» 4 / Nisâ  28:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُرِيدُ (YRYD̃) = yurīdu : istiyor
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. يُخَفِّفَ (YḢFF) = yuḣaffife : hafifletmek
5. عَنْكُمْ (ANKM) = ǎnkum : sizden
6. وَخُلِقَ (WḢLG) = ve ḣuliḳa : ve yaratılmıştır
7. الْإِنْسَانُ (ELÎNSEN) = l-insānu : insan
8. ضَعِيفًا (ŽAYFE) = Deǐyfen : zayıf
istiyor | Allah | | hafifletmek | sizden | ve yaratılmıştır | insan | zayıf |

[RWD̃] [] [] [ḢFF] [] [ḢLG] [ENS] [ŽAF]
YRYD̃ ELLH ÊN YḢFF ANKM WḢLG ELÎNSEN ŽAYFE

yurīdu llahu en yuḣaffife ǎnkum ve ḣuliḳa l-insānu Deǐyfen
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor Wishes
الله | ELLH llahu Allah Allah
أن | ÊN en to
يخفف خ ف ف | ḢFF YḢFF yuḣaffife hafifletmek lighten
عنكم | ANKM ǎnkum sizden "for you;"
وخلق خ ل ق | ḢLG WḢLG ve ḣuliḳa ve yaratılmıştır and was created
الإنسان ا ن س | ENS ELÎNSEN l-insānu insan the mankind
ضعيفا ض ع ف | ŽAF ŽAYFE Deǐyfen zayıf weak.

4:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

istiyor | Allah | | hafifletmek | sizden | ve yaratılmıştır | insan | zayıf |

[RWD̃] [] [] [ḢFF] [] [ḢLG] [ENS] [ŽAF]
YRYD̃ ELLH ÊN YḢFF ANKM WḢLG ELÎNSEN ŽAYFE

yurīdu llahu en yuḣaffife ǎnkum ve ḣuliḳa l-insānu Deǐyfen
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا

[ر و د] [] [] [خ ف ف] [] [خ ل ق] [ا ن س] [ض ع ف]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يريد ر و د | RWD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor Wishes
Ye,Re,Ye,Dal,
10,200,10,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يخفف خ ف ف | ḢFF YḢFF yuḣaffife hafifletmek lighten
Ye,Hı,Fe,Fe,
10,600,80,80,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
عنكم | ANKM ǎnkum sizden "for you;"
Ayn,Nun,Kef,Mim,
70,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وخلق خ ل ق | ḢLG WḢLG ve ḣuliḳa ve yaratılmıştır and was created
Vav,Hı,Lam,Gaf,
6,600,30,100,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض مبني للمجهول
الإنسان ا ن س | ENS ELÎNSEN l-insānu insan the mankind
Elif,Lam,,Nun,Sin,Elif,Nun,
1,30,,50,60,1,50,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ضعيفا ض ع ف | ŽAF ŽAYFE Deǐyfen zayıf weak.
Dad,Ayn,Ye,Fe,Elif,
800,70,10,80,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُرِيدُ: istiyor | اللَّهُ: Allah | أَنْ: | يُخَفِّفَ: hafifletmek | عَنْكُمْ: sizden | وَخُلِقَ: ve yaratılmıştır | الْإِنْسَانُ: insan | ضَعِيفًا: zayıf |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يريد YRYD̃ istiyor | الله ELLH Allah | أن ÊN | يخفف YḢFF hafifletmek | عنكم ANKM sizden | وخلق WḢLG ve yaratılmıştır | الإنسان ELÎNSEN insan | ضعيفا ŽAYFE zayıf |
Kırık Meal (Okunuş) : |yurīdu: istiyor | llahu: Allah | en: | yuḣaffife: hafifletmek | ǎnkum: sizden | ve ḣuliḳa: ve yaratılmıştır | l-insānu: insan | Deǐyfen: zayıf |
Kırık Meal (Transcript) : |YRYD̃: istiyor | ELLH: Allah | ÊN: | YḢFF: hafifletmek | ANKM: sizden | WḢLG: ve yaratılmıştır | ELÎNSEN: insan | ŽAYFE: zayıf |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, sizin yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan, zâten de zayıf olarak yaratılmıştır.
Adem Uğur : Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Ahmed Hulusi : Allâh, üzerinizdeki yükü hafifletmeyi murat eder. İnsan zayıf yaratılmıştır.
Ahmet Tekin : Allah üzerinizdeki ağır şer’î hükümleri hafifletmek istiyor. İnsan birçok zaaflarla, bir çok şeye muhtaç olarak yaratılmıştır.
Ahmet Varol : Allah üzerinizdeki yükü hafifletmek istiyor. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.
Ali Bulaç : Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır.
Ali Fikri Yavuz : Allah din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Zira insan, sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır.
Bekir Sadak : Insan zayif yaratilmis oldugundan Allah sizden yuku hafifletmek ister.
Celal Yıldırım : Allah sizden (ağır sorumlulukları, taşınması zor yükleri) hafifletmek ister. İnsan oldukça zayıf (iradeli) yaratılmıştır.
Diyanet İşleri : Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Diyanet İşleri (eski) : İnsan zayıf yaratılmış olduğundan Allah sizden yükü hafifletmek ister.
Diyanet Vakfi : Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Edip Yüksel : ALLAH ise yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratıldı
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek istiyor; insan zaten zayıf olarak yaratılmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek istiyor, öyleya insan zaiyf yaradılmıştır
Fizilal-il Kuran : Allah yükümlülüklerinizi hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Gültekin Onan : Tanrı (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır.
Hakkı Yılmaz : Allah, sizden hafifletmek istiyor. Ve şüphesiz insan çok zayıf oluşturulmuştur.
Hasan Basri Çantay : Allah (ağır teklifleri) sizden hafifletmek ister. (Zâten) insan da zâif olarak yaratılmışdır.
Hayrat Neşriyat : Allah, (ağır teklifleri) sizden hafifletmek ister. Çünki insan zayıf olarak yaratılmıştır.
İbni Kesir : Allah (tekliflerini) sizden hafifletmek istiyor. Ve insan, zayıf yaratılmıştır.
İskender Evrenosoğlu : Allah sizden (tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü) hafifletmeyi diler. Ve insan zayıf yaratıldı.
Muhammed Esed : Allah yüklerinizi hafifletmek ister; zira insan zayıf yaratılmıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ sizden hafifletmek ister. Ve insan zayıf olarak yaratılmıştır.
Ömer Öngüt : Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Şaban Piriş : Allah, sizden yükü hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Suat Yıldırım : Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister, çünkü insan hilkatçe zayıf yaratılmıştır.
Süleyman Ateş : Allâh sizden (ağır teklifleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Tefhim-ul Kuran : Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) insan zayıf olarak yaratılmıştır.
Ümit Şimşek : Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah size hafiflik getirmek istiyor. Çünkü insan çok zayıf yaratılmıştır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}