» 4 / Nisâ  43:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. لَا (LE) = lā :
6. تَقْرَبُوا (TGRBWE) = teḳrabū : yaklaşmayın
7. الصَّلَاةَ (ELṦLET) = S-Salāte : SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ)
8. وَأَنْتُمْ (WÊNTM) = veentum : ve siz
9. سُكَارَىٰ (SKER) = sukārā : sarhoşken
10. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : ki
11. تَعْلَمُوا (TALMWE) = teǎ'lemū : bilesiniz
12. مَا (ME) = mā :
13. تَقُولُونَ (TGWLWN) = teḳūlūne : ne dediğinizi
14. وَلَا (WLE) = ve lā : ve (yaklaşmayın)
15. جُنُبًا (CNBE) = cunuben : cünüp iken
16. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
17. عَابِرِي (AEBRY) = ǎābirī : geçici olmanız
18. سَبِيلٍ (SBYL) = sebīlin : yoldan
19. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
20. تَغْتَسِلُوا (TĞTSLWE) = teğtesilū : yıkanıncaya
21. وَإِنْ (WÎN) = ve in : eğer
22. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
23. مَرْضَىٰ (MRŽ) = merDā : hasta
24. أَوْ (ÊW) = ev : yahut
25. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerinde
26. سَفَرٍ (SFR) = seferin : yolculuk
27. أَوْ (ÊW) = ev : yahut
28. جَاءَ (CEÙ) = cā'e : gelmişse
29. أَحَدٌ (ÊḪD̃) = eHadun : biriniz
30. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
31. مِنَ (MN) = mine : -ten
32. الْغَائِطِ (ELĞEÙŦ) = l-ğāiTi : tuvalet-
33. أَوْ (ÊW) = ev : yahut
34. لَامَسْتُمُ (LEMSTM) = lāmestumu : dokunmuşsanız
35. النِّسَاءَ (ELNSEÙ) = n-nisā'e : kadınlara
36. فَلَمْ (FLM) = fe lem :
37. تَجِدُوا (TCD̃WE) = tecidū : bulamadığınız takdirde
38. مَاءً (MEÙ) = māen : su
39. فَتَيَمَّمُوا (FTYMMWE) = feteyemmemū : teyemmüm edin
40. صَعِيدًا (ṦAYD̃E) = Saǐyden : toprağa
41. طَيِّبًا (ŦYBE) = Tayyiben : temiz
42. فَامْسَحُوا (FEMSḪWE) = femseHū : sürün
43. بِوُجُوهِكُمْ (BWCWHKM) = bivucūhikum : yüzlerinize
44. وَأَيْدِيكُمْ (WÊYD̃YKM) = ve eydīkum : ve ellerinize
45. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
46. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
47. كَانَ (KEN) = kāne :
48. عَفُوًّا (AFWE) = ǎfuvven : çok affedendir
49. غَفُورًا (ĞFWRE) = ğafūran : çok bağışlayandır
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | yaklaşmayın | SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) | ve siz | sarhoşken | ki | bilesiniz | | ne dediğinizi | ve (yaklaşmayın) | cünüp iken | dışında | geçici olmanız | yoldan | kadar | yıkanıncaya | eğer | iseniz | hasta | yahut | üzerinde | yolculuk | yahut | gelmişse | biriniz | sizden | -ten | tuvalet- | yahut | dokunmuşsanız | kadınlara | | bulamadığınız takdirde | su | teyemmüm edin | toprağa | temiz | sürün | yüzlerinize | ve ellerinize | şüphesiz | Allah | | çok affedendir | çok bağışlayandır |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [GRB] [ṦLW] [] [SKR] [] [ALM] [] [GWL] [] [CNB] [] [ABR] [SBL] [] [ĞSL] [] [KWN] [MRŽ] [] [] [SFR] [] [CYE] [EḪD̃] [] [] [ĞWŦ] [] [LMS] [NSW] [] [WCD̃] [MWH] [YMM] [ṦAD̃] [ŦYB] [MSḪ] [WCH] [YD̃Y] [] [] [KWN] [AFW] [ĞFR]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE LE TGRBWE ELṦLET WÊNTM SKER ḪT TALMWE ME TGWLWN WLE CNBE ÎLE AEBRY SBYL ḪT TĞTSLWE WÎN KNTM MRŽ ÊW AL SFR ÊW CEÙ ÊḪD̃ MNKM MN ELĞEÙŦ ÊW LEMSTM ELNSEÙ FLM TCD̃WE MEÙ FTYMMWE ṦAYD̃E ŦYBE FEMSḪWE BWCWHKM WÊYD̃YKM ÎN ELLH KEN AFWE ĞFWRE

eyyuhā elleƶīne āmenū teḳrabū S-Salāte veentum sukārā Hattā teǎ'lemū teḳūlūne ve lā cunuben illā ǎābirī sebīlin Hattā teğtesilū ve in kuntum merDā ev ǎlā seferin ev cā'e eHadun minkum mine l-ğāiTi ev lāmestumu n-nisā'e fe lem tecidū māen feteyemmemū Saǐyden Tayyiben femseHū bivucūhikum ve eydīkum inne llahe kāne ǎfuvven ğafūran
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
لا | LE (Do) not
تقربوا ق ر ب | GRB TGRBWE teḳrabū yaklaşmayın go near
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) the prayer
وأنتم | WÊNTM veentum ve siz while you
سكارى س ك ر | SKR SKER sukārā sarhoşken (are) intoxicated
حتى | ḪT Hattā ki until
تعلموا ع ل م | ALM TALMWE teǎ'lemū bilesiniz you know
ما | ME what
تقولون ق و ل | GWL TGWLWN teḳūlūne ne dediğinizi you are saying
ولا | WLE ve lā ve (yaklaşmayın) and not
جنبا ج ن ب | CNB CNBE cunuben cünüp iken (when you are) impure
إلا | ÎLE illā dışında except
عابري ع ب ر | ABR AEBRY ǎābirī geçici olmanız (when) passing
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīlin yoldan (through) a way
حتى | ḪT Hattā kadar until
تغتسلوا غ س ل | ĞSL TĞTSLWE teğtesilū yıkanıncaya you have bathed.
وإن | WÎN ve in eğer And if
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum iseniz you are
مرضى م ر ض | MRŽ MRŽ merDā hasta ill
أو | ÊW ev yahut or
على | AL ǎlā üzerinde on
سفر س ف ر | SFR SFR seferin yolculuk a journey
أو | ÊW ev yahut or
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e gelmişse came
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadun biriniz one
منكم | MNKM minkum sizden of you
من | MN mine -ten from
الغائط غ و ط | ĞWŦ ELĞEÙŦ l-ğāiTi tuvalet- the toilet,
أو | ÊW ev yahut or
لامستم ل م س | LMS LEMSTM lāmestumu dokunmuşsanız you have touched
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'e kadınlara the women
فلم | FLM fe lem and not
تجدوا و ج د | WCD̃ TCD̃WE tecidū bulamadığınız takdirde you find
ماء م و ه | MWH MEÙ māen su water,
فتيمموا ي م م | YMM FTYMMWE feteyemmemū teyemmüm edin then do tayammum
صعيدا ص ع د | ṦAD̃ ṦAYD̃E Saǐyden toprağa (with) earth
طيبا ط ي ب | ŦYB ŦYBE Tayyiben temiz clean
فامسحوا م س ح | MSḪ FEMSḪWE femseHū sürün and wipe (with it)
بوجوهكم و ج ه | WCH BWCWHKM bivucūhikum yüzlerinize your faces
وأيديكم ي د ي | YD̃Y WÊYD̃YKM ve eydīkum ve ellerinize and your hands.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
عفوا ع ف و | AFW AFWE ǎfuvven çok affedendir Oft-Pardoning,
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving.

4:43 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | yaklaşmayın | SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) | ve siz | sarhoşken | ki | bilesiniz | | ne dediğinizi | ve (yaklaşmayın) | cünüp iken | dışında | geçici olmanız | yoldan | kadar | yıkanıncaya | eğer | iseniz | hasta | yahut | üzerinde | yolculuk | yahut | gelmişse | biriniz | sizden | -ten | tuvalet- | yahut | dokunmuşsanız | kadınlara | | bulamadığınız takdirde | su | teyemmüm edin | toprağa | temiz | sürün | yüzlerinize | ve ellerinize | şüphesiz | Allah | | çok affedendir | çok bağışlayandır |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [GRB] [ṦLW] [] [SKR] [] [ALM] [] [GWL] [] [CNB] [] [ABR] [SBL] [] [ĞSL] [] [KWN] [MRŽ] [] [] [SFR] [] [CYE] [EḪD̃] [] [] [ĞWŦ] [] [LMS] [NSW] [] [WCD̃] [MWH] [YMM] [ṦAD̃] [ŦYB] [MSḪ] [WCH] [YD̃Y] [] [] [KWN] [AFW] [ĞFR]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE LE TGRBWE ELṦLET WÊNTM SKER ḪT TALMWE ME TGWLWN WLE CNBE ÎLE AEBRY SBYL ḪT TĞTSLWE WÎN KNTM MRŽ ÊW AL SFR ÊW CEÙ ÊḪD̃ MNKM MN ELĞEÙŦ ÊW LEMSTM ELNSEÙ FLM TCD̃WE MEÙ FTYMMWE ṦAYD̃E ŦYBE FEMSḪWE BWCWHKM WÊYD̃YKM ÎN ELLH KEN AFWE ĞFWRE

eyyuhā elleƶīne āmenū teḳrabū S-Salāte veentum sukārā Hattā teǎ'lemū teḳūlūne ve lā cunuben illā ǎābirī sebīlin Hattā teğtesilū ve in kuntum merDā ev ǎlā seferin ev cā'e eHadun minkum mine l-ğāiTi ev lāmestumu n-nisā'e fe lem tecidū māen feteyemmemū Saǐyden Tayyiben femseHū bivucūhikum ve eydīkum inne llahe kāne ǎfuvven ğafūran
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [] [ق ر ب] [ص ل و] [] [س ك ر] [] [ع ل م] [] [ق و ل] [] [ج ن ب] [] [ع ب ر] [س ب ل] [] [غ س ل] [] [ك و ن] [م ر ض] [] [] [س ف ر] [] [ج ي ا] [ا ح د] [] [] [غ و ط] [] [ل م س] [ن س و] [] [و ج د] [م و ه] [ي م م] [ص ع د] [ط ي ب] [م س ح] [و ج ه] [ي د ي] [] [] [ك و ن] [ع ف و] [غ ف ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تقربوا ق ر ب | GRB TGRBWE teḳrabū yaklaşmayın go near
Te,Gaf,Re,Be,Vav,Elif,
400,100,200,2,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) the prayer
Elif,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
1,30,90,30,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
وأنتم | WÊNTM veentum ve siz while you
Vav,,Nun,Te,Mim,
6,,50,400,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
سكارى س ك ر | SKR SKER sukārā sarhoşken (are) intoxicated
Sin,Kef,Elif,Re,,
60,20,1,200,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
حتى | ḪT Hattā ki until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
تعلموا ع ل م | ALM TALMWE teǎ'lemū bilesiniz you know
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
400,70,30,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تقولون ق و ل | GWL TGWLWN teḳūlūne ne dediğinizi you are saying
Te,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
400,100,6,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ولا | WLE ve lā ve (yaklaşmayın) and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
جنبا ج ن ب | CNB CNBE cunuben cünüp iken (when you are) impure
Cim,Nun,Be,Elif,
3,50,2,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
عابري ع ب ر | ABR AEBRY ǎābirī geçici olmanız (when) passing
Ayn,Elif,Be,Re,Ye,
70,1,2,200,10,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīlin yoldan (through) a way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
تغتسلوا غ س ل | ĞSL TĞTSLWE teğtesilū yıkanıncaya you have bathed.
Te,Ğayn,Te,Sin,Lam,Vav,Elif,
400,1000,400,60,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وإن | WÎN ve in eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum iseniz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
مرضى م ر ض | MRŽ MRŽ merDā hasta ill
Mim,Re,Dad,,
40,200,800,,
N – accusative plural noun
اسم منصوب
أو | ÊW ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
على | AL ǎlā üzerinde on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
سفر س ف ر | SFR SFR seferin yolculuk a journey
Sin,Fe,Re,
60,80,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
أو | ÊW ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e gelmişse came
Cim,Elif,,
3,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadun biriniz one
,Ha,Dal,
,8,4,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
منكم | MNKM minkum sizden of you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الغائط غ و ط | ĞWŦ ELĞEÙŦ l-ğāiTi tuvalet- the toilet,
Elif,Lam,Ğayn,Elif,,Tı,
1,30,1000,1,,9,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
أو | ÊW ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لامستم ل م س | LMS LEMSTM lāmestumu dokunmuşsanız you have touched
Lam,Elif,Mim,Sin,Te,Mim,
30,1,40,60,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'e kadınlara the women
Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
1,30,50,60,1,,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
فلم | FLM fe lem and not
Fe,Lam,Mim,
80,30,40,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
تجدوا و ج د | WCD̃ TCD̃WE tecidū bulamadığınız takdirde you find
Te,Cim,Dal,Vav,Elif,
400,3,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ماء م و ه | MWH MEÙ māen su water,
Mim,Elif,,
40,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فتيمموا ي م م | YMM FTYMMWE feteyemmemū teyemmüm edin then do tayammum
Fe,Te,Ye,Mim,Mim,Vav,Elif,
80,400,10,40,40,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form V) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
صعيدا ص ع د | ṦAD̃ ṦAYD̃E Saǐyden toprağa (with) earth
Sad,Ayn,Ye,Dal,Elif,
90,70,10,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
طيبا ط ي ب | ŦYB ŦYBE Tayyiben temiz clean
Tı,Ye,Be,Elif,
9,10,2,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
فامسحوا م س ح | MSḪ FEMSḪWE femseHū sürün and wipe (with it)
Fe,Elif,Mim,Sin,Ha,Vav,Elif,
80,1,40,60,8,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بوجوهكم و ج ه | WCH BWCWHKM bivucūhikum yüzlerinize your faces
Be,Vav,Cim,Vav,He,Kef,Mim,
2,6,3,6,5,20,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأيديكم ي د ي | YD̃Y WÊYD̃YKM ve eydīkum ve ellerinize and your hands.
Vav,,Ye,Dal,Ye,Kef,Mim,
6,,10,4,10,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عفوا ع ف و | AFW AFWE ǎfuvven çok affedendir Oft-Pardoning,
Ayn,Fe,Vav,Elif,
70,80,6,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving.
Ğayn,Fe,Vav,Re,Elif,
1000,80,6,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | لَا: | تَقْرَبُوا: yaklaşmayın | الصَّلَاةَ: SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) | وَأَنْتُمْ: ve siz | سُكَارَىٰ: sarhoşken | حَتَّىٰ: ki | تَعْلَمُوا: bilesiniz | مَا: | تَقُولُونَ: ne dediğinizi | وَلَا: ve (yaklaşmayın) | جُنُبًا: cünüp iken | إِلَّا: dışında | عَابِرِي: geçici olmanız | سَبِيلٍ: yoldan | حَتَّىٰ: kadar | تَغْتَسِلُوا: yıkanıncaya | وَإِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | مَرْضَىٰ: hasta | أَوْ: yahut | عَلَىٰ: üzerinde | سَفَرٍ: yolculuk | أَوْ: yahut | جَاءَ: gelmişse | أَحَدٌ: biriniz | مِنْكُمْ: sizden | مِنَ: -ten | الْغَائِطِ: tuvalet- | أَوْ: yahut | لَامَسْتُمُ: dokunmuşsanız | النِّسَاءَ: kadınlara | فَلَمْ: | تَجِدُوا: bulamadığınız takdirde | مَاءً: su | فَتَيَمَّمُوا: teyemmüm edin | صَعِيدًا: toprağa | طَيِّبًا: temiz | فَامْسَحُوا: sürün | بِوُجُوهِكُمْ: yüzlerinize | وَأَيْدِيكُمْ: ve ellerinize | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | عَفُوًّا: çok affedendir | غَفُورًا: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | لا LE | تقربوا TGRBWE yaklaşmayın | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) | وأنتم WÊNTM ve siz | سكارى SKER sarhoşken | حتى ḪT ki | تعلموا TALMWE bilesiniz | ما ME | تقولون TGWLWN ne dediğinizi | ولا WLE ve (yaklaşmayın) | جنبا CNBE cünüp iken | إلا ÎLE dışında | عابري AEBRY geçici olmanız | سبيل SBYL yoldan | حتى ḪT kadar | تغتسلوا TĞTSLWE yıkanıncaya | وإن WÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | مرضى MRŽ hasta | أو ÊW yahut | على AL üzerinde | سفر SFR yolculuk | أو ÊW yahut | جاء CEÙ gelmişse | أحد ÊḪD̃ biriniz | منكم MNKM sizden | من MN -ten | الغائط ELĞEÙŦ tuvalet- | أو ÊW yahut | لامستم LEMSTM dokunmuşsanız | النساء ELNSEÙ kadınlara | فلم FLM | تجدوا TCD̃WE bulamadığınız takdirde | ماء MEÙ su | فتيمموا FTYMMWE teyemmüm edin | صعيدا ṦAYD̃E toprağa | طيبا ŦYBE temiz | فامسحوا FEMSḪWE sürün | بوجوهكم BWCWHKM yüzlerinize | وأيديكم WÊYD̃YKM ve ellerinize | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | كان KEN | عفوا AFWE çok affedendir | غفورا ĞFWRE çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | : | teḳrabū: yaklaşmayın | S-Salāte: SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) | veentum: ve siz | sukārā: sarhoşken | Hattā: ki | teǎ'lemū: bilesiniz | : | teḳūlūne: ne dediğinizi | ve lā: ve (yaklaşmayın) | cunuben: cünüp iken | illā: dışında | ǎābirī: geçici olmanız | sebīlin: yoldan | Hattā: kadar | teğtesilū: yıkanıncaya | ve in: eğer | kuntum: iseniz | merDā: hasta | ev: yahut | ǎlā: üzerinde | seferin: yolculuk | ev: yahut | cā'e: gelmişse | eHadun: biriniz | minkum: sizden | mine: -ten | l-ğāiTi: tuvalet- | ev: yahut | lāmestumu: dokunmuşsanız | n-nisā'e: kadınlara | fe lem: | tecidū: bulamadığınız takdirde | māen: su | feteyemmemū: teyemmüm edin | Saǐyden: toprağa | Tayyiben: temiz | femseHū: sürün | bivucūhikum: yüzlerinize | ve eydīkum: ve ellerinize | inne: şüphesiz | llahe: Allah | kāne: | ǎfuvven: çok affedendir | ğafūran: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | LE: | TGRBWE: yaklaşmayın | ELṦLET: SaLâTe/Desteğe (Allahın desteği Zikrullah MESAJ) | WÊNTM: ve siz | SKER: sarhoşken | ḪT: ki | TALMWE: bilesiniz | ME: | TGWLWN: ne dediğinizi | WLE: ve (yaklaşmayın) | CNBE: cünüp iken | ÎLE: dışında | AEBRY: geçici olmanız | SBYL: yoldan | ḪT: kadar | TĞTSLWE: yıkanıncaya | WÎN: eğer | KNTM: iseniz | MRŽ: hasta | ÊW: yahut | AL: üzerinde | SFR: yolculuk | ÊW: yahut | CEÙ: gelmişse | ÊḪD̃: biriniz | MNKM: sizden | MN: -ten | ELĞEÙŦ: tuvalet- | ÊW: yahut | LEMSTM: dokunmuşsanız | ELNSEÙ: kadınlara | FLM: | TCD̃WE: bulamadığınız takdirde | MEÙ: su | FTYMMWE: teyemmüm edin | ṦAYD̃E: toprağa | ŦYBE: temiz | FEMSḪWE: sürün | BWCWHKM: yüzlerinize | WÊYD̃YKM: ve ellerinize | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | KEN: | AFWE: çok affedendir | ĞFWRE: çok bağışlayandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, namaza yaklaşmayın ne söylediğinizi bilmeyecek kadar sarhoşken ve yolda değilseniz yıkanıncaya dek cünüpken. Hastaysanız, yahut yolculuktaysanız, yahut biriniz ayakyolundan gelirse, yahut da kadınlara dokunursanız, su bulamadığınız takdîrde temiz toprakla teyemmüm edin, toprağı, yüzünüze ve ellerinize sürün. Şüphe yok ki Allah, bağışlayıcıdır, suçları örter.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler, kendinizi bilmez bir hâldeyken (sarhoşken), ne dediğinizin bilincinde olacağınız zamana kadar ve bir de yolculukta olmanız hariç, cünüp iken, boy abdesti alıncaya kadar, salâta (namaza) yaklaşmayın. Eğer hasta olmuşsanız veya bir yolculuktaysanız veya sizden biri def'i hâcetten gelirse yahut cinsel ilişkide bulunmuşsanız, (boy abdesti alacak) su da bulamamışsanız, (o vakit) temiz toprağa teyemmüm edin. . . (Şöyle ki) yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. . . Muhakkak ki Allâh Afüvv'dür, Ğafûr'dur.
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, sizler sarhoş ve zihinsel uyuşukluk halindeyken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de, yolları mescitten geçenler hariç, gusledinceye kadar namaza, mescide yaklaşmayın. Eğer hasta, yaralı olur veya yolculukta bulunursanız yahut herhangi biriniz ayakyolundan gelirse veya hanımlarınızla ilişkiye girmiş, su da bulamamışsanız, o zaman abdest alma veya gusul etme niyetiyle temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinizi ve ellerinizi-kollarınızı meshedin, namazınızı kılın. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüpken, yolcu olmanız durumu dışında, gusül edinceye kadar, namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta olursanız, yahut içinizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş olur veya kadınlara temas etmiş olursanız, [11] su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. O toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Muhakkak ki Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahud kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünub iken-yolcu olmanız müstesna- gusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculukta bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahutta kadınlara dokunup da bir su bulamazsanız o vakit pâk bir toprağa teyemmüm edin; yüzlerinize ve ellerinize (dirseklerinize kadar) sürün. Şüphesiz ki Allah çok afvedici, çok bağışlayıcıdır. (Bakara, ve Maide 91. âyetlere bak.)
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Sarhosken, ne dediginizi bilene kadar, cunubken, yolcu olan mustesna gusledene kadar namaza yaklasmayin. Eger hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmisseniz veya kadinlara yaklasmissaniz ve bu durumlarda su bulamamissaniz tertemiz bir topraga teyemmum edin, yuzlerinize ve ellerinize surun. Allah affeder ve bagislar.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Sarhoş iken —ne dediğinizi bilinceye kadar— cünüp iken, —yoldan geçmeniz müstesna— gusledinceye kadar namaza (ve mescide) yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, sizden biriniz tabiî ihtiyacını gidermekten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, bu durumda su da bulamamışsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edip yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız tertemiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah affeder ve bağışlar.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.
Edip Yüksel : İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar, yolcu olanlar hariç cinsel ilişkiden sonra yıkanıncaya kadar namaza durmayın. Hasta veya yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut kadınlarla cinsel ilişkiye girmiş olup da su bulamamışsanız, temiz ve kuru bir toprağa dokunup yüzünüze ve ellerinize sürerek teyemmüm edin. ALLAH Affeder, Bağışlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüb iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsî münasebette bulunup, su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin. Niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar; cünüp iken de -yolcu olmanız hariç- guslünüzü edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz hacet yerinden gelir veya kadınlara dokunup da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin; niyetle yüzünüze ve ellerinize sürün. Gerçekten Allah çok affedici ve günahları bağışlayıcıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iman edenler! Sarhoş iken namaza yaklaşmayın: Söylediğinizi bilinceye kadar, cünüb iken de -yoldan geçmeniz başka- guslünüzü edinceye kadar, ve eğer hasta olur veya seferde bulunursanız veya biriniz hacet yerinden gelir veya kadınlara dokunursanız da suya güç yetiremezseniz o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin: Niyyetle yüzünüze ve ellerinize mesheyleyin, cidden Allah afvi çok bir gafur bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünüpken -yolcu olmanız müstesna- gusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, yahut herhangi biriniz ayak yolundan gelmişse veya kadınlara yaklaşmışsanız ve bu durumlarda su bulamamışsanız pak bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
Gültekin Onan : Ey inananlar, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahud kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : "Ey iman etmiş kişiler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüb iken de –yolcu olanlar bu hükmün dışındadır– yıkandırılıncaya kadar, salâta [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarına] yaklaşmayın/ toplum içine çıkmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz tuvaletten geldiyse veya kadınlarla temaslaştıysa, su da bulamamışsanız o zaman, hemen tertemiz bir toprağa yönelin. Sonra da yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. "
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, siz, serhoşken, ne söyleyeceğinizi bitinceye ve cünüb iken de - yolcu olmanız müstesna - gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, ya bir sefer üzerinde bulunursanız, yahud sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahud da kadınlara dokunub da bir su bulamazsanız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin; yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şübhesiz Allah çok afvedici, çok yarlığayıcıdır.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Siz sarhoş iken ne söylemekte olduğunuzu bilinceye kadar, cünüb iken de yolcu olan(larınız) müstesnâ, gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın! Fakat hasta(olur) veya bir yolculukta bulunur iseniz veya biriniz def'-i hâcetten gelir (abdesti bozulur)sa veya kadınlara dokunursanız, artık (abdest veya gusül almanızı gerektiren bu hâllerde) su bulamazsanız, o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin; sonra yüzlerinizi ve (dirseklere kadar) ellerinizi meshedin! Şübhesiz ki Allah, Afüvv (çok affedici olan)dır, Gafûr (çok bağışlayan)dır.
İbni Kesir : Ey iman edenler; sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de cünübken -yolcu olmanız müstesnagusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, yahut herhangi biriniz heladan gelirse veya kadınlara yaklaşıp da su bulamazsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah; Afüvv ve Gafur olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken, yolcu olmanız hariç, gusül abdesti alıncaya kadar, namaza yaklaşmayın! Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o taktirde temiz toprağa teyemmüm edin, sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesh edin (sürün). Muhakkak ki Allah, günahları affeden, mağfiret edendir.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar (bekleyin); ve boy abdestini gerektiren bir durumda (iken de) yıkanıncaya kadar seyahatte olmanız (ve yıkanma imkanından yoksun bulunmanız) hali dışında- (namaza kalkışmayın). Ama eğer hasta iseniz veya seyahatteyseniz yahut tabii ihtiyacınızı yeni gidermişseniz veya bir kadın ile birlikte olmuşsanız ve hiç su bulamıyorsanız, o zaman temiz toprağı alın, (onunla) yüzünüzü ve ellerinizi hafifçe ovun. Bilin ki Allah, gerçekten günahları temizleyendir, çok affedicidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey mü'minler! Siz sarhoşlar olduğunuz halde ne söyleyeceğinizi bileceğiniz ana kadar ve cünup olduğunuz halde de (yolcu olmak müstesna) gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Ve eğer siz hasta veya sefer halinde olursanız veya sizden biri ayakyolundan gelir de veya siz kadınlara dokunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprak ile teyemmüm ediniz. Yüzlerinize ve ellerinize mesheyleyiniz. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ affedici ve yarlığayıcıdır.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Sarhoşken -ne söylediğinizi bilinceye kadar-, bir de cünüp iken -yolcu olan müstesnâ- gusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, veya sizden biriniz ayak yolundan gelmişse, yahut da kadınlara yaklaşıp da su bulamamışsanız, o zaman temiz toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler, sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarınızla münasebette bulunmuş da su bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize hafifçe sürün. Şüphesiz Allah affeden ve bağışlayandır.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye, cünüp iken de -yoldan geçmeniz dışında- gusledinceye kadar mescide yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, O vakit temiz toprağa teyemmüm edin, arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur (af ve mağfireti boldur).
Süleyman Ateş : Ey inananlar, sarhoşken namaza yaklaşmayın ki ne dediğinizi bilesiniz. Yoldan geçici olmanız dışında, cünüp iken de yıkanıncaya kadar (namaza yaklaşmayın). Eğer hasta, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (bu durumlarda) su bulamadığınız takdirde temiz toprağa teyemmüm edin: (Toprağı) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allâh, çok affeden, çok bağışlayandır.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayakyolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahud kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken-yolcu değilseniz-gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Hasta veya yolcu olursanız, yahut abdest bozduktan veya kadınlarınızla münasebette bulunduktan sonra su bulamayacak olursanız, temiz bir toprakla teyemmüm ederek yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastalanırsanız yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, bütün bu durumlarda su da bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah Afüvv'dür, günahları affeder, Gafûr'dur, hataları bağışlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}