» 4 / Nisâ  46:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مِنَ (MN) = mine :
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : öyleleri var ki
3. هَادُوا (HED̃WE) = hādū : Yahudilerden
4. يُحَرِّفُونَ (YḪRFWN) = yuHarrifūne : kaydırıyorlar
5. الْكَلِمَ (ELKLM) = l-kelime : kelimeleri
6. عَنْ (AN) = ǎn : -nden
7. مَوَاضِعِهِ (MWEŽAH) = mevāDiǐhi : yerleri-
8. وَيَقُولُونَ (WYGWLWN) = ve yeḳūlūne : ve diyorlar
9. سَمِعْنَا (SMANE) = semiǎ'nā : işittik
10. وَعَصَيْنَا (WAṦYNE) = ve ǎSaynā : ve isyan ettik
11. وَاسْمَعْ (WESMA) = vesmeǎ' : ve dinle
12. غَيْرَ (ĞYR) = ğayra :
13. مُسْمَعٍ (MSMA) = musmeǐn : dinlemez olası
14. وَرَاعِنَا (WREANE) = ve rāǐnā : "ve ""ra'ina"""
15. لَيًّا (LYE) = leyyen : eğip bükerek
16. بِأَلْسِنَتِهِمْ (BÊLSNTHM) = bielsinetihim : dillerini
17. وَطَعْنًا (WŦANE) = ve Taǎ'nen : ve taşlayarak
18. فِي (FY) = fī :
19. الدِّينِ (ELD̃YN) = d-dīni : dini
20. وَلَوْ (WLW) = velev : keşke (eğer)
21. أَنَّهُمْ (ÊNHM) = ennehum : onlar
22. قَالُوا (GELWE) = ḳālū : deselerdi
23. سَمِعْنَا (SMANE) = semiǎ'nā : işittik
24. وَأَطَعْنَا (WÊŦANE) = ve eTaǎ'nā : ve ita'at ettik
25. وَاسْمَعْ (WESMA) = vesmeǎ' : ve dinle
26. وَانْظُرْنَا (WENƵRNE) = venZurnā : ve bize bak
27. لَكَانَ (LKEN) = lekāne : elbette olurdu
28. خَيْرًا (ḢYRE) = ḣayran : daha iyi
29. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendileri için
30. وَأَقْوَمَ (WÊGWM) = ve eḳve me : ve daha sağlam
31. وَلَٰكِنْ (WLKN) = velākin : fakat
32. لَعَنَهُمُ (LANHM) = leǎnehumu : onları la'netlemiştir
33. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
34. بِكُفْرِهِمْ (BKFRHM) = bikufrihim : inkarlarından dolayı
35. فَلَا (FLE) = felā :
36. يُؤْمِنُونَ (YÙMNWN) = yu'minūne : inanmazlar
37. إِلَّا (ÎLE) = illā : hariç
38. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : pek azı
| öyleleri var ki | Yahudilerden | kaydırıyorlar | kelimeleri | -nden | yerleri- | ve diyorlar | işittik | ve isyan ettik | ve dinle | | dinlemez olası | "ve ""ra'ina""" | eğip bükerek | dillerini | ve taşlayarak | | dini | keşke (eğer) | onlar | deselerdi | işittik | ve ita'at ettik | ve dinle | ve bize bak | elbette olurdu | daha iyi | kendileri için | ve daha sağlam | fakat | onları la'netlemiştir | Allah | inkarlarından dolayı | | inanmazlar | hariç | pek azı |

[] [] [HWD̃] [ḪRF] [KLM] [] [WŽA] [GWL] [SMA] [AṦY] [SMA] [ĞYR] [SMA] [RAY] [LWY] [LSN] [ŦAN] [] [D̃YN] [] [] [GWL] [SMA] [ŦWA] [SMA] [NƵR] [KWN] [ḢYR] [] [GWM] [] [LAN] [] [KFR] [] [EMN] [] [GLL]
MN ELZ̃YN HED̃WE YḪRFWN ELKLM AN MWEŽAH WYGWLWN SMANE WAṦYNE WESMA ĞYR MSMA WREANE LYE BÊLSNTHM WŦANE FY ELD̃YN WLW ÊNHM GELWE SMANE WÊŦANE WESMA WENƵRNE LKEN ḢYRE LHM WÊGWM WLKN LANHM ELLH BKFRHM FLE YÙMNWN ÎLE GLYLE

mine elleƶīne hādū yuHarrifūne l-kelime ǎn mevāDiǐhi ve yeḳūlūne semiǎ'nā ve ǎSaynā vesmeǎ' ğayra musmeǐn ve rāǐnā leyyen bielsinetihim ve Taǎ'nen d-dīni velev ennehum ḳālū semiǎ'nā ve eTaǎ'nā vesmeǎ' venZurnā lekāne ḣayran lehum ve eḳve me velākin leǎnehumu llahu bikufrihim felā yu'minūne illā ḳalīlen
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN mine Of
الذين | ELZ̃YN elleƶīne öyleleri var ki those who
هادوا ه و د | HWD̃ HED̃WE hādū Yahudilerden are Jews,
يحرفون ح ر ف | ḪRF YḪRFWN yuHarrifūne kaydırıyorlar they distort
الكلم ك ل م | KLM ELKLM l-kelime kelimeleri the words
عن | AN ǎn -nden from
مواضعه و ض ع | WŽA MWEŽAH mevāDiǐhi yerleri- their places
ويقولون ق و ل | GWL WYGWLWN ve yeḳūlūne ve diyorlar and they say,
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā işittik """We hear[d]"
وعصينا ع ص ي | AṦY WAṦYNE ve ǎSaynā ve isyan ettik "and we disobey[ed]"""
واسمع س م ع | SMA WESMA vesmeǎ' ve dinle "and ""Hear"
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayra not
مسمع س م ع | SMA MSMA musmeǐn dinlemez olası to be heard
وراعنا ر ع ي | RAY WREANE ve rāǐnā "ve ""ra'ina""" "and ""Raina"""
ليا ل و ي | LWY LYE leyyen eğip bükerek twisting
بألسنتهم ل س ن | LSN BÊLSNTHM bielsinetihim dillerini [with] their tongues
وطعنا ط ع ن | ŦAN WŦANE ve Taǎ'nen ve taşlayarak and defaming
في | FY [in]
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni dini the religion.
ولو | WLW velev keşke (eğer) And if
أنهم | ÊNHM ennehum onlar [that] they
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū deselerdi (had) said,
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā işittik """We hear[d]"
وأطعنا ط و ع | ŦWA WÊŦANE ve eTaǎ'nā ve ita'at ettik "and we obey[ed]"""
واسمع س م ع | SMA WESMA vesmeǎ' ve dinle "and ""Hear"
وانظرنا ن ظ ر | NƵR WENƵRNE venZurnā ve bize bak "and look (at) us,"""
لكان ك و ن | KWN LKEN lekāne elbette olurdu surely it (would) have been
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran daha iyi better
لهم | LHM lehum kendileri için for them
وأقوم ق و م | GWM WÊGWM ve eḳve me ve daha sağlam and more suitable.
ولكن | WLKN velākin fakat [And] but
لعنهم ل ع ن | LAN LANHM leǎnehumu onları la'netlemiştir cursed them
الله | ELLH llahu Allah Allah
بكفرهم ك ف ر | KFR BKFRHM bikufrihim inkarlarından dolayı for their disbelief,
فلا | FLE felā so not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNWN yu'minūne inanmazlar they believe
إلا | ÎLE illā hariç except
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a few.

4:46 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| öyleleri var ki | Yahudilerden | kaydırıyorlar | kelimeleri | -nden | yerleri- | ve diyorlar | işittik | ve isyan ettik | ve dinle | | dinlemez olası | "ve ""ra'ina""" | eğip bükerek | dillerini | ve taşlayarak | | dini | keşke (eğer) | onlar | deselerdi | işittik | ve ita'at ettik | ve dinle | ve bize bak | elbette olurdu | daha iyi | kendileri için | ve daha sağlam | fakat | onları la'netlemiştir | Allah | inkarlarından dolayı | | inanmazlar | hariç | pek azı |

[] [] [HWD̃] [ḪRF] [KLM] [] [WŽA] [GWL] [SMA] [AṦY] [SMA] [ĞYR] [SMA] [RAY] [LWY] [LSN] [ŦAN] [] [D̃YN] [] [] [GWL] [SMA] [ŦWA] [SMA] [NƵR] [KWN] [ḢYR] [] [GWM] [] [LAN] [] [KFR] [] [EMN] [] [GLL]
MN ELZ̃YN HED̃WE YḪRFWN ELKLM AN MWEŽAH WYGWLWN SMANE WAṦYNE WESMA ĞYR MSMA WREANE LYE BÊLSNTHM WŦANE FY ELD̃YN WLW ÊNHM GELWE SMANE WÊŦANE WESMA WENƵRNE LKEN ḢYRE LHM WÊGWM WLKN LANHM ELLH BKFRHM FLE YÙMNWN ÎLE GLYLE

mine elleƶīne hādū yuHarrifūne l-kelime ǎn mevāDiǐhi ve yeḳūlūne semiǎ'nā ve ǎSaynā vesmeǎ' ğayra musmeǐn ve rāǐnā leyyen bielsinetihim ve Taǎ'nen d-dīni velev ennehum ḳālū semiǎ'nā ve eTaǎ'nā vesmeǎ' venZurnā lekāne ḣayran lehum ve eḳve me velākin leǎnehumu llahu bikufrihim felā yu'minūne illā ḳalīlen
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا

[] [] [ه و د] [ح ر ف] [ك ل م] [] [و ض ع] [ق و ل] [س م ع] [ع ص ي] [س م ع] [غ ي ر] [س م ع] [ر ع ي] [ل و ي] [ل س ن] [ط ع ن] [] [د ي ن] [] [] [ق و ل] [س م ع] [ط و ع] [س م ع] [ن ظ ر] [ك و ن] [خ ي ر] [] [ق و م] [] [ل ع ن] [] [ك ف ر] [] [ا م ن] [] [ق ل ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN mine Of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne öyleleri var ki those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
هادوا ه و د | HWD̃ HED̃WE hādū Yahudilerden are Jews,
He,Elif,Dal,Vav,Elif,
5,1,4,6,1,
"V – 3rd person masculine plural perfect verb → Judaism
PRON – subject pronoun"
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
يحرفون ح ر ف | ḪRF YḪRFWN yuHarrifūne kaydırıyorlar they distort
Ye,Ha,Re,Fe,Vav,Nun,
10,8,200,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الكلم ك ل م | KLM ELKLM l-kelime kelimeleri the words
Elif,Lam,Kef,Lam,Mim,
1,30,20,30,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عن | AN ǎn -nden from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
مواضعه و ض ع | WŽA MWEŽAH mevāDiǐhi yerleri- their places
Mim,Vav,Elif,Dad,Ayn,He,
40,6,1,800,70,5,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويقولون ق و ل | GWL WYGWLWN ve yeḳūlūne ve diyorlar and they say,
Vav,Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
6,10,100,6,30,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā işittik """We hear[d]"
Sin,Mim,Ayn,Nun,Elif,
60,40,70,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعصينا ع ص ي | AṦY WAṦYNE ve ǎSaynā ve isyan ettik "and we disobey[ed]"""
Vav,Ayn,Sad,Ye,Nun,Elif,
6,70,90,10,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
واسمع س م ع | SMA WESMA vesmeǎ' ve dinle "and ""Hear"
Vav,Elif,Sin,Mim,Ayn,
6,1,60,40,70,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو حالية
فعل أمر
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayra not
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
مسمع س م ع | SMA MSMA musmeǐn dinlemez olası to be heard
Mim,Sin,Mim,Ayn,
40,60,40,70,
N – genitive masculine indefinite (form IV) passive participle
اسم مجرور
وراعنا ر ع ي | RAY WREANE ve rāǐnā "ve ""ra'ina""" "and ""Raina"""
Vav,Re,Elif,Ayn,Nun,Elif,
6,200,1,70,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form III) imperative verb
PRON – 1st person plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ليا ل و ي | LWY LYE leyyen eğip bükerek twisting
Lam,Ye,Elif,
30,10,1,
N – accusative masculine indefinite verbal noun
اسم منصوب
بألسنتهم ل س ن | LSN BÊLSNTHM bielsinetihim dillerini [with] their tongues
Be,,Lam,Sin,Nun,Te,He,Mim,
2,,30,60,50,400,5,40,
"P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun → Tongue
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وطعنا ط ع ن | ŦAN WŦANE ve Taǎ'nen ve taşlayarak and defaming
Vav,Tı,Ayn,Nun,Elif,
6,9,70,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
في | FY [in]
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni dini the religion.
Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
1,30,4,10,50,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ولو | WLW velev keşke (eğer) And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
أنهم | ÊNHM ennehum onlar [that] they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
قالوا ق و ل | GWL GELWE ḳālū deselerdi (had) said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā işittik """We hear[d]"
Sin,Mim,Ayn,Nun,Elif,
60,40,70,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
وأطعنا ط و ع | ŦWA WÊŦANE ve eTaǎ'nā ve ita'at ettik "and we obey[ed]"""
Vav,,Tı,Ayn,Nun,Elif,
6,,9,70,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
واسمع س م ع | SMA WESMA vesmeǎ' ve dinle "and ""Hear"
Vav,Elif,Sin,Mim,Ayn,
6,1,60,40,70,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو حالية
فعل أمر
وانظرنا ن ظ ر | NƵR WENƵRNE venZurnā ve bize bak "and look (at) us,"""
Vav,Elif,Nun,Zı,Re,Nun,Elif,
6,1,50,900,200,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
PRON – 1st person plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
لكان ك و ن | KWN LKEN lekāne elbette olurdu surely it (would) have been
Lam,Kef,Elif,Nun,
30,20,1,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular perfect verb
اللام لام التوكيد
فعل ماض
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran daha iyi better
Hı,Ye,Re,Elif,
600,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
لهم | LHM lehum kendileri için for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وأقوم ق و م | GWM WÊGWM ve eḳve me ve daha sağlam and more suitable.
Vav,,Gaf,Vav,Mim,
6,,100,6,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine singular noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
ولكن | WLKN velākin fakat [And] but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
REM – prefixed resumption particle
AMD – amendment particle
الواو استئنافية
حرف استدراك
لعنهم ل ع ن | LAN LANHM leǎnehumu onları la'netlemiştir cursed them
Lam,Ayn,Nun,He,Mim,
30,70,50,5,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بكفرهم ك ف ر | KFR BKFRHM bikufrihim inkarlarından dolayı for their disbelief,
Be,Kef,Fe,Re,He,Mim,
2,20,80,200,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلا | FLE felā so not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNWN yu'minūne inanmazlar they believe
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā hariç except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a few.
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مِنَ: | الَّذِينَ: öyleleri var ki | هَادُوا: Yahudilerden | يُحَرِّفُونَ: kaydırıyorlar | الْكَلِمَ: kelimeleri | عَنْ: -nden | مَوَاضِعِهِ: yerleri- | وَيَقُولُونَ: ve diyorlar | سَمِعْنَا: işittik | وَعَصَيْنَا: ve isyan ettik | وَاسْمَعْ: ve dinle | غَيْرَ: | مُسْمَعٍ: dinlemez olası | وَرَاعِنَا: "ve ""ra'ina""" | لَيًّا: eğip bükerek | بِأَلْسِنَتِهِمْ: dillerini | وَطَعْنًا: ve taşlayarak | فِي: | الدِّينِ: dini | وَلَوْ: keşke (eğer) | أَنَّهُمْ: onlar | قَالُوا: deselerdi | سَمِعْنَا: işittik | وَأَطَعْنَا: ve ita'at ettik | وَاسْمَعْ: ve dinle | وَانْظُرْنَا: ve bize bak | لَكَانَ: elbette olurdu | خَيْرًا: daha iyi | لَهُمْ: kendileri için | وَأَقْوَمَ: ve daha sağlam | وَلَٰكِنْ: fakat | لَعَنَهُمُ: onları la'netlemiştir | اللَّهُ: Allah | بِكُفْرِهِمْ: inkarlarından dolayı | فَلَا: | يُؤْمِنُونَ: inanmazlar | إِلَّا: hariç | قَلِيلًا: pek azı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN | الذين ELZ̃YN öyleleri var ki | هادوا HED̃WE Yahudilerden | يحرفون YḪRFWN kaydırıyorlar | الكلم ELKLM kelimeleri | عن AN -nden | مواضعه MWEŽAH yerleri- | ويقولون WYGWLWN ve diyorlar | سمعنا SMANE işittik | وعصينا WAṦYNE ve isyan ettik | واسمع WESMA ve dinle | غير ĞYR | مسمع MSMA dinlemez olası | وراعنا WREANE "ve ""ra'ina""" | ليا LYE eğip bükerek | بألسنتهم BÊLSNTHM dillerini | وطعنا WŦANE ve taşlayarak | في FY | الدين ELD̃YN dini | ولو WLW keşke (eğer) | أنهم ÊNHM onlar | قالوا GELWE deselerdi | سمعنا SMANE işittik | وأطعنا WÊŦANE ve ita'at ettik | واسمع WESMA ve dinle | وانظرنا WENƵRNE ve bize bak | لكان LKEN elbette olurdu | خيرا ḢYRE daha iyi | لهم LHM kendileri için | وأقوم WÊGWM ve daha sağlam | ولكن WLKN fakat | لعنهم LANHM onları la'netlemiştir | الله ELLH Allah | بكفرهم BKFRHM inkarlarından dolayı | فلا FLE | يؤمنون YÙMNWN inanmazlar | إلا ÎLE hariç | قليلا GLYLE pek azı |
Kırık Meal (Okunuş) : |mine: | elleƶīne: öyleleri var ki | hādū: Yahudilerden | yuHarrifūne: kaydırıyorlar | l-kelime: kelimeleri | ǎn: -nden | mevāDiǐhi: yerleri- | ve yeḳūlūne: ve diyorlar | semiǎ'nā: işittik | ve ǎSaynā: ve isyan ettik | vesmeǎ': ve dinle | ğayra: | musmeǐn: dinlemez olası | ve rāǐnā: "ve ""ra'ina""" | leyyen: eğip bükerek | bielsinetihim: dillerini | ve Taǎ'nen: ve taşlayarak | : | d-dīni: dini | velev: keşke (eğer) | ennehum: onlar | ḳālū: deselerdi | semiǎ'nā: işittik | ve eTaǎ'nā: ve ita'at ettik | vesmeǎ': ve dinle | venZurnā: ve bize bak | lekāne: elbette olurdu | ḣayran: daha iyi | lehum: kendileri için | ve eḳve me: ve daha sağlam | velākin: fakat | leǎnehumu: onları la'netlemiştir | llahu: Allah | bikufrihim: inkarlarından dolayı | felā: | yu'minūne: inanmazlar | illā: hariç | ḳalīlen: pek azı |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: | ELZ̃YN: öyleleri var ki | HED̃WE: Yahudilerden | YḪRFWN: kaydırıyorlar | ELKLM: kelimeleri | AN: -nden | MWEŽAH: yerleri- | WYGWLWN: ve diyorlar | SMANE: işittik | WAṦYNE: ve isyan ettik | WESMA: ve dinle | ĞYR: | MSMA: dinlemez olası | WREANE: "ve ""ra'ina""" | LYE: eğip bükerek | BÊLSNTHM: dillerini | WŦANE: ve taşlayarak | FY: | ELD̃YN: dini | WLW: keşke (eğer) | ÊNHM: onlar | GELWE: deselerdi | SMANE: işittik | WÊŦANE: ve ita'at ettik | WESMA: ve dinle | WENƵRNE: ve bize bak | LKEN: elbette olurdu | ḢYRE: daha iyi | LHM: kendileri için | WÊGWM: ve daha sağlam | WLKN: fakat | LANHM: onları la'netlemiştir | ELLH: Allah | BKFRHM: inkarlarından dolayı | FLE: | YÙMNWN: inanmazlar | ÎLE: hariç | GLYLE: pek azı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yahûdi olanlardan, sözleri yerlerinden alıp değiştirenler de var ve işittik de isyan ettik derler, işit, işitmeyesice ve dillerini eğip bükerek ve dini kınayarak bizi de gözet derler. İşittik ve itaat ettik, bizi de dinle ve bize de bak deselerdi onlar için daha hayırlı, daha doğru olurdu, fakat Allah, küfürleri yüzünden onları rahmetinden uzaklaştırdı, pek azından başkası imana gelmez onların.
Adem Uğur : Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak (Peygambere karşı) "İşittik ve karşı geldik", "dinle, dinlemez olası", "râinâ" derler. Eğer onlar "İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet" deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar.
Ahmed Hulusi : Yahudi olanlardan öyleleri vardır ki, KELİMELERİ esas anlamlarından kaydırırlar (vahyin orijinalliğini korumazlar). . . Telaffuzlarını eğip bükerler ve Din'de kötü kavramlar oluştururlar: "İşittik ve isyan ettik", "Dinle, dinlemez olası" ve "Raina - anlayışı sınırlı" mânâsına gelecek şekilde vurgulama yaparlar. Eğer onlar, "İşittik ve itaat ettik", "Dinle" ve "Unzurna - gözet bizi" deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. . . Fakat Allâh, içlerindeki hakikati inkâr yüzünden onları lânetlemiştir. . . Pek azı müstesna, iman etmezler.
Ahmet Tekin : Yahudiliğin takipçilerinden bir kısmı, Allah’ın kitabındaki kelimeleri, ifadeleri, aslî mânalarından uzaklaştırarak tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar, maksadının dışında tefsir ediyorlar, gayesine aykırı te’viller yapıyorlar. 'Sözünü, tebliğini duyduk. Seni, emirlerini, kitabını, sünnetini, devletini tanımıyor, âsi davranıyoruz. Sözlerimiz kabule şâyan görülmese bile bizi de dinle.' diyorlar. 'Dinî, siyasî ve idarî otoriteni, bizim de taleplerimizi dikkate alarak, menfaatlerimizi gözetip kollayarak kullan' derken, konuşma tarzlarıyla peygambere hakaret içeren ifadeleri de çağrıştırıyorlar. Alay yollu, peygamberliğe ve dine saldırıyorlar. Keşke onlar: 'Sözünü, tebliğini dinledik. Kur’ân’a, sünnetine ve devletine itaat ediyoruz. Bizi de dinle, Kur’ân, sünnet ve ilmî esaslarla, örfün kuralları ve aklın verileriyle çalışan, sesimize kulak veren, yardım, destek ve imkân sağlayan, bize neler kazandırılabileceğinin hesabını yapabilen, ihtilâfları halleden, meseleleri zamana yayarak çözen, danışarak tedbir ile bizi yöneten hükümet ve meclis kur, bakanlar ve hâkimler tayin et.' deselerdi, kendileri için daha hayırlı, daha doğru ve sağlıklı, ayakta kalmalarını sağlayan daha mükemmel bir düzen tesis edilmiş olurdu. Fakat bile bile seni ve tebliğini inkârları, küfürleri sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. Azıcık bir kesimi pek az şeye iman edecekler.
Ahmet Varol : Yahudilerden bazıları sözlerin yerlerini değiştiriyor ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak: 'Duyduk ve karşı geldik, duy duyulmaz olası ve bizi gözet (ra'ina) [12]' diyorlar. Eğer onlar 'duyduk, itaat ettik, işit ve bize bak' deselerdi kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Ancak inkarlarından dolayı Allah onlara lanet etmiştir, az bir bölümü dışındakiler iman etmezler.
Ali Bulaç : Kimi yahudiler, kelimeleri 'konuldukları yerlerden' saptırırlar ve dillerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: "Dinledik ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası- ve 'Raina' bizi güt, bize bak" derler. Eğer onlar: "İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve 'bizi gözet' deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında, inanmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Hazreti Peygamberin vasfına dair Tevrat’daki kelimeleri, konuldukları yerlerden değiştiren Yahudi’lerden bir kısmı, dillerini eğerek ve dine saldırarak şöyle derler: “- Sözünü işittik, emrine isyan ettik. Sen işit, biz seni dinlemeyiz, RAİNA= bizi gözet= bize çobanlık et!” (Burada iki mânaya gelen RAİNA kelimesini, Rasûli ekreme hakaret için ikinci mânayı kasdederek kullanıyorlardı.) Eğer onlar; “- Dinledik, itaat ettik. İşit ve bize bak” deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lânetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler.
Bekir Sadak : Yahudilerden, sozleri yerlerinden degistirip: «Isittik ve karsi geldik, kulak vermeyerek dinle» ve dillerini egip bukerek ve dini yererek: «Bizi de dinle» diyenler vardir. sayet: «Isittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gozet» demis olsalardi, onlar icin daha iyi daha dogru olurdu. ste Allah inkarlari yuzunden onlara lanet etmistir. Onlarin ancak pek azi inanir.
Celal Yıldırım : Yahudilerden bir kısmı, kelimeleri konulduğu yerden değiştirirler, dillerini eğip bükerek, dine de saldırarak, «işittik (ama kalbimizle) karşı koyduk!» derler. Dinle, a dinlemez olası! «Râinâ — bizi güt, bizi gözet a çoban !» derler. Eğer onlar, «işittik ve itaat ettik», «dinle ve bizi gözet!» deselerdi herhalde kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Ama Allah küfürleri sebebiyle onları lânetlemiştir. Bu yüzden —azı müstesna— imân etmezler.
Diyanet İşleri : Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak “İşittik, karşı geldik”, “İşit, işitmez olası!” “Râ’inâ” derler. Hâlbuki onlar, “İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak” deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
Diyanet İşleri (eski) : Yahûdi olanlardan, sözleri yerlerinden alıp değiştirenler de var ve işittik de isyan ettik derler, işit, işitmeyesice ve dillerini eğip bükerek ve dini kınayarak bizi de gözet derler. İşittik ve itaat ettik, bizi de dinle ve bize de bak deselerdi onlar için daha hayırlı, daha doğru olurdu, fakat Allah, küfürleri yüzünden onları rahmetinden uzaklaştırdı, pek azından başkası imana gelmez onların.
Diyanet Vakfi : Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak (Peygambere karşı) «İşittik ve karşı geldik», «dinle, dinlemez olası», «râinâ» derler. Eğer onlar «İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet» deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar.
Edip Yüksel : Yahudilerin bir kısmı kelimelerin anlamını değiştirir ve 'İşittik ancak kabul etmiyoruz,' veya 'Sözünüz sağır kulağa giriyor' veya dinle alay etmek için dillerini eğip bükerek, 'Raina (çobanımız ol),' derler. Onlar, 'İşittik ve itaat ettik,' 'Dinliyoruz' ve 'Bizi gözet,' deselerdi kendileri için daha iyi ve daha doğru olurdu. Ne var ki ALLAH inkarlarından ötürü onları lanetlemiştir. Çokları inanmaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yahudilerden bir kısmı, (Allah'ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, «Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)» diyorlar. Halbuki onlar, «İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize de bak» deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O yahudi olanlardan kimileri kelimelerin yerlerini değiştirip, dillerini eğip bükerek, dine dokunarak «Dinledik, isyan ettik.» , «Dinle dinlenilmez olsaydın.» ve «Bizi güt.» diyorlar. Böyle diyeceklerine «Dinledik, itaat ettik.», «Dinle ve bizi gözet.» deselerdi elbette haklarında daha hayırlı ve daha dürüst olurdu. Fakat inkarları yüzünden Allah kendilerini lanetlemiştir. Onun için pek azı dışında imana gelmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : O Yehudî olanlardan ki kelimeleri mevzı'larından tahrif ediyorlar, ve dillerini eğerek, dine dokunarak «dinledik ısyan ettik», «dinle dinlenilmeyesi», «râinâ» diyorlar; böyle diyeceklerine «işittik itaat ettik» «dinle ve bizi gözet» deselerdi elbette haklarında daha hayırlı ve daha dürüst olurdu. Ve lâkin küfürleri yüzünden Allah kendilerini lâ'netlemiştir. Onun için iymana gelmezler meğer ki pek az.
Fizilal-il Kuran : Yahudiler içinde öyleleri var ki, bu dine hakaret etmek amacı ile Tevrat'taki kelimeleri değiştirerek ve dillerini ağız boşluklarında burarak «işittik ve karşı geldik», «Dinle sözü dinlenmez olasıca!» ve «Raina (Bizi gözet anlamına da gelen eş sesli bir hakaret deyimi)» derler. Oysa eğer (böyle diyecekleri yerde) «duyduk ve uyduk», «işit» ve «bize bak» deselerdi kendileri hesabına daha hayırlı ve tutarlı olurdu. Fakat Allah kâfirlikleri yüzünden kendilerine lânet ettiği için -pek azı dışında- onlar iman etmezler.
Gültekin Onan : Kimi yahudiler kelimeleri 'konuldukları yerlerden' saptırırlar ve dillerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: "Dinledik ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası- ve 'Raina' (bizi güt, bize bak) derler. Eğer onlar: "İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve bizi gözet" deselerdi elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Tanrı onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında inanmazlar.
Hakkı Yılmaz : "Yahudileşmişlerden bir kısmı kelimelerin yerlerini/ öz anlamlarını değiştirirler, dillerini eğerek-bükerek ve dine saldırarak Peygamber'e karşı, “İşittik ve karşı geldik/iyice sarıldık”, “Dinle, dinlemez olası”, “raina” [güdüşelim, bizim çobanımız] derler. Eğer onlar, “İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet” deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha sağlam/doğru olacaktı; fakat bile bile gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah, onları dışlayıp gözden çıkarmıştır. Artık pek az inanırlar. "
Hasan Basri Çantay : Yahudi olanlardan kimi kelimeleri (Allah tarafından) konuldukları yerlerinden (kaldırıb) değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek, dîne de saldırarak (sana) derler ki: «(Sözünü zaahiren) dinledik, (fakat kalbimizle) isyan etdik. İşit, işitmez olası. Râînâ». Eğer onlar: «Dinledik, itaat etdik. İşit, bize bak» deselerdi kendileri için elbet daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, kendi küfürleri yüzünden onları rahmetinden koğmuşdur. Artık onlar, birazı müstesna olmak üzere, îman etmezler.
Hayrat Neşriyat : O yahudi olanlardan bir kısmı (Tevrât’taki) kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar ve(peygambere karşı) dillerini eğip bükerek (alay etmek) ve dîni kötülemek üzere: 'İşittik ve isyân ettik!', 'Dinle, dinlemez olası!' ve diyorlar. Hâlbuki gerçekten onlar, 'İşittik ve itâat ettik', 'Dinle!' ve (bizi gözet!) deselerdi, onlar için elbette hayırlı ve daha doğru olurdu; fakat küfürleri sebebiyle Allah onlara lâ'net etmiştir; bu yüzden pek azı müstesnâ, îmân etmezler.
İbni Kesir : Yahudilerden öyleleri var ki; kelimeleri yerlerinden değiştirir ve dillerini eğip bükerek ve dine tan ederek; işittik ve karşı geldik, duy, duymaz olası ve bizi güt (raina) derler. Eğer işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet demiş olsalardı, onlar için daha iyi olurdu. İşte Allah, inkarları yüzünden onlara la'net etmiştir. Onların ancak pek azı iman eder.
İskender Evrenosoğlu : Yahudilerden, (Tevrat'taki) kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler (mânâlarını bozanlar) ve dillerini eğip bükerek ve dîni yererek: “İşittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve “râinâ” (bize bak: yahudi dilinde ahmak)” diyorlar. Ve eğer onlar, “İşittik ve itaat ettik, işit ve bize bak.” deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha sağlam (daha iyi) olurdu. Küfürleri sebebiyle onları lânetledi. Artık onların pek azı hariç, îmân etmezler.
Muhammed Esed : Yahudi itikadına mensup olanların bir kısmı, (vahyedilmiş) sözlerin anlamını çarpıtırlar; sözleri asıl bağlamından kopararak, (şimdi yaptıkları gibi) "İşittik ama karşı çıkıyoruz!" ve "Dinleyin ama kulak asmayın!" ve "Asıl sen biz(im sözümüz)e kulak ver (ey Muhammed)!" derler; böylece dilleriyle oyun oynarlar ve (sahih) itikadın yanlış olduğunu ima etmeye çalışırlar. (Halbuki) onlar, sadece "İşittik ve itaat ediyoruz!" ve "(Bizi) dinle, bize katlan!" deselerdi, bu onların gerçekten yararına ve daha dürüstçe bir davranış olurdu: ama hakikati reddettikleri için Allah onları lanetledi; zira onların inandıkları, basit birkaç şeyden ibarettir.
Ömer Nasuhi Bilmen : O Yahudi olanlardan ki, kelimeleri yerlerinden tebdîl ederler ve dillerini eğerek ve dine dokunarak, «İşittik ve isyan ettik, işit, işitmez olası ve râina,» derler. Ve eğer onlar «İşittik ve itaat ettik ve işit ve bize nazar et» deselerdi elbette onlar için hayırlı ve ziyâde dürüst olurdu. Velâkin Allah Teâlâ onlara küfürleri sebebiyle lânet etmiştir. Artık pek az müstesna olmak üzere onlar imân etmezler.
Ömer Öngüt : Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. “İşittik ve isyan ettik”, “Dinle, dinlemez olası” derler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak: “Râinâ” derler. Eğer onlar: “İşittik, itaat ettik, dinle, bizi gözet” deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat inkârları yüzünden Allah onlara lânet etmiştir. Artık pek az inanırlar.
Şaban Piriş : Yahudilerden, kelimelerin anlamlarını saptıranlar ve dillerini eğip bükerek ve dine de bir nefret duyarak: “işittik isyan ettik.”, “İşit duymaz olası” ve “bizi güt” diyenler eğer, “işittik ve itaat ettik, sen de işit ve bize de bak” deselerdi elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat, Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Onların çok azından başkası iman etmezler.
Suat Yıldırım : Yahudilerden bir kısmı, bazı sözleri aslî şeklinden ve mânasından saptırır, mesela: "İşittik" (ama isyan ettik), "işit" (hay işitmez olası!) ve "râina" derler. Bu sözleri, ağızlarını eğip bükerek güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece "İşittik ve itaat ettik", "İşit!", "unzurnâ (bizi de gözet)" deselerdi kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah, inkârları yüzünden onları rahmetinden kovdu. Artık onlar pek az iman ederler.
Süleyman Ateş : Yahûdilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dini taşlayarak: "İşittik ve isyân ettik", "dinle, dinlemez olası" ve: "râ'inâ" diyorlar. Eğer onlar: "İşittik ve itâ'at ettik", "Dinle ve bize bak!" deselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Fakat Allâh, inkârlarından dolayı onları la'netlemiştir, pek az inanırlar.
Tefhim-ul Kuran : Kimi yahudiler, kelimeleri 'konuldukları yerlerden' saptırırlar ve dillerini de eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besleyerek: «Dinledik ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası- ve 'Raina' bizi güt, bize bak» derler. Eğer onlar: «İşittik ve itaat ettik, sen de işit ve 'bizi gözet'» deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiştir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında, inanmazlar.
Ümit Şimşek : Yahudilerden öyleleri var ki, sözü çarpıtır da, dillerini eğip bükerek ve dini alaya alarak 'İşittik ve isyan ettik,' 'İşit, işitmez olasıca,' 'Râinâ' derler. Bunun yerine 'İşittik ve itaat ettik,' 'İşit,' 'Bizi gözet' deselerdi, kendileri için daha doğru ve daha hayırlı olurdu. Lâkin inkârları yüzünden Allah onları lânetlemiştir; artık pek azı iman eder.
Yaşar Nuri Öztürk : Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}