» 4 / Nisâ  27:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاللَّهُ (WELLH) = vallahu : Allah
2. يُرِيدُ (YRYD̃) = yurīdu : istiyor
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. يَتُوبَ (YTWB) = yetūbe : tevbenizi kabul etmek
5. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : sizin
6. وَيُرِيدُ (WYRYD̃) = veyurīdu : ve istiyorlar
7. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
8. يَتَّبِعُونَ (YTBAWN) = yettebiǔne : uyan(lar)
9. الشَّهَوَاتِ (ELŞHWET) = ş-şehevāti : şehvetlerine
10. أَنْ (ÊN) = en :
11. تَمِيلُوا (TMYLWE) = temīlū : sizin düşmenizi
12. مَيْلًا (MYLE) = meylen : bir sapıklığa
13. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyük
Allah | istiyor | | tevbenizi kabul etmek | sizin | ve istiyorlar | kimseler | uyan(lar) | şehvetlerine | | sizin düşmenizi | bir sapıklığa | büyük |

[] [RWD̃] [] [TWB] [] [RWD̃] [] [TBA] [ŞHW] [] [MYL] [MYL] [AƵM]
WELLH YRYD̃ ÊN YTWB ALYKM WYRYD̃ ELZ̃YN YTBAWN ELŞHWET ÊN TMYLWE MYLE AƵYME

vallahu yurīdu en yetūbe ǎleykum veyurīdu elleƶīne yettebiǔne ş-şehevāti en temīlū meylen ǎZīmen
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor wishes
أن | ÊN en to
يتوب ت و ب | TWB YTWB yetūbe tevbenizi kabul etmek accept repentance
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin from you,
ويريد ر و د | RWD̃ WYRYD̃ veyurīdu ve istiyorlar but wish
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
يتبعون ت ب ع | TBA YTBAWN yettebiǔne uyan(lar) follow
الشهوات ش ه و | ŞHW ELŞHWET ş-şehevāti şehvetlerine the passions
أن | ÊN en that
تميلوا م ي ل | MYL TMYLWE temīlū sizin düşmenizi you deviate -
ميلا م ي ل | MYL MYLE meylen bir sapıklığa (into) a deviation
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.

4:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah | istiyor | | tevbenizi kabul etmek | sizin | ve istiyorlar | kimseler | uyan(lar) | şehvetlerine | | sizin düşmenizi | bir sapıklığa | büyük |

[] [RWD̃] [] [TWB] [] [RWD̃] [] [TBA] [ŞHW] [] [MYL] [MYL] [AƵM]
WELLH YRYD̃ ÊN YTWB ALYKM WYRYD̃ ELZ̃YN YTBAWN ELŞHWET ÊN TMYLWE MYLE AƵYME

vallahu yurīdu en yetūbe ǎleykum veyurīdu elleƶīne yettebiǔne ş-şehevāti en temīlū meylen ǎZīmen
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما

[] [ر و د] [] [ت و ب] [] [ر و د] [] [ت ب ع] [ش ه و] [] [م ي ل] [م ي ل] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor wishes
Ye,Re,Ye,Dal,
10,200,10,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يتوب ت و ب | TWB YTWB yetūbe tevbenizi kabul etmek accept repentance
Ye,Te,Vav,Be,
10,400,6,2,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin from you,
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ويريد ر و د | RWD̃ WYRYD̃ veyurīdu ve istiyorlar but wish
Vav,Ye,Re,Ye,Dal,
6,10,200,10,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يتبعون ت ب ع | TBA YTBAWN yettebiǔne uyan(lar) follow
Ye,Te,Be,Ayn,Vav,Nun,
10,400,2,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الشهوات ش ه و | ŞHW ELŞHWET ş-şehevāti şehvetlerine the passions
Elif,Lam,Şın,He,Vav,Elif,Te,
1,30,300,5,6,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تميلوا م ي ل | MYL TMYLWE temīlū sizin düşmenizi you deviate -
Te,Mim,Ye,Lam,Vav,Elif,
400,40,10,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ميلا م ي ل | MYL MYLE meylen bir sapıklığa (into) a deviation
Mim,Ye,Lam,Elif,
40,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük great.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاللَّهُ: Allah | يُرِيدُ: istiyor | أَنْ: | يَتُوبَ: tevbenizi kabul etmek | عَلَيْكُمْ: sizin | وَيُرِيدُ: ve istiyorlar | الَّذِينَ: kimseler | يَتَّبِعُونَ: uyan(lar) | الشَّهَوَاتِ: şehvetlerine | أَنْ: | تَمِيلُوا: sizin düşmenizi | مَيْلًا: bir sapıklığa | عَظِيمًا: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والله WELLH Allah | يريد YRYD̃ istiyor | أن ÊN | يتوب YTWB tevbenizi kabul etmek | عليكم ALYKM sizin | ويريد WYRYD̃ ve istiyorlar | الذين ELZ̃YN kimseler | يتبعون YTBAWN uyan(lar) | الشهوات ELŞHWET şehvetlerine | أن ÊN | تميلوا TMYLWE sizin düşmenizi | ميلا MYLE bir sapıklığa | عظيما AƵYME büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |vallahu: Allah | yurīdu: istiyor | en: | yetūbe: tevbenizi kabul etmek | ǎleykum: sizin | veyurīdu: ve istiyorlar | elleƶīne: kimseler | yettebiǔne: uyan(lar) | ş-şehevāti: şehvetlerine | en: | temīlū: sizin düşmenizi | meylen: bir sapıklığa | ǎZīmen: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |WELLH: Allah | YRYD̃: istiyor | ÊN: | YTWB: tevbenizi kabul etmek | ALYKM: sizin | WYRYD̃: ve istiyorlar | ELZ̃YN: kimseler | YTBAWN: uyan(lar) | ELŞHWET: şehvetlerine | ÊN: | TMYLWE: sizin düşmenizi | MYLE: bir sapıklığa | AƵYME: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah, tövbenizi kabul etmeyi diler, şehvetlerine uyanlarsa, sizin doğru yoldan tamamıyla sapmanızı.
Adem Uğur : Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister; şehvetlerine uyanlar (kötü arzuların esiri olanlar) ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.
Ahmed Hulusi : Allâh, (yanlışlarınıza olan) tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvaniyete (bedensel dürtülere) tâbi olanlar ise, sizin büyük bir sapma ile (hakikatten) uzaklaşmanızı isterler.
Ahmet Tekin : Allah tevbenizi, günah işlemekten vazgeçerek kendisine itaate yönelmenizi kabul etmek ister. Allah’ın haram kıldıklarının peşinden koşanlar, kötü arzularının esiri olanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı, haram işlemenizi isterler.
Ahmet Varol : Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor, şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
Ali Bulaç : Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.
Ali Fikri Yavuz : Allah, sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Halbuki şehvetlerine uyanlar (Yahudi, hristiyan ve diğer kâfirler) sizi doğru yoldan büyük bir meyil ile harama götürmek isterler.
Bekir Sadak : Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister, sehvetlerine uyanlar ise sizin buyuk bir sapikliga girmenizi isterler.
Celal Yıldırım : (Öyle ya) Allah tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyup gidenler ise, sizin (doğru yoldan) iyice sapmanızı arzu ederler.
Diyanet İşleri : Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
Diyanet İşleri (eski) : Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa girmenizi isterler.
Diyanet Vakfi : Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister; şehvetlerine uyanlar (kötü arzuların esiri olanlar) ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.
Edip Yüksel : ALLAH sizin kendisine yönelişinize karşılık vermek ister; heva ve heveslerine uyanlar ise sizin büsbütün sapıtmanızı ister
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Halbuki şehvetlerine uyanlar ise, sizin doğru yoldan büyük bir meyl ile sapmanızı istiyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah tevbekar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak isterken, o şehvetleri peşinde koşanlar sizin büyük bir yamuklukla yamulmanızı, yoldan sapmanızı istiyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah tevbekâr olduğunuzu görerek size nazar buyurmak istiyorken o şehvetleri ardında koşanlar sizin büyük bir yamıklıkla yamılmanızı istiyorlar
Fizilal-il Kuran : Allah sizin tevbelerinizi kabuk etmek ister. Oysa nefislerinin arzuları peşinden koşanlar sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler..
Gültekin Onan : Tanrı, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah, sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyan kimseler de, sizin doğru yoldan büyük bir meyil ile eğilmenizi istiyorlar.
Hasan Basri Çantay : (Evet) Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyi ile (yoldan) sapmanızı dilerler.
Hayrat Neşriyat : Ve Allah, sizin tevbelerinizi kabûl etmek ister; şehvetler(in)e uyanlar ise, (sizin)büyük bir meyil ile (bütün bütün haktan) sapmanızı ister.
İbni Kesir : Allah; sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarda sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi isterler.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlar ise, sizin büyük bir meyille (şehvete) meyletmenizi isterler.
Muhammed Esed : Allah size bağışlayacağı ile yaklaşırken (yalnızca) kendi ihtiraslarının ardından gidenler ise doğru yoldan sapmanızı isterler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah Teâlâ sizin tevbe ederek aff-ı ilâhiye nâiliyetinizi diler. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyil ile sapmanızı isterler.
Ömer Öngüt : Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor, şehvetlerine uyanlar ise sizin büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.
Şaban Piriş : Allah, tevbe etmenizi ister; şehvetlerine tabi olanlar ise büyük bir sapıklığa meyletmenizi isterler.
Suat Yıldırım : Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, Şehvetlerinin ardına düşenler ise, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.
Süleyman Ateş : Allâh, sizin tevbenizi kabul etmek istiyor; şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler.
Ümit Şimşek : Allah size böylece tevbe nasip etmek ve günahlarınızı bağışlamak istiyor; ihtiraslarının peşine düşenler ise sizin büsbütün yoldan çıkmanızı arzuluyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapışla sapmanızı isterler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}