» 4 / Nisâ  57:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (WELZ̃YN) = velleƶīne : kimseleri
2. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan
3. وَعَمِلُوا (WAMLWE) = ve ǎmilū : ve yapanları
4. الصَّالِحَاتِ (ELṦELḪET) = S-SāliHāti : iyi işler
5. سَنُدْخِلُهُمْ (SND̃ḢLHM) = senudḣiluhum : sokacağız
6. جَنَّاتٍ (CNET) = cennātin : cennetlere
7. تَجْرِي (TCRY) = tecrī : akan
8. مِنْ (MN) = min : -ndan
9. تَحْتِهَا (TḪTHE) = teHtihā : altları-
10. الْأَنْهَارُ (ELÊNHER) = l-enhāru : ırmaklar
11. خَالِدِينَ (ḢELD̃YN) = ḣālidīne : kalacaklardır
12. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
13. أَبَدًا (ÊBD̃E) = ebeden : sürekli
14. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerine vardır
15. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
16. أَزْوَاجٌ (ÊZWEC) = ezvācun : eşler de
17. مُطَهَّرَةٌ (MŦHRT) = muTahheratun : tertemiz
18. وَنُدْخِلُهُمْ (WND̃ḢLHM) = ve nudḣiluhum : ve onları sokacağız
19. ظِلًّا (ƵLE) = Zillen : bir gölgeye
20. ظَلِيلًا (ƵLYLE) = Zelīlen : (hiç güneş sızmayan) eşsiz
kimseleri | inanan | ve yapanları | iyi işler | sokacağız | cennetlere | akan | -ndan | altları- | ırmaklar | kalacaklardır | orada | sürekli | kendilerine vardır | orada | eşler de | tertemiz | ve onları sokacağız | bir gölgeye | (hiç güneş sızmayan) eşsiz |

[] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [D̃ḢL] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [EBD̃] [] [] [ZWC] [ŦHR] [D̃ḢL] [ƵLL] [ƵLL]
WELZ̃YN ËMNWE WAMLWE ELṦELḪET SND̃ḢLHM CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE ÊBD̃E LHM FYHE ÊZWEC MŦHRT WND̃ḢLHM ƵLE ƵLYLE

velleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti senudḣiluhum cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā ebeden lehum fīhā ezvācun muTahheratun ve nudḣiluhum Zillen Zelīlen
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | WELZ̃YN velleƶīne kimseleri And those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan believe[d]
وعملوا ع م ل | AML WAMLWE ve ǎmilū ve yapanları and did
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler the good deeds
سندخلهم د خ ل | D̃ḢL SND̃ḢLHM senudḣiluhum sokacağız We will admit them
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetlere (in) Gardens
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
من | MN min -ndan from
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altları- underneath it
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers,
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne kalacaklardır will abide
فيها | FYHE fīhā orada in it
أبدا ا ب د | EBD̃ ÊBD̃E ebeden sürekli forever.
لهم | LHM lehum kendilerine vardır For them
فيها | FYHE fīhā orada in it
أزواج ز و ج | ZWC ÊZWEC ezvācun eşler de (are) spouses
مطهرة ط ه ر | ŦHR MŦHRT muTahheratun tertemiz pure,
وندخلهم د خ ل | D̃ḢL WND̃ḢLHM ve nudḣiluhum ve onları sokacağız and We will admit them
ظلا ظ ل ل | ƵLL ƵLE Zillen bir gölgeye (in the) shade
ظليلا ظ ل ل | ƵLL ƵLYLE Zelīlen (hiç güneş sızmayan) eşsiz thick.

4:57 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimseleri | inanan | ve yapanları | iyi işler | sokacağız | cennetlere | akan | -ndan | altları- | ırmaklar | kalacaklardır | orada | sürekli | kendilerine vardır | orada | eşler de | tertemiz | ve onları sokacağız | bir gölgeye | (hiç güneş sızmayan) eşsiz |

[] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [D̃ḢL] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [EBD̃] [] [] [ZWC] [ŦHR] [D̃ḢL] [ƵLL] [ƵLL]
WELZ̃YN ËMNWE WAMLWE ELṦELḪET SND̃ḢLHM CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE ÊBD̃E LHM FYHE ÊZWEC MŦHRT WND̃ḢLHM ƵLE ƵLYLE

velleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti senudḣiluhum cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā ebeden lehum fīhā ezvācun muTahheratun ve nudḣiluhum Zillen Zelīlen
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا

[] [ا م ن] [ع م ل] [ص ل ح] [د خ ل] [ج ن ن] [ج ر ي] [] [ت ح ت] [ن ه ر] [خ ل د] [] [ا ب د] [] [] [ز و ج] [ط ه ر] [د خ ل] [ظ ل ل] [ظ ل ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | WELZ̃YN velleƶīne kimseleri And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan believe[d]
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعملوا ع م ل | AML WAMLWE ve ǎmilū ve yapanları and did
Vav,Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
6,70,40,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler the good deeds
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,Te,
1,30,90,1,30,8,1,400,
N – accusative feminine plural active participle
اسم منصوب
سندخلهم د خ ل | D̃ḢL SND̃ḢLHM senudḣiluhum sokacağız We will admit them
Sin,Nun,Dal,Hı,Lam,He,Mim,
60,50,4,600,30,5,40,
FUT – prefixed future particle sa
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetlere (in) Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
Te,Cim,Re,Ye,
400,3,200,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altları- underneath it
Te,Ha,Te,He,Elif,
400,8,400,5,1,
N – genitive noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers,
Elif,Lam,,Nun,He,Elif,Re,
1,30,,50,5,1,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne kalacaklardır will abide
Hı,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
600,1,30,4,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā orada in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
أبدا ا ب د | EBD̃ ÊBD̃E ebeden sürekli forever.
,Be,Dal,Elif,
,2,4,1,
T – accusative masculine indefinite time adverb
ظرف زمان منصوب
لهم | LHM lehum kendilerine vardır For them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā orada in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
أزواج ز و ج | ZWC ÊZWEC ezvācun eşler de (are) spouses
,Ze,Vav,Elif,Cim,
,7,6,1,3,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
مطهرة ط ه ر | ŦHR MŦHRT muTahheratun tertemiz pure,
Mim,Tı,He,Re,Te merbuta,
40,9,5,200,400,
ADJ – nominative feminine indefinite (form II) passive participle
صفة مرفوعة
وندخلهم د خ ل | D̃ḢL WND̃ḢLHM ve nudḣiluhum ve onları sokacağız and We will admit them
Vav,Nun,Dal,Hı,Lam,He,Mim,
6,50,4,600,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ظلا ظ ل ل | ƵLL ƵLE Zillen bir gölgeye (in the) shade
Zı,Lam,Elif,
900,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ظليلا ظ ل ل | ƵLL ƵLYLE Zelīlen (hiç güneş sızmayan) eşsiz thick.
Zı,Lam,Ye,Lam,Elif,
900,30,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: kimseleri | امَنُوا: inanan | وَعَمِلُوا: ve yapanları | الصَّالِحَاتِ: iyi işler | سَنُدْخِلُهُمْ: sokacağız | جَنَّاتٍ: cennetlere | تَجْرِي: akan | مِنْ: -ndan | تَحْتِهَا: altları- | الْأَنْهَارُ: ırmaklar | خَالِدِينَ: kalacaklardır | فِيهَا: orada | أَبَدًا: sürekli | لَهُمْ: kendilerine vardır | فِيهَا: orada | أَزْوَاجٌ: eşler de | مُطَهَّرَةٌ: tertemiz | وَنُدْخِلُهُمْ: ve onları sokacağız | ظِلًّا: bir gölgeye | ظَلِيلًا: (hiç güneş sızmayan) eşsiz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN kimseleri | آمنوا ËMNWE inanan | وعملوا WAMLWE ve yapanları | الصالحات ELṦELḪET iyi işler | سندخلهم SND̃ḢLHM sokacağız | جنات CNET cennetlere | تجري TCRY akan | من MN -ndan | تحتها TḪTHE altları- | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN kalacaklardır | فيها FYHE orada | أبدا ÊBD̃E sürekli | لهم LHM kendilerine vardır | فيها FYHE orada | أزواج ÊZWEC eşler de | مطهرة MŦHRT tertemiz | وندخلهم WND̃ḢLHM ve onları sokacağız | ظلا ƵLE bir gölgeye | ظليلا ƵLYLE (hiç güneş sızmayan) eşsiz |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: kimseleri | āmenū: inanan | ve ǎmilū: ve yapanları | S-SāliHāti: iyi işler | senudḣiluhum: sokacağız | cennātin: cennetlere | tecrī: akan | min: -ndan | teHtihā: altları- | l-enhāru: ırmaklar | ḣālidīne: kalacaklardır | fīhā: orada | ebeden: sürekli | lehum: kendilerine vardır | fīhā: orada | ezvācun: eşler de | muTahheratun: tertemiz | ve nudḣiluhum: ve onları sokacağız | Zillen: bir gölgeye | Zelīlen: (hiç güneş sızmayan) eşsiz |
Kırık Meal (Transcript) : |WELZ̃YN: kimseleri | ËMNWE: inanan | WAMLWE: ve yapanları | ELṦELḪET: iyi işler | SND̃ḢLHM: sokacağız | CNET: cennetlere | TCRY: akan | MN: -ndan | TḪTHE: altları- | ELÊNHER: ırmaklar | ḢELD̃YN: kalacaklardır | FYHE: orada | ÊBD̃E: sürekli | LHM: kendilerine vardır | FYHE: orada | ÊZWEC: eşler de | MŦHRT: tertemiz | WND̃ḢLHM: ve onları sokacağız | ƵLE: bir gölgeye | ƵLYLE: (hiç güneş sızmayan) eşsiz |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnanıp iyi işlerde bulunanlarıysa kıyılarından ırmaklar akan cennetlere sokarız. Ebedî kalırlar orada. Onlara orada her çeşit ayıptan arınmış tertemiz eşler var ve onları kaba gölgelikte huzura, rahata kavuştururuz.
Adem Uğur : İnanıp; iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız.
Ahmed Hulusi : İman edip, bu imanın gereği davranışlar ortaya koyanlara gelince; onları altlarından ırmaklar akan cennetlere dâhil edeceğiz. Onlarda sonsuza dek yaşarlar. Orada onlara (şeytaniyetten) arınmış eşler vardır. Onları gölgenin gölgesine (her türlü yakıcı - rahatsız edici şartlardan uzak ortama) sokacağız.
Ahmet Tekin : İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenleri, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanları, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanları, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennet konaklarına koyacağız. Orada ebedî yaşayacaklar. Orada tertemiz, devamlı temiz eşler vardır, onları koyu gölgeler altına sokacağız.
Ahmet Varol : İman edip salih ameller işleyenleri ise içinde sonsuza kadar kalmaları üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Onlar için orada temiz eşler vardır. Ve onları hiç kaybolmayan gölgelerin altına sokarız.
Ali Bulaç : İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır. Ve onları, 'ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe' sokacağız.
Ali Fikri Yavuz : İman edip salih ameller işliyenleri, ağaçları altından ırmaklar akar cennetlere koyacağız. Orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Kendilerine orada gayet temiz zevceler var. Hem de onları gölgelendirecek bir gölgeye koyacağız.
Bekir Sadak : Inanip yararli is isleyenleri icinde temelli ve ebedi kalacaklari, iclerinden irmaklar akan cennetlere koyacagiz. Onlara orada tertemiz esler vardir. Onlari en koyu golgeliklere yerlestirecegiz.
Celal Yıldırım : İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanları, altlarından ırmaklar akan Cennet'lere sokacağız; artık orada devamlı kalırlar; onlara orada tertemiz zevceler vardır ve onları koyu gölgeliğe koyacağız.
Diyanet İşleri : İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.
Diyanet İşleri (eski) : İnanıp yararlı iş işleyenleri içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları en koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.
Diyanet Vakfi : İnanıp, iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız.
Edip Yüksel : İnanıp erdemli davrananları ise içinden ırmaklar akan cennetlere (bahçelere) yerleştireceğiz; orada sürekli kalırlar. Onlar için orada tertemiz eşler var. Onları serin gölgelere sokacağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edip salih ameller işliyenleri ise, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edip iyi işler yapan müminlere gelince, onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız, onlar içlerinde ebedi kalmak üzere. Orada kendilerine gayet temiz zevceler var. Hem de onları gölgelendiren bir gölgeye koyacağız.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edib salih salih işler yapan mü'minlere gelince bunları altından ırmaklar akar Cennetlere koyacağız: içlerinde ebedî kalmak üzere onlar, kendilerine orada temiz, gayet temiz zevceler var, hem onları sayeban edecek bir sayeye koyacağız
Fizilal-il Kuran : İman edip iyi ameller işleyenleri de ilerde içinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onlara orada el değmemiş eşler verilecek, kendileri koyu gölgeler altına alınacaklardır.
Gültekin Onan : İnanıp salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır. Ve onları, 'ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe' sokacağız.
Hakkı Yılmaz : Ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanları, içinde sonsuz olarak kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz [kin gütmeyen, kıskançlık duymayan] eşler vardır. Ve onları, koyu bir gölgeliğe girdireceğiz.
Hasan Basri Çantay : Îman edib de güzel amel (ve Hareket) lerde bulunanları ise — içinde ebedî kalıcılar olmak üzere — altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada (her şeyden) temizlenmiş zevceler onların. Onları bir koyu gölgeye sokacağız.
Hayrat Neşriyat : Îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, onları altlarından nehirler akan Cennetlere koyacağız, orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları koyu (ve dâimî) bir gölgeye koyacağız.
İbni Kesir : İman edip salih amel işleyenleri; içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu bir gölgeye sokacağız.
İskender Evrenosoğlu : Ve âmenû olan ve (nefslerini) ıslâh edici amel işleyenleri, altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır. Ve onları güzel bir gölgeye koyacağız.
Muhammed Esed : Buna mukabil, iman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanları içlerinde ırmaklar akan hasbahçelere koyacağız, orada sonsuza kadar kalacaklar; ve orada tertemiz eşlere sahip olacaklar; (böylece) onları sonsuz mutluluğa eriştireceğiz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, imân ettiler ve sâlih amellerde bulundular, onları da altlarından ırmaklar akan cennetlere, içlerinde ebedî kalmak üzere elbette sokacağız. Onlar için orada pek temiz zevceler vardır, ve onları koyu bir gölgeye sokacağız.
Ömer Öngüt : İman edip sâlih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî kalacaklardır. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Biz onları koyu bir gölgeye koyacağız.
Şaban Piriş : İman edip salih amel işleyenleri, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere girdireceğiz. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları (sıcaktan da soğuktan da koruyan) tam bir gölgeliğe alacağız.
Suat Yıldırım : Fakat iman edip güzel ve makbul işler yapanları ise, ebedî kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle sâyebân edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz.
Süleyman Ateş : İnanıp iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada sürekli kalacaklardır. Orada kendilerine tertemiz eşler de vardır ve onları (hiç güneş sızmayan) eşsiz bir gölgeye sokacağız.
Tefhim-ul Kuran : İman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır. Ve onları, 'ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe' sokacağız.
Ümit Şimşek : İman edip güzel işler yapanları ise, ebediyen kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetlere yerleştireceğiz. Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Böylece onları serin ve hoş gölgeler altına alırız.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Hep orada kalacaklardır, sonsuza dek. Orada kendileri için tertemiz eşler de olacaktır. Ve onları, en güzel biçimde serinleten bir gölgeye kavuşturacağız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}