» 4 / Nisâ  50:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. انْظُرْ (ENƵR) = unZur : bak
2. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
3. يَفْتَرُونَ (YFTRWN) = yefterūne : uyduruyorlar
4. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
6. الْكَذِبَ (ELKZ̃B) = l-keƶibe : yalan
7. وَكَفَىٰ (WKF) = ve kefā : ve yeter
8. بِهِ (BH) = bihi : bu (onlara)
9. إِثْمًا (ÎS̃ME) = iṧmen : bir günah olarak
10. مُبِينًا (MBYNE) = mubīnen : apaçık
bak | nasıl | uyduruyorlar | karşı | Allah'a | yalan | ve yeter | bu (onlara) | bir günah olarak | apaçık |

[NƵR] [KYF] [FRY] [] [] [KZ̃B] [KFY] [] [ES̃M] [BYN]
ENƵR KYF YFTRWN AL ELLH ELKZ̃B WKF BH ÎS̃ME MBYNE

unZur keyfe yefterūne ǎlā llahi l-keƶibe ve kefā bihi iṧmen mubīnen
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
انظر ن ظ ر | NƵR ENƵR unZur bak See
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
يفترون ف ر ي | FRY YFTRWN yefterūne uyduruyorlar they invent
على | AL ǎlā karşı about
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
الكذب ك ذ ب | KZ̃B ELKZ̃B l-keƶibe yalan [the] lie,
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter and sufficient
به | BH bihi bu (onlara) is it -
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen bir günah olarak (as) a sin
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen apaçık manifest.

4:50 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bak | nasıl | uyduruyorlar | karşı | Allah'a | yalan | ve yeter | bu (onlara) | bir günah olarak | apaçık |

[NƵR] [KYF] [FRY] [] [] [KZ̃B] [KFY] [] [ES̃M] [BYN]
ENƵR KYF YFTRWN AL ELLH ELKZ̃B WKF BH ÎS̃ME MBYNE

unZur keyfe yefterūne ǎlā llahi l-keƶibe ve kefā bihi iṧmen mubīnen
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا

[ن ظ ر] [ك ي ف] [ف ر ي] [] [] [ك ذ ب] [ك ف ي] [] [ا ث م] [ب ي ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
انظر ن ظ ر | NƵR ENƵR unZur bak See
Elif,Nun,Zı,Re,
1,50,900,200,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
يفترون ف ر ي | FRY YFTRWN yefterūne uyduruyorlar they invent
Ye,Fe,Te,Re,Vav,Nun,
10,80,400,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā karşı about
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
الكذب ك ذ ب | KZ̃B ELKZ̃B l-keƶibe yalan [the] lie,
Elif,Lam,Kef,Zel,Be,
1,30,20,700,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter and sufficient
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
به | BH bihi bu (onlara) is it -
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen bir günah olarak (as) a sin
,Se,Mim,Elif,
,500,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen apaçık manifest.
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,
40,2,10,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |انْظُرْ: bak | كَيْفَ: nasıl | يَفْتَرُونَ: uyduruyorlar | عَلَى: karşı | اللَّهِ: Allah'a | الْكَذِبَ: yalan | وَكَفَىٰ: ve yeter | بِهِ: bu (onlara) | إِثْمًا: bir günah olarak | مُبِينًا: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |انظر ENƵR bak | كيف KYF nasıl | يفترون YFTRWN uyduruyorlar | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | الكذب ELKZ̃B yalan | وكفى WKF ve yeter | به BH bu (onlara) | إثما ÎS̃ME bir günah olarak | مبينا MBYNE apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |unZur: bak | keyfe: nasıl | yefterūne: uyduruyorlar | ǎlā: karşı | llahi: Allah'a | l-keƶibe: yalan | ve kefā: ve yeter | bihi: bu (onlara) | iṧmen: bir günah olarak | mubīnen: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |ENƵR: bak | KYF: nasıl | YFTRWN: uyduruyorlar | AL: karşı | ELLH: Allah'a | ELKZ̃B: yalan | WKF: ve yeter | BH: bu (onlara) | ÎS̃ME: bir günah olarak | MBYNE: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hele bak, Allah'a nasıl iftirâ ediyor, ona yalan isnat ediyorlar ve yeter bu apaçık suç onlara.
Adem Uğur : Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar; apaçık bir günah olarak bu (onlara) yeter!
Ahmed Hulusi : Bak nasıl yalanla Allâh'a iftira ediyorlar! Bundan daha açık suç olmaz!
Ahmet Tekin : İbret nazarıyla bak, nasıl da, Allah adına yalan uyduruyorlar. Bile bile işlenmiş âşikâr bir günah olarak bu onlara yeter.
Ahmet Varol : Onların Allah'a karşı nasıl yalan uydurduklarına bak! Bu, apaçık bir günah olarak yeter.
Ali Bulaç : Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar, bir bak. Bu, apaçık bir günah olarak yeter.
Ali Fikri Yavuz : Bak! Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar! Bu yanlış inançları, açık bir günah olarak (onlara) yeter.
Bekir Sadak : Allah'a nasil yalan yere iftira ettiklerine bir bak. Bu, apacik bir gunah olarak yeter. *
Celal Yıldırım : Bak, Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar! Açık günah olarak bu yeter.
Diyanet İşleri : Bak, Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'a nasıl yalan yere iftira ettiklerine bir bak. Bu, apaçık bir günah olarak yeter.
Diyanet Vakfi : Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar; apaçık bir günah olarak bu (onlara) yeter!
Edip Yüksel : Bak, nasıl da yalan yere ALLAH'a iftira ediyorlar. Büyük bir hakaret olarak bu yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bak nasıl da Allah'a yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bak, Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar! Bu apaçık bir günah olarak yeter!
Elmalılı Hamdi Yazır : Bak Allaha karşı nasıl yalan uyduruyorlar, açık günah da bu yeter
Fizilal-il Kuran : Baksana Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar? Bu tek başına yeterli bir apaçık günahtır.
Gültekin Onan : Tanrı'ya karşı nasıl yalan uyduruyorlar, bir bak. Bu, apaçık bir günah olarak yeter.
Hakkı Yılmaz : Bak Allah'ın aleyhine nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.
Hasan Basri Çantay : Bak, Allaha karşı nasıl olmadık yalan düzüyorlar? Bu, apaçık bir günâh olmak bakımından, (onlara) yeter.
Hayrat Neşriyat : Bak, nasıl Allah’a karşı yalan uyduruyorlar! Hâlbuki apaçık bir günah olarak bu(onlara) yeter!
İbni Kesir : Bir bak; Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar? Apaçık bir günah olarak bu, yeter.
İskender Evrenosoğlu : Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve (bu) ona apaçık bir günah olarak kâfidir.
Muhammed Esed : Bak, kendi uydurduklarını nasıl da Allaha isnat ediyorlar? Bundan daha açık bir günah olamaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bak Allah Teâlâ'ya karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Bu açık bir günah olmak için kâfidir.
Ömer Öngüt : Bak! Nasıl da Allah'a yalan yere iftira ediyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter!
Şaban Piriş : Allah’a karşı nasıl yalan uydurduklarına bak, bu, apaçık bir günah olarak yeter.
Suat Yıldırım : Bak nasıl da Allah adına yalan uydurup O’na iftira ediyorlar! Bu da, onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter!
Süleyman Ateş : Bak nasıl Allah'a yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günâh olarak bu (onlara) yeter.
Tefhim-ul Kuran : Allah'a karşı nasıl yalan düzüp uyduruyorlar, bir bak. Bu, apaçık bir günah olarak yeter.
Ümit Şimşek : Bir bak, nasıl da Allah adına yalan uyduruyorlar! Bu kadarı, apaçık bir günah olarak onlara yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir bak, nasıl yalan düzüp iftira ediyorlar Allah'a! Açık günah olarak bu yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}