» 4 / Nisâ  166:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَٰكِنِ (LKN) = lākini : oysa
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. يَشْهَدُ (YŞHD̃) = yeşhedu : şahidlik eder
4. بِمَا (BME) = bimā : ne ki
5. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdi
6. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
7. أَنْزَلَهُ (ÊNZLH) = enzelehu : indirmiş olduğuna
8. بِعِلْمِهِ (BALMH) = biǐlmihi : kendi bilgisiyle
9. وَالْمَلَائِكَةُ (WELMLEÙKT) = velmelāiketu : ve melekler de
10. يَشْهَدُونَ (YŞHD̃WN) = yeşhedūne : şahidlik ederler
11. وَكَفَىٰ (WKF) = ve kefā : kafidir
12. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'ın
13. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahidliği
oysa | Allah | şahidlik eder | ne ki | indirdi | sana | indirmiş olduğuna | kendi bilgisiyle | ve melekler de | şahidlik ederler | kafidir | Allah'ın | şahidliği |

[] [] [ŞHD̃] [] [NZL] [] [NZL] [ALM] [MLK] [ŞHD̃] [KFY] [] [ŞHD̃]
LKN ELLH YŞHD̃ BME ÊNZL ÎLYK ÊNZLH BALMH WELMLEÙKT YŞHD̃WN WKF BELLH ŞHYD̃E

lākini llahu yeşhedu bimā enzele ileyke enzelehu biǐlmihi velmelāiketu yeşhedūne ve kefā billahi şehīden
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لكن | LKN lākini oysa But
الله | ELLH llahu Allah Allah
يشهد ش ه د | ŞHD̃ YŞHD̃ yeşhedu şahidlik eder bears witness
بما | BME bimā ne ki to what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi He (has) revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
أنزله ن ز ل | NZL ÊNZLH enzelehu indirmiş olduğuna He has sent it down
بعلمه ع ل م | ALM BALMH biǐlmihi kendi bilgisiyle with His Knowledge
والملائكة م ل ك | MLK WELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler de and the Angels
يشهدون ش ه د | ŞHD̃ YŞHD̃WN yeşhedūne şahidlik ederler bear witness.
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā kafidir And is sufficient
بالله | BELLH billahi Allah'ın Allah
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahidliği (as) a Witness.

4:166 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

oysa | Allah | şahidlik eder | ne ki | indirdi | sana | indirmiş olduğuna | kendi bilgisiyle | ve melekler de | şahidlik ederler | kafidir | Allah'ın | şahidliği |

[] [] [ŞHD̃] [] [NZL] [] [NZL] [ALM] [MLK] [ŞHD̃] [KFY] [] [ŞHD̃]
LKN ELLH YŞHD̃ BME ÊNZL ÎLYK ÊNZLH BALMH WELMLEÙKT YŞHD̃WN WKF BELLH ŞHYD̃E

lākini llahu yeşhedu bimā enzele ileyke enzelehu biǐlmihi velmelāiketu yeşhedūne ve kefā billahi şehīden
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا

[] [] [ش ه د] [] [ن ز ل] [] [ن ز ل] [ع ل م] [م ل ك] [ش ه د] [ك ف ي] [] [ش ه د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لكن | LKN lākini oysa But
Lam,Kef,Nun,
30,20,50,
AMD – amendment particle
حرف استدراك
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يشهد ش ه د | ŞHD̃ YŞHD̃ yeşhedu şahidlik eder bears witness
Ye,Şın,He,Dal,
10,300,5,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بما | BME bimā ne ki to what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdi He (has) revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
أنزله ن ز ل | NZL ÊNZLH enzelehu indirmiş olduğuna He has sent it down
,Nun,Ze,Lam,He,
,50,7,30,5,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بعلمه ع ل م | ALM BALMH biǐlmihi kendi bilgisiyle with His Knowledge
Be,Ayn,Lam,Mim,He,
2,70,30,40,5,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والملائكة م ل ك | MLK WELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler de and the Angels
Vav,Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
6,1,30,40,30,1,,20,400,
CIRC – prefixed circumstantial particle
N – nominative masculine plural noun
الواو حالية
اسم مرفوع
يشهدون ش ه د | ŞHD̃ YŞHD̃WN yeşhedūne şahidlik ederler bear witness.
Ye,Şın,He,Dal,Vav,Nun,
10,300,5,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā kafidir And is sufficient
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
بالله | BELLH billahi Allah'ın Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahidliği (as) a Witness.
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَٰكِنِ: oysa | اللَّهُ: Allah | يَشْهَدُ: şahidlik eder | بِمَا: ne ki | أَنْزَلَ: indirdi | إِلَيْكَ: sana | أَنْزَلَهُ: indirmiş olduğuna | بِعِلْمِهِ: kendi bilgisiyle | وَالْمَلَائِكَةُ: ve melekler de | يَشْهَدُونَ: şahidlik ederler | وَكَفَىٰ: kafidir | بِاللَّهِ: Allah'ın | شَهِيدًا: şahidliği |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لكن LKN oysa | الله ELLH Allah | يشهد YŞHD̃ şahidlik eder | بما BME ne ki | أنزل ÊNZL indirdi | إليك ÎLYK sana | أنزله ÊNZLH indirmiş olduğuna | بعلمه BALMH kendi bilgisiyle | والملائكة WELMLEÙKT ve melekler de | يشهدون YŞHD̃WN şahidlik ederler | وكفى WKF kafidir | بالله BELLH Allah'ın | شهيدا ŞHYD̃E şahidliği |
Kırık Meal (Okunuş) : |lākini: oysa | llahu: Allah | yeşhedu: şahidlik eder | bimā: ne ki | enzele: indirdi | ileyke: sana | enzelehu: indirmiş olduğuna | biǐlmihi: kendi bilgisiyle | velmelāiketu: ve melekler de | yeşhedūne: şahidlik ederler | ve kefā: kafidir | billahi: Allah'ın | şehīden: şahidliği |
Kırık Meal (Transcript) : |LKN: oysa | ELLH: Allah | YŞHD̃: şahidlik eder | BME: ne ki | ÊNZL: indirdi | ÎLYK: sana | ÊNZLH: indirmiş olduğuna | BALMH: kendi bilgisiyle | WELMLEÙKT: ve melekler de | YŞHD̃WN: şahidlik ederler | WKF: kafidir | BELLH: Allah'ın | ŞHYD̃E: şahidliği |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fakat Allah, sana indirdiği kitapla tanıklık eder ki onu, bilerek indirmiştir ve melekler de tanıklık ederler ve tanık olarak Allah yeter.
Adem Uğur : Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder; onu kendi ilmi ile indirdi. Melekler de (buna) şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah kâfîdir.
Ahmed Hulusi : Ne var ki, Allâh sana inzâl ettiği ile şahitliğini gösterir ki, HÛ'nun ilmi olarak onu sana inzâl etmiştir. Melekler (bu inzâl ile ilgili kuvveler - Cibrîl) de olayın şahididir. Şahit olarak Allâh yeterlidir.
Ahmet Tekin : İnsanlardan bir kısmı senin peygamberliğini kabul ve şahitlik etmeseler de, Allah indirdiği Kur’ân ile Senin peygamberliğine şahitlik eder. Kur’ân’ı da kendi ilmi ile, kendi planı dahilinde, kendi iradesiyle indirdi. Melekler de bunlara şâhitlik ederler. Senin Allahın Rasulü olduğuna şâhit olarak Allah kâfidir.
Ahmet Varol : Ancak Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Şahit olarak da Allah yeter.
Ali Bulaç : Fakat Allah, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz : Lâkin Allah senin peygamberliğini, sana indirdiği icazkâr Kur’an ile isbat ve beyan eder ki, onu kendi ilmi (ezelîsi) ile indirmiştir. Melekler de buna şahidlik ederler. Allah şahid olarak kâfirdir.
Bekir Sadak : Fakat Allah sana indirdigine sahidlik eder, onu bilerek indirmistir, melekler de sahidlik ederler. sahid olarak Allah yeter.
Celal Yıldırım : Ama Allah, sana indirdiğiyle şahitlik eder ki, onu kendi ilmiyle indirmiştir; melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri : Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Fakat Allah sana indirdiğine şahidlik eder, onu bilerek indirmiştir, melekler de şahidlik ederler. Şahid olarak Allah yeter.
Diyanet Vakfi : Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder; onu kendi ilmi ile indirdi. Melekler de (buna) şahitlik ederler. Ve şahit olarak Allah kâfîdir.
Edip Yüksel : Fakat ALLAH, sana indirdiğine tanıklık eder. Onu kendi bilgisiyle indirdi. Melekler de buna tanıklık eder. Tanık olarak ALLAH yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Allah'ın şahitliği de kafidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat Allah, özellikle sana indirdiği ile şahitlik ediyor ki, onu kendi bilgisi ile indirdi. Melekler de şahitlik ediyorlar, kaldı ki Allah'ın şahit olması yeter!
Elmalılı Hamdi Yazır : Lâkin Allah bilhassa sana indirdiğiyle şehadet ediyor ki onu kendi ilmi sübhanîsiyle indirdi, melekler de şehadet ediyorlar, maa hazâ Allahın şâhid olması kâfidir
Fizilal-il Kuran : Fakat Allah sana indirdiği kitabın kendi bilgisi altında indirilmiş olduğuna şehadet eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Aslında Allah'ın şahitliği yeterlidir.
Gültekin Onan : Fakat Tanrı, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Tanrı yeter.
Hakkı Yılmaz : Fakat Allah, sana indirdiğine –ki onu Kendi bilgisiyle indirmiştir– şâhitlik eder. Tüm âyetler de şâhitlik ederler. Şâhit olarak da Allah yeter.
Hasan Basri Çantay : Bununla beraber Allah sana indirdiği (Kur'an-ı Kerîm) ile şâhidlik eder ki O, bunu kendi ilmiyle indirmişdir. Melekler de şâhidlik ederler. Hakıykî şâhid olmak bakımından sa (yalnız) Allah yeter.
Hayrat Neşriyat : (Onlar senin peygamberliğine şâhidlik etmiyorlar) fakat Allah sana indirdiği(Kur’ân) ile şâhidlik ediyor, onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de (sana) şâhidlik ediyorlar. Ve şâhid olarak Allah yeter!
İbni Kesir : Lakin Allah, sana indirdiğine şahidlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahidlik ederler. Esasen şahid olarak Allah yeter.
İskender Evrenosoğlu : Öyle ki, Allah sana indirdiği şeyi (Kur'an'ı), kendi ilmi ile indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kâfidir.
Muhammed Esed : Ama Allah, sana bahşettiği hakikate (Bizzat Kendisi) şahitlik yapar: onu kendi hikmetinin bir ürünü olarak bahşettik ve melekleri de ona şahit tutmuştur; oysa hiç kimse Allahın şahitliği gibi şahitlik yapamaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Fakat Allah Teâlâ (senin nübüvvetine) sana indirmiş olduğu (Kur'an-ı Mübîn) ile şehâdet ediyor ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şehâdet ediyorlar. Mamafih Allah Teâlâ şahit olmaya kâfidir.
Ömer Öngüt : Fakat Allah, sana indirdiğine şâhitlik eder. Onu kendi ilmi ile indirdi. Melekler de şâhitlik ederler. Şâhit olarak Allah yeter!
Şaban Piriş : Fakat Allah sana indirdiği şeyle şahitlik eder ki onu kendi ilmi ile indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter.
Suat Yıldırım : Lâkin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık ederler. Zaten Allah’ın şahit olması bir şeyin gerçekliği için yeter de artar!
Süleyman Ateş : Allâh, sana indirdiğini kendi bilgisiyle indirmiş olduğuna şâhidlik eder. Melekler de (buna) şâhidlik ederler. Allâh'ın şâhidliği de (bir şeyin gerçekliği için) kâfidir.
Tefhim-ul Kuran : Fakat Allah, sana indirdiğiyle şahidlik eder ki, O, bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahittirler. Şahid olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek : Allah sana indirdiğine bizzat şahitlik ediyor ki, onu ezelî ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna şahitlik eder. Fakat şahit olarak Allah zaten kâfidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu da var ki, Allah sana indirdiğini, kendi ilmiyle indirdiğine tanıklık eder. Melekler de tanıklık ediyorlar. Zaten tanık olarak Allah yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}