve yurīdūne ve isterler and they wish
Vav,Ye,Re,Ye,Dal,Vav,Nun,
6,10,200,10,4,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يفرقوا ف ر ق | FRG YFRGWE yuferriḳū ayırmak they differentiate
Ye,Fe,Re,Gaf,Vav,Elif,
10,80,200,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasını between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ورسله ر س ل | RSL WRSLH ve rusulihi ile elçilerinin and His Messengers
Vav,Re,Sin,Lam,He,
6,200,60,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويقولون ق و ل | GWL WYGWLWN ve yeḳūlūne ve derler and they say,
Vav,Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
6,10,100,6,30,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نؤمن ا م ن | EMN NÙMN nu'minu inanırız """We believe"
Nun,,Mim,Nun,
50,,40,50,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Din kimine in some
Be,Be,Ayn,Dad,
2,2,70,800,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
ونكفر ك ف ر | KFR WNKFR ve nekfuru ve inkar ederiz and we disbelieve
Vav,Nun,Kef,Fe,Re,
6,50,20,80,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Din kimini "in others."""
Be,Be,Ayn,Dad,
2,2,70,800,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
ويريدون ر و د | RWD̃ WYRYD̃WN ve yurīdūne ve isterler And they wish
Vav,Ye,Re,Ye,Dal,Vav,Nun,
6,10,200,10,4,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃WE yetteḣiƶū tutmak they take
Ye,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
10,400,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun (ikisinin) that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen bir yol a way.
Sin,Be,Ye,Lam,Elif,
60,2,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: okimseler ki | يَكْفُرُونَ: inkar ederler | بِاللَّهِ: Allah'ı | وَرُسُلِهِ: ve elçilerini | وَيُرِيدُونَ: ve isterler | أَنْ: | يُفَرِّقُوا: ayırmak | بَيْنَ: arasını | اللَّهِ: Allah | وَرُسُلِهِ: ile elçilerinin | وَيَقُولُونَ: ve derler | نُؤْمِنُ: inanırız | بِبَعْضٍ: kimine | وَنَكْفُرُ: ve inkar ederiz | بِبَعْضٍ: kimini | وَيُرِيدُونَ: ve isterler | أَنْ: | يَتَّخِذُوا: tutmak | بَيْنَ: arasında | ذَٰلِكَ: bunun (ikisinin) | سَبِيلًا: bir yol |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN okimseler ki | يكفرون YKFRWN inkar ederler | بالله BELLH Allah'ı | ورسله WRSLH ve elçilerini | ويريدون WYRYD̃WN ve isterler | أن ÊN | يفرقوا YFRGWE ayırmak | بين BYN arasını | الله ELLH Allah | ورسله WRSLH ile elçilerinin | ويقولون WYGWLWN ve derler | نؤمن NÙMN inanırız | ببعض BBAŽ kimine | ونكفر WNKFR ve inkar ederiz | ببعض BBAŽ kimini | ويريدون WYRYD̃WN ve isterler | أن ÊN | يتخذوا YTḢZ̃WE tutmak | بين BYN arasında | ذلك Z̃LK bunun (ikisinin) | سبيلا SBYLE bir yol |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: okimseler ki | yekfurūne: inkar ederler | billahi: Allah'ı | ve rusulihi: ve elçilerini | ve yurīdūne: ve isterler | en: | yuferriḳū: ayırmak | beyne: arasını | llahi: Allah | ve rusulihi: ile elçilerinin | ve yeḳūlūne: ve derler | nu'minu: inanırız | bibeǎ'Din: kimine | ve nekfuru: ve inkar ederiz | bibeǎ'Din: kimini | ve yurīdūne: ve isterler | en: | yetteḣiƶū: tutmak | beyne: arasında | ƶālike: bunun (ikisinin) | sebīlen: bir yol |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: okimseler ki | YKFRWN: inkar ederler | BELLH: Allah'ı | WRSLH: ve elçilerini | WYRYD̃WN: ve isterler | ÊN: | YFRGWE: ayırmak | BYN: arasını | ELLH: Allah | WRSLH: ile elçilerinin | WYGWLWN: ve derler | NÙMN: inanırız | BBAŽ: kimine | WNKFR: ve inkar ederiz | BBAŽ: kimini | WYRYD̃WN: ve isterler | ÊN: | YTḢZ̃WE: tutmak | BYN: arasında | Z̃LK: bunun (ikisinin) | SBYLE: bir yol |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, öyle kişilerdir ki Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve bâzısına inandık, bâzısına inanmadık derler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler.
Adem Uğur : Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip "Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız" diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu;
Ahmed Hulusi : Allâh ve Rasûllerini inkâr edenler, Allâh ile Rasûllerinin arasını ayırmak isterler. "Bazısına iman edip bazısını inkâr ederiz" derler. Arada bir yol edinmek isterler. (Ayrıca şöyle de değerlendirilebilir: Allâh Esmâ'sının açığa çıkması anlamındaki 'İrsâliyet' hakikat ve kavramından uzaklaşıp; gökteki tanrı ile yerden seçtiği peygamber anlayışını yaymak isterler. )
Ahmet Tekin : Allah’ı ve Rasullerini inkâr edenler, Allah ve rasulleri arasına ayırımcılık sokmaya çalışanlar, 'Bir kısmına iman ediyoruz, bir kısmını inkâr ediyoruz' diyenler, iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler kâfirdir.
Ahmet Varol : Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, 'bazılarına inanıyor, bazılarını inkar ediyoruz' diyen ve bunun arasında bir yol tutturmak isteyenler var ki;
Ali Bulaç : Allah'ı ve elçilerini (tanımayıp) inkâr eden, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.
Ali Fikri Yavuz : O kimseler ki, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olurlar. Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve: “- Peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz.” derler ve böylece imanla küfür arasında orta bir yol tutmak isterler.
Bekir Sadak : (150-15) 1 Allah'i ve peygamberlerini inkar eden, Allah'la peygamberleri arasini ayirmak isteyen «Bir kismina inanir bir kismini inkar ederiz» diyerek ikisi arasinda bir yol tutmak isteyenler, iste onlar gercekten kafir olanlardir. Kafirlere agir bir azap hazirlamisizdir.
Celal Yıldırım : (150-151) Doğrusu o kimseler ki Allah ve Peygamberini inkâr ederler ve bir de Allah ile Peygamberini birbirinden ayırmak isterler: Bunlardan kimine inanırız, kimini inkâr ederiz, derler de bu ikisi (imân ile küfür) arasında bir yol tutmayı arzularlar; işte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirler için horlayıcı, aşağılayıcı bir azâb hazırlamışızdır.
Diyanet İşleri : (150-151) Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, “(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Diyanet İşleri (eski) : (150-151) Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah'la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, 'Bir kısmına inanır bir kısmını inkar ederiz' diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere ağır bir azab hazırlamışızdır.
Diyanet Vakfi : Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip «Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu;
Edip Yüksel : ALLAH'a ve elçisine karşı çıkanlar, ALLAH ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, 'Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederiz,' diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler...
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. «Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz» derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'a ve peygamberlerine inanmayanlar, Allah'ı tanıyıp peygamberleri tanımayarak aralarında ayırım yapmak isteyenler, «Peygamberlerin kimine inanırız, kimine inanmayız.» diyerek küfür ile iman arasında bir yol tutmak isteyenler,
Elmalılı Hamdi Yazır : O kimseler ki ne Allahı tanırlar ne Peygamberlerini ve o kimseler ki Allahı tanımak lâkin Peygamberlerini tanımayıb ayırmak isterler, ve o kimseler ki Peygamberlerin ba'zısına inanırız ba'zısını tanımayız derler ve böyle küfr ile iyman arasında bir yol tutmak isterler
Fizilal-il Kuran : Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberleri arasında ayırım yaparak; 'Buna inanır, fakat şuna inanmayız' diyenler böylece, iman ile küfür arası bir yol tutturmak isteyenler var ya,
Gültekin Onan : Tanrı'ya ve elçilerine küfreden, Tanrı ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısına küfrederiz" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.
Hakkı Yılmaz : (150,151) "Allah'a ve elçilerine inanmayarak küfreden; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden, “Biz, bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız” diyerek Allah ve Elçisi'nin arasını ayırmayı isteyen ve böylece imanla küfür; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetme arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler; işte onlar, kâfirlerin; gerçek Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlerin ta kendileridir. Ve Biz, kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimselere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. "
Hasan Basri Çantay : (150-151) Allahı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak istiyen (Allaha inanıb peygamberlerine inanmayan), «(Bunlardan) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz» diyen ve böylece (küfr ile îman) arasında bir yol tutmıya yeltenen kimseler (yok mu?) işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere hor ve hakîr edici bir azâb hazırlamışızdır.
Hayrat Neşriyat : (150-151) Şübhesiz ki Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak (Allah’a inanıp, peygamberlerini inkâr etmek)isteyenler ve: '(Biz, peygamberlerden) bir kısmına îmân eder, bir kısmını inkâr ederiz' diyenler ve bunun (îmân ile küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Kâfirler için ise (pek) aşağılayıcı bir azab hazırladık!
İbni Kesir : Doğrusu Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını da inkar ederiz, diyerek bu ikisinin arasında yol tutmak isteyenler;
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki onlar, Allah'ı ve onun resûllerini inkâr ederler ve Allah ile O'nun resûlleri arasında ayırım yapmak isterler. Ve “Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz.” derler. Ve de, bunların (küfürle îmânın) arasında bir yol ittihaz etmek isterler.
Muhammed Esed : Allah(a inanmak) ile elçileri(ne inanmak) arasında ayrım yaparak Allahı ve elçilerini inkar edenler ile "Birisine inanır, ama diğerini inkar ederiz!" diyenler ve arada bir yol tutanlar;
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki, Allah Teâlâ'yı ve O'nun peygamberlerini inkar ederler ve Allah Teâlâ ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve, «Bazısına imân eder ve bazısını inkâr eyleriz,» derler ve bunun arasında bir yol tutmak isterler.
Ömer Öngüt : Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. “Kimine inanırız kimine inanmayız. ” derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler.
Şaban Piriş : Allah’ı ve resullerini tanımayan, Allah ile Resullerinin arasını ayırmak isteyen ”Bir kısmına inanır; bir kısmını inkar ederiz” diyerek (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler...
Suat Yıldırım : (150-151) O kimseler ki ne Allah’ı tanırlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah’ı tanıdığını iddia edip resullerini tanımayarak, Allah ile resullerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki "resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz" derler ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.
Süleyman Ateş : Onlar ki Allâh'ı ve elçilerini inkâr ederler, Allâh ile elçilerinin arasını ayırmak isterler, "Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz!" derler; bu ikisinin (inanmakla inkârın) arasında bir yol tutmak isterler.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ı ve peygamberlerini (tanımayıp) küfre sapan, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, ve «Bazısına inanırız, bazısını tanımayız» diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler;
Ümit Şimşek : Allah'ı ve peygamberlerini inkâr eden, 'Kimine inanır, kimini reddederiz' diyerek Allah ile peygamberlerinin arasını ayıran ve böyle bir orta yol bulmak isteyenlere gelince:
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar ki Allah'ı ve O'nun resullerini inkar ederler, Allah'la O'nun resulleri arasını açmak isterler de "bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz" derler; böylece imanla inkâr arasında bir yol tutmak isterler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}