» 4 / Nisâ  173:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَأَمَّا (FÊME) = feemmā : gelince
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
3. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lara)
4. وَعَمِلُوا (WAMLWE) = ve ǎmilū : ve yapanlara
5. الصَّالِحَاتِ (ELṦELḪET) = S-SāliHāti : iyi işler
6. فَيُوَفِّيهِمْ (FYWFYHM) = feyuveffīhim : eksiksiz ödeyecektir
7. أُجُورَهُمْ (ÊCWRHM) = ucūrahum : mükafatlarını
8. وَيَزِيدُهُمْ (WYZYD̃HM) = ve yezīduhum : ve daha fazlasını da verecektir
9. مِنْ (MN) = min :
10. فَضْلِهِ (FŽLH) = feDlihi : lutfundan
11. وَأَمَّا (WÊME) = ve emmā : gelince
12. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
13. اسْتَنْكَفُوا (ESTNKFWE) = stenkefū : çekinen(lere)
14. وَاسْتَكْبَرُوا (WESTKBRWE) = vestekberū : ve büyüklük taslayanlara
15. فَيُعَذِّبُهُمْ (FYAZ̃BHM) = feyuǎƶƶibuhum : azabedecektir
16. عَذَابًا (AZ̃EBE) = ǎƶāben : bir azapla
17. أَلِيمًا (ÊLYME) = elīmen : acıklı
18. وَلَا (WLE) = ve lā :
19. يَجِدُونَ (YCD̃WN) = yecidūne : ve onlar bulamayacaklardır
20. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerine
21. مِنْ (MN) = min :
22. دُونِ (D̃WN) = dūni : başka
23. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
24. وَلِيًّا (WLYE) = veliyyen : bir dost
25. وَلَا (WLE) = ve lā :
26. نَصِيرًا (NṦYRE) = neSīran : ve bir yardımcı
gelince | kimselere | inanan(lara) | ve yapanlara | iyi işler | eksiksiz ödeyecektir | mükafatlarını | ve daha fazlasını da verecektir | | lutfundan | gelince | kimselere | çekinen(lere) | ve büyüklük taslayanlara | azabedecektir | bir azapla | acıklı | | ve onlar bulamayacaklardır | kendilerine | | başka | Allah'tan | bir dost | | ve bir yardımcı |

[] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [WFY] [ECR] [ZYD̃] [] [FŽL] [] [] [NKF] [KBR] [AZ̃B] [AZ̃B] [ELM] [] [WCD̃] [] [] [D̃WN] [] [WLY] [] [NṦR]
FÊME ELZ̃YN ËMNWE WAMLWE ELṦELḪET FYWFYHM ÊCWRHM WYZYD̃HM MN FŽLH WÊME ELZ̃YN ESTNKFWE WESTKBRWE FYAZ̃BHM AZ̃EBE ÊLYME WLE YCD̃WN LHM MN D̃WN ELLH WLYE WLE NṦYRE

feemmā elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti feyuveffīhim ucūrahum ve yezīduhum min feDlihi ve emmā elleƶīne stenkefū vestekberū feyuǎƶƶibuhum ǎƶāben elīmen ve lā yecidūne lehum min dūni llahi veliyyen ve lā neSīran
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأما | FÊME feemmā gelince Then as for
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lara) believed
وعملوا ع م ل | AML WAMLWE ve ǎmilū ve yapanlara and did
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler the righteous deeds
فيوفيهم و ف ي | WFY FYWFYHM feyuveffīhim eksiksiz ödeyecektir then He will give them in full
أجورهم ا ج ر | ECR ÊCWRHM ucūrahum mükafatlarını their reward
ويزيدهم ز ي د | ZYD̃ WYZYD̃HM ve yezīduhum ve daha fazlasını da verecektir and give them more
من | MN min from
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi lutfundan His Bounty.
وأما | WÊME ve emmā gelince And as for
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
استنكفوا ن ك ف | NKF ESTNKFWE stenkefū çekinen(lere) disdained
واستكبروا ك ب ر | KBR WESTKBRWE vestekberū ve büyüklük taslayanlara and were arrogant
فيعذبهم ع ذ ب | AZ̃B FYAZ̃BHM feyuǎƶƶibuhum azabedecektir then He will punish them
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azapla (with) a punishment
أليما ا ل م | ELM ÊLYME elīmen acıklı painful,
ولا | WLE ve lā and not
يجدون و ج د | WCD̃ YCD̃WN yecidūne ve onlar bulamayacaklardır will they find
لهم | LHM lehum kendilerine for themselves
من | MN min from
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūni başka besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen bir dost any protector
ولا | WLE ve lā and not
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran ve bir yardımcı any helper.

4:173 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gelince | kimselere | inanan(lara) | ve yapanlara | iyi işler | eksiksiz ödeyecektir | mükafatlarını | ve daha fazlasını da verecektir | | lutfundan | gelince | kimselere | çekinen(lere) | ve büyüklük taslayanlara | azabedecektir | bir azapla | acıklı | | ve onlar bulamayacaklardır | kendilerine | | başka | Allah'tan | bir dost | | ve bir yardımcı |

[] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [WFY] [ECR] [ZYD̃] [] [FŽL] [] [] [NKF] [KBR] [AZ̃B] [AZ̃B] [ELM] [] [WCD̃] [] [] [D̃WN] [] [WLY] [] [NṦR]
FÊME ELZ̃YN ËMNWE WAMLWE ELṦELḪET FYWFYHM ÊCWRHM WYZYD̃HM MN FŽLH WÊME ELZ̃YN ESTNKFWE WESTKBRWE FYAZ̃BHM AZ̃EBE ÊLYME WLE YCD̃WN LHM MN D̃WN ELLH WLYE WLE NṦYRE

feemmā elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti feyuveffīhim ucūrahum ve yezīduhum min feDlihi ve emmā elleƶīne stenkefū vestekberū feyuǎƶƶibuhum ǎƶāben elīmen ve lā yecidūne lehum min dūni llahi veliyyen ve lā neSīran
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا

[] [] [ا م ن] [ع م ل] [ص ل ح] [و ف ي] [ا ج ر] [ز ي د] [] [ف ض ل] [] [] [ن ك ف] [ك ب ر] [ع ذ ب] [ع ذ ب] [ا ل م] [] [و ج د] [] [] [د و ن] [] [و ل ي] [] [ن ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأما | FÊME feemmā gelince Then as for
Fe,,Mim,Elif,
80,,40,1,
REM – prefixed resumption particle
EXL – explanation particle
الفاء استئنافية
حرف تفصيل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
COND – masculine plural conditional noun
اسم شرط
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lara) believed
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعملوا ع م ل | AML WAMLWE ve ǎmilū ve yapanlara and did
Vav,Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
6,70,40,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler the righteous deeds
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,Te,
1,30,90,1,30,8,1,400,
N – accusative feminine plural active participle
اسم منصوب
فيوفيهم و ف ي | WFY FYWFYHM feyuveffīhim eksiksiz ödeyecektir then He will give them in full
Fe,Ye,Vav,Fe,Ye,He,Mim,
80,10,6,80,10,5,40,
RSLT – prefixed result particle
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أجورهم ا ج ر | ECR ÊCWRHM ucūrahum mükafatlarını their reward
,Cim,Vav,Re,He,Mim,
,3,6,200,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويزيدهم ز ي د | ZYD̃ WYZYD̃HM ve yezīduhum ve daha fazlasını da verecektir and give them more
Vav,Ye,Ze,Ye,Dal,He,Mim,
6,10,7,10,4,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi lutfundan His Bounty.
Fe,Dad,Lam,He,
80,800,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأما | WÊME ve emmā gelince And as for
Vav,,Mim,Elif,
6,,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EXL – explanation particle
الواو عاطفة
حرف تفصيل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
COND – masculine plural conditional noun
اسم شرط
استنكفوا ن ك ف | NKF ESTNKFWE stenkefū çekinen(lere) disdained
Elif,Sin,Te,Nun,Kef,Fe,Vav,Elif,
1,60,400,50,20,80,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
واستكبروا ك ب ر | KBR WESTKBRWE vestekberū ve büyüklük taslayanlara and were arrogant
Vav,Elif,Sin,Te,Kef,Be,Re,Vav,Elif,
6,1,60,400,20,2,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيعذبهم ع ذ ب | AZ̃B FYAZ̃BHM feyuǎƶƶibuhum azabedecektir then He will punish them
Fe,Ye,Ayn,Zel,Be,He,Mim,
80,10,70,700,2,5,40,
RSLT – prefixed result particle
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azapla (with) a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,Elif,
70,700,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أليما ا ل م | ELM ÊLYME elīmen acıklı painful,
,Lam,Ye,Mim,Elif,
,30,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
NEG – negative particle
الواو حالية
حرف نفي
يجدون و ج د | WCD̃ YCD̃WN yecidūne ve onlar bulamayacaklardır will they find
Ye,Cim,Dal,Vav,Nun,
10,3,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لهم | LHM lehum kendilerine for themselves
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūni başka besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen bir dost any protector
Vav,Lam,Ye,Elif,
6,30,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran ve bir yardımcı any helper.
Nun,Sad,Ye,Re,Elif,
50,90,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَأَمَّا: gelince | الَّذِينَ: kimselere | امَنُوا: inanan(lara) | وَعَمِلُوا: ve yapanlara | الصَّالِحَاتِ: iyi işler | فَيُوَفِّيهِمْ: eksiksiz ödeyecektir | أُجُورَهُمْ: mükafatlarını | وَيَزِيدُهُمْ: ve daha fazlasını da verecektir | مِنْ: | فَضْلِهِ: lutfundan | وَأَمَّا: gelince | الَّذِينَ: kimselere | اسْتَنْكَفُوا: çekinen(lere) | وَاسْتَكْبَرُوا: ve büyüklük taslayanlara | فَيُعَذِّبُهُمْ: azabedecektir | عَذَابًا: bir azapla | أَلِيمًا: acıklı | وَلَا: | يَجِدُونَ: ve onlar bulamayacaklardır | لَهُمْ: kendilerine | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | وَلِيًّا: bir dost | وَلَا: | نَصِيرًا: ve bir yardımcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فأما FÊME gelince | الذين ELZ̃YN kimselere | آمنوا ËMNWE inanan(lara) | وعملوا WAMLWE ve yapanlara | الصالحات ELṦELḪET iyi işler | فيوفيهم FYWFYHM eksiksiz ödeyecektir | أجورهم ÊCWRHM mükafatlarını | ويزيدهم WYZYD̃HM ve daha fazlasını da verecektir | من MN | فضله FŽLH lutfundan | وأما WÊME gelince | الذين ELZ̃YN kimselere | استنكفوا ESTNKFWE çekinen(lere) | واستكبروا WESTKBRWE ve büyüklük taslayanlara | فيعذبهم FYAZ̃BHM azabedecektir | عذابا AZ̃EBE bir azapla | أليما ÊLYME acıklı | ولا WLE | يجدون YCD̃WN ve onlar bulamayacaklardır | لهم LHM kendilerine | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | وليا WLYE bir dost | ولا WLE | نصيرا NṦYRE ve bir yardımcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |feemmā: gelince | elleƶīne: kimselere | āmenū: inanan(lara) | ve ǎmilū: ve yapanlara | S-SāliHāti: iyi işler | feyuveffīhim: eksiksiz ödeyecektir | ucūrahum: mükafatlarını | ve yezīduhum: ve daha fazlasını da verecektir | min: | feDlihi: lutfundan | ve emmā: gelince | elleƶīne: kimselere | stenkefū: çekinen(lere) | vestekberū: ve büyüklük taslayanlara | feyuǎƶƶibuhum: azabedecektir | ǎƶāben: bir azapla | elīmen: acıklı | ve lā: | yecidūne: ve onlar bulamayacaklardır | lehum: kendilerine | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | veliyyen: bir dost | ve lā: | neSīran: ve bir yardımcı |
Kırık Meal (Transcript) : |FÊME: gelince | ELZ̃YN: kimselere | ËMNWE: inanan(lara) | WAMLWE: ve yapanlara | ELṦELḪET: iyi işler | FYWFYHM: eksiksiz ödeyecektir | ÊCWRHM: mükafatlarını | WYZYD̃HM: ve daha fazlasını da verecektir | MN: | FŽLH: lutfundan | WÊME: gelince | ELZ̃YN: kimselere | ESTNKFWE: çekinen(lere) | WESTKBRWE: ve büyüklük taslayanlara | FYAZ̃BHM: azabedecektir | AZ̃EBE: bir azapla | ÊLYME: acıklı | WLE: | YCD̃WN: ve onlar bulamayacaklardır | LHM: kendilerine | MN: | D̃WN: başka | ELLH: Allah'tan | WLYE: bir dost | WLE: | NṦYRE: ve bir yardımcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananların ve iyi işler işleyenlerin ecirlerini ödeyecek ve lütfünü, onlar hakkında daha da arttıracaktır. Kulluktan çekinip ululanmak isteyenleriyse elemli bir azapla azaplandıracaktır ve onlar, Allah'tan başka ne bir dost bulurlar, ne bir yardımcı.
Adem Uğur : İman edip iyi işler yapanlara (Allah) ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. (Kendilerini Allah'ın azabından kurtaracak bir kimse bulamazlar.)
Ahmed Hulusi : İman edip imanının gereğini uygulayanlara gelince, (O) onlara ecirlerini tam verecek ve fazlından onları artıracaktır. . . Kulluktan kaçınıp ve benliklerini kabartanlara gelince, onlara feci bir azap ile azap edecektir. . . Kendileri için Allâh dûnunda bir velî ve nasîr de bulamazlar.
Ahmet Tekin : İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenlere, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlara, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlara, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenlere, Allah mükâfatlarını tam olarak verecek, lütuf ve kereminden onların mükâfatlarını artıracaktır. O’na kulluktan ve ibadetten yüksünerek, burun kıvırarak kaçınanlar, büyüklük taslayarak serkeşlik edenlere can yakıp inleten müthiş bir ceza verecektir. Allah’ın dışında, kulları durumundakilerden kendilerine bir dost, bir koruyucu, bir yardım eden de bulamayacaklardır.
Ahmet Varol : İman edip salih amel işlemiş olanların karşılıklarını eksiksiz olarak verir ve ayrıca kendi lütfu ile de fazladan ihsanda bulunur. Kulluktan çekinmiş ve büyüklenmiş olanları ise acıklı bir azaba çarptırır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazlar.
Ali Bulaç : Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : O zaman, iman edip sâlih âmeller işliyenlere, Allah mükâfatlarını tamamıyla verecek, hem de fazlından onlara ziyâdesini ihsan edecektir. Fakat o kibirlenip de Allah’a ibadet etmekten çekinenleri, çok acıklı bir azaba uğratacak ve onlar, Allah’a karşı kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamıyacaklar.
Bekir Sadak : Inananlara ve yararli is isleyenlere, ecirlerini odeyecek, onlara olan bol nimetini daha da artiracaktir. Kulluk etmekten cekinenleri ve buyukluk taslayanlari elem verici bir azaba ugratacaktir. Onlar kendilerine Alah'tan baska bir dost ve yardimci bulamazlar.
Celal Yıldırım : Artık imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanların mükâfatlarını noksansız ödeyecek ve bir de kendi fazl-u kereminden onlara fazlasını verecektir. (Kulluktan) çekinip büyüklük taslayanlara gelince: Onları elem verici bir azâbla azâblandıracak ve kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ve sahip, ne de bir yardımcı bulamıyacaklardır.
Diyanet İşleri : İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mükâfatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah’a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.
Diyanet İşleri (eski) : İnananlara ve yararlı iş işleyenlere, ecirlerini ödeyecek, onlara olan bol nimetini daha da artıracaktır. Kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.
Diyanet Vakfi : İman edip iyi işler yapanlara (Allah) ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Onlar, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar. (Kendilerini Allah'ın azabından kurtaracak bir kimse bulamazlar.)
Edip Yüksel : İnanıp erdemli davrananların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazla verecektir. Küçümseyip kibirlenenleri ise acıklı bir azapla cezalandıracak. Kendilerine ALLAH'tan başka ne bir sahip ve ne de bir yardımcı bulamıyacaklardır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnanıp güzel işler yapanlara gelince, onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah'a kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azab edecek ve onlar Allah'dan başka kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte o zaman, iman edip güzel işler yapanlara mükafatlarını tamamıyla ödeyecek hem de bol ihsanından fazlasını bile verecektir. Ancak o kibirlerine yediremeyip çekinenleri acı bir azap ile cezalandıracak ve Allah'a karşı kendilerine ne bir kayırıcı, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte o zaman o iyman edib salâh işlemiş olanlara ecirlerini tamamile ödeyecek, hem de fazlından onlara ziyadesini verecek, amma, o kibirlerine yediremeyib çekinenleri elîm bir azab ile ta'zib edecek, ve Allaha karşı kendilerine ne bir hâmi, ne de bir yardımcı bulamıyacaklar
Fizilal-il Kuran : İman edip iyi ameller işleyenlere mükafatlarını eksiksiz ödeyecek, hatta lütfundan onlara daha fazlasını verecektir. Kul olmayı kendisine yedirmeyip büyüklük taslayanları da acı bir azaba çarptıracaktır. Bunlar Allah'tan başka hiçbir dost, hiçbir yardım edici bulamazlar.
Gültekin Onan : Ama inananlar ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri için Tanrı'dan başka bir (vekil) koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : "Artık inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler; Allah, onların ödüllerini tam verecek ve armağanlarından onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır; kulluktan çekinip büyüklük taslayan kimseler de; onlara çok acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar, kendileri için Allah'ın astlarından bir koruyucu, yol gösterici yakın ve bir iyi yardımcı bulamazlar. "
Hasan Basri Çantay : Fakat îman edip güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince: Allah) hem onların mükâfatlarını tastamam ödeyecek, hem kendi fazl (-u kerem) inden onlara ziyâdesini verecekdir. Amma o kibirlenib çekinenleri pek acıklı bir azaba uğratacak, onlar kendileri için Allahdan başka ne bir yâr, ne bir mededkâr bulamayacaklardır.
Hayrat Neşriyat : Fakat îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, artık onlara mükâfâtlarını tam olarak verecek ve lütfundan onlara (ihsânını daha da) artıracaktır. (Kulluktan) çekinip büyüklük taslayanlara gelince, onları da (pek) elemli bir azâb ile cezâlandıracak ve (onlar)kendileri için Allah’dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.
İbni Kesir : İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara mükafatlarını ödeyecek ve daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluk etmekten çekinenleri ve büyüklük taslayanları elem verici bir azaba uğratacaktır. Onlar, kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.
İskender Evrenosoğlu : Fakat âmenû olan (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen) ve ıslâh edici amel (nefs tezkiyesi) yapanlara ise, onların ecirleri (mükâfatları), onlara ödenir ve (Allah), onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve (kulluk etmekten) çekinen ve kibirlenen kimselere ise, “elîm azap” ile azap edilir. Ve onlar, kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.
Muhammed Esed : orada, iman edip doğru ve yararlı işler yapanlara bütün mükafatlarını bağışlayacak ve lütfuyla fazlasını da verecektir; gururlanan ve küstahça böbürlenenleri ise şiddetli bir azap ile cezalandıracaktır: onlar kendilerini ne Allahtan koruyacak ve ne de yardım edecek birini bulabileceklerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık o kimseler ki, imân etmiş ve sâlih amellerde bulunmuş olurlar, elbette onlara mükâfaatlarını ödeyecek ve onlara kendi fazlından olarak (mükâfaatlarını) arttıracaktır. Amma o kimseler ki, yüz döndürdüler ve tekebbürde bulundular, onları da elbette elîm bir azab ile azablandıracaktır. Ve onlar kendileri için Allah Teâlâ'dan başka ne bir yar, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
Ömer Öngüt : İman edip sâlih amel işleyenlere gelince; onlara mükâfatlarını tam olarak verir ve kendi lütfundan daha fazlasını da ihsan eder. O'na kulluk etmekten yüz çeviren ve büyüklük taslayanlara gelince; onlara acıklı bir azap ile azap eder. Onlar kendilerine, Allah'tan başka bir dost ve yardımcı bulamazlar.
Şaban Piriş : İman edip doğru hareket edenlere mükafatlarını verecek ve onlara nimetini daha da artıracak, kulluktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları da acı bir azap ile cezalandıracaktır. Kendilerine Allah’tan başka bir veli ve yardımcı da bulamayacaklardır.
Suat Yıldırım : İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükâfatlarını Allah, tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah’tan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.
Süleyman Ateş : İnanıp iyi işler yapanların mükâfâtlarını eksiksiz ödeyecek ve lutfundan onlara daha fazlasını da verecektir. (Kulluktan) çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir şekilde azâbedecek ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.
Tefhim-ul Kuran : Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar, onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler, onları acıklı bir azabla azablandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir (veli) koruyucu, dost ve yardımcı da bulamıyacaklardır.
Ümit Şimşek : İman eden ve güzel işler yapanları Allah eksiksiz ödüllendirir; üstüne de, kereminden, ziyadesini verir. Kibirlenip de Allah'a kul olmaktan kaçınanları ise acı bir azapla cezalandırır; artık onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Bunun ardından da inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanların ödüllerini tam verecek ve lütfundan onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince, onlara korkunç bir azapla azap edecektir. Böyleleri, kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulacaklardır ne de bir yardımcı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}