» 4 / Nisâ  156:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَبِكُفْرِهِمْ (WBKFRHM) = ve bikufrihim : ve küfürlerinden (ötürü)
2. وَقَوْلِهِمْ (WGWLHM) = ve ḳavlihim : ve sözlerinden
3. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : karşı
4. مَرْيَمَ (MRYM) = meryeme : Meryem'e
5. بُهْتَانًا (BHTENE) = buhtānen : bir iftira
6. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyük
ve küfürlerinden (ötürü) | ve sözlerinden | karşı | Meryem'e | bir iftira | büyük |

[KFR] [GWL] [] [] [BHT] [AƵM]
WBKFRHM WGWLHM AL MRYM BHTENE AƵYME

ve bikufrihim ve ḳavlihim ǎlā meryeme buhtānen ǎZīmen
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وبكفرهم ك ف ر | KFR WBKFRHM ve bikufrihim ve küfürlerinden (ötürü) And for their disbelief
وقولهم ق و ل | GWL WGWLHM ve ḳavlihim ve sözlerinden and their saying
على | AL ǎlā karşı against
مريم | MRYM meryeme Meryem'e Maryam
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen bir iftira a slander
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.

4:156 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve küfürlerinden (ötürü) | ve sözlerinden | karşı | Meryem'e | bir iftira | büyük |

[KFR] [GWL] [] [] [BHT] [AƵM]
WBKFRHM WGWLHM AL MRYM BHTENE AƵYME

ve bikufrihim ve ḳavlihim ǎlā meryeme buhtānen ǎZīmen
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

[ك ف ر] [ق و ل] [] [] [ب ه ت] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وبكفرهم ك ف ر | KFR WBKFRHM ve bikufrihim ve küfürlerinden (ötürü) And for their disbelief
Vav,Be,Kef,Fe,Re,He,Mim,
6,2,20,80,200,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقولهم ق و ل | GWL WGWLHM ve ḳavlihim ve sözlerinden and their saying
Vav,Gaf,Vav,Lam,He,Mim,
6,100,6,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
على | AL ǎlā karşı against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
مريم | MRYM meryeme Meryem'e Maryam
Mim,Re,Ye,Mim,
40,200,10,40,
"PN – genitive feminine proper noun → Maryam"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen bir iftira a slander
Be,He,Te,Elif,Nun,Elif,
2,5,400,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَبِكُفْرِهِمْ: ve küfürlerinden (ötürü) | وَقَوْلِهِمْ: ve sözlerinden | عَلَىٰ: karşı | مَرْيَمَ: Meryem'e | بُهْتَانًا: bir iftira | عَظِيمًا: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وبكفرهم WBKFRHM ve küfürlerinden (ötürü) | وقولهم WGWLHM ve sözlerinden | على AL karşı | مريم MRYM Meryem'e | بهتانا BHTENE bir iftira | عظيما AƵYME büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve bikufrihim: ve küfürlerinden (ötürü) | ve ḳavlihim: ve sözlerinden | ǎlā: karşı | meryeme: Meryem'e | buhtānen: bir iftira | ǎZīmen: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |WBKFRHM: ve küfürlerinden (ötürü) | WGWLHM: ve sözlerinden | AL: karşı | MRYM: Meryem'e | BHTENE: bir iftira | AƵYME: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve inkâr etmeleri, Meryem hakkında söz söylemeleri, ona pek büyük bir iftirâda bulunmaları.
Adem Uğur : Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;
Ahmed Hulusi : Hakikati inkâr etmeleri ve Meryem'e çok büyük iftira atmaları yüzünden!
Ahmet Tekin : Onların kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek, örtbas ederek inkârları, küfürleri, nankörlükleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle Allah kalplerini mühürlemiştir.
Ahmet Varol : Bu, bir de küfre sapmaları ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları yüzündendir.
Ali Bulaç : (Bir de) İnkâra sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,
Ali Fikri Yavuz : Bir de o Yahudî’lerin İsa’yı inkâr etmeleri ve Meryem’e zina isnâdı ile büyük bir iftirada bulunup aleyhine sözleri,
Bekir Sadak : (156-15) 8 Bu, bir de inkarlarindan Meryem'e buyuk bir iftirada bulunmalarindan ve: «Meryem oglu Isa Mesih'i, Allah'in elcisi oldurduk» demelerinden oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadilar, fakat onlara oyle gorundu. Ayriliga dustukleri seyde dogrusu suphededirler, bu husustaki bilgileri ancak saniya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler, bilakis Allah onu kendi katina yukseltti. Allah Guclu'dur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : (156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem'e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın Peygamberi Meryem oğlu isa'yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa'yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ' nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa'yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
Diyanet İşleri (eski) : (156-158) Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük' demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;
Edip Yüksel : İnkarlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü...
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yine inkarları ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları
Elmalılı Hamdi Yazır : Yine küfürleri ve Meryeme karşi azîm bir bühtan söylemeleri
Fizilal-il Kuran : Kafirliklerinden dolayı ve Meryem'e büyük iftira atmalarından dolayı.
Gültekin Onan : (Bir de) küfretmeleri ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,
Hakkı Yılmaz : (154-158) "Ve söz vermeleri ile birlikte üstlerini/ en değerlilerini/Mûsâ'yı Tûr'a yükselttik. Ve onlara: “O kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin” dedik. Yine onlara: “Tefekkür/kulluk gününde sınırları aşmayın” dedik. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın âyetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz örtülüdür/ sünnetsizdir” demeleri –aksine Allah, küfretmeleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar– ve Allah'ın ilâhlığına ve rabliğine inanmamaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri; “Biz, Allah'ın Rasûlü Meryem oğlu Mesih Îsâ'yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Oysa O'nu öldürmediler ve O'nu asmadılar. Ama onlar için, Îsâ, benzetildi. Gerçekten O'nun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir yetersiz bilgi içindedirler. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. O’nu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah O'nu, Kendine yükseltti/ derecesini artırdı. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır. "
Hasan Basri Çantay : Bir de onların (Îsâyı) inkâr ile kâfir olmaları, Meryemin aleyhhinde büyük iftira atıb söylemeleri.
Hayrat Neşriyat : (156-157) Bir de inkâr etmeleri ve (babasız çocuk doğurması üzerine) Meryem’e karşı büyük bir iftirâ söylemeleri ve: 'Doğrusu biz, Allah’ın elçisi Meryemoğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük' demeleri sebebiyle (onlara lâ'net ettik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de onu astılar; fakat (öldürdükleri kişi) kendilerine, ona (Îsâ’ya) benzer gösterildi.
İbni Kesir : Küfür etmeleri ve Meryem'e büyük iftirada bulunmalarından.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların inkârları ve Hz. Meryem'e olan sözleri “çok büyük iftira”dır.
Muhammed Esed : ve hakikati inkar ettikleri ve Meryeme korkunç bir iftira attıkları için
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve küfürleri sebebiyle ve Meryem hakkında pek büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle (lânete uğramışlardır).
Ömer Öngüt : Bir de inkâr etmelerinden, Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından.
Şaban Piriş : Bu, küfürleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.
Suat Yıldırım : (155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Küfürlerinden ve Meryem'e büyük bir iftirâ atmalarından;
Tefhim-ul Kuran : (Bir de) Küfre sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri.
Ümit Şimşek : Ve inkârları ve Meryem'e pek büyük bir iftira atmaları yüzündendir.
Yaşar Nuri Öztürk : Küfürleri yüzünden, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}