» 4 / Nisâ  176:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَسْتَفْتُونَكَ (YSTFTWNK) = yesteftūneke : senden fetva istiyorlar
2. قُلِ (GL) = ḳuli : de ki
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. يُفْتِيكُمْ (YFTYKM) = yuftīkum : size şöyle açıklıyor
5. فِي (FY) = fī : hakkında
6. الْكَلَالَةِ (ELKLELT) = l-kelāleti : kelale
7. إِنِ (ÎN) = ini : eğer
8. امْرُؤٌ (EMRÙ) = mru'un : kişinin
9. هَلَكَ (HLK) = heleke : ölen
10. لَيْسَ (LYS) = leyse : yoksa
11. لَهُ (LH) = lehu : onun
12. وَلَدٌ (WLD̃) = veledun : çocuğu
13. وَلَهُ (WLH) = ve lehu : ve onlar
14. أُخْتٌ (ÊḢT) = uḣtun : bir kızkardeşi
15. فَلَهَا (FLHE) = felehā : o(kızkardeşi)nindir
16. نِصْفُ (NṦF) = niSfu : yarısı
17. مَا (ME) = mā : ne ki
18. تَرَكَ (TRK) = terake : miras bıraktı
19. وَهُوَ (WHW) = ve huve : fakat kendisi
20. يَرِثُهَا (YRS̃HE) = yeriṧuhā : onun mirasını alır
21. إِنْ (ÎN) = in : eğer
22. لَمْ (LM) = lem :
23. يَكُنْ (YKN) = yekun : yoksa (kızkardeşinin)
24. لَهَا (LHE) = lehā : kendi
25. وَلَدٌ (WLD̃) = veledun : çocuğu
26. فَإِنْ (FÎN) = fein : eğer
27. كَانَتَا (KENTE) = kānetā : varsa
28. اثْنَتَيْنِ (ES̃NTYN) = ṧneteyni : iki kızkardeşi
29. فَلَهُمَا (FLHME) = felehumā : onlarındır
30. الثُّلُثَانِ (ELS̃LS̃EN) = ṧ-ṧuluṧāni : üçte ikisi
31. مِمَّا (MME) = mimmā :
32. تَرَكَ (TRK) = terake : bıraktığı mirasın
33. وَإِنْ (WÎN) = vein : ve eğer
34. كَانُوا (KENWE) = kānū : olursa (birçok)
35. إِخْوَةً (ÎḢWT) = iḣveten : kardeşler
36. رِجَالًا (RCELE) = ricālen : erkek
37. وَنِسَاءً (WNSEÙ) = ve nisā'en : ve kadın
38. فَلِلذَّكَرِ (FLLZ̃KR) = feliƶƶekeri : erkeğe
39. مِثْلُ (MS̃L) = miṧlu : kadar (verilir)
40. حَظِّ (ḪƵ) = HaZZi : payı
41. الْأُنْثَيَيْنِ (ELÊNS̃YYN) = l-unṧeyeyni : iki kadının
42. يُبَيِّنُ (YBYN) = yubeyyinu : açıklıyor
43. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
44. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
45. أَنْ (ÊN) = en : diye
46. تَضِلُّوا (TŽLWE) = teDillū : şaşırırsınız
47. وَاللَّهُ (WELLH) = vallahu : Allah
48. بِكُلِّ (BKL) = bikulli : he
49. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
50. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilir
senden fetva istiyorlar | de ki | Allah | size şöyle açıklıyor | hakkında | kelale | eğer | kişinin | ölen | yoksa | onun | çocuğu | ve onlar | bir kızkardeşi | o(kızkardeşi)nindir | yarısı | ne ki | miras bıraktı | fakat kendisi | onun mirasını alır | eğer | | yoksa (kızkardeşinin) | kendi | çocuğu | eğer | varsa | iki kızkardeşi | onlarındır | üçte ikisi | | bıraktığı mirasın | ve eğer | olursa (birçok) | kardeşler | erkek | ve kadın | erkeğe | kadar (verilir) | payı | iki kadının | açıklıyor | Allah | size | diye | şaşırırsınız | Allah | he | şeyi | bilir |

[FTY] [GWL] [] [FTY] [] [KLL] [] [MRE] [HLK] [LYS] [] [WLD̃] [LH] [EḢW] [] [NṦF] [] [TRK] [] [WRS̃] [] [] [KWN] [] [WLD̃] [] [KWN] [S̃NY] [] [S̃LS̃] [] [TRK] [] [KWN] [EḢW] [RCL] [NSW] [Z̃KR] [MS̃L] [ḪƵƵ] [ENS̃] [BYN] [] [] [] [ŽLL] [] [KLL] [ŞYE] [ALM]
YSTFTWNK GL ELLH YFTYKM FY ELKLELT ÎN EMRÙ HLK LYS LH WLD̃ WLH ÊḢT FLHE NṦF ME TRK WHW YRS̃HE ÎN LM YKN LHE WLD̃ FÎN KENTE ES̃NTYN FLHME ELS̃LS̃EN MME TRK WÎN KENWE ÎḢWT RCELE WNSEÙ FLLZ̃KR MS̃L ḪƵ ELÊNS̃YYN YBYN ELLH LKM ÊN TŽLWE WELLH BKL ŞYÙ ALYM

yesteftūneke ḳuli llahu yuftīkum l-kelāleti ini mru'un heleke leyse lehu veledun ve lehu uḣtun felehā niSfu terake ve huve yeriṧuhā in lem yekun lehā veledun fein kānetā ṧneteyni felehumā ṧ-ṧuluṧāni mimmā terake vein kānū iḣveten ricālen ve nisā'en feliƶƶekeri miṧlu HaZZi l-unṧeyeyni yubeyyinu llahu lekum en teDillū vallahu bikulli şey'in ǎlīmun
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يستفتونك ف ت ي | FTY YSTFTWNK yesteftūneke senden fetva istiyorlar They seek your ruling.
قل ق و ل | GWL GL ḳuli de ki Say,
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
يفتيكم ف ت ي | FTY YFTYKM yuftīkum size şöyle açıklıyor gives you a ruling
في | FY hakkında concerning
الكلالة ك ل ل | KLL ELKLELT l-kelāleti kelale the Kalala
إن | ÎN ini eğer if
امرؤ م ر ا | MRE EMRÙ mru'un kişinin a man
هلك ه ل ك | HLK HLK heleke ölen died
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoksa (and) not
له | LH lehu onun he has
ولد و ل د | WLD̃ WLD̃ veledun çocuğu a child
وله ل ه | LH WLH ve lehu ve onlar and [for] his
أخت ا خ و | EḢW ÊḢT uḣtun bir kızkardeşi a sister,
فلها | FLHE felehā o(kızkardeşi)nindir then for her
نصف ن ص ف | NṦF NṦF niSfu yarısı (is) a half
ما | ME ne ki (of) what
ترك ت ر ك | TRK TRK terake miras bıraktı he left.
وهو | WHW ve huve fakat kendisi And he
يرثها و ر ث | WRS̃ YRS̃HE yeriṧuhā onun mirasını alır will inherit from her
إن | ÎN in eğer if
لم | LM lem not
يكن ك و ن | KWN YKN yekun yoksa (kızkardeşinin) is
لها | LHE lehā kendi for her
ولد و ل د | WLD̃ WLD̃ veledun çocuğu a child.
فإن | FÎN fein eğer But if
كانتا ك و ن | KWN KENTE kānetā varsa there were
اثنتين ث ن ي | S̃NY ES̃NTYN ṧneteyni iki kızkardeşi two females
فلهما | FLHME felehumā onlarındır then for them
الثلثان ث ل ث | S̃LS̃ ELS̃LS̃EN ṧ-ṧuluṧāni üçte ikisi two thirds
مما | MME mimmā of what
ترك ت ر ك | TRK TRK terake bıraktığı mirasın he left.
وإن | WÎN vein ve eğer But if
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū olursa (birçok) they were
إخوة ا خ و | EḢW ÎḢWT iḣveten kardeşler brothers and sisters
رجالا ر ج ل | RCL RCELE ricālen erkek men
ونساء ن س و | NSW WNSEÙ ve nisā'en ve kadın and women,
فللذكر ذ ك ر | Z̃KR FLLZ̃KR feliƶƶekeri erkeğe then the male will have
مثل م ث ل | MS̃L MS̃L miṧlu kadar (verilir) like
حظ ح ظ ظ | ḪƵƵ ḪƵ HaZZi payı share
الأنثيين ا ن ث | ENS̃ ELÊNS̃YYN l-unṧeyeyni iki kadının (of) the two females.
يبين ب ي ن | BYN YBYN yubeyyinu açıklıyor makes clear
الله | ELLH llahu Allah Allah
لكم | LKM lekum size to you
أن | ÊN en diye lest
تضلوا ض ل ل | ŽLL TŽLWE teDillū şaşırırsınız you go astray.
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli he of every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knower.

4:176 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

senden fetva istiyorlar | de ki | Allah | size şöyle açıklıyor | hakkında | kelale | eğer | kişinin | ölen | yoksa | onun | çocuğu | ve onlar | bir kızkardeşi | o(kızkardeşi)nindir | yarısı | ne ki | miras bıraktı | fakat kendisi | onun mirasını alır | eğer | | yoksa (kızkardeşinin) | kendi | çocuğu | eğer | varsa | iki kızkardeşi | onlarındır | üçte ikisi | | bıraktığı mirasın | ve eğer | olursa (birçok) | kardeşler | erkek | ve kadın | erkeğe | kadar (verilir) | payı | iki kadının | açıklıyor | Allah | size | diye | şaşırırsınız | Allah | he | şeyi | bilir |

[FTY] [GWL] [] [FTY] [] [KLL] [] [MRE] [HLK] [LYS] [] [WLD̃] [LH] [EḢW] [] [NṦF] [] [TRK] [] [WRS̃] [] [] [KWN] [] [WLD̃] [] [KWN] [S̃NY] [] [S̃LS̃] [] [TRK] [] [KWN] [EḢW] [RCL] [NSW] [Z̃KR] [MS̃L] [ḪƵƵ] [ENS̃] [BYN] [] [] [] [ŽLL] [] [KLL] [ŞYE] [ALM]
YSTFTWNK GL ELLH YFTYKM FY ELKLELT ÎN EMRÙ HLK LYS LH WLD̃ WLH ÊḢT FLHE NṦF ME TRK WHW YRS̃HE ÎN LM YKN LHE WLD̃ FÎN KENTE ES̃NTYN FLHME ELS̃LS̃EN MME TRK WÎN KENWE ÎḢWT RCELE WNSEÙ FLLZ̃KR MS̃L ḪƵ ELÊNS̃YYN YBYN ELLH LKM ÊN TŽLWE WELLH BKL ŞYÙ ALYM

yesteftūneke ḳuli llahu yuftīkum l-kelāleti ini mru'un heleke leyse lehu veledun ve lehu uḣtun felehā niSfu terake ve huve yeriṧuhā in lem yekun lehā veledun fein kānetā ṧneteyni felehumā ṧ-ṧuluṧāni mimmā terake vein kānū iḣveten ricālen ve nisā'en feliƶƶekeri miṧlu HaZZi l-unṧeyeyni yubeyyinu llahu lekum en teDillū vallahu bikulli şey'in ǎlīmun
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم

[ف ت ي] [ق و ل] [] [ف ت ي] [] [ك ل ل] [] [م ر ا] [ه ل ك] [ل ي س] [] [و ل د] [ل ه] [ا خ و] [] [ن ص ف] [] [ت ر ك] [] [و ر ث] [] [] [ك و ن] [] [و ل د] [] [ك و ن] [ث ن ي] [] [ث ل ث] [] [ت ر ك] [] [ك و ن] [ا خ و] [ر ج ل] [ن س و] [ذ ك ر] [م ث ل] [ح ظ ظ] [ا ن ث] [ب ي ن] [] [] [] [ض ل ل] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ع ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يستفتونك ف ت ي | FTY YSTFTWNK yesteftūneke senden fetva istiyorlar They seek your ruling.
Ye,Sin,Te,Fe,Te,Vav,Nun,Kef,
10,60,400,80,400,6,50,20,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
قل ق و ل | GWL GL ḳuli de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يفتيكم ف ت ي | FTY YFTYKM yuftīkum size şöyle açıklıyor gives you a ruling
Ye,Fe,Te,Ye,Kef,Mim,
10,80,400,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الكلالة ك ل ل | KLL ELKLELT l-kelāleti kelale the Kalala
Elif,Lam,Kef,Lam,Elif,Lam,Te merbuta,
1,30,20,30,1,30,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إن | ÎN ini eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
امرؤ م ر ا | MRE EMRÙ mru'un kişinin a man
Elif,Mim,Re,,
1,40,200,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
هلك ه ل ك | HLK HLK heleke ölen died
He,Lam,Kef,
5,30,20,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoksa (and) not
Lam,Ye,Sin,
30,10,60,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض من اخوات «كان»
له | LH lehu onun he has
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ولد و ل د | WLD̃ WLD̃ veledun çocuğu a child
Vav,Lam,Dal,
6,30,4,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
وله ل ه | LH WLH ve lehu ve onlar and [for] his
Vav,Lam,He,
6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
أخت ا خ و | EḢW ÊḢT uḣtun bir kızkardeşi a sister,
,Hı,Te,
,600,400,
N – nominative feminine singular indefinite noun
اسم مرفوع
فلها | FLHE felehā o(kızkardeşi)nindir then for her
Fe,Lam,He,Elif,
80,30,5,1,
RSLT – prefixed result particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
جار ومجرور
نصف ن ص ف | NṦF NṦF niSfu yarısı (is) a half
Nun,Sad,Fe,
50,90,80,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ما | ME ne ki (of) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
ترك ت ر ك | TRK TRK terake miras bıraktı he left.
Te,Re,Kef,
400,200,20,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
وهو | WHW ve huve fakat kendisi And he
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
يرثها و ر ث | WRS̃ YRS̃HE yeriṧuhā onun mirasını alır will inherit from her
Ye,Re,Se,He,Elif,
10,200,500,5,1,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يكن ك و ن | KWN YKN yekun yoksa (kızkardeşinin) is
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
لها | LHE lehā kendi for her
Lam,He,Elif,
30,5,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
ولد و ل د | WLD̃ WLD̃ veledun çocuğu a child.
Vav,Lam,Dal,
6,30,4,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فإن | FÎN fein eğer But if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
كانتا ك و ن | KWN KENTE kānetā varsa there were
Kef,Elif,Nun,Te,Elif,
20,1,50,400,1,
V – 3rd person feminine dual perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والألف ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
اثنتين ث ن ي | S̃NY ES̃NTYN ṧneteyni iki kızkardeşi two females
Elif,Se,Nun,Te,Ye,Nun,
1,500,50,400,10,50,
N – accusative feminine dual noun
اسم منصوب
فلهما | FLHME felehumā onlarındır then for them
Fe,Lam,He,Mim,Elif,
80,30,5,40,1,
RSLT – prefixed result particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person dual personal pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
جار ومجرور
الثلثان ث ل ث | S̃LS̃ ELS̃LS̃EN ṧ-ṧuluṧāni üçte ikisi two thirds
Elif,Lam,Se,Lam,Se,Elif,Nun,
1,30,500,30,500,1,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
مما | MME mimmā of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ترك ت ر ك | TRK TRK terake bıraktığı mirasın he left.
Te,Re,Kef,
400,200,20,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
وإن | WÎN vein ve eğer But if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū olursa (birçok) they were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
إخوة ا خ و | EḢW ÎḢWT iḣveten kardeşler brothers and sisters
,Hı,Vav,Te merbuta,
,600,6,400,
N – accusative plural indefinite noun
اسم منصوب
رجالا ر ج ل | RCL RCELE ricālen erkek men
Re,Cim,Elif,Lam,Elif,
200,3,1,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ونساء ن س و | NSW WNSEÙ ve nisā'en ve kadın and women,
Vav,Nun,Sin,Elif,,
6,50,60,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
فللذكر ذ ك ر | Z̃KR FLLZ̃KR feliƶƶekeri erkeğe then the male will have
Fe,Lam,Lam,Zel,Kef,Re,
80,30,30,700,20,200,
RSLT – prefixed result particle
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
الفاء واقعة في جواب الشرط
جار ومجرور
مثل م ث ل | MS̃L MS̃L miṧlu kadar (verilir) like
Mim,Se,Lam,
40,500,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
حظ ح ظ ظ | ḪƵƵ ḪƵ HaZZi payı share
Ha,Zı,
8,900,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الأنثيين ا ن ث | ENS̃ ELÊNS̃YYN l-unṧeyeyni iki kadının (of) the two females.
Elif,Lam,,Nun,Se,Ye,Ye,Nun,
1,30,,50,500,10,10,50,
N – genitive feminine dual noun
اسم مجرور
يبين ب ي ن | BYN YBYN yubeyyinu açıklıyor makes clear
Ye,Be,Ye,Nun,
10,2,10,50,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أن | ÊN en diye lest
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تضلوا ض ل ل | ŽLL TŽLWE teDillū şaşırırsınız you go astray.
Te,Dad,Lam,Vav,Elif,
400,800,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli he of every
Be,Kef,Lam,
2,20,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knower.
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَسْتَفْتُونَكَ: senden fetva istiyorlar | قُلِ: de ki | اللَّهُ: Allah | يُفْتِيكُمْ: size şöyle açıklıyor | فِي: hakkında | الْكَلَالَةِ: kelale | إِنِ: eğer | امْرُؤٌ: kişinin | هَلَكَ: ölen | لَيْسَ: yoksa | لَهُ: onun | وَلَدٌ: çocuğu | وَلَهُ: ve onlar | أُخْتٌ: bir kızkardeşi | فَلَهَا: o(kızkardeşi)nindir | نِصْفُ: yarısı | مَا: ne ki | تَرَكَ: miras bıraktı | وَهُوَ: fakat kendisi | يَرِثُهَا: onun mirasını alır | إِنْ: eğer | لَمْ: | يَكُنْ: yoksa (kızkardeşinin) | لَهَا: kendi | وَلَدٌ: çocuğu | فَإِنْ: eğer | كَانَتَا: varsa | اثْنَتَيْنِ: iki kızkardeşi | فَلَهُمَا: onlarındır | الثُّلُثَانِ: üçte ikisi | مِمَّا: | تَرَكَ: bıraktığı mirasın | وَإِنْ: ve eğer | كَانُوا: olursa (birçok) | إِخْوَةً: kardeşler | رِجَالًا: erkek | وَنِسَاءً: ve kadın | فَلِلذَّكَرِ: erkeğe | مِثْلُ: kadar (verilir) | حَظِّ: payı | الْأُنْثَيَيْنِ: iki kadının | يُبَيِّنُ: açıklıyor | اللَّهُ: Allah | لَكُمْ: size | أَنْ: diye | تَضِلُّوا: şaşırırsınız | وَاللَّهُ: Allah | بِكُلِّ: he | شَيْءٍ: şeyi | عَلِيمٌ: bilir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يستفتونك YSTFTWNK senden fetva istiyorlar | قل GL de ki | الله ELLH Allah | يفتيكم YFTYKM size şöyle açıklıyor | في FY hakkında | الكلالة ELKLELT kelale | إن ÎN eğer | امرؤ EMRÙ kişinin | هلك HLK ölen | ليس LYS yoksa | له LH onun | ولد WLD̃ çocuğu | وله WLH ve onlar | أخت ÊḢT bir kızkardeşi | فلها FLHE o(kızkardeşi)nindir | نصف NṦF yarısı | ما ME ne ki | ترك TRK miras bıraktı | وهو WHW fakat kendisi | يرثها YRS̃HE onun mirasını alır | إن ÎN eğer | لم LM | يكن YKN yoksa (kızkardeşinin) | لها LHE kendi | ولد WLD̃ çocuğu | فإن FÎN eğer | كانتا KENTE varsa | اثنتين ES̃NTYN iki kızkardeşi | فلهما FLHME onlarındır | الثلثان ELS̃LS̃EN üçte ikisi | مما MME | ترك TRK bıraktığı mirasın | وإن WÎN ve eğer | كانوا KENWE olursa (birçok) | إخوة ÎḢWT kardeşler | رجالا RCELE erkek | ونساء WNSEÙ ve kadın | فللذكر FLLZ̃KR erkeğe | مثل MS̃L kadar (verilir) | حظ ḪƵ payı | الأنثيين ELÊNS̃YYN iki kadının | يبين YBYN açıklıyor | الله ELLH Allah | لكم LKM size | أن ÊN diye | تضلوا TŽLWE şaşırırsınız | والله WELLH Allah | بكل BKL he | شيء ŞYÙ şeyi | عليم ALYM bilir |
Kırık Meal (Okunuş) : |yesteftūneke: senden fetva istiyorlar | ḳuli: de ki | llahu: Allah | yuftīkum: size şöyle açıklıyor | : hakkında | l-kelāleti: kelale | ini: eğer | mru'un: kişinin | heleke: ölen | leyse: yoksa | lehu: onun | veledun: çocuğu | ve lehu: ve onlar | uḣtun: bir kızkardeşi | felehā: o(kızkardeşi)nindir | niSfu: yarısı | : ne ki | terake: miras bıraktı | ve huve: fakat kendisi | yeriṧuhā: onun mirasını alır | in: eğer | lem: | yekun: yoksa (kızkardeşinin) | lehā: kendi | veledun: çocuğu | fein: eğer | kānetā: varsa | ṧneteyni: iki kızkardeşi | felehumā: onlarındır | ṧ-ṧuluṧāni: üçte ikisi | mimmā: | terake: bıraktığı mirasın | vein: ve eğer | kānū: olursa (birçok) | iḣveten: kardeşler | ricālen: erkek | ve nisā'en: ve kadın | feliƶƶekeri: erkeğe | miṧlu: kadar (verilir) | HaZZi: payı | l-unṧeyeyni: iki kadının | yubeyyinu: açıklıyor | llahu: Allah | lekum: size | en: diye | teDillū: şaşırırsınız | vallahu: Allah | bikulli: he | şey'in: şeyi | ǎlīmun: bilir |
Kırık Meal (Transcript) : |YSTFTWNK: senden fetva istiyorlar | GL: de ki | ELLH: Allah | YFTYKM: size şöyle açıklıyor | FY: hakkında | ELKLELT: kelale | ÎN: eğer | EMRÙ: kişinin | HLK: ölen | LYS: yoksa | LH: onun | WLD̃: çocuğu | WLH: ve onlar | ÊḢT: bir kızkardeşi | FLHE: o(kızkardeşi)nindir | NṦF: yarısı | ME: ne ki | TRK: miras bıraktı | WHW: fakat kendisi | YRS̃HE: onun mirasını alır | ÎN: eğer | LM: | YKN: yoksa (kızkardeşinin) | LHE: kendi | WLD̃: çocuğu | FÎN: eğer | KENTE: varsa | ES̃NTYN: iki kızkardeşi | FLHME: onlarındır | ELS̃LS̃EN: üçte ikisi | MME: | TRK: bıraktığı mirasın | WÎN: ve eğer | KENWE: olursa (birçok) | ÎḢWT: kardeşler | RCELE: erkek | WNSEÙ: ve kadın | FLLZ̃KR: erkeğe | MS̃L: kadar (verilir) | ḪƵ: payı | ELÊNS̃YYN: iki kadının | YBYN: açıklıyor | ELLH: Allah | LKM: size | ÊN: diye | TŽLWE: şaşırırsınız | WELLH: Allah | BKL: he | ŞYÙ: şeyi | ALYM: bilir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Fetva isterler senden, de ki; Allah size fetva vermede babası ve çocuğu olmayanın mîrasına ait: Evlâdı olmayan bir erkek ölür de onun bir tek kız kardeşi kalırsa bıraktığı malın yarısı onundur. Mîrasçı erkek kardeşse çocuğu ve babası olmayan kız kardeşinin bıraktığı bütün mal, onundur; kız kardeş ikiyse, yahut daha fazlaysa erkek kardeşin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Mîrasçılar, aynı şartlar dahilinde erkek ve kız kardeşlerse erkeğe, kadına nispetle iki pay verilir. Allah, size doğru yoldan sapmamanız için bunları açıklamaktadır ve Allah, her şeyi bilir.
Adem Uğur : Senden fetva isterler. De ki: "Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona vâris olur. Kızkardeşler iki tane olursa (erkek kardeşlerinin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadın payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir.
Ahmed Hulusi : Senden açıklama-hüküm isterler. . . De ki: "Kelale (arkasında ana-baba ve çocuk bırakmamış olan) hakkında size Allâh fetva verir: Eğer çocuğu olmayıp, bir kız kardeşi bulunan bir erkek kişi ölürse, mirasının yarısı onundur. . . Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona vâris olur. . . Eğer (ölen erkek kişinin kız kardeşleri) iki iseler, (erkek kardeşlerinin) mirasının üçte ikisi onlarındır. . . Eğer (mirasçı) kardeşler erkekler ve kadınlar ise (erkek - kız kardeşler durumunda birçoklarsa), (o zaman) bir erkeğe iki kadının payıdır". . . Allâh, sapmayasınız diye size beyan ediyor. . . Allâh Bi-küllî şey'in - her şeyin Esmâ'sıyla hakikati olarak Aliym'dir.
Ahmet Tekin : Senden açıklama istiyorlar. 'Kelâle konusunda, babası ve çocuğu olmayan kimselerin mirasıyla ilgili hükmünü, Allahsize şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de, geride bir kız kardeşi bulunursa, terekenin yarısı kız kardeşinindir. Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona vâris olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa, terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli, kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise, erkeğe, kadının payının iki katı verilir. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah kullarının hayrına olan her şeyi biliyor' de.
Ahmet Varol : Senden fetva istiyorlar. De ki: 'Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında şöyle fetva veriyor: Eğer çocuğu olmayan ancak bir kız kardeşi bulunan bir adam ölürse malının yarısı bu kızkardeşinindir. Aynı durumdaki kadın öldüğü zaman ise erkek kardeşi malının tamamını alır. Eğer kızkardeşler iki tane olurlarsa o zaman adamın bıraktığı mirasın üçte ikisini alırlar. Eğer kız ve erkek kardeşler birlikte mirasçı olurlarsa o zaman erkeğe kızın aldığının iki katı verilir. Allah yanlış yola sapmamanız için size açıklıyor. Allah her şeyi bilendir.'
Ali Bulaç : Senden fetva isterler. De ki: "Allah, 'çocuksuz ve babasız olanın (kelale'nin)' mirasına ilişkin hükmü açıklar. Ölen kişinin çocuğu yok da kız kardeşi varsa, geride bıraktıklarının yarısı kız kardeşinindir. Ama (ölen) kız kardeşinin çocuğu yoksa, kendisi (erkek kardeşi) ona mirasçı olur. Eğer kız kardeşi iki ise, geride bıraktıklarının üçte ikisi onlarındır. Ama (mirasçılar) erkekler ve kız kardeşler ise, bu durumda erkek için dişinin iki payı vardır. Allah, -şaşırıp sapmayasınız diye- açıklar. Allah, her şeyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), babası ve çocuğu olmıyanın mirası hakkında senden fetva (dinin hükmünü) istiyorlar. De ki, Allah, babası ve çocuğu olmıyan için size şöyle fetva veriyor: “- Eğer bir kimse ölür de çocuğu bulunmazsa ve geride ana-baba bir veya baba bir olan tek bir kız kardeşi olursa, terikenin yarısı bunundur. Eğer ölen bir kadının geride çocuğu kalmaz da erkek kardeşi bulunursa o, terikenin tamamına vâris olur. Ölenin iki ve daha çok kız kardeşi varsa, bunlara terikenin üçte ikisi vardır. Eğer kardeşler erkekli ve dişili olursa, erkek için iki dişi payı kadar vardır. Şaşırırsınız diye, Allah size, (dininizin hükümlerini) açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Bekir Sadak : Senden fetva isterler, de ki: «Allah size ikinci dereceden mirascilar hakkinda fetva veriyor: «sayet cocugu olmayip bir kiz kardesi bulunan kimse olurse, biraktiginin yarisi kiz kardese kalir. Fakat kiz kardesinin cocugu yoksa kendisi, ona tamamen varis olur. Eger iki kiz kardes kalmissa, biraktiginin ucte ikisi onlaradir. Eger mirascilar erkek ve kadin kardeslerse, erkege, iki disinin hissesi kadar vardir. Dogru yoldan saparsiniz diye Allah size acikliyor.» Allah her seyi bilir.*
Celal Yıldırım : Senden fetva isterler. De ki: Allah size k e I â I e (babası ve çocuğu olmayıp kardeşlerini mirasçı bırakan) hakkında fetva veriyor; Eğer bir adam ölür, çocuğu da yoksa, bir kız kardeşi mîrasçı bulunuyorsa, terekenin yarısı onadır. Kız kardeş çocuksuz (ölür) ise, erkek kardeş onun bıraktığının (tamamını) alır. (Tabii ölenin kocası varsa, malın yarısı ona verildikten sonra kardeşi geriye kalanı alır). (Aynı durumda) kız kardeşler iki (ya da daha fazla) olurlarsa, erkek kardeşlerinin bıraktığının üçte ikisionlaradır. Mirasçılar erkek ve kız kardeşler ise, o takdirde erkek için dişinin iki payı vardır. Allah, adaletten saparsınız diye size (hükümlerini) açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyle bilendir.
Diyanet İşleri : Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Senden fetva isterler, de ki: 'Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında fetva veriyor: 'Şayet çocuğu olmayıp bir kızkardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kızkardeşe kalır. Fakat kızkardeşinin çocuğu yoksa kendisi, ona tamamen varis olur. Eğer iki kızkardeş kalmışsa, bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşlerse, erkeğe, iki dişinin hissesi kadar vardır. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size açıklıyor.' Allah her şeyi bilir.
Diyanet Vakfi : Senden fetva isterler. De ki: «Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona vâris olur. Kızkardeşler iki tane olursa (erkek kardeşlerinin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadın payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir.
Edip Yüksel : Sana danışıyorlar. De ki: 'ALLAH size eşsiz ve çocuksuz olan kişinin mirası hakkında şu hükmü açıklıyor: Ölen erkeğin çocuğu olmayıp bir kız kardeşi varsa, bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir. Fakat, (ölen kişi) çocuğu olmayan kız kardeşse, erkek kız kardeşinin mirasının tamamını alır. Varisler iki kız kardeş ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır. Kardeşler, erkeklerden ve kadınlardan oluşuyorsa, erkeğe kadının iki katı kadar pay verilir.' Şaşırmamanız için ALLAH size böylece açıklıyor. ALLAH her şeyi Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Senden fetva istiyorlar. Deki: «Allah size kelâle (babasız ve çocuksuz kimse) nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan, fakat kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse, bıraktığı malın yarısı o (kız kardeşi)nundur. Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona varis olur. Eğer (ölenin) iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkek ve kız olurlarsa, erkeğin hissesi, iki kızın hissesi kadardır. Şaşırmamanız için Allah size (hükümlerini) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Senden fetva istiyorlar. De ki: «Allah, babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkında size şöyle fetva veriyor: «Eğer çocuğu olmayıp bir kız kardeşi olan bir kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşine kalır. Eğer kız kardeşinin çocuğu yoksa, bu erkek kardeş ona varis olur. Eğer iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi bunlara kalır. Eğer erkekli dişili kardeşleri varsa, o zaman erkeğe iki dişi payı kadar düşer» Allah, size şaşırıyorsunuz diye bunları açıklıyor. Allah, herşeyi bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Senden fetvâ istiyorlar, de ki Allah size kelâle (babası ve çocuğu olmayan) hakkında şöyle fetvâ veriyor; «Bir kişi ölür, çocuğu yok bir kız kardeşi var: buna terikesinin yarısı, o da buna varis olur bunun çocuğu yoksa, eğer iki kız kardeşi varsa bunlara onun terikesinden üçde ikisi, eğer erkekli dişiler kardeşleri varsa o vakıt erkeğe iki dişi payı kadar» şaşırıyorsunuz diye Allah size beyan buyuruyor, Allah her şey'e alîmdir
Fizilal-il Kuran : Senden fetva isterler, de ki: “Size ikinci dereceden mirasçılar hakkında fetvayı Allah veriyor: Çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşe kalır. Fakat kız kardeşinin çocuğu yoksa, kendisi ona tamamen varis olur. Eğer kız kardeş kalmışsa, bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Erkek, kadın, karışık kardeşlerse, erkeğe iki dişinin hissesi kadar pay vardır. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size açıklıyor.” Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Gültekin Onan : Senden fetva isterler. De ki: "Tanrı, 'çocuksuz ve babasız olanın (kelale'nin)' mirasına ilişkin hükmü açıklar. Ölen kişinin çocuğu yok da kız kardeşi varsa, geride bıraktıklarının yarısı kız kardeşinindir. Ama (ölen) kız kardeşinin çocuğu yoksa, kendisi (erkek kardeşi) ona mircasçı olur. Eğer kız kardeşi iki ise, geride bıraktıklarının üçte ikisi onlarındır. Ama (mirasçılar) erkekler ve kız kardeşler ise, bu durumda erkek için dişinin iki payı vardır. Tanrı, -şaşırıp sapmayasınız diye- açıklar. Tanrı, her şeyi bilendir.
Hakkı Yılmaz : Senden kelâle/birinci derecede mirasçısı olmayan kişiler hakkında fetva istiyorlar. Deki: “Allah, size fetva verecektir.” Çocuğu olmayan, kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse, bıraktığı şeyin yarısı kız kardeşinindir. Ve oğlan kardeş, kız kardeşin çocuğu yoksa ona mirasçı olur. Eğer çocuksuz oğlan kardeşe mirasçı olan kız kardeşler, iki kişi iseler çocuksuz ölen oğlan kardeşin bıraktığının üçte-ikisi onlarındır. Eğer çocuksuz ölen kişinin kardeşleri erkek ve kadın kardeşler iseler, o zaman erkek için iki kadının payı vardır. Allah, sapmayasınız diye açığa koyuyor ve Allah, her şeyi en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) senden fetva isterler. De ki: «Allah, babası ve çocuğu olmayanın mirası hakkındaki hükmü (şöylece) açıklar: Eğer (erkek veya kız) evlâdı (ve babası) olmayan bir erkek ölür, onun (ana baba bir veya sâdece baba bir) bir tek kız kardeşi kalırsa terikesinin yarısı onundur. Eğer (mîrascı) erkek kardeş ise çocuksuz (ve babasız) ölen kız kardeşinin (vefatıyle) bırakdığı (nın tamamını alır). Eğer (aynı şartlarla kalan) kız kardeş iki (veya daha ziyâde) ise oğlan kardeşinin bırakdığının üçde ikisi (ni alırlar). Eğer (yine aynı şartlarla mîrascılar) erkek ve dişi kardeşler ise o zaman erkek için dişinin iki hissesi (vardır), Allah size — şaşırırsınız diye — (dîninizin hükümlerini) açıklıyor. Allah her şey'i hakkıyla bilendi.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Senden fetvâ istiyorlar. De ki: 'Çocuğu ve babası olmayan kimse hakkında, Allah size şöyle fetvâ veriyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de (aynı babadan)bir kız kardeşi bulunursa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur.Eğer (kız kardeş ölür de) onun (o ölen kız kardeşin) çocuğu yoksa, o (geride kalan erkek kardeş) de ona (tamâmen) vâris olur. Fakat (o adamın vârisleri) iki kız (kardeş) iseler, bu durumda bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve (geride kalanlar) kadın ve erkek olarak birçok kardeş iseler, artık erkeğe iki kadın hissesi vardır.'(Bu hükümlere uymazsanız) şaşırırsınız diye Allah size (bunları) açıklıyor. Allah ise, herşeyi hakkıyla bilendir.
İbni Kesir : Senden fetva isterler. De ki: Size babası ve çocuğu olmayanın mirası hakkında fetvayı Allah veriyor. Çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan erkek ölürse; bıraktığının yarısı kız kardeşine kalır. Fakat kız kardeşinin çocuğu yoksa; kendisi ona tamamen varis olur. Eğer iki kız kardeş kalmışsa; bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer erkekli kadınlı bir çok kardeşi varsa; erkeğe iki kadının hissesi kadar pay vardır. Şaşırasınız diye Allah, size açıklıyor. Allah; her şeyi hakkıyla bilendir.
İskender Evrenosoğlu : Senden fetva istiyorlar. De ki: Allah, kelâle (annesi, babası ve çocuğu olmayan kişi) hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin (erkeğin) ölümünde, onun çocuğu yoksa ve kızkardeşi varsa, o taktirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun (ölen kızkardeşin) oğlu yoksa, o (erkek kardeş), ona (kız kardeşe) varis olur. Fakat, eğer iki kızkardeşi varsa, o taktirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman “iki kızkardeş payı” kadarı erkeğindir. Allah, şaşırırsınız diye size beyan ediyor (açıklıyor). Allah herşeyi en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Onlar senden, kendilerini aydınlatmanı isterler. De ki: "Allah, birinci dereceden mirasçı bırakmayanlar(dan kalan miras) ile ilgili kurallar konusunda (böylece) sizi aydınlatır: eğer bir erkek, çocuk bırakmadan ölürse ve bir kız kardeşi varsa, onun terekesinin yarısına kız kardeşi sahip olacaktır; kız kardeşin çocuk bırakmadan ölmesi halinde ise erkek onun mirasını alacaktır. Fakat iki kız kardeş varsa, ikisi (birlikte) onun terekesinin üçte ikisine sahip olacaklar; ve eğer erkek kardeşler ve kız kardeşler varsa, erkek iki kadının payı kadar alacak." Allah (bütün bunları) size açıklar ki sapıklığa düşmeyesiniz; Allah her şeyi bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Senden fetva istiyorlar. De ki, «Allah Teâlâ kelâle (babası ve çocuğu olmayan kimse) hakkında size fetva veriyor: Bir kimse çocuğu bulunmaksızın ölüp de kendisinin bir kardeşi bulunursa onun için terekesinin yarısı aittir. O kimse de bu kızkardeşine varis olur, eğer bunun çocuğu bulunmazsa. Ve eğer onlar iki kız kardeş iseler onlara terekesinden üçte ikisi aittir. Ve eğer onlar erkek ve kızkardeşler olurlarsa erkek için iki kız hisse-i irsiyesi miktarı ait olur.» Allah Teâlâ size dalâlete düşmeyesiniz diye beyan ediyor ve Allah Teâlâ her şeye alîmdir.
Ömer Öngüt : Resulüm! Senden fetvâ isterler. De ki: “Allah, size babası ve çocuğu olmayan kişinin mirâsı hakkındaki hükmünü şöyle açıklar: Şayet çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşine kalır. Eğer ölen bir kadının geride çocuğu kalmaz da erkek kardeşi bulunursa, erkek kardeş mirasının tamamını alır. Eğer ölenin iki ve daha çok kız kardeşi varsa, o zaman mirasın üçte ikisi bunlarındır. Şayet ölenin kardeşleri erkek ve kadın iseler, erkeğe iki kadının hissesi kadar pay verilir. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size dininizin hükümlerini açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyle bilendir. ”
Şaban Piriş : Senden fetva istiyorlar. De ki: -Kelale hakkında size Allah fetva veriyor: Eğer çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kız kardeşinindir. Fakat, kız kardeşinin çocuğu yoksa onun tamamına mirasçı olur. Eğer iki kız kardeşi varsa bu ikisine mirasın üçte ikisi düşer. Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşler ise, erkeğe iki kadının hissesi kadar düşer. Doğru yoldan saparsanız diye size açıklıyor. Allah her şeyi bilendir.
Suat Yıldırım : Senden fetva isterler. De ki kelâle’nin yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor: Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir. Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse tek vâris olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır. İki kızkardeş kalırsa onlar erkek kardeşlerinin terikesinin üçte ikisini alırlar. Eğer vârisler erkek ve kız kardeşlerden oluşursa erkek, kadın hissesinin iki mislini alır. Allah şaşırmamanız için size bunları açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
Süleyman Ateş : Senden fetvâ istiyorlar. De ki: Allâh size ana-babasız ve çocuksuz kişinin mirâsı hakkında hükmünü şöyle açıklıyor: Ölen kişinin çocuğu yok, bir kızkardeşi varsa, bıraktığı malın yarısı o(kızkardeşi)nindir. Fakat kendisi, (ölen) kızkardeşinin çocuğu yoksa, onun mirâsını (tamamen) alır. Eğer (ölenin) iki kızkardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer (vârisler) erkek kadın birçok kardeşler olursa, erkeğe, iki kadının payı kadar (pay) verilir. Şaşırırsınız diye Allâh size (hükmünü) açıklıyor. Allâh, herşeyi bilir.
Tefhim-ul Kuran : Senden fetva isterler. De ki: «Allah, 'çocuksuz ve babasız olanın (kelâlenin) ' mirasına ilişkin hükmü açıklar: Ölen kişinin çocuğu yok da kız kardeşi varsa, geride bıraktıklarının yarısı kız kardeşinindir. Ama (ölen) kız kardeşinin çocuğu yoksa, kendisi (erkek kardeşi) ona mirasçı olur. Eğer kız kardeşi iki ise, geride bıraktıklarının üçte ikisi onlarındır. Ama (mirasçılar) erkekler ve kız kardeşler ise, bu durumda erkek için dişinin iki payı vardır. Allah, -şaşırıp sapmayasınız diye- açıklar. Allah, her şeyi bilendir.
Ümit Şimşek : Senden fetva soruyorlar. De ki: Vâris olarak babası ve çocuğu bulunmayan kimsenin mirası hakkında Allah size hükmünü bildiriyor. Ölen kimsenin çocuğu olmaz da bir kız kardeşi bulunursa, mirasının yarısı onundur. Eğer kız kardeş ölür de kendi çocuğu bulunmazsa, mirasın tamamı erkek kardeşindir. Vârisler iki kız kardeş ise, erkek kardeşin bıraktığı mirasın üçte ikisi onların olur. Vârisler hem erkek, hem kız kardeş olursa, erkeğe iki kız hissesi vardır. Şaşırmamanız için Allah size bunları açıklıyor. Allah herşeyi hakkıyla bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: 'Çocuğu olmayan, bir kızkardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kızkardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kızkardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kızkardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kızkardeşin payı kadar verilir.' Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}