» 4 / Nisâ  41:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَكَيْفَ (FKYF) = fekeyfe : (halleri) nice olur?
2. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
3. جِئْنَا (CÙNE) = ci'nā : getirdiğimiz
4. مِنْ (MN) = min :
5. كُلِّ (KL) = kulli : her
6. أُمَّةٍ (ÊMT) = ummetin : ümmetten
7. بِشَهِيدٍ (BŞHYD̃) = bişehīdin : bir şahid
8. وَجِئْنَا (WCÙNE) = ve ci'nā : ve getirdiğimizde
9. بِكَ (BK) = bike : seni de
10. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
11. هَٰؤُلَاءِ (HÙLEÙ) = hā'ulā'i : bunlar
12. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahid olarak
(halleri) nice olur? | zaman | getirdiğimiz | | her | ümmetten | bir şahid | ve getirdiğimizde | seni de | üzerine | bunlar | şahid olarak |

[KYF] [] [CYE] [] [KLL] [EMM] [ŞHD̃] [CYE] [] [] [] [ŞHD̃]
FKYF ÎZ̃E CÙNE MN KL ÊMT BŞHYD̃ WCÙNE BK AL HÙLEÙ ŞHYD̃E

fekeyfe iƶā ci'nā min kulli ummetin bişehīdin ve ci'nā bike ǎlā hā'ulā'i şehīden
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكيف ك ي ف | KYF FKYF fekeyfe (halleri) nice olur? So how (will it be)
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
جئنا ج ي ا | CYE CÙNE ci'nā getirdiğimiz We bring
من | MN min from
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
أمة ا م م | EMM ÊMT ummetin ümmetten nation
بشهيد ش ه د | ŞHD̃ BŞHYD̃ bişehīdin bir şahid a witness
وجئنا ج ي ا | CYE WCÙNE ve ci'nā ve getirdiğimizde and We bring
بك | BK bike seni de you
على | AL ǎlā üzerine against
هؤلاء | HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these (people)
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid olarak (as) a witness.

4:41 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(halleri) nice olur? | zaman | getirdiğimiz | | her | ümmetten | bir şahid | ve getirdiğimizde | seni de | üzerine | bunlar | şahid olarak |

[KYF] [] [CYE] [] [KLL] [EMM] [ŞHD̃] [CYE] [] [] [] [ŞHD̃]
FKYF ÎZ̃E CÙNE MN KL ÊMT BŞHYD̃ WCÙNE BK AL HÙLEÙ ŞHYD̃E

fekeyfe iƶā ci'nā min kulli ummetin bişehīdin ve ci'nā bike ǎlā hā'ulā'i şehīden
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا

[ك ي ف] [] [ج ي ا] [] [ك ل ل] [ا م م] [ش ه د] [ج ي ا] [] [] [] [ش ه د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكيف ك ي ف | KYF FKYF fekeyfe (halleri) nice olur? So how (will it be)
Fe,Kef,Ye,Fe,
80,20,10,80,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الفاء استئنافية
اسم استفهام
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
جئنا ج ي ا | CYE CÙNE ci'nā getirdiğimiz We bring
Cim,,Nun,Elif,
3,,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
أمة ا م م | EMM ÊMT ummetin ümmetten nation
,Mim,Te merbuta,
,40,400,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
بشهيد ش ه د | ŞHD̃ BŞHYD̃ bişehīdin bir şahid a witness
Be,Şın,He,Ye,Dal,
2,300,5,10,4,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine singular indefinite noun
جار ومجرور
وجئنا ج ي ا | CYE WCÙNE ve ci'nā ve getirdiğimizde and We bring
Vav,Cim,,Nun,Elif,
6,3,,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
بك | BK bike seni de you
Be,Kef,
2,20,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
على | AL ǎlā üzerine against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
هؤلاء | HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these (people)
He,,Lam,Elif,,
5,,30,1,,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid olarak (as) a witness.
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَكَيْفَ: (halleri) nice olur? | إِذَا: zaman | جِئْنَا: getirdiğimiz | مِنْ: | كُلِّ: her | أُمَّةٍ: ümmetten | بِشَهِيدٍ: bir şahid | وَجِئْنَا: ve getirdiğimizde | بِكَ: seni de | عَلَىٰ: üzerine | هَٰؤُلَاءِ: bunlar | شَهِيدًا: şahid olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فكيف FKYF (halleri) nice olur? | إذا ÎZ̃E zaman | جئنا CÙNE getirdiğimiz | من MN | كل KL her | أمة ÊMT ümmetten | بشهيد BŞHYD̃ bir şahid | وجئنا WCÙNE ve getirdiğimizde | بك BK seni de | على AL üzerine | هؤلاء HÙLEÙ bunlar | شهيدا ŞHYD̃E şahid olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |fekeyfe: (halleri) nice olur? | iƶā: zaman | ci'nā: getirdiğimiz | min: | kulli: her | ummetin: ümmetten | bişehīdin: bir şahid | ve ci'nā: ve getirdiğimizde | bike: seni de | ǎlā: üzerine | hā'ulā'i: bunlar | şehīden: şahid olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |FKYF: (halleri) nice olur? | ÎZ̃E: zaman | CÙNE: getirdiğimiz | MN: | KL: her | ÊMT: ümmetten | BŞHYD̃: bir şahid | WCÙNE: ve getirdiğimizde | BK: seni de | AL: üzerine | HÙLEÙ: bunlar | ŞHYD̃E: şahid olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ne olacak halleri her ümmetten bir tanık getirdiğimiz, seni de hepsine tanık tuttuğumuz gün?
Adem Uğur : Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak!
Ahmed Hulusi : Her topluluktan, içlerinden bir şahit getirip, seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman, nicedir hâlleri?
Ahmet Tekin : Her milletten kutsal kitabı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önder, doğruları konuşan şâhitler getirdiğimiz zaman, seni de geçmiş ümmetlere ve bu ümmete, Kur’ân’ı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önder, doğruları konuşan şâhit olarak gösterdiğimiz zaman, bakalım onların hali ne olacak?
Ahmet Varol : Her ümmetten bir şahit getirdiğimizde ve seni de bunların üzerine şahit kıldığımızda durum ne olacak?
Ali Bulaç : Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların üzerine seni şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?
Ali Fikri Yavuz : Her ümmetten peygamberlerini birer şahid getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahid yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!...
Bekir Sadak : Her ummete bir sahid getirdigimiz ve seni de bunlara sahid getirdigimiz vakit durumlari nasil olacak?
Celal Yıldırım : Her ümmetten bir şâhid getireceğimiz, seni de onlar üzerine şâhid getireceğimiz zaman (halleri) nice olur?
Diyanet İşleri : Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hâli nice olacak!.
Diyanet İşleri (eski) : Her ümmete bir şahid getirdiğimiz ve seni de bunlara şahid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?
Diyanet Vakfi : Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak!
Edip Yüksel : Her ulusun üzerine bir tanık getirdiğimizde, seni de bunların üzerine tanık olarak getirsek halleri nice olur?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!..
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman, bakalım bunların hali nasıl olacak?
Elmalılı Hamdi Yazır : Bakalım nasıl olacak: Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz, seni de onların üzerine şahid getirdiğimiz vakıt?
Fizilal-il Kuran : Her ümmete karşı birer şahid tutacağımız ve seni de kendilerine karşı birer şahid tutacağımız ve seni de kendilerine karşı şahit göstereceğimiz gün acaba onların halleri nasıl olacak?
Gültekin Onan : Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların üzerine seni şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak ?
Hakkı Yılmaz : Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine bir tanık olarak getirdiğimiz zaman bak nasıl?
Hasan Basri Çantay : Her ümmetden (leh ve aleyhlerinde söyleyecek) birer şâhid, onların üzerine de (Habîbim) seni bir şâhid olarak getirdiğimiz zaman (o Yahudilerin, kâfirlerin, münafıkların halleri) nice (olur)?
Hayrat Neşriyat : Nihâyet (kıyâmet gününde) her ümmetten (peygamberlerini) birer şâhid (olarak)getirdiğimiz ve seni de onların üzerine şâhid tuttuğumuz zaman, (bakalım o kâfirlerin hâlleri)nasıl olacak!
İbni Kesir : Her ümmetten bir şahid kıldığımız ve onlara da seni şahid getirdiğimiz zaman nice olacak?
İskender Evrenosoğlu : Artık her ümmetten bir şahit (resûl) getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman (halleri) nasıl olacak?
Muhammed Esed : Öyleyse (Hesap Günü), her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni (ey Peygamber) onlar aleyhinde şahit tutacağımız zaman, ne olacak (o günahkarların hali?)
Ömer Nasuhi Bilmen : Nasıl olacak! Her ümmetten bir şahit getireceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit getireceğimiz zaman?
Ömer Öngüt : Her ümmetten bir şâhit getireceğimiz ve seni de onlar üzerine şâhit getireceğimiz zaman halleri nice olur?
Şaban Piriş : Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit kıldığımız zaman nasıl olacak?
Suat Yıldırım : Ey Resulüm! Her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit (peygamber) celbettiğimizde ve seni de bütün onlara (ümmetine) şahit olarak getirdiğimizde, bakalım onların hali nice olacak?
Süleyman Ateş : Her ümmetten (inanç ve davranışlarının doğru olup olmadığına tanıklık edecek) bir şâhid, seni de bunlara şâhid getirdiğimiz zaman (halleri) nice olur?
Tefhim-ul Kuran : Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların da üzerine seni şahid olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?
Ümit Şimşek : Biz her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve şunlardan da seni şahit getirdiğimiz zaman onların halleri nice olacak?
Yaşar Nuri Öztürk : Her ümmetten bir tanık getirip seni de şunlar üzerine bir tanık olarak diktiğimizde iş nice olacak?!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}