» 4 / Nisâ  35:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنْ (WÎN) = ve in : eğer
2. خِفْتُمْ (ḢFTM) = ḣiftum : endişe duyarsanız
3. شِقَاقَ (ŞGEG) = şiḳāḳa : açılmasından
4. بَيْنِهِمَا (BYNHME) = beynihimā : aralarının
5. فَابْعَثُوا (FEBAS̃WE) = feb'ǎṧū : gönderin
6. حَكَمًا (ḪKME) = Hakemen : bir hakem
7. مِنْ (MN) = min : -nden
8. أَهْلِهِ (ÊHLH) = ehlihi : erkeğin ailesi-
9. وَحَكَمًا (WḪKME) = ve Hakemen : ve bir hakem
10. مِنْ (MN) = min : -nden
11. أَهْلِهَا (ÊHLHE) = ehlihā : kadının ailesi-
12. إِنْ (ÎN) = in : eğer
13. يُرِيدَا (YRYD̃E) = yurīdā : isterlerse
14. إِصْلَاحًا (ÎṦLEḪE) = iSlāHen : uzlaştırmak
15. يُوَفِّقِ (YWFG) = yuveffiḳi : bulur
16. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
17. بَيْنَهُمَا (BYNHME) = beynehumā : onların arasını
18. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
19. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
20. كَانَ (KEN) = kāne :
21. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : (herşeyi) bilendir
22. خَبِيرًا (ḢBYRE) = ḣabīran : haber alandır
eğer | endişe duyarsanız | açılmasından | aralarının | gönderin | bir hakem | -nden | erkeğin ailesi- | ve bir hakem | -nden | kadının ailesi- | eğer | isterlerse | uzlaştırmak | bulur | Allah | onların arasını | çünkü | Allah | | (herşeyi) bilendir | haber alandır |

[] [ḢWF] [ŞGG] [BYN] [BAS̃] [ḪKM] [] [EHL] [ḪKM] [] [EHL] [] [RWD̃] [ṦLḪ] [WFG] [] [BYN] [] [] [KWN] [ALM] [ḢBR]
WÎN ḢFTM ŞGEG BYNHME FEBAS̃WE ḪKME MN ÊHLH WḪKME MN ÊHLHE ÎN YRYD̃E ÎṦLEḪE YWFG ELLH BYNHME ÎN ELLH KEN ALYME ḢBYRE

ve in ḣiftum şiḳāḳa beynihimā feb'ǎṧū Hakemen min ehlihi ve Hakemen min ehlihā in yurīdā iSlāHen yuveffiḳi llahu beynehumā inne llahe kāne ǎlīmen ḣabīran
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in eğer And if
خفتم خ و ف | ḢWF ḢFTM ḣiftum endişe duyarsanız you fear
شقاق ش ق ق | ŞGG ŞGEG şiḳāḳa açılmasından a dissension
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynihimā aralarının between (the) two of them,
فابعثوا ب ع ث | BAS̃ FEBAS̃WE feb'ǎṧū gönderin then send
حكما ح ك م | ḪKM ḪKME Hakemen bir hakem an arbitrator
من | MN min -nden from
أهله ا ه ل | EHL ÊHLH ehlihi erkeğin ailesi- his family
وحكما ح ك م | ḪKM WḪKME ve Hakemen ve bir hakem and an arbitrator
من | MN min -nden from
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehlihā kadının ailesi- her family.
إن | ÎN in eğer If
يريدا ر و د | RWD̃ YRYD̃E yurīdā isterlerse they both wish
إصلاحا ص ل ح | ṦLḪ ÎṦLEḪE iSlāHen uzlaştırmak reconciliation,
يوفق و ف ق | WFG YWFG yuveffiḳi bulur will cause reconciliation
الله | ELLH llahu Allah Allah
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā onların arasını between both of them.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen (herşeyi) bilendir All-Knower,
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haber alandır All-Aware.

4:35 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | endişe duyarsanız | açılmasından | aralarının | gönderin | bir hakem | -nden | erkeğin ailesi- | ve bir hakem | -nden | kadının ailesi- | eğer | isterlerse | uzlaştırmak | bulur | Allah | onların arasını | çünkü | Allah | | (herşeyi) bilendir | haber alandır |

[] [ḢWF] [ŞGG] [BYN] [BAS̃] [ḪKM] [] [EHL] [ḪKM] [] [EHL] [] [RWD̃] [ṦLḪ] [WFG] [] [BYN] [] [] [KWN] [ALM] [ḢBR]
WÎN ḢFTM ŞGEG BYNHME FEBAS̃WE ḪKME MN ÊHLH WḪKME MN ÊHLHE ÎN YRYD̃E ÎṦLEḪE YWFG ELLH BYNHME ÎN ELLH KEN ALYME ḢBYRE

ve in ḣiftum şiḳāḳa beynihimā feb'ǎṧū Hakemen min ehlihi ve Hakemen min ehlihā in yurīdā iSlāHen yuveffiḳi llahu beynehumā inne llahe kāne ǎlīmen ḣabīran
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

[] [خ و ف] [ش ق ق] [ب ي ن] [ب ع ث] [ح ك م] [] [ا ه ل] [ح ك م] [] [ا ه ل] [] [ر و د] [ص ل ح] [و ف ق] [] [ب ي ن] [] [] [ك و ن] [ع ل م] [خ ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
خفتم خ و ف | ḢWF ḢFTM ḣiftum endişe duyarsanız you fear
Hı,Fe,Te,Mim,
600,80,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
شقاق ش ق ق | ŞGG ŞGEG şiḳāḳa açılmasından a dissension
Şın,Gaf,Elif,Gaf,
300,100,1,100,
N – accusative masculine (form III) verbal noun
اسم منصوب
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynihimā aralarının between (the) two of them,
Be,Ye,Nun,He,Mim,Elif,
2,10,50,5,40,1,
N – genitive noun
PRON – 3rd person dual possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فابعثوا ب ع ث | BAS̃ FEBAS̃WE feb'ǎṧū gönderin then send
Fe,Elif,Be,Ayn,Se,Vav,Elif,
80,1,2,70,500,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
حكما ح ك م | ḪKM ḪKME Hakemen bir hakem an arbitrator
Ha,Kef,Mim,Elif,
8,20,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أهله ا ه ل | EHL ÊHLH ehlihi erkeğin ailesi- his family
,He,Lam,He,
,5,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وحكما ح ك م | ḪKM WḪKME ve Hakemen ve bir hakem and an arbitrator
Vav,Ha,Kef,Mim,Elif,
6,8,20,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehlihā kadının ailesi- her family.
,He,Lam,He,Elif,
,5,30,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
يريدا ر و د | RWD̃ YRYD̃E yurīdā isterlerse they both wish
Ye,Re,Ye,Dal,Elif,
10,200,10,4,1,
V – 3rd person masculine dual (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل
إصلاحا ص ل ح | ṦLḪ ÎṦLEḪE iSlāHen uzlaştırmak reconciliation,
,Sad,Lam,Elif,Ha,Elif,
,90,30,1,8,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم منصوب
يوفق و ف ق | WFG YWFG yuveffiḳi bulur will cause reconciliation
Ye,Vav,Fe,Gaf,
10,6,80,100,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā onların arasını between both of them.
Be,Ye,Nun,He,Mim,Elif,
2,10,50,5,40,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person dual possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen (herşeyi) bilendir All-Knower,
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haber alandır All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,Elif,
600,2,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنْ: eğer | خِفْتُمْ: endişe duyarsanız | شِقَاقَ: açılmasından | بَيْنِهِمَا: aralarının | فَابْعَثُوا: gönderin | حَكَمًا: bir hakem | مِنْ: -nden | أَهْلِهِ: erkeğin ailesi- | وَحَكَمًا: ve bir hakem | مِنْ: -nden | أَهْلِهَا: kadının ailesi- | إِنْ: eğer | يُرِيدَا: isterlerse | إِصْلَاحًا: uzlaştırmak | يُوَفِّقِ: bulur | اللَّهُ: Allah | بَيْنَهُمَا: onların arasını | إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | عَلِيمًا: (herşeyi) bilendir | خَبِيرًا: haber alandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN eğer | خفتم ḢFTM endişe duyarsanız | شقاق ŞGEG açılmasından | بينهما BYNHME aralarının | فابعثوا FEBAS̃WE gönderin | حكما ḪKME bir hakem | من MN -nden | أهله ÊHLH erkeğin ailesi- | وحكما WḪKME ve bir hakem | من MN -nden | أهلها ÊHLHE kadının ailesi- | إن ÎN eğer | يريدا YRYD̃E isterlerse | إصلاحا ÎṦLEḪE uzlaştırmak | يوفق YWFG bulur | الله ELLH Allah | بينهما BYNHME onların arasını | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | كان KEN | عليما ALYME (herşeyi) bilendir | خبيرا ḢBYRE haber alandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve in: eğer | ḣiftum: endişe duyarsanız | şiḳāḳa: açılmasından | beynihimā: aralarının | feb'ǎṧū: gönderin | Hakemen: bir hakem | min: -nden | ehlihi: erkeğin ailesi- | ve Hakemen: ve bir hakem | min: -nden | ehlihā: kadının ailesi- | in: eğer | yurīdā: isterlerse | iSlāHen: uzlaştırmak | yuveffiḳi: bulur | llahu: Allah | beynehumā: onların arasını | inne: çünkü | llahe: Allah | kāne: | ǎlīmen: (herşeyi) bilendir | ḣabīran: haber alandır |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎN: eğer | ḢFTM: endişe duyarsanız | ŞGEG: açılmasından | BYNHME: aralarının | FEBAS̃WE: gönderin | ḪKME: bir hakem | MN: -nden | ÊHLH: erkeğin ailesi- | WḪKME: ve bir hakem | MN: -nden | ÊHLHE: kadının ailesi- | ÎN: eğer | YRYD̃E: isterlerse | ÎṦLEḪE: uzlaştırmak | YWFG: bulur | ELLH: Allah | BYNHME: onların arasını | ÎN: çünkü | ELLH: Allah | KEN: | ALYME: (herşeyi) bilendir | ḢBYRE: haber alandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Karıyla kocanın arasında bir ayrılık olacağından korkarsanız koca tarafından bir hakem, kadın tarafından da bir hakem gönderin. Aralarının düzelmesini dilerlerse Allah da bu hususta başarı verir onlara. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.
Adem Uğur : Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
Ahmed Hulusi : Eğer onların aralarının açılmasından korkarsanız bir hakem erkek ailesinden, bir hakem de kadın tarafından oluşturun. Arayı düzeltmek isterlerse Allâh da bunu başartır. Muhakkak Allâh Aliym'dir, Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, tesir altında kalmayan erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar iyi niyetle barıştırmak, münasebetlerini düzeltmek ve geliştirmek isterlerse Allah karı-kocanın arasını bulur, onları barıştırır, Allah her şeyi bilir, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : Karı ile kocanın arasının açılmasından korkarsanız kocanın ailesinden bir hakem kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar arayı düzeltmek isterlerse Allah onların aralarını buluşturur. Muhakkak ki Allah ilim sahibidir, her şeyden haberdardır.
Ali Bulaç : (Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.
Ali Fikri Yavuz : Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz, bir hakem, erkeğin ailesinden ve bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu mutavassıt hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah, karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır.
Bekir Sadak : Kari kocanin arasinin acilmasindan endiselenirseniz, erkegin ailesinden bir hakem ve kadinin ailesinden bir hakem gonderin; bunlar duzeltmek isterlerse, Allah onlarin aralarini buldurur. Dogrusu Allah her seyi Bilen ve haberdar olandir.
Celal Yıldırım : Karı-koca arasının açılmasından endişe ederseniz, bir hakem erkeğin ailesi tarafından, bir hakem de kadının ailesi tarafından gönderin ; karı-koca (ya da hakemler) aralarını düzeltmeyi dilerlerse, Allah onları başarılı kılar. Şüphesiz ki, Allah her şeyi bilen ve her olup bitenden haberlidir.
Diyanet İşleri : Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Karı kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin; bunlar düzeltmek isterlerse, Allah onların aralarını buldurur. Doğrusu Allah her şeyi Bilen ve haberdar olandır.
Diyanet Vakfi : Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
Edip Yüksel : Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse ALLAH ikisinin arasını bulur. ALLAH Bilir, Haber alır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz, bir hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki, Allah herşeyi bilendir ve herşeyden haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer karı, koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem onun tarafından, bir hakem de bunun tarafından gönderin, bunlar gerçekten barıştırmak isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim verir, şüphesiz ki Allah bir alîm, habîr bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz onlara biri erkeğin ve öbürü kadının akrabası olan iki arabulucu gönderiniz. Eğer bu arabulucular karı-kocayı barıştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur. Hiç şüphesiz Allah herşeyi bilir ve herşeyden haberdardır.
Gültekin Onan : (Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ehlinden (ailesinden) bir hakem, kadının da ehlinden (ailesinden) bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Tanrı da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Tanrı, bilendir, haberdar olandır.
Hakkı Yılmaz : Ve eğer karı-kocanın arasının açılmasından korktuysanız, o zaman bir hakem erkeğin yakınlarından, bir hakem de kadının yakınlarından kendilerine gönderin. Bu karı-koca gerçekten barışmak isterlerse, Allah karı-kocanın arasında geçim verir. Şüphesiz Allah, çok iyi bilendir, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : (Eğer karı ile kocanın) aralarının açılmasından endîşeye düşerseniz o vakit (kendilerine erkeğin) ailesinden bir hakem, (kadının) ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barışdırmak isterlerse Allah aralarında (ki dargınlık yerine geçime), onları (uyuşmıya) muvaffak buyurur. Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilicidir, (her şeyin künhünden) haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Bununla berâber ikisinin (karı-kocanın) arasının açılmasından korkarsanız, o hâlde onun (erkeğin) âilesinden bir hakem, bunun (kadının) âilesinden de bir hakem gönderin! Eğer(bu hakemler gerçekten) barıştırmak isterlerse, Allah (karı ile kocayı) aralarında (anlaşmaya)muvaffak kılar. Muhakkak ki Allah, Alîm (tarafların hâllerini bilen)dir, Habîr(yaptıklarından haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : Eğer aralarının açılmasından endişeye düşerseniz; erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem gönderin. Bunlar barıştırılmak isterlerse; Allah, onların arasını bulur. Muhakkak ki Allah; Alim, Habir olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer ikisinin (karı-kocanın) arasının açılmasından korkarsanız, o taktirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de (karı-koca) arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar (muvaffak eder). Muhakkak ki Allah Alîm'dir (en iyi bilendir), Habîr'dir (haberdar olandır).
Muhammed Esed : Şayet (evli) bir çift arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız, erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem tayin edin; eğer iki taraf da işi düzeltmek isterse, Allah onları uzlaştırır. Bilin ki Allah, gerçekten her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer aralarının açılmasından korkarsanız o zaman bir hakem onun akrabasından, bir hakem de bunun akrabasından gönderiniz. Bunlar ıslahta bulunmak isterlerse Allah Teâlâ aralarında muvaffakiyet husûle getirir. Şüphe yok ki Allah Teâlâ bihakkın bilicidir, ve tamamen haberdardır.
Ömer Öngüt : Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz; kendilerine erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem gönderin. Bu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-kocanın arasını bulur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen her şeyden haberdar olandır.
Şaban Piriş : Karı koca arasında bir ayrılıktan korkarsanız, o zaman, kocanın ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem gönderiniz. Eğer aralarını düzeltmek isterlerse Allah da onların arasında başarı sağlar. Muhakkak Allah, bilendir, haberdar olandır.
Suat Yıldırım : Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz, o vakit, kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse, Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz Allah alîm ve habîrdir (her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır).
Süleyman Ateş : Eğer (karı-kocanın) aralarının açılmasından endişe duyarsanız, erkeğin âilesinden bir hakem ve kadının âilesinden bir hakem gönderin. Bunlar uzlaştırmak isterlerse, Allâh onların arasını bulur. Çünkü Allâh (herşeyi) bilendir, haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : (Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.
Ümit Şimşek : Eğer karı koca arasında ayrılıktan endişe ederseniz, bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden tayin edin. Onlar karı kocanın arasını bulmak isterlerse Allah onları muvaffak eder. Gerçekten de Allah herşeyi bilir, herşeyden haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz, bir hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar, barıştırmak isterlerse Allah, kadınla erkeğin aralarını düzeltmede onları başarılı kılacaktır. Allah Alîm'dir, her şeyi bilir; Habîr'dir, her şeyden haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}