» 4 / Nisâ  44:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi?
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
5. أُوتُوا (ÊWTWE) = ūtū : kendilerine verilen
6. نَصِيبًا (NṦYBE) = neSīben : bir pay
7. مِنَ (MN) = mine : -tan
8. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitap-
9. يَشْتَرُونَ (YŞTRWN) = yeşterūne : satın alıyorlar
10. الضَّلَالَةَ (ELŽLELT) = D-Delālete : sapıklığı
11. وَيُرِيدُونَ (WYRYD̃WN) = ve yurīdūne : ve istiyorlar
12. أَنْ (ÊN) = en :
13. تَضِلُّوا (TŽLWE) = teDillū : sizin sapıtmanızı
14. السَّبِيلَ (ELSBYL) = s-sebīle : yolu
| görmedin mi? | | kimselerin | kendilerine verilen | bir pay | -tan | Kitap- | satın alıyorlar | sapıklığı | ve istiyorlar | | sizin sapıtmanızı | yolu |

[] [REY] [] [] [ETY] [NṦB] [] [KTB] [ŞRY] [ŽLL] [RWD̃] [] [ŽLL] [SBL]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN ÊWTWE NṦYBE MN ELKTEB YŞTRWN ELŽLELT WYRYD̃WN ÊN TŽLWE ELSBYL

elem tera ilā elleƶīne ūtū neSīben mine l-kitābi yeşterūne D-Delālete ve yurīdūne en teDillū s-sebīle
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see,
إلى | ÎL ilā [towards]
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who
أوتوا ا ت ي | ETY ÊWTWE ūtū kendilerine verilen were given
نصيبا ن ص ب | NṦB NṦYBE neSīben bir pay a portion
من | MN mine -tan of
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap- the Book,
يشترون ش ر ي | ŞRY YŞTRWN yeşterūne satın alıyorlar purchasing
الضلالة ض ل ل | ŽLL ELŽLELT D-Delālete sapıklığı [the] error
ويريدون ر و د | RWD̃ WYRYD̃WN ve yurīdūne ve istiyorlar and wishing
أن | ÊN en that
تضلوا ض ل ل | ŽLL TŽLWE teDillū sizin sapıtmanızı you stray
السبيل س ب ل | SBL ELSBYL s-sebīle yolu (from) the way?

4:44 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi? | | kimselerin | kendilerine verilen | bir pay | -tan | Kitap- | satın alıyorlar | sapıklığı | ve istiyorlar | | sizin sapıtmanızı | yolu |

[] [REY] [] [] [ETY] [NṦB] [] [KTB] [ŞRY] [ŽLL] [RWD̃] [] [ŽLL] [SBL]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN ÊWTWE NṦYBE MN ELKTEB YŞTRWN ELŽLELT WYRYD̃WN ÊN TŽLWE ELSBYL

elem tera ilā elleƶīne ūtū neSīben mine l-kitābi yeşterūne D-Delālete ve yurīdūne en teDillū s-sebīle
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل

[] [ر ا ي] [] [] [ا ت ي] [ن ص ب] [] [ك ت ب] [ش ر ي] [ض ل ل] [ر و د] [] [ض ل ل] [س ب ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see,
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
إلى | ÎL ilā [towards]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
أوتوا ا ت ي | ETY ÊWTWE ūtū kendilerine verilen were given
,Vav,Te,Vav,Elif,
,6,400,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
نصيبا ن ص ب | NṦB NṦYBE neSīben bir pay a portion
Nun,Sad,Ye,Be,Elif,
50,90,10,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN mine -tan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap- the Book,
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
يشترون ش ر ي | ŞRY YŞTRWN yeşterūne satın alıyorlar purchasing
Ye,Şın,Te,Re,Vav,Nun,
10,300,400,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الضلالة ض ل ل | ŽLL ELŽLELT D-Delālete sapıklığı [the] error
Elif,Lam,Dad,Lam,Elif,Lam,Te merbuta,
1,30,800,30,1,30,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
ويريدون ر و د | RWD̃ WYRYD̃WN ve yurīdūne ve istiyorlar and wishing
Vav,Ye,Re,Ye,Dal,Vav,Nun,
6,10,200,10,4,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تضلوا ض ل ل | ŽLL TŽLWE teDillū sizin sapıtmanızı you stray
Te,Dad,Lam,Vav,Elif,
400,800,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
السبيل س ب ل | SBL ELSBYL s-sebīle yolu (from) the way?
Elif,Lam,Sin,Be,Ye,Lam,
1,30,60,2,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi? | إِلَى: | الَّذِينَ: kimselerin | أُوتُوا: kendilerine verilen | نَصِيبًا: bir pay | مِنَ: -tan | الْكِتَابِ: Kitap- | يَشْتَرُونَ: satın alıyorlar | الضَّلَالَةَ: sapıklığı | وَيُرِيدُونَ: ve istiyorlar | أَنْ: | تَضِلُّوا: sizin sapıtmanızı | السَّبِيلَ: yolu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi? | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimselerin | أوتوا ÊWTWE kendilerine verilen | نصيبا NṦYBE bir pay | من MN -tan | الكتاب ELKTEB Kitap- | يشترون YŞTRWN satın alıyorlar | الضلالة ELŽLELT sapıklığı | ويريدون WYRYD̃WN ve istiyorlar | أن ÊN | تضلوا TŽLWE sizin sapıtmanızı | السبيل ELSBYL yolu |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi? | ilā: | elleƶīne: kimselerin | ūtū: kendilerine verilen | neSīben: bir pay | mine: -tan | l-kitābi: Kitap- | yeşterūne: satın alıyorlar | D-Delālete: sapıklığı | ve yurīdūne: ve istiyorlar | en: | teDillū: sizin sapıtmanızı | s-sebīle: yolu |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi? | ÎL: | ELZ̃YN: kimselerin | ÊWTWE: kendilerine verilen | NṦYBE: bir pay | MN: -tan | ELKTEB: Kitap- | YŞTRWN: satın alıyorlar | ELŽLELT: sapıklığı | WYRYD̃WN: ve istiyorlar | ÊN: | TŽLWE: sizin sapıtmanızı | ELSBYL: yolu |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misin kendilerine kitaptan bir pay verilenleri? Sapıklığı satın alıyorlar ve sizi de yoldan saptırmak istiyorlar.
Adem Uğur : Kendilerine Kitap'tan nasip verilenlere baksana! Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar!
Ahmed Hulusi : Kendilerine hakikat ilminden bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan (inancınızdan) sapmanızı arzuluyorlar.
Ahmet Tekin : Bu mükemmel kutsal kitaptaki bir kısım emir ve hükümleri uygulamakla sorumlu tutulan ehl-i kitap âlimlerini görmüyor musun? Dalâleti, bozuk düzeni, başlarına buyruk yaşamayı, kendilerine belâ olarak satın alıyorlar, sizin de doğru yoldan uzaklaşmanızı, başınıza buyruk hareket ederek dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihinizi istiyorlar.
Ahmet Varol : Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun ki, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Ali Bulaç : Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin de yolu sapıtmanızı istediklerini görmedin mi?
Ali Fikri Yavuz : Kendilerine kitabdan bir nasib verilen Yahudî âlimlerine bakmaz mısın? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Bekir Sadak : Kendilerine Kitab'dan bir pay verilenlerin sapikligi satin aldiklarini ve sizin yolu sapitmanizi istediklerini gormuyor musun?
Celal Yıldırım : Kendilerine kitaptan az-çok bir pay verilenlere bakmaz mısın ? Bunlar sapıklığı satın alıp sizin de doğru yoldan sapmanızı isterler.
Diyanet İşleri : Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Diyanet İşleri (eski) : Kendilerine Kitap'dan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun?
Diyanet Vakfi : Kendilerine Kitap'tan nasip verilenlere baksana! Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar!
Edip Yüksel : Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin, sapıklığı satın aldıklarını ve sizin de yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendilerine kitaptan bir nasib verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şu kendilerine Kitap'tan pay verilmiş olanları görmüyor musun? Kendileri sapıklığı satın alıyorlar ve istiyorlar ki siz de yolu sapıtasınız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bakmazmısın şu kendilerine kitabdan bir nasîb verilmiş olanlara? Kendileri sapgınlığı satın alıyorlar da istiyorlar ki siz de yolu sapıtasınız
Fizilal-il Kuran : Şu kendilerine kitaptan bir pay verdiklerimizi görmüyor musun? Bunlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar.
Gültekin Onan : Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin de yolu sapıtmanızı istediklerini görmedin mi?
Hakkı Yılmaz : Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmiş olan kimseleri görmüyor musun? Onlar, sapıklığı satın alıyorlar ve sizin hak yoldan sapmanızı istiyorlar.
Hasan Basri Çantay : Kendilerine kitabdan (okuyup yazmakdan) bir nasıyb verilmiş olanlara bakmadın mı? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Hayrat Neşriyat : Kendilerine Kitab’dan (Tevrât’tan) bir nasib verilenleri (yahudileri) görmedin mi? Dalâleti (nasıl da) satın alıyorlar ve sizin de hak yoldan sapmanızı istiyorlar!
İbni Kesir : Bakmazmısın şu kendilerine kitabdan bir pay verilmiş olanlara? Kendileri sapıklığı satın aldıkları gibi sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
İskender Evrenosoğlu : Kendilerine Kitap'tan nasip verilenleri görmedin mi? Dalâleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan (Allah'ın yolundan) sapmanızı (dalâlete düşmenizi) istiyorlar.
Muhammed Esed : Kendilerine ilahi kelamdan bir pay verilmiş olanların şimdi onu sapıklık ile değiştirdiklerini ve sizin (de) yoldan çıkmanızı istediklerini görmüyor musunuz?
Ömer Nasuhi Bilmen : Kendilerine kitaptan bir nâsip verilmiş olanları görmedin mi? Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yolu sapıtmanızı istiyorlar.
Ömer Öngüt : Kendilerine kitaptan nasip verilenlere baksana! Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Şaban Piriş : Kitaptan bir nasip verilen kimseleri görmüyor musun? Sapıklığı satın alıyorlar. Ve sizin yoldan sapmanızı arzu ediyorlar.
Suat Yıldırım : Baksanıza kendilerine kitaptan nasip verilenlerin yaptıklarına! Kendilerinin hidâyeti bırakıp sapıklığı satın almaları yetmiyormuş gibi, sizin de yolunuzu şaşırmanızı istiyorlar.
Süleyman Ateş : Şu kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? (Baksana onlar,) sapıklığı satın alıyorlar, istiyorlar ki, siz de yolu sapıtasınız.
Tefhim-ul Kuran : Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin de yolu sapıtmanızı istediklerini görmedin mi?
Ümit Şimşek : Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmedin mi? Onlar sapıklığa müşteri oluyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilenlere baksana! Sapıklığı satın alıyorlar da istiyorlar ki, siz de yolu şaşırasınız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}