» 4 / Nisâ  162:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَٰكِنِ (LKN) = lākini : fakat
2. الرَّاسِخُونَ (ELRESḢWN) = r-rāsiḣūne : derinleşmiş olanlar
3. فِي (FY) = fī :
4. الْعِلْمِ (ELALM) = l-ǐlmi : ilimde
5. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : içlerinden
6. وَالْمُؤْمِنُونَ (WELMÙMNWN) = velmu'minūne : ve mü'minler
7. يُؤْمِنُونَ (YÙMNWN) = yu'minūne : inanırlar
8. بِمَا (BME) = bimā : şeye
9. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilen
10. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
11. وَمَا (WME) = ve mā : ve şeye
12. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilen
13. مِنْ (MN) = min :
14. قَبْلِكَ (GBLK) = ḳablike : senden önce
15. وَالْمُقِيمِينَ (WELMGYMYN) = velmuḳīmīne : ve -doğrulmuş
16. الصَّلَاةَ (ELṦLET) = S-Salāte : SaLâTe/Desteğe
17. وَالْمُؤْتُونَ (WELMÙTWN) = velmu'tūne : ve vermiş
18. الزَّكَاةَ (ELZKET) = z-zekāte : zekatı
19. وَالْمُؤْمِنُونَ (WELMÙMNWN) = velmu'minūne : ve doğrulaşmış
20. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'la
21. وَالْيَوْمِ (WELYWM) = velyevmi : ve gününe
22. الْاخِرِ (EL ËḢR) = l-āḣiri : ahiret
23. أُولَٰئِكَ (ÊWLÙK) = ulāike : işte onlara
24. سَنُؤْتِيهِمْ (SNÙTYHM) = senu'tīhim : vereceğiz
25. أَجْرًا (ÊCRE) = ecran : bir mükafat
26. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyük
fakat | derinleşmiş olanlar | | ilimde | içlerinden | ve mü'minler | inanırlar | şeye | indirilen | sana | ve şeye | indirilen | | senden önce | ve -doğrulmuş | SaLâTe/Desteğe | ve vermiş | zekatı | ve doğrulaşmış | Allah'la | ve gününe | ahiret | işte onlara | vereceğiz | bir mükafat | büyük |

[] [RSḢ] [] [ALM] [] [EMN] [EMN] [] [NZL] [] [] [NZL] [] [GBL] [GWM] [ṦLW] [ETY] [ZKW] [EMN] [] [YWM] [EḢR] [] [ETY] [ECR] [AƵM]
LKN ELRESḢWN FY ELALM MNHM WELMÙMNWN YÙMNWN BME ÊNZL ÎLYK WME ÊNZL MN GBLK WELMGYMYN ELṦLET WELMÙTWN ELZKET WELMÙMNWN BELLH WELYWM EL ËḢR ÊWLÙK SNÙTYHM ÊCRE AƵYME

lākini r-rāsiḣūne l-ǐlmi minhum velmu'minūne yu'minūne bimā unzile ileyke ve mā unzile min ḳablike velmuḳīmīne S-Salāte velmu'tūne z-zekāte velmu'minūne billahi velyevmi l-āḣiri ulāike senu'tīhim ecran ǎZīmen
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لكن | LKN lākini fakat But
الراسخون ر س خ | RSḢ ELRESḢWN r-rāsiḣūne derinleşmiş olanlar the ones who are firm
في | FY in
العلم ع ل م | ALM ELALM l-ǐlmi ilimde the knowledge
منهم | MNHM minhum içlerinden among them
والمؤمنون ا م ن | EMN WELMÙMNWN velmu'minūne ve mü'minler and the believers
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNWN yu'minūne inanırlar believe
بما | BME bimā şeye in what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen (is) revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
وما | WME ve mā ve şeye and what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen was revealed
من | MN min from
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önce before you.
والمقيمين ق و م | GWM WELMGYMYN velmuḳīmīne ve -doğrulmuş And the ones who establish
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe the prayer
والمؤتون ا ت ي | ETY WELMÙTWN velmu'tūne ve vermiş and the ones who give
الزكاة ز ك و | ZKW ELZKET z-zekāte zekatı the zakah
والمؤمنون ا م ن | EMN WELMÙMNWN velmu'minūne ve doğrulaşmış and the ones who believe
بالله | BELLH billahi Allah'la in Allah
واليوم ي و م | YWM WELYWM velyevmi ve gününe and the Day
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last -
أولئك | ÊWLÙK ulāike işte onlara those,
سنؤتيهم ا ت ي | ETY SNÙTYHM senu'tīhim vereceğiz We will give them
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran bir mükafat a reward,
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.

4:162 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

fakat | derinleşmiş olanlar | | ilimde | içlerinden | ve mü'minler | inanırlar | şeye | indirilen | sana | ve şeye | indirilen | | senden önce | ve -doğrulmuş | SaLâTe/Desteğe | ve vermiş | zekatı | ve doğrulaşmış | Allah'la | ve gününe | ahiret | işte onlara | vereceğiz | bir mükafat | büyük |

[] [RSḢ] [] [ALM] [] [EMN] [EMN] [] [NZL] [] [] [NZL] [] [GBL] [GWM] [ṦLW] [ETY] [ZKW] [EMN] [] [YWM] [EḢR] [] [ETY] [ECR] [AƵM]
LKN ELRESḢWN FY ELALM MNHM WELMÙMNWN YÙMNWN BME ÊNZL ÎLYK WME ÊNZL MN GBLK WELMGYMYN ELṦLET WELMÙTWN ELZKET WELMÙMNWN BELLH WELYWM EL ËḢR ÊWLÙK SNÙTYHM ÊCRE AƵYME

lākini r-rāsiḣūne l-ǐlmi minhum velmu'minūne yu'minūne bimā unzile ileyke ve mā unzile min ḳablike velmuḳīmīne S-Salāte velmu'tūne z-zekāte velmu'minūne billahi velyevmi l-āḣiri ulāike senu'tīhim ecran ǎZīmen
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما

[] [ر س خ] [] [ع ل م] [] [ا م ن] [ا م ن] [] [ن ز ل] [] [] [ن ز ل] [] [ق ب ل] [ق و م] [ص ل و] [ا ت ي] [ز ك و] [ا م ن] [] [ي و م] [ا خ ر] [] [ا ت ي] [ا ج ر] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لكن | LKN lākini fakat But
Lam,Kef,Nun,
30,20,50,
AMD – amendment particle
حرف استدراك
الراسخون ر س خ | RSḢ ELRESḢWN r-rāsiḣūne derinleşmiş olanlar the ones who are firm
Elif,Lam,Re,Elif,Sin,Hı,Vav,Nun,
1,30,200,1,60,600,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
العلم ع ل م | ALM ELALM l-ǐlmi ilimde the knowledge
Elif,Lam,Ayn,Lam,Mim,
1,30,70,30,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
منهم | MNHM minhum içlerinden among them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
والمؤمنون ا م ن | EMN WELMÙMNWN velmu'minūne ve mü'minler and the believers
Vav,Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Vav,Nun,
6,1,30,40,,40,50,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم مرفوع
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNWN yu'minūne inanırlar believe
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بما | BME bimā şeye in what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen (is) revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وما | WME ve mā ve şeye and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen was revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden önce before you.
Gaf,Be,Lam,Kef,
100,2,30,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والمقيمين ق و م | GWM WELMGYMYN velmuḳīmīne ve -doğrulmuş And the ones who establish
Vav,Elif,Lam,Mim,Gaf,Ye,Mim,Ye,Nun,
6,1,30,40,100,10,40,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe the prayer
Elif,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
1,30,90,30,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
والمؤتون ا ت ي | ETY WELMÙTWN velmu'tūne ve vermiş and the ones who give
Vav,Elif,Lam,Mim,,Te,Vav,Nun,
6,1,30,40,,400,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم مرفوع
الزكاة ز ك و | ZKW ELZKET z-zekāte zekatı the zakah
Elif,Lam,Ze,Kef,Elif,Te merbuta,
1,30,7,20,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
والمؤمنون ا م ن | EMN WELMÙMNWN velmu'minūne ve doğrulaşmış and the ones who believe
Vav,Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Vav,Nun,
6,1,30,40,,40,50,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم مرفوع
بالله | BELLH billahi Allah'la in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
واليوم ي و م | YWM WELYWM velyevmi ve gününe and the Day
Vav,Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
6,1,30,10,6,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun → Last Day"
الواو عاطفة
اسم مجرور
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last -
Elif,Lam,,Hı,Re,
1,30,,600,200,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
أولئك | ÊWLÙK ulāike işte onlara those,
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
سنؤتيهم ا ت ي | ETY SNÙTYHM senu'tīhim vereceğiz We will give them
Sin,Nun,,Te,Ye,He,Mim,
60,50,,400,10,5,40,
FUT – prefixed future particle sa
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أجرا ا ج ر | ECR ÊCRE ecran bir mükafat a reward,
,Cim,Re,Elif,
,3,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَٰكِنِ: fakat | الرَّاسِخُونَ: derinleşmiş olanlar | فِي: | الْعِلْمِ: ilimde | مِنْهُمْ: içlerinden | وَالْمُؤْمِنُونَ: ve mü'minler | يُؤْمِنُونَ: inanırlar | بِمَا: şeye | أُنْزِلَ: indirilen | إِلَيْكَ: sana | وَمَا: ve şeye | أُنْزِلَ: indirilen | مِنْ: | قَبْلِكَ: senden önce | وَالْمُقِيمِينَ: ve -doğrulmuş | الصَّلَاةَ: SaLâTe/Desteğe | وَالْمُؤْتُونَ: ve vermiş | الزَّكَاةَ: zekatı | وَالْمُؤْمِنُونَ: ve doğrulaşmış | بِاللَّهِ: Allah'la | وَالْيَوْمِ: ve gününe | الْاخِرِ: ahiret | أُولَٰئِكَ: işte onlara | سَنُؤْتِيهِمْ: vereceğiz | أَجْرًا: bir mükafat | عَظِيمًا: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لكن LKN fakat | الراسخون ELRESḢWN derinleşmiş olanlar | في FY | العلم ELALM ilimde | منهم MNHM içlerinden | والمؤمنون WELMÙMNWN ve mü'minler | يؤمنون YÙMNWN inanırlar | بما BME şeye | أنزل ÊNZL indirilen | إليك ÎLYK sana | وما WME ve şeye | أنزل ÊNZL indirilen | من MN | قبلك GBLK senden önce | والمقيمين WELMGYMYN ve -doğrulmuş | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe | والمؤتون WELMÙTWN ve vermiş | الزكاة ELZKET zekatı | والمؤمنون WELMÙMNWN ve doğrulaşmış | بالله BELLH Allah'la | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | أولئك ÊWLÙK işte onlara | سنؤتيهم SNÙTYHM vereceğiz | أجرا ÊCRE bir mükafat | عظيما AƵYME büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |lākini: fakat | r-rāsiḣūne: derinleşmiş olanlar | : | l-ǐlmi: ilimde | minhum: içlerinden | velmu'minūne: ve mü'minler | yu'minūne: inanırlar | bimā: şeye | unzile: indirilen | ileyke: sana | ve mā: ve şeye | unzile: indirilen | min: | ḳablike: senden önce | velmuḳīmīne: ve -doğrulmuş | S-Salāte: SaLâTe/Desteğe | velmu'tūne: ve vermiş | z-zekāte: zekatı | velmu'minūne: ve doğrulaşmış | billahi: Allah'la | velyevmi: ve gününe | l-āḣiri: ahiret | ulāike: işte onlara | senu'tīhim: vereceğiz | ecran: bir mükafat | ǎZīmen: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |LKN: fakat | ELRESḢWN: derinleşmiş olanlar | FY: | ELALM: ilimde | MNHM: içlerinden | WELMÙMNWN: ve mü'minler | YÙMNWN: inanırlar | BME: şeye | ÊNZL: indirilen | ÎLYK: sana | WME: ve şeye | ÊNZL: indirilen | MN: | GBLK: senden önce | WELMGYMYN: ve -doğrulmuş | ELṦLET: SaLâTe/Desteğe | WELMÙTWN: ve vermiş | ELZKET: zekatı | WELMÙMNWN: ve doğrulaşmış | BELLH: Allah'la | WELYWM: ve gününe | EL ËḢR: ahiret | ÊWLÙK: işte onlara | SNÙTYHM: vereceğiz | ÊCRE: bir mükafat | AƵYME: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat onlardan bilgide ileri olanlar ve inananlar, sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilenlere de ve namaz kılanlardır, zekât verenlerdir, Allah'a ve âhiret gününe inananlardır onlar ve biz onlara büyük bir ecir vereceğiz.
Adem Uğur : Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler; Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.
Ahmed Hulusi : İçlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ile iman edenler, senden önce inzâl olanla birlikte sana inzâl olana da iman ederler. Salâtı ikame eden ve zekâtı veren; "B" harfindeki anlam kapsamınca Allâh'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman edenlere gelince. . . Onlara aziym bir mükâfat vereceğiz.
Ahmet Tekin : Ama içlerinden ilimde yüksek payeye erenler, ehl-i tevhid olanlar sana indirilene, Kurân’a, senden önce indirilenlere, diğer kutsal kitaplara iman ederler. Onlar namazı âdâbına riayet ederek aksatmadan âşikâre kılanlar, vicdanlarını, servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı verenler, Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara ve âhiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük mükâfat vereceğiz.
Ahmet Varol : Ancak onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. (Onlar) namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir ecir vereceğiz.
Ali Bulaç : Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.
Ali Fikri Yavuz : Fakat içlerinden ilimde kökleşenlerle müminler, senden önce, indirilenle beraber sana indirilene de iman ederler. Bunlar, namazı erkânı ile kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve âhiret günene inananlardır. İşte bunlara çok büyük bir mükâfat vereceğiz.
Bekir Sadak : Fakat onlardan ilimde derinlesmis olanlara, sana indirilen Kitap'a ve senden once indirlen Kitap'a inanan muminlere, namaz kilanlara, zekat verenlere, Allah'a ve ahiret gunune inananlara, elbette buyuk ecir verecegiz. *
Celal Yıldırım : Ama onlardan ilimde kök salıp derinleşenler, sana indirilene de, senden önce indirilene de inanan, namazı kılan, zekâtı veren, Allah'a ve Âhiret gününe imân eden mü'minlere gelince: İşte onlara büyük bir ecir (karşılık ve mükâfat) vereceğiz.
Diyanet İşleri : Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.
Diyanet İşleri (eski) : Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen Kitap'a ve senden önce indirilen Kitap'a inanan müminlere, namaz kılanlara, zekat verenlere, Allah'a ve ahiret gününe inananlara, elbette büyük ecir vereceğiz.
Diyanet Vakfi : Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.
Edip Yüksel : Ancak aralarındaki derin ilim sahipleri ve inananlar, sana indirilene ve senden önce indirilen(ler)e inanır. Namazı gözetir, zekatı verir, ALLAH'a ve ahiret gününe inanırlar; bunlara büyük bir ödül vereceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve inananlar, senden önce indirilenle birlikte sana indirilene de iman ediyorlar. Özellikle namaza devam edenlerle zekat verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar yok mu, işte onlara yarın büyük bir mükafat vereceğiz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Lâkin içlerinden ilimde rüsûhu olanlarla mü'minler senden evvel indirilenle beraber sana indirilene de iyman ediyorlar, hele o namaza devam eden kullarıma bak, onlar ve zekât verenler, Allaha ve Âhıret gününe inanan bütün mü'minler işte hep bunlara yarın azîm bir ecir vereceğiz
Fizilal-il Kuran : Fakat onlardan bilim alanında derinleşenlere, hem sana ve hem de senden öncekilere indirilen kitaba inanan müminlere, namaz kılanlara, zekat verenlere, Allah'a ve ahiret gününe inananlara büyük bir mükafat vereceğiz.
Gültekin Onan : Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile inançlılar, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Tanrı'ya ve ahiret gününe inançlı olanlar; işte bunlar, biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.
Hakkı Yılmaz : "Fakat bu Yahudileşenlerden bilgide derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan], vergiyi veren, Allah'a ve âhiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar, Bizim büyük bir ödül vereceklerimizdir. "
Hasan Basri Çantay : Şu kadar ki onlardan ilimde yüksek payeye erenlerle mü'minler, (gerek) sana indirilen (Kur'an-ı Kerîm) e, (gerek) senden evvel indirilen (kitab) lara îman ederler. (Onlar) namazı dosdoğru kılanlar, zekâtı verenler, Allaha ve âhiret gününe inananlardır. İşte onlar (böyle) Biz onlara çok büyük bir ecir vereceğiz.
Hayrat Neşriyat : Fakat onlardan (îmân ederek) ilimde râsih (derinleşmiş) olanlar ve mü’minler, sana indirilene (Kur’ân’a) ve senden önce indirilen (diğer kitab)lara îmân ederler. Ve(onlar) namazı hakkıyla edâ edenler, zekâtı verenler, Allah’a ve âhiret gününe îmân edenlerdir. İşte onlar var ya, kendilerine (pek) büyük bir mükâfât vereceğiz!
İbni Kesir : Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler; sana indirilen kitaba ve senden önce indirilmiş olanlara inanırlar. Namaz kılanlara, zekat verenlere, Allah ve ahiret gününe inannalara elbette büyük bir mükafat vereceğiz.
İskender Evrenosoğlu : Fakat, onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte onlara “büyük ecir” vereceğiz.
Muhammed Esed : İçlerinden bilgide derinleşmiş olanlara, sana ve senden öncekilere indirilmiş olana iman edenlere, (özellikle) namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, karşılık beklemeden harcayanlara, Allaha ve Ahiret Gününe inananlara gelince; işte Biz, bunlara büyük bir mükafat bahşedeceğiz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Fakat onlardan ilimde mütehassıs olanlar ve mü'min olanlar sana indirilmiş olana ve senden evvel indirilmiş olana inanırlar, ve namazı dosdoğru kılanlar ve zekâtı verenler, ve Allah Teâlâ'ya ve ahiret gününe imân edenler var ya, işte onlara elbette azim bir mükâfaat vereceğizdir.
Ömer Öngüt : Fakat içlerinde ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte biz onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.
Şaban Piriş : Fakat onlardan ilimde derinleşip sana indirilene, senden önce indirilenlere iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren müminlere, Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş olanlara işte onlara, çok büyük bir mükafat vereceğiz.
Suat Yıldırım : Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler, hem sana indirilen Kur’ân’a, hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekât verenler, Allah’a ve âhirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükâfat vereceğiz.
Süleyman Ateş : Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana indiriline ve senden önce indirilene inanırlar. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve âhiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfât vereceğiz!
Tefhim-ul Kuran : Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü'minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar; işte onlar, Biz onlara büyük bir ecir vereceğiz.
Ümit Şimşek : Onlardan ilimde derinlik sahibi olanlar ile sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden mü'minlere, namazlarını dosdoğru kılanlara, zekâtlarını verenlere, Allah'a ve âhiret gününe iman edenlere gelince, Biz onlara pek büyük bir ödül vereceğiz.
Yaşar Nuri Öztürk : Ama onların ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirelene de senden önce indirilene de inanırlar. Namazı kılıcıdırlar, zekâtı vericidirler, Allah'a ve âhiret gününe inanırlar. İşte bunlara yakında büyük bir ödül vereceğiz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}