» 4 / Nisâ  48:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. لَا (LE) = lā :
4. يَغْفِرُ (YĞFR) = yeğfiru : bağışlamaz
5. أَنْ (ÊN) = en :
6. يُشْرَكَ (YŞRK) = yuşrake : ortak koşulmasını
7. بِهِ (BH) = bihi : kendisine
8. وَيَغْفِرُ (WYĞFR) = veyeğfiru : ve bağışlar
9. مَا (ME) = mā :
10. دُونَ (D̃WN) = dūne : başkasını
11. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bundan
12. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseden
13. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
14. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kimse
15. يُشْرِكْ (YŞRK) = yuşrik : ortak koşan
16. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
17. فَقَدِ (FGD̃) = feḳadi : gerçekten
18. افْتَرَىٰ (EFTR) = fterā : iftira etmiştir
19. إِثْمًا (ÎS̃ME) = iṧmen : bir günah
20. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyük
şüphesiz | Allah | | bağışlamaz | | ortak koşulmasını | kendisine | ve bağışlar | | başkasını | bundan | kimseden | dilediği | ve kimse | ortak koşan | Allah'a | gerçekten | iftira etmiştir | bir günah | büyük |

[] [] [] [ĞFR] [] [ŞRK] [] [ĞFR] [] [D̃WN] [] [] [ŞYE] [] [ŞRK] [] [] [FRY] [ES̃M] [AƵM]
ÎN ELLH LE YĞFR ÊN YŞRK BH WYĞFR ME D̃WN Z̃LK LMN YŞEÙ WMN YŞRK BELLH FGD̃ EFTR ÎS̃ME AƵYME

inne llahe yeğfiru en yuşrake bihi veyeğfiru dūne ƶālike limen yeşā'u ve men yuşrik billahi feḳadi fterā iṧmen ǎZīmen
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlamaz forgive
أن | ÊN en that
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrake ortak koşulmasını partners be associated
به | BH bihi kendisine with Him,
ويغفر غ ف ر | ĞFR WYĞFR veyeğfiru ve bağışlar but He forgives
ما | ME from
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūne başkasını other than
ذلك | Z̃LK ƶālike bundan that
لمن | LMN limen kimseden for whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
ومن | WMN ve men ve kimse And whoever
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrik ortak koşan associates partners
بالله | BELLH billahi Allah'a with Allah,
فقد | FGD̃ feḳadi gerçekten then surely
افترى ف ر ي | FRY EFTR fterā iftira etmiştir he has fabricated
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen bir günah a sin -
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük tremendous.

4:48 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah | | bağışlamaz | | ortak koşulmasını | kendisine | ve bağışlar | | başkasını | bundan | kimseden | dilediği | ve kimse | ortak koşan | Allah'a | gerçekten | iftira etmiştir | bir günah | büyük |

[] [] [] [ĞFR] [] [ŞRK] [] [ĞFR] [] [D̃WN] [] [] [ŞYE] [] [ŞRK] [] [] [FRY] [ES̃M] [AƵM]
ÎN ELLH LE YĞFR ÊN YŞRK BH WYĞFR ME D̃WN Z̃LK LMN YŞEÙ WMN YŞRK BELLH FGD̃ EFTR ÎS̃ME AƵYME

inne llahe yeğfiru en yuşrake bihi veyeğfiru dūne ƶālike limen yeşā'u ve men yuşrik billahi feḳadi fterā iṧmen ǎZīmen
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

[] [] [] [غ ف ر] [] [ش ر ك] [] [غ ف ر] [] [د و ن] [] [] [ش ي ا] [] [ش ر ك] [] [] [ف ر ي] [ا ث م] [ع ظ م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlamaz forgive
Ye,Ğayn,Fe,Re,
10,1000,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrake ortak koşulmasını partners be associated
Ye,Şın,Re,Kef,
10,300,200,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
به | BH bihi kendisine with Him,
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ويغفر غ ف ر | ĞFR WYĞFR veyeğfiru ve bağışlar but He forgives
Vav,Ye,Ğayn,Fe,Re,
6,10,1000,80,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو استئنافية
فعل مضارع
ما | ME from
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūne başkasını other than
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike bundan that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لمن | LMN limen kimseden for whom
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ومن | WMN ve men ve kimse And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrik ortak koşan associates partners
Ye,Şın,Re,Kef,
10,300,200,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بالله | BELLH billahi Allah'a with Allah,
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
فقد | FGD̃ feḳadi gerçekten then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
افترى ف ر ي | FRY EFTR fterā iftira etmiştir he has fabricated
Elif,Fe,Te,Re,,
1,80,400,200,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen bir günah a sin -
,Se,Mim,Elif,
,500,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük tremendous.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَا: | يَغْفِرُ: bağışlamaz | أَنْ: | يُشْرَكَ: ortak koşulmasını | بِهِ: kendisine | وَيَغْفِرُ: ve bağışlar | مَا: | دُونَ: başkasını | ذَٰلِكَ: bundan | لِمَنْ: kimseden | يَشَاءُ: dilediği | وَمَنْ: ve kimse | يُشْرِكْ: ortak koşan | بِاللَّهِ: Allah'a | فَقَدِ: gerçekten | افْتَرَىٰ: iftira etmiştir | إِثْمًا: bir günah | عَظِيمًا: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يغفر YĞFR bağışlamaz | أن ÊN | يشرك YŞRK ortak koşulmasını | به BH kendisine | ويغفر WYĞFR ve bağışlar | ما ME | دون D̃WN başkasını | ذلك Z̃LK bundan | لمن LMN kimseden | يشاء YŞEÙ dilediği | ومن WMN ve kimse | يشرك YŞRK ortak koşan | بالله BELLH Allah'a | فقد FGD̃ gerçekten | افترى EFTR iftira etmiştir | إثما ÎS̃ME bir günah | عظيما AƵYME büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah | : | yeğfiru: bağışlamaz | en: | yuşrake: ortak koşulmasını | bihi: kendisine | veyeğfiru: ve bağışlar | : | dūne: başkasını | ƶālike: bundan | limen: kimseden | yeşā'u: dilediği | ve men: ve kimse | yuşrik: ortak koşan | billahi: Allah'a | feḳadi: gerçekten | fterā: iftira etmiştir | iṧmen: bir günah | ǎZīmen: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LE: | YĞFR: bağışlamaz | ÊN: | YŞRK: ortak koşulmasını | BH: kendisine | WYĞFR: ve bağışlar | ME: | D̃WN: başkasını | Z̃LK: bundan | LMN: kimseden | YŞEÙ: dilediği | WMN: ve kimse | YŞRK: ortak koşan | BELLH: Allah'a | FGD̃: gerçekten | EFTR: iftira etmiştir | ÎS̃ME: bir günah | AƵYME: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, kendisine eş tanıyanları yarlıgamaz, ondan başka dilediğinin bütün suçlarını yarlıgar ve kim Allah'a eş tanırsa gerçekten de büyük bir iftirâda bulunmuş, pek büyük bir suç işlemiştir.
Adem Uğur : Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki Allâh kendisine (âfakî - açık veya enfüsî - gizli) şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dûnundakileri (bundan daha küçük suçları) dilediklerine bağışlar. Kim Esmâ ül Hüsnâ'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allâh'a ("B"illahi) şirk koşarsa, gerçekten aziym bir suç olarak, iftira etmiş olur.
Ahmet Tekin : Allah, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşulmasını, Allah’a imanın gerektirdiği esasların inkâr edilmesini asla bağışlamayacaktır. Bunun dışındaki, bunun altındaki büyük-küçük günahları, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseler için bağışlar, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan, Allah’a iftira ederek bile bile büyük günah işlemiş olur.
Ahmet Varol : Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği için bağışlayabilir. Kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur [13].
Ali Bulaç : Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu Allah, kendine eş koşulmasını (eş koşanın günahını) bağışlamaz. Ondan başkasını, dilediği kimse için, bağışlar ve mağfiret buyurur. Kim de Allah’a eş koşarsa gerçekten pek büyük bir günah uydurmuş olur.
Bekir Sadak : Allah kendisine ortak kosmayi elbette bagislamaz, bundan baskasini diledigine bagislar. Allah'a ortak kosan kimse, suphesiz buyuk bir gunahla iftira etmis olur.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başka (günahları) dilediği kimseler için bağışlar. Artık kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz o, büyük bir günah ile iftirada bulunmuş olur.
Diyanet İşleri : Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.
Diyanet İşleri (eski) : Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Diyanet Vakfi : Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.
Edip Yüksel : ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim ALLAH'a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa pek büyük bir cinayeti iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret etmez, ondan berisini dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa pek büyük bir cinayet iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur
Fizilal-il Kuran : Hiç kuşkusuz Allah, kendisine ortak koşma günahını bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa son derece büyük bir iftira günahı işlemiş olur.
Gültekin Onan : Gerçekten, Tanrı, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz Allah, Kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah işlemiş olur.
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanımasını yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimseler için, yarlığar. Kim Allaha eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günâh ile iftira etmiş olur.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bunun dışında olan(günah)ları ise, (kendi lütfundan) dilediği kimse için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa, bu takdirde muhakkak (pek) büyük bir günahla iftirâ etmiş olur.
İbni Kesir : Allah; kendisine ortak koşmayı bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, hiç şüphesiz pek büyük bir günahla iftira etmiş olur.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, O'na şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o taktirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir.
Muhammed Esed : Şüphesiz Allah, dilediği kimselerin daha hafif günahlarını bağışladığı halde, Kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz: zira Allaha ortak koşanlar, gerçekten korkunç bir günah işlemiş olurlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki Allah Teâlâ, zât-ı ulûhiyetine şerik ittihaz edilmesini yarlığamaz. Onun dûnunda olanı da dilediği kimse için yarlığar ve her kim Allah Teâlâ'ya şerik koşarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftirada bulunmuş olur.
Ömer Öngüt : Allah kendisine ortak koşulmasını aslâ bağışlamaz. Bundan başkasını, dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz ki büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Şaban Piriş : Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun dışındakilerden dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Suat Yıldırım : Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah’a ortak icad ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.
Süleyman Ateş : Allâh, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da gerçekten büyük bir günâh işlemiştir.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.
Ümit Şimşek : Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah'a ortak koşan ise pek büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}