» 4 / Nisâ  16:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاللَّذَانِ (WELLZ̃EN) = velleƶāni : iki kişi
2. يَأْتِيَانِهَا (YÊTYENHE) = ye'tiyānihā : fuhuş yaparsa
3. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : içinizden
4. فَاذُوهُمَا (F ËZ̃WHME) = fe āƶūhumā : onlara eziyet edin
5. فَإِنْ (FÎN) = fein : eğer
6. تَابَا (TEBE) = tābā : tevbe eder
7. وَأَصْلَحَا (WÊṦLḪE) = ve eSleHā : ve uslanırlarsa
8. فَأَعْرِضُوا (FÊARŽWE) = feeǎ'riDū : artık vazgeçin
9. عَنْهُمَا (ANHME) = ǎnhumā : onlardan
10. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
11. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
12. كَانَ (KEN) = kāne :
13. تَوَّابًا (TWEBE) = tevvāben : tevbeleri çok kabul edendir
14. رَحِيمًا (RḪYME) = raHīmen : çok esirgeyendir
iki kişi | fuhuş yaparsa | içinizden | onlara eziyet edin | eğer | tevbe eder | ve uslanırlarsa | artık vazgeçin | onlardan | çünkü | Allah | | tevbeleri çok kabul edendir | çok esirgeyendir |

[] [ETY] [] [EZ̃Y] [] [TWB] [ṦLḪ] [ARŽ] [] [] [] [KWN] [TWB] [RḪM]
WELLZ̃EN YÊTYENHE MNKM F ËZ̃WHME FÎN TEBE WÊṦLḪE FÊARŽWE ANHME ÎN ELLH KEN TWEBE RḪYME

velleƶāni ye'tiyānihā minkum fe āƶūhumā fein tābā ve eSleHā feeǎ'riDū ǎnhumā inne llahe kāne tevvāben raHīmen
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واللذان | WELLZ̃EN velleƶāni iki kişi And the two who
يأتيانها ا ت ي | ETY YÊTYENHE ye'tiyānihā fuhuş yaparsa commit it
منكم | MNKM minkum içinizden among you,
فآذوهما ا ذ ي | EZ̃Y F ËZ̃WHME fe āƶūhumā onlara eziyet edin then punish both of them.
فإن | FÎN fein eğer But if
تابا ت و ب | TWB TEBE tābā tevbe eder they repent
وأصلحا ص ل ح | ṦLḪ WÊṦLḪE ve eSleHā ve uslanırlarsa and correct themselves,
فأعرضوا ع ر ض | ARŽ FÊARŽWE feeǎ'riDū artık vazgeçin then turn away
عنهما | ANHME ǎnhumā onlardan from both of them.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
توابا ت و ب | TWB TWEBE tevvāben tevbeleri çok kabul edendir Oft-Forgiving,
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most-Merciful.

4:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

iki kişi | fuhuş yaparsa | içinizden | onlara eziyet edin | eğer | tevbe eder | ve uslanırlarsa | artık vazgeçin | onlardan | çünkü | Allah | | tevbeleri çok kabul edendir | çok esirgeyendir |

[] [ETY] [] [EZ̃Y] [] [TWB] [ṦLḪ] [ARŽ] [] [] [] [KWN] [TWB] [RḪM]
WELLZ̃EN YÊTYENHE MNKM F ËZ̃WHME FÎN TEBE WÊṦLḪE FÊARŽWE ANHME ÎN ELLH KEN TWEBE RḪYME

velleƶāni ye'tiyānihā minkum fe āƶūhumā fein tābā ve eSleHā feeǎ'riDū ǎnhumā inne llahe kāne tevvāben raHīmen
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما

[] [ا ت ي] [] [ا ذ ي] [] [ت و ب] [ص ل ح] [ع ر ض] [] [] [] [ك و ن] [ت و ب] [ر ح م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واللذان | WELLZ̃EN velleƶāni iki kişi And the two who
Vav,Elif,Lam,Lam,Zel,Elif,Nun,
6,1,30,30,700,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine dual relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يأتيانها ا ت ي | ETY YÊTYENHE ye'tiyānihā fuhuş yaparsa commit it
Ye,,Te,Ye,Elif,Nun,He,Elif,
10,,400,10,1,50,5,1,
V – 3rd person masculine dual imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
منكم | MNKM minkum içinizden among you,
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فآذوهما ا ذ ي | EZ̃Y F ËZ̃WHME fe āƶūhumā onlara eziyet edin then punish both of them.
Fe,,Zel,Vav,He,Mim,Elif,
80,,700,6,5,40,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person dual object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فإن | FÎN fein eğer But if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
تابا ت و ب | TWB TEBE tābā tevbe eder they repent
Te,Elif,Be,Elif,
400,1,2,1,
V – 3rd person masculine dual perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل
وأصلحا ص ل ح | ṦLḪ WÊṦLḪE ve eSleHā ve uslanırlarsa and correct themselves,
Vav,,Sad,Lam,Ha,Elif,
6,,90,30,8,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine dual (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل
فأعرضوا ع ر ض | ARŽ FÊARŽWE feeǎ'riDū artık vazgeçin then turn away
Fe,,Ayn,Re,Dad,Vav,Elif,
80,,70,200,800,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عنهما | ANHME ǎnhumā onlardan from both of them.
Ayn,Nun,He,Mim,Elif,
70,50,5,40,1,
P – preposition
PRON – 3rd person dual object pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
توابا ت و ب | TWB TWEBE tevvāben tevbeleri çok kabul edendir Oft-Forgiving,
Te,Vav,Elif,Be,Elif,
400,6,1,2,1,
N – accusative masculine singular indefinite active participle
اسم منصوب
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen çok esirgeyendir Most-Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,Elif,
200,8,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاللَّذَانِ: iki kişi | يَأْتِيَانِهَا: fuhuş yaparsa | مِنْكُمْ: içinizden | فَاذُوهُمَا: onlara eziyet edin | فَإِنْ: eğer | تَابَا: tevbe eder | وَأَصْلَحَا: ve uslanırlarsa | فَأَعْرِضُوا: artık vazgeçin | عَنْهُمَا: onlardan | إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | تَوَّابًا: tevbeleri çok kabul edendir | رَحِيمًا: çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واللذان WELLZ̃EN iki kişi | يأتيانها YÊTYENHE fuhuş yaparsa | منكم MNKM içinizden | فآذوهما F ËZ̃WHME onlara eziyet edin | فإن FÎN eğer | تابا TEBE tevbe eder | وأصلحا WÊṦLḪE ve uslanırlarsa | فأعرضوا FÊARŽWE artık vazgeçin | عنهما ANHME onlardan | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | كان KEN | توابا TWEBE tevbeleri çok kabul edendir | رحيما RḪYME çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶāni: iki kişi | ye'tiyānihā: fuhuş yaparsa | minkum: içinizden | fe āƶūhumā: onlara eziyet edin | fein: eğer | tābā: tevbe eder | ve eSleHā: ve uslanırlarsa | feeǎ'riDū: artık vazgeçin | ǎnhumā: onlardan | inne: çünkü | llahe: Allah | kāne: | tevvāben: tevbeleri çok kabul edendir | raHīmen: çok esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |WELLZ̃EN: iki kişi | YÊTYENHE: fuhuş yaparsa | MNKM: içinizden | F ËZ̃WHME: onlara eziyet edin | FÎN: eğer | TEBE: tevbe eder | WÊṦLḪE: ve uslanırlarsa | FÊARŽWE: artık vazgeçin | ANHME: onlardan | ÎN: çünkü | ELLH: Allah | KEN: | TWEBE: tevbeleri çok kabul edendir | RḪYME: çok esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sizden, kötülükte bulunanlar olursa iki tarafı da incitin. Tövbe ederler ve hallerini düzeltirlerse vazgeçin onlardan, şüphe yok ki Allah, tövbeleri kabul eder, rahîmdir.
Adem Uğur : İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir.
Ahmed Hulusi : Onu sizden iki erkek yaparsa, onlara eziyet verin. Şayet tövbe edip düzelirlerse, artık onları kendi hâllerine bırakın. Çünkü Allâh Tevvab'dır, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : İçinizden sapık, eşcinsel ilişkilerde bulunan erkeklerden her ikisine de caydırıcı cezalar verin. Eğer tevbe ederler, sapık ilişkiden vazgeçip, Allah’a itaate yönelerek uslanırlarsa, artık onlarla ilgili tedbirler alarak ceza vermekten vazgeçin. Allah insanları tevbeye, itaate sevkeder, tevbeleri kabul eder, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : İçinizden fuhuş yapan iki kişiye de eziyet edin. Eğer tevbe eder de durumlarını düzeltirlerse artık onları bırakın. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.
Ali Bulaç : Sizlerden fuhuş yapanların, her ikisine eziyet edin. Eğer tevbe ederler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Sizden zina edenlerin her ikisini de eziyetlendirin (döğün ve azarlayın). Eğer onlar tevbe edip islâh olursa, eziyet etmeyin. Allah tevbeleri ziyadesiyle kabul edicidir, çok esirgeyicidir. (Müfessirlere göre bu âyet-i kerimenin hükmü mensuhtur. (kaldırılmıştır). Bazılarına göre de, zina hakkında değil, livata yapanlar hakkında nâzil olmuştur. Bu itibarla zina işliyenlere dair esas hüküm şudur: Eğer ikisi de bekârsalar cezaları yalnız yüz kırbaç dayaktır. Evli iseler taşlamak suretiyle ölüm cezasıdır. Biri evli ve diğeri bekâr ise, evliye taşla öldürme, bekâra dayak cezası vardır.)
Bekir Sadak : Icinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tevbe edip duzeltirlerse onlari birakin, Dogrusu Allah tevbeleri daima kabul ve merhamet eder.
Celal Yıldırım : Sizlerden fuhuşa sapanların (zina edenlerin) ikisine de eziyette bulunun (onları ayıplayıp, kınayın). Tevbe edip kendilerini düzeltirlerse, artık vazgeçin. Şüphesiz ki, Allah tevbeleri çokça kabul eden ve merhameti bol olandır.
Diyanet İşleri : Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tevbe edip düzeltirlerse onları bırakın. Doğrusu Allah tevbeleri daima kabul ve merhamet eder.
Diyanet Vakfi : İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir.
Edip Yüksel : Sizden zina işleyen çifti cezalandırın. Tevbe edip düzelirlerse onlardan vazgeçin. ALLAH yönelişleri kabul edendir, Rahim'dir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tevbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sizlerden zina edenlerin ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe edip kendilerini düzeltirlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tevbeleri kabul eden, daima merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sizlerden onu irtikâb edenlerin ikisini de eziyyete koşun eğer tevbe edib ıslâh olurlarsa onlardan vaz geçin, çünkü Allah tevvab, rahîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Zina suçu işleyen çiftin her ikisini de eziyetli cezaya çarptırınız. Fakat eğer tevbe eder de uslanırlarsa artık yakalarını bırakınız. Çünkü Allah tevbeleri kabul eder ve merhametlidir.
Gültekin Onan : Sizlerden fuhuş yapanların, her ikisine eziyet edin. Eğer tevbe ederler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz Tanrı, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : Sizlerden cinsel sapıklık eden iki er kişi, hemen her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe ederler de düzeltirlerse artık onlardan mesafeli durun. Şüphesiz Allah, tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı verendir, çok merhamet edendir.
Hasan Basri Çantay : Sizlerden fuhuşu irtikâb edenlerin her ikisini de eziyyete koşun. Eğer tevbe edib (nefislerini) İslah ederlerse artık onlar (a eziyyet) den vaz geçin. Çünkü Allah tevbeleri en çok kabul eden, en çok esirgeyendir.
Hayrat Neşriyat : İçinizden onu (zinâyı) işleyenlere gelince, ikisini de (azarlayarak) rencide edin! Fakat tevbe edip (hâllerini) ıslâh ederlerse, artık onları bırakın! Şübhesiz ki Allah, Tevvâb(tevbeleri çok kabûl eden)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Sizden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin. Tevbe edip ıslah olurlarsa; artık onlardan vazgeçin. Çünkü Allah, Tevvab, Rahim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve içinizden onu (fuhşu) yapanların ikisine de artık ezâ ediniz. Fakat, eğer tövbe eder ve ıslâh olurlarsa, o zaman ikisinden de (eziyet etmekten) vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Suçluların her ikisini de (böyle) cezalandırın; ama eğer ikisi de tevbe eder ve gidişatlarını düzeltirlerse, onları kendi hallerine bırakın: çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sizden onu irtikab edenlerin her ikisine de eziyet veriniz. Eğer tevbe eder ve ıslah-ı halde bulunurlarsa onlardan vazgeçiniz. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ tevbeleri çok kabul edendir. Çok merhametlidir.
Ömer Öngüt : İçinizden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse, onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.
Şaban Piriş : İçinizden fuhuş yapan erkekleri cezalandırın tevbe edip kendilerini düzeltirlerse, onları bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, merhamet edendir.
Suat Yıldırım : Sizden iki kişi fuhuş yaparsa onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip hallerini ıslah ederlerse onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tevvab ve rahîmdir: (tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir).
Süleyman Ateş : İçinizden iki kişi, fuhuş yaparsa, onlara eziyet edin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlardan vazgeçin. Çünkü Allâh, tevbeleri çok kabul edendir, çok esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Sizlerden fuhuş yapanlardan, her ikisine eziyet edin. Eğer tevbe ederler de ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Şüphesiz, Allah, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Fuhuş irtikâp eden çiftlere ise eziyet edin. Eğer tevbe eder ve ıslah olurlarsa artık üzerlerine varmayın. Gerçekten de Allah tevbeleri çok kabul edici ve çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tevvâb'dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahîm'dir, merhametine sınır yoktur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}