» 4 / Nisâ  26:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُرِيدُ (YRYD̃) = yurīdu : istiyor
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. لِيُبَيِّنَ (LYBYN) = liyubeyyine : açıklamak
4. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
5. وَيَهْدِيَكُمْ (WYHD̃YKM) = ve yehdiyekum : ve sizi iletmek
6. سُنَنَ (SNN) = sunene : yasalarına
7. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
8. مِنْ (MN) = min :
9. قَبْلِكُمْ (GBLKM) = ḳablikum : sizden önceki(lerin)
10. وَيَتُوبَ (WYTWB) = ve yetūbe : ve bağışlamak
11. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : günahlarınızı
12. وَاللَّهُ (WELLH) = vallahu : Allah
13. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilendir
14. حَكِيمٌ (ḪKYM) = Hakīmun : hüküm ve hikmet sahibidir
istiyor | Allah | açıklamak | size | ve sizi iletmek | yasalarına | kimselerin | | sizden önceki(lerin) | ve bağışlamak | günahlarınızı | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[RWD̃] [] [BYN] [] [HD̃Y] [SNN] [] [] [GBL] [TWB] [] [] [ALM] [ḪKM]
YRYD̃ ELLH LYBYN LKM WYHD̃YKM SNN ELZ̃YN MN GBLKM WYTWB ALYKM WELLH ALYM ḪKYM

yurīdu llahu liyubeyyine lekum ve yehdiyekum sunene elleƶīne min ḳablikum ve yetūbe ǎleykum vallahu ǎlīmun Hakīmun
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor Wishes
الله | ELLH llahu Allah Allah
ليبين ب ي ن | BYN LYBYN liyubeyyine açıklamak to make clear
لكم | LKM lekum size to you
ويهديكم ه د ي | HD̃Y WYHD̃YKM ve yehdiyekum ve sizi iletmek and to guide you
سنن س ن ن | SNN SNN sunene yasalarına (to) ways
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those
من | MN min from
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önceki(lerin) before you
ويتوب ت و ب | TWB WYTWB ve yetūbe ve bağışlamak and (to) accept repentance
عليكم | ALYKM ǎleykum günahlarınızı from you.
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir (is) All-Knowing,
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

4:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

istiyor | Allah | açıklamak | size | ve sizi iletmek | yasalarına | kimselerin | | sizden önceki(lerin) | ve bağışlamak | günahlarınızı | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[RWD̃] [] [BYN] [] [HD̃Y] [SNN] [] [] [GBL] [TWB] [] [] [ALM] [ḪKM]
YRYD̃ ELLH LYBYN LKM WYHD̃YKM SNN ELZ̃YN MN GBLKM WYTWB ALYKM WELLH ALYM ḪKYM

yurīdu llahu liyubeyyine lekum ve yehdiyekum sunene elleƶīne min ḳablikum ve yetūbe ǎleykum vallahu ǎlīmun Hakīmun
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم

[ر و د] [] [ب ي ن] [] [ه د ي] [س ن ن] [] [] [ق ب ل] [ت و ب] [] [] [ع ل م] [ح ك م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor Wishes
Ye,Re,Ye,Dal,
10,200,10,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ليبين ب ي ن | BYN LYBYN liyubeyyine açıklamak to make clear
Lam,Ye,Be,Ye,Nun,
30,10,2,10,50,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ويهديكم ه د ي | HD̃Y WYHD̃YKM ve yehdiyekum ve sizi iletmek and to guide you
Vav,Ye,He,Dal,Ye,Kef,Mim,
6,10,5,4,10,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سنن س ن ن | SNN SNN sunene yasalarına (to) ways
Sin,Nun,Nun,
60,50,50,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden önceki(lerin) before you
Gaf,Be,Lam,Kef,Mim,
100,2,30,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويتوب ت و ب | TWB WYTWB ve yetūbe ve bağışlamak and (to) accept repentance
Vav,Ye,Te,Vav,Be,
6,10,400,6,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykum günahlarınızı from you.
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir (is) All-Knowing,
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,
8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُرِيدُ: istiyor | اللَّهُ: Allah | لِيُبَيِّنَ: açıklamak | لَكُمْ: size | وَيَهْدِيَكُمْ: ve sizi iletmek | سُنَنَ: yasalarına | الَّذِينَ: kimselerin | مِنْ: | قَبْلِكُمْ: sizden önceki(lerin) | وَيَتُوبَ: ve bağışlamak | عَلَيْكُمْ: günahlarınızı | وَاللَّهُ: Allah | عَلِيمٌ: bilendir | حَكِيمٌ: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يريد YRYD̃ istiyor | الله ELLH Allah | ليبين LYBYN açıklamak | لكم LKM size | ويهديكم WYHD̃YKM ve sizi iletmek | سنن SNN yasalarına | الذين ELZ̃YN kimselerin | من MN | قبلكم GBLKM sizden önceki(lerin) | ويتوب WYTWB ve bağışlamak | عليكم ALYKM günahlarınızı | والله WELLH Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |yurīdu: istiyor | llahu: Allah | liyubeyyine: açıklamak | lekum: size | ve yehdiyekum: ve sizi iletmek | sunene: yasalarına | elleƶīne: kimselerin | min: | ḳablikum: sizden önceki(lerin) | ve yetūbe: ve bağışlamak | ǎleykum: günahlarınızı | vallahu: Allah | ǎlīmun: bilendir | Hakīmun: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |YRYD̃: istiyor | ELLH: Allah | LYBYN: açıklamak | LKM: size | WYHD̃YKM: ve sizi iletmek | SNN: yasalarına | ELZ̃YN: kimselerin | MN: | GBLKM: sizden önceki(lerin) | WYTWB: ve bağışlamak | ALYKM: günahlarınızı | WELLH: Allah | ALYM: bilendir | ḪKYM: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, size her şeyi açıklamak ve size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbenizi kabul etmek ister ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Adem Uğur : Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden önceki (iyi) lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyle bilicidir, yegâne hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Allâh bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin doğru yaşam tarzlarına yöneltmek ve suçlarınızı bağışlamak ister. Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Allah size bilmediğiniz faziletli amelleri bildirmek, sizden önceki peygamberlerin doğru, sağlıklı hayat tarzlarını, sünnetlerini size göstermek, öğretmek, tevbenizi, günah işlemekten vazgeçerek kendisine itaate yönelmenizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Allah size açıklamak ve sizi sizden önce geçmiş olanların yollarına iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah alimdir, hakimdir.
Ali Bulaç : Allah, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah her şeyi kemâl üzere bilendir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Allah size aciklamak ve sizden oncekilerin yollarini gostermek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Allah size (dinî hükümleri ve hükümlerin bağlı bulunduğu ahlâkî ölçüleri) açıklamak, sizden öncekilerin yollarını (örnekleriyle sergileyip) göstermek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah bilendir ve yegâne hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah size açıklamak ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah Bilen'dir, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden önceki (iyi) lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyle bilicidir, yegâne hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : ALLAH size bunları açıklamak, sizden öncekilerin yoluna sizi iletmek ve kendisine yönelişinize (tövbenize) karşılık vermek ister. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, sizlere bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah, her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah sizlere, bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve hayra erişinizi görerek günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hem herşeyi bilendir, hem de mutlak hüküm sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek ve sizden öndekilerin yollarını göstermek ve salâha rücuunuzu görerek günahlarınızı bağışlamak dileyor, Hem Allah alîmdir hakîmdir
Fizilal-il Kuran : Allah size, helâl ile haramı açıkça bildirmek, sizden öncekilerin yararlı geleneklerini tanıtmak ve günahlarınızı bağışlamak ister. Allah herşeyi bilir ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : Tanrı, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Allah, sizin için açığa koymak, sizi, sizden öncekilerin uygulamalarına kılavuzlamak ve hatalardan dönüşünüzü kabul etmek istiyor. Ve Allah, çok iyi bilendir, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Allah size (bilmediklerinizi) açıkça bildirmek, sizi sizden evvelkilerin (İbrâhîm ve İsmâilin) yollarına iletmek, sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyle bilicidir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Allah, size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizden evvelki (sâlih kimse)lerin yollarına sizi hidâyet etmek ve tevbelerinizi kabûl etmek ister. Çünki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Allah; size bilmediklerinizi açıkça bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah Halim'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Allah size beyan etmek (açıklamak) ve sizi, sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah Alîm'dir (en iyi bilendir), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Muhammed Esed : Allah (bütün bunları) size açıklamak, öncekilerin (doğru) hayat tarzlarına sizi yöneltmek ve size bağışlayıcılığı ile yaklaşmak ister; zira Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ sizlere açıklamak ve sizleri, sizlerden evvelkilerin yollarına erdirmek ve sizleri tevbeye muvaffak kılmak diler. Ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Allah size açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah bilendir, yegâne hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Allah, size açıklamak ve size sizden öncekilerin hükümlerini iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah bilendir, hükmedendir.
Suat Yıldırım : Allah size helâl ve haramı açıkça bildirmek, size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp günahlarınızı bağışlamak ister. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Allâh size (helâl ve harâm olanı) açıklamak ve sizi, sizden öncekilerin yasalarına iletmek ve günâhlarınızı bağışlamak istiyor. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Allah, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetlerine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Allah böylece size haram ve helâli açıklamayı, sizden öncekilerin yoluna sizi de eriştirmeyi ve size tevbe nasip ederek günahlarınızı bağışlamayı murad ediyor. Allah herşeyi bilir, hükmünü hikmetle verir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah size açık-seçik bildirmek istiyor. Sizi, sizden öncekilerin yol ve yöntemlerinden haberdar ediyor. Size tövbe nasip ediyor. Allah her şeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}